Socjologia bestsellery, Luty 2023

Sprawdź Hurtowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują Klienci w Lutym 2023 w kategorii Socjologia.
 • Prowadzenie wywiadów

  Poręczny przewodnik zarówno po teoretycznych, jak i praktycznych aspektach wywiadów, czyli jednej z najważniejszych metod badawczych w naukach społecznych. Autor - na podstawie wieloletniej praktyki - pokazuje, jak zaplanować wywiad, przeprowadzić go, a następnie dokonać transkrypcji i właściwej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne

  Mistrzowska koncepcja motywów ludzkiego działania Jakie sytuacje mogą wyzwolić sprzeczne przekonania odnoszące się do przyczyn i skutków? Jeżeli Twoja sympatia nie przyjdzie na umówione spotkanie, to będziesz czuł i myślał zupełnie co innego wtedy, gdy później zobaczysz ją w kinie z kimś innym, niż...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 27,93 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Socjologia wsi polskiej

  Kompleksowe wprowadzenie w problematykę wiejską oraz pogłębiona refleksja na temat polskiej socjologii wsi ostatnich stu lat. Praca w przejrzysty i systematyczny sposób ukazuje historię i gospodarkę wsi polskiej oraz podejmuje wątki dotyczące stylu życia i kultury wiejskiej. Podzielona na 4 części,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 91,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Weber. Życie i dzieło Outlet

  Podręcznik zawiera biografię Webera oraz historię jego dzieła omawia najważniejsze prace z zakresu historii gospodarczej i społecznej starożytności i średniowiecza, studia dotyczące ustroju społecznego i gospodarczego Niemiec wilhelmińskich, pisma z socjologii religii, aparat pojęciowy i strukturę...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 33,95 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Socjologia sztuki Nathalie Heinich Outlet

  Autorka omawia współczesne socjologiczne badania nad samym dziełem sztuki, nad społecznym uwarunkowaniem jego specyfiki, granic i zmienności. Książkę kończy rozdział podsumowujący refleksję nad obecnym statusem socjologii sztuki i nad jej prawdopodobnymi perspektywami: jako dyscypliny swistej,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 21,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Socjologia Outlet

  Czy socjologia to nauka? Skąd tyle dowcipów o socjologach? Jak społeczeństwo wpływa na jednostkę? Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Jakie reguły rządzą nowoczesnym światem? Przedmiotem zainteresowania socjologii jesteśmy my sami. Dlatego poznawanie jej meandrów jest doskonałą podróżą w głąb siebie i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,93 zł
  w magazynie
 • O osobliwościach nauk społecznych

  Wielogłowy Lewiatan i grupa społeczna, O perypetiach pojęciowych w socjologii, Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, Punkty widzenia, tezy, dyrektywy, Rozważania nad typami sporów w problematyce społecznej, Stanowiska i szkoły, Wzory nauk przyrodniczych w empirycznej socjologii, Nauki...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 51,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Chuligani a kultura futbolu w Polsce

  Książka przedstawia zjawisko agresywnego zachowania kibiców piłki nożnej, które w ostatnich latach stało się szczególnie ważnym problemem społecznym nie tylko w Polsce. Autor omawia: ¦ zmiany wizerunku polskich kibiców piłki nożnej ¦ przyczyny chuligańskich zachowań na stadionach ¦ profilaktykę i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,54 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Podejscie wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji

  W systemach społecznych kolektywne podejmowanie decyzji jest czymś naturalnym. Na przykład w sprawach dotyczących działalności jednostek gospodarczych (przedsiębiorstwa), czy administracyjnych (miasta), decyzje podejmuje zarząd, a więc zespół osób składający się ze specjalistów z różnych dziedzin...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 56,08 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Badania etnograficzne i obserwacyjne

  Badania etnograficzne i obserwacyjne to praktyczne wprowadzenie do metodologii badań terenowych, od samego wyboru miejsca dokonywania badań, przez zbieranie materiałów, po interpretację i w końcu prezentację badań etnograficznych. Autor rozważa najważniejsze dylematy, również etyczne, związane z...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej

  Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej Z jednej strony korzystam z koncepcji analogicznej do proponowanej przez W. J. T. Mitchella i staram się badać to, w jaki sposób funkcjonuje sama kultura, a dyskurs studiów kultury wizualnej widzę jako narrację, podobną do studiów...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wstęp do socjologii Outlet

  Socjologia to zróżnicowana dyscyplina naukowa. Zadaniem książki jest przedstawienie szerokim rzeszom czytelników przeglądu podstawowych zagadnień socjologicznych w przejrzystej formie. Książkę tę można traktować jako uzupełnienie wielu standardowych, szczegółowych podręczników, a także jako...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 27,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Socjologia i przestrzeń miejska

  Socjologia i przestrzeń miejska to systematyczny wykład na temat socjologii miasta i społecznych aspektów przestrzeni, który zainteresuje nie tylko socjologów, ale również studentów geografii, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki. W jasny i przystępny sposób autor porządkuje w nim...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 64,82 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby, motywacje, zachowania

