Wydawnictwo ASPRA - JR

 • Zabawka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 29,20 zł
  w magazynie
 • Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 36,98 zł
  w magazynie
 • Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego

  Społeczność międzynarodowa potrzebuje ONZ. Organizacja ta musi zostać jednak poddana szybkim i gruntownym reformom, a nie jedynie powierzchownemu ,,liftingowi". Nadzieje dotyczące realizacji tego postulatu pojawiają się zawsze wraz z wyborem kolejnego Sekretarza Generalnego ONZ. Tak jest i tym...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  w magazynie
 • Pawiak

  Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Wojna, etyka, kultura

  "Usytuowanie wojny na pograniczu realizmu i idealizmu jest głównym problemem i poznawczą przesłanką przyjętą przez autorów recenzowanego dzieła pt. Wojna - etyka - kultura. [...] Monografia podejmuje ważną problematykę wojny postrzeganej przez pryzmat wartości i symboli kulturowych, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania

  Na przełomie wieków dostrzega się zmianę w naturze i założeniach konfliktów zbrojnych i wojen, co oznacza "postęp" w negatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale też powoduje dowolność ich interpretacji. Mnogość poglądów na istotę konfliktów zbrojnych i wojen wynika z trudności w definiowaniu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Telewizyjne serwisy informacyjne

  "Praca jest pozycją ogromnie ciekawą i zajmującą, a co najistotniejsze ważną. Autorka objęła badaniami obszar niezmiernie rzadko eksplorowany, bo niezwykle trudny do uchwycenia i opisania, czyli zjawiska prozodyczne języka polskiego. [...] W przeciwieństwie do opisów innych poziomów języka:...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Falanga. Ruch narodowo-radykalny

  "Książkę prof. Szymona Rudnickiego uważam za bardzo ważną w ramach badań nad II Rzeczpospolitą, zauważam jednocześnie, że w ostatnich latach niewiele wartościowych prac o tej państwowości się publikuje, co sprzyja szkodliwej mitologizacji lub po prostu niewiedzy i umożliwia kreowanie absurdalnych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 81,16 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Kultura studencka okresu PRL

  Termin kultura studencka odnosi się do całego szeregu formalnych i nieformalnych praktyk, wartości oraz postaw, które określa się jako charakterystyczne dla życia w trakcie studiów uniwersyteckich. Choć definicyjnie możemy się spierać nad różnymi wyznacznikami tej charakterystyki, to kluczowe jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Moskwa nad Wisłą

  Prezentowana publikacja jest niejako załącznikiem do encyklopedycznego znaczenia słowa Moskwa.Moskwa staropolskie, archaiczne określenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a następnie Rosji. Używane także jako nazwa jego obywateli (zamiennie z Moskal), jego wojsk lub władzy i jej symboli.Jest...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 46,55 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Cenzura w PRL. Analiza zjawiska

  Cenzura w PRL to temat badawczy, który - z jednej strony - ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej - zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania. Zważywszy na obszerny, niezbadany do końca materiał dokumentacyjny pozostały po działalności Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 44,97 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów...

  Niniejsza monografia składa się z siedmiu rozdziałów przedstawiających wybrane teoretyczne i empiryczne aspekty z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Autorzy poszczególnych rozdziałów, reprezentują różne ośrodki naukowe, omawiają wyniki przeprowadzonych badań i analiz, które obejmują aktualne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 22,50 zł 25,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Do Polski idziemy przez cały świat

  Autorki przedstawiły bardzo atrakcyjną i nowatorską książkę, łączącą wątek opowieści biograficznej z prezentacją rysunku i malarstwa głównego bohatera. Jest nim jeden z tysięcy polskich żołnierzy - tułaczy, który po klęsce wrześniowej nie złożył broni i przez Karpaty ruszył do Libanu i dalej do...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Zagrożone dorastanie T.2

  Przed czytelnikiem tom spostrzegawczych i refleksyjnych analiz psychologów, pedagogów i socjologów, którzy przyglądają się Archipelagowi Młodości, w perspektywie oscylowania jego fal przypływu i odpływu na biegunach ZAGROŻEŃ i zachowań zrównoważonych. Autorzy trafnie ukazują specyfikę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,05 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Hymny do nocy. Pieśni duchowne

  Hymny do Nocy odegrały w literaturze niemieckiej rolę wyjątkową, jako najważniejsze romantyczne ogniwo między mistycyzmem średniowiecza i modernistycznym symbolizmem. Warto pamiętać, że dwadzieścia lat po ich powstaniu przyjaciel Novalisa, Fryderyk Schlegel, zapoczątkował renesans Anioła Ślązaka w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 23,75 zł 25,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne

  Pracę tę wyróżnia od innych prac na temat narkotyków umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania...

