Książki prawnicze › Prawo Unii Europejskiej

 • Mechanizmy ochrony praworządności państw UE

  Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Autor wyjaśnia pojęcie praworządności (art. 2 TUE) i bada jego znaczenie w...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 114,86 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik..

  W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 61,44 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego

  Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego" podpowiadają, jak poprawnie wypełnić typowy wniosek. Zwracają uwagę, o czym warto pomyśleć gromadząc informacje, aby informacje zawarte dokumencie były rzetelna i przekonujące. Wiele wskazówek dotyczy dokumentacji aplikacyjnej oraz...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 38,64 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • Prawo środowiska Unii Europejskiej Outlet

  Publikacja jest pierwszym na rynku zbiorem zawierającym wybór aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących obrotu prawnego Unii w dziedzinie środowiska. Wybrane dokumenty zostały poprzedzone wprowadzeniem do prawa środowiska UE i podstawowymi informacjami dotyczącymi regulacji systemowych i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 32,33 zł 59,00 zł
  w magazynie
 • Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

  Książka jest pierwszą tego typu monografią na rynku. Porządkuje, opisuje i wyjaśnia problematykę ochrony środowiska, będąc cennym źródłem informacji nie tylko dla "profesjonalnych" prawników - adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale także licznej rzeszy pracowników administracji publicznej -...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,52 zł
  w magazynie
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia....
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 41,11 zł
  w magazynie
 • Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta...

  O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło finansowania rozwoju firmy. Niestety, niejeden przedsiębiorca i początkujący konsultant firmy doradczej przekonał się, że ich pozyskanie nie jest wcale łatwe. Zwłaszcza...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -59%
  Cena: Cena detaliczna: 40,68 zł 99,00 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Prawo Europejskie. Zbiór przepisów w.5

  Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W 5. wydaniu zbioru uwzględniono...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 31,20 zł 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur

  Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji pracujących w niej urzędników inspirowanych wartościami...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 42,49 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Finanse międzynarodowe

  Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,87 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

  Stan prawny: 15.12.2013 r.Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień polskiego prawa finansowego i jego wpływu na kształt polskich regulacji...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 56,37 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego...

  Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Zawartość merytoryczna jego treści nie nasuwa wątpliwości. Mieści się w niej idea, a zarazem przesłanie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 66,15 zł 73,50 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ochrona interesu pracownika delegowanego..

  W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę delegowania pracowników, łącząc teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Uwzględniono zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.06.2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 114,86 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pomoc rozwojowa: sukces czy porażka?

  Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych, a mianowicie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 62,17 zł 74,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Słownik specjalistyczny. Prawo Administracja UE

  SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROPEJSKA polski - angielski - niemiecki Cenne źródło fachowej wiedzy językowej oraz narzędzie przydatne w codziennej pracy. Słownik adresowany do szerokiego grona specjalistów, m.in. pracowników administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Komparatystyka językowa jako narzędzie...

  Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanego przepisu w poszczególnych językach UE w procesie prawa. Przeprowadzone badania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości zmierzają do wykazania, w jaki sposób...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 71,25 zł 75,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013

  Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy – to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 43,94 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo autorskie

  Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro

  W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 47,41 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie...

  Publikacja jako pierwsza na rynku ukazuje dwie płaszczyzny regulacji dostępu do rynku transportu lotniczego i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanego prawa i polityki Unii Europejskiej. Książka poza celami naukowymi polegającymi na przeprowadzeniu określonych tez (istotnych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 127,20 zł 159,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polityka UE w zakresie powrotów. Aspekty prawne

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Autorka analizuje, czy ogół działań podejmowanych przez Unię Europejską sprzyja skuteczności polityki powrotów, która może przejawiać się zakończeniem nielegalnego pobytu obywatela na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 103,20 zł 129,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria"Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 18,91 zł 19,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo Unii Europejskiej w.23

  Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 14,29 zł 14,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

  Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzenia nr 1169/2011, zawiera także wiele odniesień do innych - krajowych i unijnych - unormowań regulujących...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 177,18 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

  Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.Autorzy sygnalizują...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 199,20 zł 249,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Dyrektywa PE i Rady ustanawiająca normy...

  Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność...

  Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm świadczących usługi na rynku unijnym, w kontekście skutków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 59,71 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pol-Ang słow. handlu zagranicznego i prawa celnego

  Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej składa się z 60 000 tysięcy haseł i przychodzi z pomocą tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się handlem zagranicznym i posługują się językiem angielskim. Autor dokonując wyboru haseł położył...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 102,69 zł 119,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
Wszystkie kategorie