Książki prawnicze › Prawo konstytucyjne, państwowe

 • Prawnoustrojowe atrybuty aktów normatywnych prezydenta amerykańskiego Outlet

  Publikacja ta jest oryginalnym, bardzo interesującym i starannie opracowanym dziełem naukowym, trafnie łączącym analizy prawno-dogmatyczne z refleksją politologiczną. Głównym przedmiotem badań pracy są akty normatywne prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki niepodlegające procedurze legislacji...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 46,20 zł
  w magazynie
 • Polecane

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Zbiór podstawowych praw dla państwa polskiego z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stan na 7 listopada 2006 r. (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) ,"nowości"
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 2,67 zł 3,50 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 8,82 zł 9,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918

  Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Autorzy kompleksowo omawiają przemiany zachodzące w instytucjach ustrojowych i prawnych w poszczególnych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 61,44 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematem

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawą mającą szczególną treść, formę i moc prawną:- reguluje całokształt kwestii ustrojowych w państwie,- tylko ten jeden akt określa się mianem konstytucji,- w systemie źródeł prawa stanowionego ma najwyższe miejsce, czego konsekwencją jest wymaganie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 17,73 zł 19,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

  Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowioraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawokonstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów.Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwiejest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 30,78 zł 36,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny

  Monografia stanowi pokłosie dyskusji przeprowadzonej w trakcie XII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w dniach 11-12 października 2018 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce oraz sędziowie Trybunału...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 122,55 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

  Praca Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunatu Konstytucyjnego stanowi przykład umiejętnego połączenia teorii i praktyki. Ukazuje, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny w swej praktyce orzeczniczej urzeczywistnia ideę prawa. Autorka dokonuje pogłębionej analizy fundamentalnych, nader trudnych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP

  Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede wszystkim problematykę...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 52,53 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Samobójstwo w prawie polskim

  Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane przepisy ustawy zasadniczej, kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o postępowaniu w...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 88,15 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Naruszenie miru domowego

  Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak: - analiza ustawowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 132,05 zł 139,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2019

  Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 roku).
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 3,37 zł 3,96 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza

  Problematyka władzy sądowniczej, której poświęcono książkę, jest omawiana z kilku perspektyw: konstytucyjnej, w tym podstawowych zasad ustroju politycznego państwa, unijnej oraz ustawowej. W opracowaniach przeanalizowano większość zmian ustawowych odnoszących się do trzeciej władzy, systematycznie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Azymut wspólna Europa Jastrzębowski

  Częścią tej książki jest pierwsza w historii "Konstytucja dla Europy". Napisana blisko 200 lat temu przez Jastrzębowskiego, a przypomniana przed wyborami do parlamentu europejskiego oraz w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. "Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski" to...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,91 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sądownictwo konstytucyjne

  Książka zawiera studia i materiały z I Okrągłego Stołu Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego. Czytelnik znajdzie w niej zarówno omówienie podstaw doktrynalnych kontroli konstytucyjności prawa, jak i analizę działania tej kontroli w Polsce i w innych państwach.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić do ograniczenia skali skrajnego ubóstwa, a w konsekwencji do umożliwienia korzystania przez jednostki...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 79,20 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo konstytucyjne RP

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Prawo konstytucyjne RP" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, do których należy zaliczyć: zasady ustroju państwa, status jednostki, prawa i wolności obywatelskie,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 56,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polskie prawo konstytucyjne

  Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Zakładu Polskiego Prawa Konstytucyjnego, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 65,91 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w.20

  Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 10,18 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018

  Publikacja stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 95,20 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego

  W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 1920.10.2017 r. w Krakowie. Uczestnicy spotkania dyskutowali o istocie samorządności, a także roli jaką Konstytucja RP...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wybory samorządowe. Komentarz

  W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych ? od ogólnych regulacji wyborczych po zagadnienia szczegółowe dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 105,95 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Kodeks wyborczy

  Stan prawny 14 września 2018 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 25.5.2018 r. - zmiana z ustawy o ochronie danych osobowychz dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), 20.7.2018 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustawz dnia 15 czerwca 2018 r....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 14,16 zł 14,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kodeks wyborczy

  Stan prawny na 8 sierpnia 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks wyborczy. Uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone: ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów...
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 14,29 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego

  Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,83 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z 2014 r.)

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, 16 lipca została podpisana przez Prezydenta, a weszła w życie z dniem 17 października 1997r.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 3,55 zł 4,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny

  Książka dr Anny Rataj oparta jest w dużej mierze na źródłach oryginalnych (ustawodawstwo Knesetu i orzecznictwo Sądu Najwyższego Izraela w języku hebrajskim). Uwzględnia aspekty prawne, polityczne i socjologiczne związane z systemem konstytucyjnym Izraela, co sprawia, że ma charakter...
  Podręcznik
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 52,80 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe...

  Właściwe odczytanie idei Marka Sobolewskiego, tym bardziej nawiązanie do nich czy też polemika z nimi, wymaga szczególnej wiedzy pozaksiążkowej, zaczerpniętej z osobistego kontaktu z samym Mistrzem. Mistrzem w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Autorzy książki Prawo konstytucyjne, doktryny...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
Wszystkie kategorie