Prawo › Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

 • Prewspółczynnik i preproporcja w instytucjach kultury 2017

  Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja artystyczna lub instytucja kultury powinna stosować prewspółczynnik, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzi działalność ona mieszaną, tzn. gospodarczą i niegospodarczą. A zatem, co jest działalnością gospodarczą, a co nią nie jest....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 54,31 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • Ratuj maluchy rodzicielska rewolucja

  Czy dwoje młodych ludzi ze zwykłego blokowiska, wychowujących siedmioro małych dzieci, może zagrozić rządzącym i wywołać ferment na politycznej scenie? Okazuje się, że tak. Akcja "Ratuj Maluchy" stała się dla władz tym, czym lustro dla Bazyliszka - doprowadziła do drastycznego spadku poparcia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 26,14 zł 32,90 zł
  w magazynie
 • Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

  Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczowych w kontekście przemian edukacji specjalnej ostatnich dwóch dekad. Nie bez znaczenia jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  System informacji oświatowej

  W poradniku zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Są to dane obejmujące w szczególności informacje o uczniach i zatrudnionej kadrze, a także wpływające w znaczący sposób na wysokość subwencji otrzymywanych przez...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej

  Autorski przekład włoskiego Kodeksu dóbr kultury i krajobrazu z 2004 roku jest szczególnie ważny w czasie trwającej w Polsce dyskusji, czy prawo ochrony dziedzictwa kultury po-winno zostać skodyfikowane. Rozważania włoskie mogą stanowić wzór dla prawodawcy, ale także pokazują instytucje prawne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 23,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r.

  Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 47,20 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi...

  Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką.Omówione w niej zagadnienia dotyczą:- powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania stosunku pracy,- procedury odwołania dyrektora lub postępowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 105,95 zł 119,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zarządzanie w sektorze kultury

  Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką podejmuje kwestie teoretycznych i praktycznych analiz dotyczących zarządzania instytucjami i organizacjami sektora kultury. Celem książki jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego podejścia do tego tematu, z naciskiem na uwzględnienie tzw....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarzadzanie zbiorami muzeum Podręcznik

  'Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania profesjonalnej praktyki w dziedzinie opieki nad obiektami o szczególnym znaczeniu dla kultury i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 26,23 zł 35,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów w.2

  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 177,18 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela...

  Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:-...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 52,53 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Bestseller

  Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości podejmowanych działań. Publikacja...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 60,31 zł 69,90 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Szkolne prawo pracy

  Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;- ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Muzeum bezpieczne

  Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności i pracownikom jest priorytetem w działalności muzeów. Temu rodzajowi aktywności nadaje się znaczenie nadrzędne wobec bezpieczeństwa fizycznego i konserwatorskiego zbiorów. Ale oba cele można osiągnąć jednocześnie dzięki integracji większości środków prewencji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 29,38 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rachunkowość jednostek oświatowych w.3

  Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Autorka omawia wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 56,37 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Meritum Prawo oświatowe

  Materiał książki oparto m.in. na nowej ustawie ? Prawo oświatowe z grudnia 2016 roku, gruntownie zmienionej ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, ustawie z 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu nowych rozporządzeniach wydanych do tych regulacji.Nowości w wydaniu 2018:-...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 177,18 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • 57 problemów zarządzania oświatą

  Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie. Opracowanie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,63 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

  Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 39,20 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ochrona danych osobowych w oświacie

  W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,63 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • System awansu zawodowego nauczycieli

  W książce System awansu zawodowego nauczycieli - ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli? Na podstawie literatury przedmiotu...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,80 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny

  BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZEŃ to najbardziej aktualny przewodnik, uwzględniający zapisy nowej ustawy o zgromadzeniach z 24 lipca 2015 r.Jednym z podstawowych elementów systemu państwa demokratycznego jest prawo obywateli do organizowania i udziału w zgromadzeniach publicznych.Niniejsza publikacja ma...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -23%
  Cena: Cena detaliczna: 23,01 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

  Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 39,20 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Karta Nauczyciela. Komentarz w.10

  W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,- warunki pracy oraz...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 135,20 zł 169,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela...

  Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.:- ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe,- ustawy o finansowaniu zadań...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Karta Nauczyciela Komentarz

  Praktyczny komentarz do ustawy - Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Karta...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 229,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo wobec kultury i sztuki

  W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policea

  Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej.Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu.Dowiedz się jak poprawnie przygotować statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej (z uwzględnieniem zasad techniki...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa....

  Publikacja Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla organów jednostek samorządu terytorialnego...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
Wszystkie kategorie