Biznes i prawo › Prawo i administracja

 • Logika. Wydanie 3

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Logika" zostały opracowane trzy dziedziny logicznego dyskursu: teoriomnogościowe podstawy analizy logicznej, logiczna teoria języka, systematyka rodzajów uzasadniania twierdzeń. W trzecim wydaniu...
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 31,13 zł 39,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

  Książka poświęcona jest problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka...
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,30 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych Outlet

  Podręcznik przedstawia w zwięzły sposób podstawowe zagadnienia prawa, które są objęte programem nauczania na licencjackich studiach ekonomicznych. Znajomość podstawowych instytucji prawa przez studentów ekonomii jest niezbędna w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Podręcznik...
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 27,93 zł 39,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Etyka w administracji publicznej

  Etyka w administracji publicznej to podręcznik wprowadzający i zapewniający przygotowanie do praktyki samodzielnego postrzegania i rozwiązywania zawodowych dylematów moralnych. Dostarcza informacji o kluczowych terminach etyki i kierunkach etycznych, pokazując, na czym polega uzasadnianie sądów...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 35,16 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawa człowieka. Zarys wykładu

  Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.: praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, praw człowieka w Unii Europejskiej, międzynarodowej ochrony praw człowieka, międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Adresaci: Książka...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

  Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące: - relacji między międzynarodowym, europejskim i polskim prawem podatkowym, -...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł 49,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny

  Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny – to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce, obejmujące całościowo problematykę prawniczych zastosowań logiki ujętą w postaci zbioru syntetycznych haseł. Przedstawione zo-stały w szczególności takie zagadnienia, jak podstawy logiki formalnej, semiotyki...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 51,89 zł 62,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Administracja publiczna

  Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconego administracji publicznej! Książka uwzględnia najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu...
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 50,28 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo konstytucyjne. Minirepetytorium

  MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.Publikację wyróżnia:- przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 16,66 zł 19,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne

  Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do problematyki prawa dyplomatycznego i konsularnego, lecz także omawia status prawny pozostałych działów...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 69,42 zł 89,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Postępowanie administracyjne

  Podręcznik omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący,...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 61,62 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Postępowanie sądowoadministracyjne

  Publikacja uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo karne. Część ogólna

  Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej.Książka...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł 69,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej

  Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej. Część druga prezentuje problematykę organizacji i zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości jej...
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 58,79 zł 69,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu

  W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz własności przemysłowej,...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 57,74 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo rzeczowe

  Niniejsze opracowanie Prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie (dziesiąte) w 2000 r. ? kontynuacją w takim zakresie, w jakim było to możliwe. W ciągu bowiem...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 57,74 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

  Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminu z postępowania karnego lub innych egzaminów zawodowych.   Opracowanie zawiera: 100 kazusów przygotowanych na podstawie rzeczywistych problemów prawnych, które pojawiły się albo w praktyce zawodowej autorów albo w...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo cywilne. Zarys wykładu

  Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, które stanowią materię jego podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Czwarte wydanie podręcznika uwzględnia ostatnie nowelizacje kodeksu...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,02 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

  Opracowanie jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślanym jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa. Również praktyka prawnicza, poszukująca uzasadnień dla...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 49,14 zł 63,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny

  Poradnik poświęcony jest przekazaniu wiedzy na temat najważniejszych aspektów wiedzy z zakresu ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest terroryzm, a także jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, w tym w razie zostania zakładnikiem, ataku aktywnego...
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 31,97 zł 37,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zobowiązania. Część szczegółowa

  Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

  W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, – zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, – ogólne materialne prawo...
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 69,42 zł 89,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Powszechna historia prawa

  Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne Pierwsze podręcznikowe ujęcie ewolucji prawa w Europie Zachodniej i w państwach byłego bloku wschodniego Nowatorska prezentacja historii prawa na dwóch płaszczyznach: źródłowej i dogmatycznej Tematyczno-chronologiczne ujęcie takich problemów,...
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 58,79 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Publiczne prawo gospodarcze

  Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania...
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 47,09 zł 59,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Historia ustroju i prawa sądowego Polski

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa: dawnej Polski do 1795 r., ziem polskich pod zaborami do 1918 r., II Rzeczypospolitej i w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie władzy...
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 43,88 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

  Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich warto wymienić:...
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 57,74 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo konstytucyjne

  Książka przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, status jednostki w państwie, prawa wyborczego,...
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 79,01 zł 99,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Prawo budowlane

  Stan prawny 1 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 13.2.2019 r. - zmiana wynikająca z wyroku TK z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 352). Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo budowlane Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 12,85 zł 14,90 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności

Plecaki

Piórniki

Artykuły szkolne