Wydawnictwo Antyk

 • Nowość

  Uniwersytet i medycyna w przeddzień globalnej...

  Publikacja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego porusza istotny temat we współczesnym świecie medycznym, jakim jest globalna korporacja oraz medycyna in silico.Podręcznik polecany dla lekarzy oraz osób zainteresowanych tematyką, a przede wszystkim dla studentów.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 36,34 zł 42,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Historia literatury greckiej Outlet

  Moim zamysłem nie jest dokładne przyjrzenie się samej literaturze starożytnej Grecji ani potraktowanie jej jako jedynego tematu rozważań, przedstawiających każdy z poszczególnych rodzajów literackich w jego ewolucji: epos, liryka, teatr, historia, filozofia, retoryka. Chciałbym napisać historię...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 17,26 zł 66,60 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Przedsiębiorstwo holocaust

  Książka (ang. The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering) napisana została przez amerykańskiego historyka żydowskiego pochodzenia Normana Finkelsteina.Autor opisuje osoby i organizacje, które wykorzystują tragedię holokaustu do celów politycznych oraz własnych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 45,56 zł 57,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O stosunku historyka do religii

  Największy dydaktyczny walor książki polega na umiejętnie prezentowanym i wyjątkowym znawstwie zagadnień z dziejów religii i jej znaczenia w budowaniu cywilizacji. Wnikliwy stosunek Arnolda Toynbee'ego do religii kontrastował z dominującymi w PRL uproszczonymi i redukcjonistycznymi poglądami,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 27,81 zł 33,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dialog

  Dialog największe dzieło Ockhama z zakresu filozofii politycznej, pisane prawdopodobnie w latach 13341346, w czasie pobytu na dworze Ludwika Bawarskiego w Monachium. Konstrukcja tego dzieła ma postać rozmowy pomiędzy mistrzem uniwersyteckim a uczniem, w której pobrzmiewają echa zaciekłego sporu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,62 zł 64,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wybitni ludzie też ludzie

  Wybitni ludzie też ludzie nadałam ten tytuł zbiorowi felietonów o dziwactwach, kaprysach, przesądach, nałogach o wszelkich ułomnościach i niedolach wybitnych osobistości. Felietony te, raczej pogodne, w miarę sentymentalne, nie zawsze dyskretne pokazują postacie bez maski.Bohaterami tego zbioru są...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 24,82 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek

  Sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych polskich.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 26,55 zł 34,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zawód: żona filozofa Dzienniki

  Dziennik Lidii Bierdiajewej jest bezcennym uzupełnieniem autobiografii jej męża. Na stronicach znalazły odbicie zarówno wydarzenia światowe w latach 1934-1945, jak z życia emigracji rosyjskiej i z życia intelektualnego Europy tamtych lat.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,67 zł 50,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Miecz i Pastorał Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy: Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri

  () w rozumieniu wielu badaczy zajmowanie się kwestiami polityki stanowi dla samej filozofii poważny problem. Filozof niejako z definicji powinien przecież mieć na uwadze znacznie poważniejsze kwestie aniżeli troskę o porządek państwa. Historia jednak z nieubłaganą konsekwencją pokazuje, że nie może...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 44,99 zł 54,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zagadnienie etyki chrześcijańskiej

  McInerny przedstawia propozycję pewnej wersji filozofii chrześcijańskiej, polemiczną wobec koncepcji Gilsona i Maritaina. Analizując poglądy św. Tomasza z Akwinu, dochodzi do przekonania, że w filozofii praktycznej jest on w dużo większym stopniu zależny od Arystotelesa, niż to się powszechnie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,00 zł 38,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wprowadzenie do filozoficznej mistyki

  rzez filozoficzną mistykę rozumiemy na razie w ogólności taki kierunek myślowy, który wykraczając poza racjonalne oraz dialektyczne myślenie lub raczej cofając się za nie, powołuje się na doświadczenie jedności ja i zasady świata, tkwiące u podstaw wszystkich innych poszczególnych doświadczeń.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 35,19 zł 44,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Filozofia XVII i XVIII wieku

  Nowa filozofia, która pojawia się od XVII wieku, nie jest już domeną zakonników czy innych duchownych będących profesorami uniwersyteckimi, jak to było w okresie Średniowiecza i częściowo jeszcze w Renesansie. Teraz mamy do czynienia z reguły z prywatnymi uczonymi lub politykami i dyplomatami. (?)...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,37 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarzuty i odpowiedzi późniejsze

  Przed oddaniem do druku Medytacji o pierwszej filozofii Descartes rozsyłał kopie rękopisu, głównie za pośrednictwem o. Mersennea, wielu osobom z prośbą o opinie. Otrzymane uwagi oraz swoje na nie repliki oddał do druku razem z tekstem właściwym i odtąd stanowią one, jako tzw. "Zarzuty i...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 23,34 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kazania

  […] obyśmy nigdy nie dali uwieść się jakiejś niegodnej skłonności do jakiejkolwiek gałęzi studiów tak dalece, by zapomnieć, że nasza prawdziwa wiedza, szlachetność i siła polegają na znajomości Wszechmocnego Boga. Przyroda i człowiek są przedmiotami naszych studiów, lecz Bóg jest wyższy ponad...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 24,99 zł 32,00 zł
  wysyłka do 72 godzin