Książki prawnicze › Prawo o nieruchomościach

 • Polecane

  Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek...

  Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma zamieszkać w ich mieszkaniu czy domu dbała o nie, płaciła na czas, traktowała sąsiadów z respektem i nie absorbowała nadmiernie czasu. Marzą o idealnym najemcy. Zamiast marzyć powinni weryfikować potencjalnych najemców. Dziś wielu właścicieli...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -29%
  Cena: Cena detaliczna: 27,78 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polecane

  ABC. Jak inwestować w nieruchomości

  "ABC. Jak inwestować w nieruchomości' - to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między innymi tego: - jak stać się majętnym dzięki inwestowaniu w nieruchomości - jak pokonać mity, które...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 37,34 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron...

  W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 238,28 zł 259,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzemplifikacje rozstrzygnięć sadowych...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 43,77 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej

  W niniejszej publikacji omówiono tematykę dotyczącą licytacji publicznej ruchomości w toku egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. Treść pracy stanowi kompleksowe omówienie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 76,80 zł 89,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

  Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera szczegółowe omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji: - kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego (w układzie albo w ramach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Vademecum Zarządcy Nieruchomości

  VADEMECUM Zarządcy Nieruchomości - wzory dokumentów, pism, umów oraz uchwał z praktycznymi komentarzami to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów i pism. Dla ułatwienia wzory są opatrzone komentarzem. Publikacja zawiera także komplet...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 85,43 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

  W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 123,76 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu..

  Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim:- nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,-...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ustawa deweloperska. Komentarz w.2

  W książce przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:- Kodeksu cywilnego,- Prawa upadłościowego,- Prawa restrukturyzacyjnego,- Prawa bankowego.Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w publikacji dotyczą m.in.:- upadłości dewelopera,-...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 141,57 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rozliczamy sprzedaż mieszkania Zmiany 2019

  Publikacja przeznaczona dla każdego, kto sprzedaje swoje mieszkanie, dom, garaż, lokal użytkowy, działki budowlane czy rolne. Przedstawimy wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w PIT od 1 stycznia 2019 r. Omawiamy wszelkie problemy w zakresie ustalania przychodów i kosztów. Wyjaśnimy, kiedy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 18,23 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Użytkowanie wieczyste

  Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

  Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW: - 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,63 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych

  Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 143,20 zł 179,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

  Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach oraz biurach zarządców nieruchomości. Uwzględnia aktualny stan prawny. Autorki zawarły w niej liczne porady praktyczne. Publikacja przyda się wszystkim zarządcom...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 70,89 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Obrót nieruchomościami w praktyce

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są wzory pism stosowanych w obrocie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 212,80 zł 239,01 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:- redukcję deficytu mieszkań,- ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 111,20 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni

  Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono: - przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, - prawo budowlane, - środowiskowe...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego ...

  Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów

  Stan prawny na 21 listopada 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: Kodeks cywilny (wyciąg): 29 maja 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1025) Kodeks postępowania...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Komentarz

  Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819). Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia: obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 189,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jak korzystnie sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną nieruchomość

  Sprzedaj nieruchomość bez pośredników i zyskaj więcej Ten krótki i praktyczny poradnik to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zamienić posiadane metry kwadratowe na pełne konto w banku. Wbrew pozorom sprawa nie jest taka prosta. Nie wystarczy opublikować ogłoszenia w gazecie i czekać na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł 37,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wycena nieruchomości w.2

  W książce znajdziesz komentarze do wybranych przepisów: - ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz - rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Opracowanie umożliwia: - właściwą interpretację przepisów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 123,76 zł 139,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo planowania i zagospodarowania przestrz. ...

  W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lecz także proponowane rozwiązania zawarte w projektowanym od 2013 r. Kodeksie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 143,20 zł 179,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz w.8

  Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy ? Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczególności w...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 151,20 zł 189,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

  Publikacja VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami systematyzuje problematyczne zagadnienia związane ze skutkami rozliczeń podatku VAT transakcji sprzedaży, kupna, leasingu oraz najmu nieruchomości. Autorzy w przystępny sposób omówili: - wysokość opodatkowania sprzedaży/najmu...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 132,67 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach...w.14

  Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady: - tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Jak sprzedać mieszkanie i nie zwariować?

  "Chcesz sprzedać mieszkanie i nie wiesz, jak się do tego zabrać? Sięgnij po tę książkę! Zwłaszcza jeżeli chcesz uniknąć błędów i korzystnie sprzedać mieszkanie. To zbiór praktycznych porad, którymi dzielą się eksperci. Na dodatek całość napisana przystępnym językiem i podana w interesujący...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 30,20 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
Wszystkie kategorie