Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Place w firmie 2018 Outlet

  Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach w 2018 roku.
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 48,30 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • Kodeks pracy 2017

  Zmiany dotyczące obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, modyfikacje w zakresie wydawania świadectw pracy oraz nowe terminy związane ze składaniem odwołań do sądu pracy - m.in. te zmiany uwzględnia ujednolicone wydanie Kodeksu pracy. Stan prawny przepisów: 1 stycznia 2017...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 34,93 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • BHP w magazynie

  Magazyny organizowane są na potrzeby całego zakładu lub dla poszczególnych działów, wydziałów produkcyjnych. Dla osób organizujących prace w magazynach i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników magazynu problemem jest fakt, że nie ma jednego aktu prawnego dotyczącego bezpośrednio...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Podróże służbowe

  Publikacja omawia praktyczne kwestie związane z podróżami służbowymi. Wyjaśnia, w jaki sposób należy zlecić taką podróż, a następnie ją rozliczyć. Opisuje też sytuacje, kiedy pracodawca nie może wydać polecenia podróży służbowej.Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 49,56 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kultura bezpieczeństwa pracy

  Połączenie refleksji teoretycznej z badaniami empirycznymi, badań jakościowych i ilościowych pozwoliło na stworzenie bardzo wartościowej i potrzebnej rozprawy dotyczącej jednego z najważniejszych problemów współczesności, zawierającej jednocześnie wiele wskazań natury prakseologicznej. (...) Pani...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 28,50 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz praktykę ubezpieczeniową – przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 56,20 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Kompendium wiedzy

  Kompendium wiedzy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych zawiera liczne tezy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i administracyjnych w zakresie wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych, jak również świadczeń z nimi związanych....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 72,62 zł 89,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypad. ...

  Publikacja przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń.    Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

  W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny. Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak: psychologia rekrutacji i selekcji, analiza pracy a modelowanie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 69,42 zł 89,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rodo w hr od rekrutacji do rozwiązania umowy poradnik dla działów personalnych z praktyczną dokumentacją

  Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy, pozwalających sprostać nowym wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. Omówione zostały zatem typowe dla działów personalnych procesy przetwarzania danych osobowych, od rekrutacji do...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Spory pracownicze

  W każdej organizacji pojawią się spory pracownicze. Są one nieuniknione. Spory między pracownikami nie muszą jednak prowadzić do konfliktu w organizacji. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania: Jak nie doprowadzić do konfliktu w organizacji? Jak rozwiązywać spory pracownicze w organizacjach? Jak...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 45,50 zł 65,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Testy i zad. prakt. Tech. BHP kwal. Z.13

  Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego, sprawdzających...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,44 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Efekty kształcenia wspólne dla branży

  W podręczniku omówiono zasady higieny w gabinecie fryzjersko-kosmetycznym i w życiu codziennym. Podkreślono znaczenie dobrego zdrowia dla pracownika tej branży. Wskazano najczęstsze dolegliwości związane ze specyfiką pracy i metody zapobiegania im. Zaprezentowano zagrożenia związane z pracą i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 48,48 zł 52,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • BHP w branży hotelarskiej. Efekty kształcenia wspólne dla branży

  W podręczniku omówiono zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie hotelarskim oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowano również źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżono...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 48,48 zł 49,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Egzamin zawodowy. Kwalifikacja Z.13

  Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.13.Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą:- oswoić się z formą egzaminu zawodowego,- usystematyzować wiadomości,- sprawdzić umiejętności korzystania z informacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 21,60 zł 25,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przepisy prawne okr. wym. BHP Kw. Z.13.1

  Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy).   W publikacji zawarto treści dotyczące obowiązków oraz...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 48,48 zł 52,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozliczenie wynagrodzeń kw. A.65.1 WSiP

  Podręcznik do nauki zawodu technik rachunkowości realizujący treści z zakresu części pierwszej kwalifikacji A.65 (Rozliczanie wynagrodzeń). Prezentuje wiedzę na temat takich zagadnień, jak: podstawy prawne regulujące sprawy kadrowo-płacowe, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, systemy...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,26 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

  Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, część 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Kwestie kadrowo-płacowe występują w działalności każdego...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,02 zł 44,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Druki ZUS 2018 Zasady korekty wypełnione druki Vademecum płatnika

  Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów w każdej sytuacji, gdy wystąpiła konieczność korekty danych w tych danych, stwierdzona przez niego we własnym zakresie lub przez ZUS. Błędy w wypełnianiu formularzy ubezpieczeniowych mogą narazić płatnika składek m.in. na kontrolę ze strony...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 56,30 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 100,62 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie

  Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 34,07 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

  Publikacja zawiera porównanie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) wraz z wprowadzeniem, w którym wyjaśniono przyczyny, charakter i zakres regulacji, a także wskazano na nowe prawa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bunt białych czepków

  Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory ("jej historia") tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 29,14 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych...

  W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 194,22 zł 249,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim ustawodawstwie wynikające z wejścia w życie tego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • BHP w branży elektrycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego

  Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży. Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali również...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 48,48 zł 49,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
Wszystkie kategorie