  Temat podjęty w monografii ma charakter pionierski. To pierwsza obszerna pozycja naukowa z zakresu pokolenia Z na rynku turystycznym. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków turystycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką zachowań turystycznych, marketingiem,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,56 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku Outlet

  Prezentowany tom to książka o charakterze interdyscyplinarnym, podejmująca zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, historii społecznej, politologii i demografii. Wchodzące w jej skład teksty napisane zostały przez uznanych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,96 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Socjologia komunikacji i mediów

  Eric Maigret, profesor socjologii mediów na Uniwersytecie Paris III, Sorbonne-Nouvelle, pracownik naukowy w krajowym Centrum Badań Naukowych, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Chociaż rola mediów masowych jest w sferze społecznej bezdyskusyjna, trudna jest jednak do uchwycenia....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 29,40 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym Outlet

  Książka niniejsza została napisana z potrzeby dydaktyki kilku przedmiotów, które zbliża tematyka a dzieli tradycja ich uprawiania. Komunikacja międzykulturowa wywodzi się z antropologii, komunikowanie medialne z nauk politycznych, wiedza o mediach ze społecznej historii produktów ludzkiej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Indywidualizm a zmiana społeczna

  Problematyka zmiany społecznej jest jednym z najważniejszych tematów współczesnej socjologii. Zbigniew Bokszański w swojej najnowszej książce śledzi ten jej aspekt, który wiąże się z ewolucją poglądów, postaw i wartości pod wpływem procesu modernizacji. Organizując swoje analizy wokół pojęcia...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Socjologia moralności. Zarys zagadnień

  Kolejne wydanie klasycznego już, pierwszego w literaturze światowej, studium będącego przeglądem oraz systematyzacją zagadnień socjologii moralności. Autorka omawia funkcjonowanie norm w życiu społecznym, ich powstawanie i rozwój. Rozpatruje także problemy metodologiczne pojawiające się przy...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 60,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Socjologia prawa. Zarys wykładu

  Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in:o dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców;o kwestię społecznego działania prawa i powszechnej świadomości prawnej;o politykę prawa, jego tworzenie i stosowanie;o funkcje prawa i ich modyfikacja...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,02 zł
  w magazynie
 • Metodologia badań społecznych Outlet

  Nowy wybór tekstów z metodologicznych podstaw badań społecznych adresowany jest przede wszystkim do studentów i doktorantów z kierunków studiów o profilu społecznym. Będzie jednak przydatny także szerokiemu kręgowi odbiorców: psychologom, socjologom, pedagogom. Prezentowane w nim artykuły zostały...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jak społeczeństwa pamiętają

  Publikacja znanego amerykańskiego socjologa Paula Connertona została napisana w bardzo przejrzysty sposób, jest krótka lecz niezwykle bogata w treści. Porusza wiele zagadnień oraz odwołuje się do co najmniej kilkunastu nurtów w badaniach nad pamięcią. Studia nad pamięcią kulturową jawią się w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 27,72 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Socjologia ekonomiczna

  - socjologia ekonomiczna i jej problemy- trzy koncepcje człowieka w gospodarce- od organizacji do instytucji- narodziny kapitalizmu, analiza instytucjonalna- rozwój społeczno - gospodarczy, siły napędowe- rynek, państwo i społeczeństwo, jak pogodzić odmienne logiki funkcjonowania systemów?- państwo...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 69,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów

  Praktyczny przewodnik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza podstawowe definicje, czym jest analiza konwersacyjna czy analiza dyskursu, a także...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Socjologia ekonomiczna

  Fragment wypowiedzi Witolda Morawskiego z hasła "Instytucje": "Na instytucje trzeba patrzeć z nadzieją, ale trzeba być realistą. Są one polami, na których toczą się gry kooperacyjne i gry wrogie. Reguły instytucjonalne, poparte sankcjami - są systemami bodźców i antybodźców. Jeśli ich konfiguracja...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 86,72 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

  Z recenzji prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej: Praca Pani dr Aleksandry Zawiślak za jednym zamachem łamie trzy stereotypy. Pokazuje, iż osoby doświadczające różnych ograniczeń w związku z deficytami o charakterze poznawczym (intelektualnym) mogą, po pierwsze, jako osoby badane dostarczać...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,93 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Krótkie wykłady z socjologii edukacji

  Publikacja stanowi zbiór wykładów akademickich czołowych polskich przedstawicieli socjologii edukacji. Autorzy dokonują oglądu i analizy najistotniejszych problemów dotyczących edukacji takich jak: proces nabywania kompetencji społecznych w rodzinie, grupach rówieśniczych i zmieniającym się...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Świat człowieka - świat kultury

  Systematyczny wykład antropologii, opisujący zagadnienia teoretyczne, metodologiczne oraz praktyczne tej prężnie rozwijającej się dyscypliny. Autorka przedstawia zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się w świecie różnorodności kulturowej, łącząc zdobycze antropologii światowej z polskim...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 73,58 zł
  wysyłka w 48 godzin

Nowości

więcej