Polityka › Polityka społeczna, bezrobocie

 • Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni

  Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miejskie konflikty społeczne, rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej, problematyka planowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 28,94 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna

  Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich koszt, jakie są wydatki państwa na poszczególne działania w ramach polityki imigracyjnej, ile kosztuje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 23,33 zł 29,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wokół pracy socjalnej

  o obszerne studium nie wzbudziło mego zdziwienia. Zadowolenie i satysfakcję - tak, ale nie zdziwienie, gdyż właśnie od tego Autora oczekiwałbym takiej analizy. Profesor Krzysztof Frysztacki ze szczególnym zaangażowaniem zajmuje się podstawami pracy socjalnej, a jego zainteresowanie cechami...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 38,66 zł 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zrozumieć biedę Outlet

  Współczesność skłania nas do refleksji nad definicją biedy. Może być ona rozumiana jako brak lub niewystarczająca ilość środków pozwalających zaspokoić najpilniejsze potrzeby. To określenie zmusza do postawienia epistemologicznego pytania o metody definiowania biedy, wywołuje także kwestie etyczne,...
  Pocket, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 16,45 zł 23,50 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Opiekunowie rodzinni

  Kim są opiekunowie rodzinni i czy jest ich wielu? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć każdego dnia? W jaki sposób ich rzeczywisyość mogą zmienić uregulowanie prawne, władze lokalne, samorządowe, pracodawcy, najbliższe otoczenie, znajomi, rodzina, ale też każdy z nas? Bo to, że rzeczywistośc...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 57,96 zł 70,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bieda dzieci zaniedbanie wykluczenie społeczne

  Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie "dzieci" jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 34,93 zł 46,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zawodowa miłość

  Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alternatywa dla domów małego dziecka i zakładowych pogotowi opiekuńczych. Znaczenie zawodowych rodzin...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 40,86 zł 49,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pedagogika i profilaktyka społeczna Outlet

  Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną. Książka odznacza się wielkimi walorami naukowymi i zasługuje w pełni na przedstawienie zawartych w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 35,28 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje

  Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dokonały...
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezrobocie

  Bezrobocie jest nieodłączną cechą współczesnych gospodarek rynkowych. Kiedy przyjmuje znaczne rozmiary, staje się poważnym zagrożeniem ekonomicznym, społecznym i politycznym. W niniejszej książce podjęto próbę rozpoznania przyczyn, uwarunkowań i poszczególnych typów bezrobocia, mechanizmów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 41,75 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej

  Autorka koncentruje się na czterech inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w międzywojennej Rzeczypospolitej, podjętych przez amerykańskich aktywistów społecznych z takich organizacji jak Misja Hoovera, Joint, Fundacja Rockefellera oraz YMCA. Pokazuje, w jaki sposób amerykańskie standardy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 40,15 zł 46,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem

  Niniejsza praca jest próbą przedstawienia aspiracji, jakie przejawiała pochodząca z rodzin objętych pomocą socjalną młodzież po ukończeniu gimnazjum w momencie startu na kolejny etap swojej ścieżki edukacyjnej. Celem pracy jest poznanie uwarunkowań i całokształtu okoliczności, które w początkowym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,20 zł 38,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nierówność, która zabija

  Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli. To pewien społeczno-kulturowy porządek, który dla większości ludzi oznacza gorsze zdrowie, słabszą edukację, mniej szacunku i brak możliwości dalszego rozwoju. W swojej książce Göran Therborn twierdzi, że nierówność w dosłownym sensie zabija...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 41,75 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Praca socjalna

  Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego...
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 45,38 zł 52,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007

  Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierówności dochodów są wybrane świadczenia społeczne po stronie wydatków publicznych i PIT po stronie dochodów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 24,74 zł 28,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Włączenie cyfrowe droga do reintegracji społecznej

  `Włączenie cyfrowe…` prezentuje przykłady bieżących ogólnodostępnych krajowych inicjatyw międzyśrodowiskowych z zakresu aktywnej reintegracji z uwzględnieniem wymogów funkcjonowania obywateli w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku. Istnieje wiele inspirujących przykładów dobrych praktyk o zasięgu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 29,83 zł 37,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Małe projekty społeczne

  Podręcznik "Małe projekty społeczne" - to podsumowanie wielu lat intensywnej pracy w organizacjach pozarządowych. Dla kogo jest przeznaczony?Przede wszystkim dla nauczycieli, by pozalekcyjne formy pracy z dziećmi nie były dla nich obciążeniem a realizacją planów i rozwojem (ta grupa odbiorców...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 47,06 zł 56,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wiejska Polska na początku XXI wieku

  Książka jest próbą oceny zmian na polskiej wsi, dokonaną przez znawczynię tej problematyki. Dobrze został wybrany moment na takie podsumowanie – ponad 20 lat transformacji i prawie 10 lat przynależności do Unii. Pozwala to ukazać polską wieś w momencie, w którym już ujawniają się trwałe...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 33,08 zł 36,75 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Opieka nad osobami starszymi

  Publikacja dotyczy sytuacji seniorów w zakresie potrzeb opiekuńczych z dwóch perspektyw: osób starszych oraz ich opiekunów (wspierany-wspierający - pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce). Autorka identyfikuje obszary, w których występuje deficyt wsparcia ze strony krewnych oraz bliskich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Praca w XXI wieku

  „W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego. Pierwsze z tych zagadnień dotyczy szeroko pojętego przewartościowania zarówno treści pracy, jak i coraz bardziej różnicujących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 24,50 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Na dnie

  Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega "pułapka biedy". W swojej karierze zawodowej lekarza psychiatry Theodore Dalrymple pracował w szpitalu przy slumsach, w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 31,75 zł 44,30 zł
  wysyłka do 72 godzin