  Sam problem cyberprzestrzeni, obecności w niej pokolenia najmłodszych nie jest zagadnieniem, które można po prostu rozstrzygnąć, rozwiązać, zniwelować. Takie ewentualne próby byłyby przejawem naiwności i braku kontaktu z rzeczywistością. Lektura książki daje nieodparte wrażenie, że istnieje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • USA wobec ludobójstwa w Afryce

  Książka jest owocem badań nad amerykańską kulturą polityczną i jej wpływem na kształtowanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ludobójstwa w Afryce. Jest to praca bardzo dojrzała, omawiająca i wyjaśniająca w sposób dogłębny i ciekawy problematykę ewolucji podejścia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

  Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczowych w kontekście przemian edukacji specjalnej ostatnich dwóch dekad. Nie bez znaczenia jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Cybernetyczny porządek polityczny

  Cybernetyczny porządek polityczny stanowi próbę nakreślenia swoistej "mapy" politycznej przenikających się wzajemnie zjawisk charakteryzujących się złożonością, którą cechują takie procesy, jak samoorganizacja, rozwój, nieliniowość, pętla sprzężenia zwrotnego, adaptacja i sieciowość. Analizie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Socynianizm

  W książce niniejszej autor podejmuje próbę przedstawienia historii intelektualnej socynianizmu. Historię taką winien oczywiście poprzedzać zarys dziejów ruchu, opisujący jego narodziny - rozwój - upadek, a także zawierający biografie przynajmniej jego czołowych działaczy i pisarzy. Wszystko to...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 81,16 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Potęga państw 2018 Międzynarodowy układ sił w procesie zmian

  Raport Potęga Państw 2018 to dzieło niezwykłe, unikatowe i niemające dokładnego odpowiednika w świecie. Zawiera on zwięzłą ilościową analizę przemian w międzynarodowym układzie sił po zimnej wojnie. Badaniu poddano 195 państw w układzie międzypaństwowym i regionalnym na bazie potęgi ogólnej, potęgi...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 46,24 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kultura bezpieczeństwa pracy

  Połączenie refleksji teoretycznej z badaniami empirycznymi, badań jakościowych i ilościowych pozwoliło na stworzenie bardzo wartościowej i potrzebnej rozprawy dotyczącej jednego z najważniejszych problemów współczesności, zawierającej jednocześnie wiele wskazań natury prakseologicznej. (...) Pani...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Antarktyczna wyprawa statku Belgica

  Adrien de Gerlache de Gomery - Piętnaście miesięcy na Oceanie Antarktycznym przełożyła Zofia Nałkowska. Wydawnictwo tygodnika „Naokoło Świata” Warszawa 1903 Henryk Arctowski - Belgijska wyprawa do Bieguna Południowego. Tygodnik Ilustrowany nr. 16 21(8)kwietnia 1900 Stanisław Rakusa-Suszczewski - W...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Szkoły w Wydziale Małopolskim

  Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na temat Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Granica w ogniu

  W polskiej historiografii nie ma bowiem tak szczegółowego, naukowego opracowania traktującego o walkach z Ukraińską Powstańczą Armią w powiatach jarosławskim i przemyskim województwa podkarpackiego. Opracował go znawca tematu dr Andrzej Zapałowski. Autor wykorzystał liczne materiały źródłowe...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku

  W prezentowanej książce znalazły się rozprawy i szkice, omawiające czynniki miastotwórcze mazowieckiego regionu, m.in. wpływ handlu, szlaków komunikacyjnych, garnizonów wojskowych, przemysłu, zmian demograficznych i migracji ludności. Szczególnie miasta większe, siedziby władz administracyjnych,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017

  Ameryka: instytucje i społeczeństwo jest zbiorem esejów poświęconych wielorakim aspektom rzeczywistości amerykańskiej - od historii i polityki po warunki naturalne i sport. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii czy amerykanistyki, jak i dla osób...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka do 72 godzin