Prawo › Prawo finansowe

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 Outlet

  Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.01.2018 r.Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 65,20 zł 119,00 zł
  w magazynie
 • Jednolity Plik Kontrolny

  Od 1 lipca 2016 r. fiskus będzie przeprowadzać kontrole skarbowe elektronicznie z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy będą musiały przekazywać dane ze swoich ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie. W związku z tym firmy muszą...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 38,57 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • Skarb państwa a działalność gospodarcza

  Stan prawny: 1.07.2014 r. Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniu 24 października 2013 r. Książka stanowi zbiór publikacji...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 97,38 zł 99,00 zł
  w magazynie
 • Prawo bankowe

  Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych. Ponadto...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 65,91 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Ceny transferowe 2019

  Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody weryfikacji cen transferowych,- korekty cen...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 135,20 zł 169,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym

  Kompleksowe przedstawienie zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w inwestycjach giełdowych. Wszystkie rozważania są zilustrowane przykładami z polskiego rynku kapitałowego wraz z prezentacją pełnej procedury analitycznej i obliczeniowej.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 37,93 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo finansowe w pigułce

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:finanse publiczne i budżet,pojęcie i forma pieniądza,polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe,Prawo podatkowe:podstawowe pojęcia i konstrukcje,zobowiązanie podatkowe,zabezpieczenie wykonania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 28,67 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

  W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 88,15 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Analiza finansowa w praktyce

  Celem książki jest pokazanie analizy finansowej jako narzędzia wykorzystywanego do oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych o różnej wielkości. Autorki pokazują, jak można stworzyć zestaw odpowiednio dobranych wskaźników pomocnych w jej przeprowadzeniu w zależności od posiadanych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

  Stan prawny: 15.12.2013 r.Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień polskiego prawa finansowego i jego wpływu na kształt polskich regulacji...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 56,37 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo finansowe. Repetytorium

  Repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa finansowego. Podstawowe instytucje i założenia prawa finansowego zostały zaprezentowane w formie przejrzystych tabel i wykresów, co ma ułatwić uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy.Publikacja jest...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 37,26 zł 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Finanse

  Podręcznik obejmuje wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu finansów zarówno w ujęciu makro-, jak i mikroekonomicznym. Autor przedstawił m.in. istotę finansów i rozumienie tego pojęcia we współczesnej gospodarce, kategorie finansowe, główne teorie finansów, funkcje pieniądza w przeszłości i obecnie,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 58,48 zł 74,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

  W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 123,76 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rynek finansowy i jego mechanizmy

  Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Zaprezentowano w nim wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, a także wycenę akcji,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 86,56 zł 89,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Leksykon cen transferowych

  Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku...

  Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regulacji, a w konsekwencji zwiększające się ryzyko odpowiedzialności (podmiotów oraz osobiste członków zarządu i rady nadzorczej) powoduje konieczność szczególnej rozwagi we wdrażaniu w organizacji rozwiązań z zakresu compliance.Publikacja stanowi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 150,47 zł 169,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polityka rachunkowości w firmie 2019

  Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 127,72 zł 148,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

  Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 59,55 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rachunkowość budżetowa w.5

  Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 114,86 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Finanse i prawo finansowe

  Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce.Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną;- kwestie budżetu państwa i budżetów...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 61,44 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Branch banking w Polsce

  Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W skali Polski jest to pierwsze tak rzetelne opracowanie poświęcone zmianom, jakie zachodzą w bankowej oraz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 87,40 zł 95,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro

  W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 47,41 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o finansach publicznych broszura 2019

  Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny. Publikacja przeznaczona m.in. dla studentów i praktyków prawa, administracji, finansów, a...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 12,19 zł 14,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o rachunkowości

  Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 13,00 zł 15,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Banki w nowym otoczeniu społecznym gospodarczym i technologicznym

  Po kryzysie lat 2007–2009 globalny system bankowy przeszedł istotną ewolucję. Wdrożone zostały restrykcyjne regulacje i zmiany nadzorcze, w wyniku których znacznie poprawił się poziom bezpieczeństwa banków. Jednak nie jest to warunek wystarczający dla dalszego niezakłóconego rozwoju – banki muszą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 36,09 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Komentarz

  Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819). Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia: obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 189,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz w.5

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 207,20 zł 259,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Współczesny interwencjonizm

  W monografii autor prezentuje zalety i wady współczesnego interwencjonizmu, a także bada, czy osiąga on zamierzone cele, wskazuje kierunki rozwoju i przedstawia konkretne propozycje zmian. Omawia ewolucję jego podstaw doktrynalnych; konstrukcję (przyczyny i cele, formy realizacji, instrumentarium,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 71,20 zł 89,00 zł
  wysyłka w 5 dni
Wszystkie kategorie