Prawo › Prawo administracyjne

 • Bestseller

  Prawo administracyjne w.8

  W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 61,44 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zbiór kazusów z prawa socjalnego Outlet

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł 40,01 zł
  w magazynie
 • Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne Outlet

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 171,31 zł
  w magazynie
 • Postępowanie administracyjne ćwiczenia EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika ,,Postępowanie administracyjne".Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 15,68 zł 16,80 zł
  w magazynie
 • Postępowanie administracyjne podręcznik EKONOMIK

  Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra EdukacjiNarodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 41/2014.Przeznaczenie podręcznika:o zawód: technik administracji;o kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji;o część kwalifikacji: 2. Prowadzenie postępowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 26,68 zł
  w magazynie
 • Kierunki rozwoju prawa administracyjnego

  Publikacja przedstawia wyniki badań nad aktualnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego. Wytyczone pole analizy naukowej zagwarantowało interesujące spojrzenie na zagadnienia prawne dotyczące m.in. odpowiedzialności majątkowej...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 28,00 zł
  w magazynie
 • Przewodnik po prawie administracyjnym

  "Przewodnik po prawie administracyjnym" jest kontynuacją formuły wcześniej wydanego podręcznika stanowiącego swojego rodzaju ilustrację dla zagadnień omawianych w publikacji "Prawo administracyjne" profesora Jana Zimmermanna i ma charakter praktycznej pomocy dydaktycznej. Od czasu poprzedniego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 79,24 zł 89,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu..

  W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 52,53 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadmin. w.16

  W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 16. wydaniu książki zostały omówione najnowsze nowelizacje...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 70,34 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Kodeks postępowania administracyjnego

  W najnowszym 33. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 8,82 zł 9,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego..

  Książka przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w kontekście modelu postępowania odwoławczego obowiązującego w Kodeksie postępowania administracyjnego. Celem pracy jest ustalenie przesłanek wydania decyzji reformatoryjnej przez organ odwoławczy.Monografia odpowiada na następujące pytania:- w...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo administracyjne (wyd. 13 zmienione i uzupełnione, )

  Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w podręczniku m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 70,34 zł 79,01 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Integrity of administrative law

  This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of discussion in scientific literature so far. The book is the compilation of authorial views presented by the...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 122,55 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 191,20 zł 239,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Integralność prawa administracyjnego

  Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było przedmiotem rozważań w literaturze naukowej. Książka stanowi zbiór autorskich poglądów prezentowanych przez...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 122,55 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniach...

  Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prokuratoria Generalna RP. Komentarz

  Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej, która obecnie:- wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 221,70 zł 249,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech

  W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje:- zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,- warunki świadczonych usług,- kwalifikacje osób sprawujących opiekę,- zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Skuteczność i efektywność administracji w prawie..

  Publikacja przedstawia i uzasadnia tezę o możliwości i zasadności szerokiej recepcji w polskim prawie administracyjnym wiedzy z zakresu zarządzania, a zwłaszcza zarządzania publicznego. Recepcja ta może dokonywać się w obszarze stanowienia przepisów prawa administracyjnego – przez tworzenie norm...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 67,41 zł 74,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo administracyjne

  Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.: - pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego, - organizacji aparatu...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 70,34 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Gwarancja ochrony zobowiązanego w egzekucji...

  Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Autorka omawia obowiązujące przepisy prawa w świetle...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Milczące załatwienie sprawy przez organ admi. pub.

  Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej włączonej przez ustawodawcę do Kodeksu postępowania administracyjnego na mocy ustawy zmieniającej z 7.04.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Zamieszczone w książce artykuły ukazują różnorakie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

  Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 88,15 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)

  Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo Administracyjne Przepisy 2019

  Przepisy 2019 Prawo administracyjne.IV wydanie Prawa administracyjnego to zbiór przepisów dotyczących materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Zawiera m. in. Konstytucję RP, ustawy dot. postępowania przed organami administracyjnymi, ustawy dot. samorządów i administracji rządowej, akty...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 36,72 zł 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Postępowanie administracyjne postępowanie..

  Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 52,53 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji.Kom. w.8

  Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Uwzględniono także bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 191,20 zł 239,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

  Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 8,10 zł 9,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
Wszystkie kategorie