Prawo - książki i podręczniki akademickie

 • Prawo międzynarodowe publiczne

  Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w...
  Cena: Cena detaliczna: 59,26 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 46,09 zł
 • Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Skrypty Becka Outlet

  W skrypcie ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" przedstawiono podstawowe zagadnienia dwóch działów prawa cywilnego. W przystępny sposób pokazano zastosowanie przepisów prawa cywilnego w praktyce. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych,...
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 48,43 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 54,50 zł
 • Polskie postępowanie karne

  Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik autorstwa wybitnych procesualistów Tomasza Grzegorczyka i Janusza Tylmana. Jubileuszowe 10. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione przez zespół pracowników Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i...
  Cena: Cena detaliczna: 92,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 86,63 zł
 • Zobowiązania. Część szczegółowa

  Podręcznik "Zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie...
  Cena: Cena detaliczna: 55,32 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 51,63 zł
 • Historia doktryn politycznych i prawnych

  Podręcznik omawia kształtowanie się poglądów - od czasów grecko-rzymskich do współczesności - mających decydujący wpływ na cele, zasady powstania, organizację oraz funkcjonowanie dzisiejszych instytucji państwa i prawa. Autor eksponuje zasadę państwa prawnego powiązaną z ideą sprawiedliwości...
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł
 • Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami

  Podręcznik w przejrzysty sposób przedstawia zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce. Nowością w 11. wydaniu jest rozszerzony wykład na temat podstaw konstytucji, jej obowiązywania i stosowania. Najważniejsze kwestie prawa konstytucyjnego są uzupełnione o analizę zmian legislacyjnych, które...
  Cena: Cena detaliczna: 61,63 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,51 zł
 • Postępowanie karne w.6

  W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.Autorki omawiają ostatnie zmiany dotyczące...
  Cena: Cena detaliczna: 61,63 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,52 zł
 • Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

  W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: asady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, pozycję jednostki, system źródeł prawa, poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej,  stany nadzwyczajne, konstytucyjne aspekty integracji z Unią Europejską....
  Cena: Cena detaliczna: 69,41 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 64,78 zł
 • Prawo karne materialne. Kazusy

  Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do przepisów, których zastosowanie należy rozważyć podczas...
  Cena: Cena detaliczna: 38,23 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 35,68 zł
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami

  W 6. wydaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami uwzględniono wpływ ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zmieniającej strukturę organizacyjną Sądu Najwyższego poprzez utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej i zniesienie Izby Dyscyplinarnej. Schematy przedstawiają...
  Cena: Cena detaliczna: 19,50 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 18,20 zł
 • Prawo rzeczowe

  Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości....
  Cena: Cena detaliczna: 55,39 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 51,70 zł
 • Prawo administracyjne

  Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie tu m.in.: kluczowe definicje, cechy, źródła i...
  Cena: Cena detaliczna: 61,63 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,51 zł
 • Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i..

  Podręcznik podzielony został na trzy części: ? pierwsza koncentruje uwagę na tytułowych zagadnieniach ogólnych prawa administracyjnego, zarówno klasycznych, jak i relatywnie nowych; ? druga skupia się na ustrojowym prawie administracyjnym, uwzględniając wątki europeizacyjne i globalizacyjne, ?...
  Cena: Cena detaliczna: 61,62 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,51 zł
 • Prawo konstytucyjne. Kazusy

  Publikacja jest zbiorem kilkudziesięciu kazusów z zakresu prawa konstytucyjnego. Kazusy mają charakter przekrojowy, nie ograniczają się do problemów dotyczących jednego konkretnego zagadnienia. Ich tematyka oraz sposób uporządkowania w książce powiązane są z tokiem uniwersyteckiego kursu z prawa...
  Cena: Cena detaliczna: 30,42 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 28,39 zł
 • Prawo hybrydowe w porządku normatywnym UE

  Problematyka ewolucji europejskiego porządku normatywnego od wielu lat budzi rosnące zainteresowanie badaczy z różnych dyscyplin naukowych. W kontekście poniższych rozważań znaczenie mają przede wszystkim analizy prawników, ale nie sposób całkowicie pominąć literatury z zakresu nauk politycznych,...
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 29,30 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 27,35 zł
 • Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe

  Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Autorzy...
  Cena: Cena detaliczna: 46,02 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 42,95 zł
 • Prawo prywatne międzynarodowe

  Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono...
  Cena: Cena detaliczna: 69,30 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 64,68 zł
 • Prawa narodzin, życia i śmierci

  Roman Andrzej Tokarczyk jest profesorem zwyczajnym, prawnikiem i filozofem. Zajmuje się historią doktryn politycznych i prawnych, filozofią prawa, etyką prawniczą, komparatystyką prawniczą, kulturami prawnymi i prawem amerykańskim. Jest autorem koncepcji biojurysprudencji jako podstawy bioprawa....
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł
 • Prawo rzymskie

  Nowe wydanie cenionego podręcznika pod redakcją profesora Kazimierza Kolańczyka. "Podręcznik prawa może mieć zatem cechy, które sprawiają, że jest użyteczny dla kilku pokoleń prawników. W przypadku tego dzieła za kluczowe uważam dwie kwestie. Po pierwsze, wyraźne pokazanie rozwoju prawa rzymskiego...
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł
 • Rzymskie prawo publiczne

  W publikacji omówiono zagadnienia rzymskiego prawa publicznego w ujęciu chronologicznym: od założenia Rzymu, poprzez okres królewski, republikański, pryncypat i dominat, aż do czasów cesarza Justyniana I Wielkiego. Rzymskie prawo publiczne stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat różnych...
  Cena: Cena detaliczna: 38,23 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 35,68 zł
 • Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017. Tom 4 Outlet

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających...
  Cena: Cena detaliczna: 90,30 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 64,50 zł
 • Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi, tabele Outlet

  Najnowsze wydanie to: zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą...
  Cena: Cena detaliczna: 139,30 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 99,50 zł
 • Język łaciński dla prawników

  "Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może ON być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części...
  Cena: Cena detaliczna: 64,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 60,50 zł
 • Wprowadzenie do nauki o państwie, polit. i prawie

  Publikacja prezentuje m.in. takie zagadnienia, jak: - cele i funkcje państwa, - władza i organy państwowe, - państwo w stosunkach międzynarodowych, - suwerenność państwa. Szczegółowo omówiono także zagadnienia odnoszące się do polityki, w tym: decyzje polityczne i proces polityczny; konflikt...
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł
 • Prawo ochrony środowiska

  Podręcznik składa się z dwóch części:Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie. Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu...
  Cena: Cena detaliczna: 61,62 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,51 zł
 • Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce

  Książka obejmuje analizę trudnych i spornych zagadnień procesu inwestycyjno-budowlanego, z którymi muszą się mierzyć jego uczestnicy.Opracowanie zawiera omówienie:konsekwencji prawnych realizacji inwestycji na podstawie skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy z pominięciem wymaganej prawem decyzji o...
  Cena: Cena detaliczna: 77,22 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 72,07 zł
 • Zarys prawa cywilnego

  Podręcznik "Zarys prawa cywilnego" jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wykorzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość...
  Cena: Cena detaliczna: 81,08 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 75,31 zł
 • Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

  Publikacja omawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Przedstawia postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami...
  Cena: Cena detaliczna: 61,63 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,52 zł
 • Logika dla prawników

  W opracowaniu ujęto problematykę prawniczych zastosowań logiki w postaci zbioru synte­tycznych haseł. Przedstawione zostały w szczególności takie zagadnienia, jak podstawy logiki formalnej, semiotyki i pragmatyki, teoria pytań, teoria argumentacji, a także problematyka wykładni, stosowania prawa,...
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł
 • Prawo administracyjne

  Podręcznik obejmuje wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych; zasady demokratycznego...
  Cena: Cena detaliczna: 53,82 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,23 zł

Nowości - Podręczniki akademickie w TaniaKsiazka.pl