Prawo › Prawo gospodarcze i handlowe

 • Prawo zamówień publicznych 2016 Outlet

  "Prawo zamówień publicznych 2016. Komentarz do nowelizacji" to pierwszy na rynku przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp. To z niego dowiesz się dokładnie, jak stosować nowe przepisy i jak zabezpieczyć się przed popełnianiem błędów. Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. uwzględnia wszystkie...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 98,32 zł 124,90 zł
  w magazynie
 • Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne Outlet

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 171,31 zł
  w magazynie
 • Gra o jutro usług publicznych w Polsce

  Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych, rozumie ich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -91%
  Cena: Cena detaliczna: 2,77 zł 30,45 zł
  w magazynie
 • Kodeks spółek handlowych tom 1 i 2

  Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.W komentarzu uwzględniono najważniejsze zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 380,98 zł 389,00 zł
  w magazynie
 • Prawo energetyczne. Komentarz

  Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze oraz utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 452,03 zł
  w magazynie
 • Skarb państwa a działalność gospodarcza

  Stan prawny: 1.07.2014 r. Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniu 24 października 2013 r. Książka stanowi zbiór publikacji...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 97,38 zł 99,00 zł
  w magazynie
 • Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, 2 wyd.

  Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 60,00 zł 75,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Własna firma krok po kroku

  Masz pomysł na firmę i zastanawiasz się, w jaki sposób przejść przez kolejne etapy jej rozwoju, omijając po drodze liczne przeszkody? Jak myśleć strategicznie i jednocześnie działać operacyjnie? Jak pozyskiwać klientów i zwiększać sprzedaż? Jak skutecznie reklamować swoje produkty lub usługi? Jak...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 30,79 zł 42,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Umowy w obrocie gospodarczym w.2

  Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 221,70 zł 249,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Ceny transferowe 2019

  Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody weryfikacji cen transferowych,- korekty cen...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 135,20 zł 169,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim

  Publikacja stanowi wzorcowe studium porównawcze, które zawiera wszechstronną charakterystykę egzekucji sądowej z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorowi w ramach konsekwentnej i symetrycznej systematyki udało się przedstawić wszystkie główne elementy omawianej sytuacji. Zupełnie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 76,80 zł 89,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo restrukturyzacyjne

  Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyacyjne, która wprowadza nowe zasady dotyczące restrukturyzacji firm oraz zmienia szereg dotychczasowych przepisów, np. Prawa upadłościowego i naprawczego. Korzystanie z boszury ułatwia...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 9,27 zł 12,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Johna F. Kennedy'ego Idealizm bez złudzeń

  Pierwsza praca poświęcona w całości myśli polityczno-prawnej Johna F. Kennedy’ego John F. Kennedy (1917–1963) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon XX wieku. Trwale zapisał się zarówno w historii USA, jak i świata, mimo że jego prezydentura trwała niecałe trzy lata. Dziedzictwo Kennedy’ego...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 38,81 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:Działalność gospodarcza:Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejZasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczejRejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr SądowyRejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencjai...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 27,04 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów

  W zbiorze zamieszczono ustawy tworzące tzw. Konstytucję biznesu: - Prawo przedsiębiorców - reguluje ogólne zasady w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wiążące przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w ich...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 46,82 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Prawne podstawy geologii i górnictwa

  Książka przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności wynikające z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, zwłaszcza sądowoadministracyjnej. Omawia m.in. takie tematy jak: - poszukiwanie, rozpoznawanie oraz...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Planowanie sukcesyjne

  Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W książce omówiono m.in.: - relację prawa spadkowego oraz różnych rodzajów działalności...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 123,76 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

  Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji: - kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego (w układzie albo w ramach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji

  Kompendium wiedzy o spółce z o.o.   Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 195,61 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Energetyka wyzwania prawno - instytucjonalne

  ... Jak w każdym państwie na świecie, tak i w Polsce kondycja i przyszłość sektora energetycznego determinowana jest przez czynnik polityczny. Wpływ, jaki wywiera on na branżę, zdaje się być nieograniczony. Decyduje, w jakim kierunku będzie się ona rozwijała. Określa, które technologie i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Łączenie podział i przekształcanie spółek..w.4

  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych - przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy

  Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,66 zł 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polityka właścicielska państwa w okresie..

  Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

  Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców.Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pozycja prawna przedsiębiorców telekomunik. ...

  Publikacja stanowi pierwsza na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej. Została w niej zawarta charakterystyka praw i obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w aspektach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 76,00 zł 80,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Postępowanie upadłościowe

  Opracowanie jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym.Autorzy omawiają konkretne kwestie dotyczące stosowania przepisów prawa...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Użytkowanie wieczyste

  Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów

  Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: Prawo zamówień publicznych: 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,63 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
Wszystkie kategorie