Chemia 1 Podręcznik Chemia ogólna i nieorganiczna z CD

Wysyłka w
Produkt niedostępny
Nasza cena: 29,70 zł

Produkt niedostępny

Istotnym elementem podręczników Nowej Ery do nauczania chemii na poziomie ponadgimnazjalnym jest zachowanie ciągłości i spójności z treściami realizowanymi w gimnazjum. Podręcznik "Chemia ogólna i nieorganiczna" (kształcenie podstawowe) składa się z siedmiu rozdziałów, których treści są przekazywane w sposób nowoczesny i zgodny z aktualnym stanem wiedzy.
Treści merytoryczne omówiono, podając rys historyczny niektórych odkryć, jak też najnowocześniejsze zastosowania chemii. Główny tok wykładu zilustrowano rysunkami, zdjęciami, modelami cząsteczek umieszczonymi na marginesie lub poniżej tekstu, tak aby nie rozpraszały czytającego. Treści kluczowe wyeksponowano za pomocą kolorów; nowe i ważne pojęcia wyróżniono grubszą czcionką, wyraźnie oznaczono korelacje z innymi przedmiotami oraz treści nadobowiązkowe.
W podręczniku szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się poprzez obserwację zjawisk i procesów chemicznych, kojarzenie faktów i konstruktywne wnioskowanie oraz praktyczne wykorzystanie omawianych praw i właściwości substancji. Zastosowano terminologię chemiczną pozbawioną uproszczeń obecnych w podręcznikach do gimnazjum. Szczególnie trudne pojęcia (np. orbitale, wiązania chemiczne) omówiono szczegółowo na przykładach. Podobnie objaśniono pisanie równań reakcji chemicznych, obliczenia stechiometryczne oraz obliczenia stężeń.
Zastosowano oryginalny sposób prezentowania materiału:
- każdy rozdział rozpoczyna MOTTO - cytat nawiązujący do tematu omawianego w danym rozdziale;
- na początku każdego rozdziału w PRZYPOMNIJ SOBIE wskazano wiadomości znane z nauki chemii w gimnazjum konieczne do zrozumienia nowych treści zawartych w rozdziale;
- w rubryce TO JEST INTERESUJĄCE podano ciekawe informacje wzbogacające wiedzę ucznia i wskazujące praktyczne zastosowania omawianych zagadnień;
- do każdego rozdziału dołączono propozycje literatury DLA ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ ROZDZIAŁU;
- zaproponowano 57 doświadczeń przy użyciu podstawowych odczynników chemicznych i prostego szkła laboratoryjnego;
- PODSUMOWANIE DZIAŁU oraz przykłady zadań do rozwiązania umożliwią uczniom powtórzenie materiału i samodzielną kontrolę zdobytych wiadomości;
Ponadto podręcznik zawiera skorowidz pojęć oraz bibliografię.
Zobacz produkty kupowane razem
Szczegóły

Pokaż więcej

  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 39391501659KS