System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna

Wysyłka w
Produkt niedostępny
Nasza cena: 44,10 zł

Produkt niedostępny

Każda bez wyjątku działalność ludzka obarczona jest ryzykiem błędu. Nie inaczej jest ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Dlatego tak ważne są istnienie i skuteczne działanie mechanizmów kontrolnych pozwalających nie tylko na naprawę błędów, lecz także na zapobieganie ich powstawaniu oraz skuteczne wychwytywanie ? gdy już się pojawią. Nie przypadkiem zasadę kontroli procesu podnosi się niekiedy do rangi jednej z naczelnych zasad procesu karnego.
Z drugiej strony sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych powinno być zawsze podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest trafna reakcja karna. Nie trzeba nikogo przekonywać, że odpowiedzialność karna nie może być przypisana tym, którzy na to nie zasłużyli, i że powinna być zawsze sprawiedliwa ? ani zbyt dotkliwa, ani zbyt łagodna.
Składająca się z dziesięciu rozdziałów książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się postępowaniem karnym, w tym także praktyków, aplikantów i studentów. Poszczególne rozdziały przygotowane przez młodych autorów z różnych ośrodków naukowych poświęcone są interesującym problemom pojawiającym się na styku kontroli procesu i zasady trafnej reakcji karnej.
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ ? kieruje Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na prawie karnym, zwłaszcza procesowym, prawie wykroczeń i prawie karnym skarbowym. Jest autorem lub współautorem ponad stu publikacji, w tym komentarzy do Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu karnego skarbowego. Od 2012 roku organizuje coroczne Studencko-Doktoranckie Konferencje Karnoprocesowe.
Zobacz produkty kupowane razem
Szczegóły

Pokaż więcej

  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 9788323349006
Podobne do System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna