Wydawnictwo ASPRA - JR

 • Rilke Outlet

  Wydanie II (zmienione i uzupełnione) zawiera ogłoszone przez Rilkego w książkach i rozproszone utwory poetyckie oraz obszerny wybór wierszy ze spuścizny. Przełożył Andrzej Lam.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 43,30 zł 79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zabawka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 29,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 36,98 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego

  Społeczność międzynarodowa potrzebuje ONZ. Organizacja ta musi zostać jednak poddana szybkim i gruntownym reformom, a nie jedynie powierzchownemu ,,liftingowi". Nadzieje dotyczące realizacji tego postulatu pojawiają się zawsze wraz z wyborem kolejnego Sekretarza Generalnego ONZ. Tak jest i tym...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pawiak

  Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku

  W prezentowanej książce znalazły się rozprawy i szkice, omawiające czynniki miastotwórcze mazowieckiego regionu, m.in. wpływ handlu, szlaków komunikacyjnych, garnizonów wojskowych, przemysłu, zmian demograficznych i migracji ludności. Szczególnie miasta większe, siedziby władz administracyjnych,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy Outlet

  „Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski […]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym, wymagającym wielostronnej auskultacji z udziałem badaczy o nastawieniu swego rodzaju misyjnym,...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 26,85 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017

  Ameryka: instytucje i społeczeństwo jest zbiorem esejów poświęconych wielorakim aspektom rzeczywistości amerykańskiej - od historii i polityki po warunki naturalne i sport. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii czy amerykanistyki, jak i dla osób...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Pedagogika i profilaktyka społeczna Outlet

  Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną. Książka odznacza się wielkimi walorami naukowymi i zasługuje w pełni na przedstawienie zawartych w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 26,85 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Narkotyki i narkomania Outlet

  "To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i absolutnie obowiązkową lekturą dorosłych, a przede wszystkim pedagogów i nauczycieli. Autorzy donoszą tu bowiem o sprawach, których nie da się już przemilczeć, obejść i zmarginalizować. Praca jest znakomita, dopracowana i profesjonalna. Napisana...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 24,66 zł 45,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zaczniemy wojnę w poniedziałek

  „Członkowie Komitetu Wykonawczego ponownie zebrali się w Białym Domu, dyskutując zawzięcie. – Proszę o spokój – odezwał się zmienionym głosem John Kennedy. – Sekretarz Obrony ma komunikat. – Kilka naszych samolotów zwiadowczych wykonujących misję nad Kubą – powiedział powoli Robert McNamara –...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Marketing polityczny a public relations Outlet

  Tom 25. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. "Pomysł na przygotowanie publikacji o związkach między marketingiem politycznym a public relations uważam za znakomity. Opracowanie zbiorowe składające się z artykułów...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 19,18 zł 35,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Stefan Kisielewski Kisiel

  W serii "Ludzie - media - polityka" ukazały się: Tom I – Stefan Czarnowski - z perspektywy siedemdziesięciolecia Tom II – Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki Tom III – Jan Nowak Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, Redaktor Radia Wolna Europa, Polityk Tom IV – Stefan Kisielewski. Kisiel....
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 46,23 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 2

  Niniejsza edycja Społeczeństwa i polityki ma charakter wyjątkowy. Ukazuje się w 50. rocznicę powstania Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - najstarszej i największej jednostki politologicznej w naszym kraju. Inna jest też struktura książki. Przyjęcie wielotomowej formuły...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 4

  Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do: - studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i pokrewnych; - studentów studiów uzupełniających i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie szeroko rozumianych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 60,61 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Rosja dla Rosjan Outlet

  "Podjęty w niniejszym tomie temat jest pełen paradoksów. Od kilkunastu lat, po wieloletniej przerwie spowodowanej istnieniem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas demonstracji organizowanych przez organizacje nacjonalistyczne w Rosji pojawia się hasło «Rosja dla Rosjan». Jest ono...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 32,33 zł 59,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Czas próby w stosunkach międzynarodowych

  Najnowsza książka prof. Stanisława Bielenia ukazuje się w czasie, w którym następuje zasadnicza polaryzacja w stosunkach międzynarodowych, związana z zakwestionowaniem dotychczasowego ładu hegemonicznego stworzonego przez USA oraz kształtowaniem się nowego policentrycznego systemu stosunków...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Powrót do Lwowa

  Philippe Sands jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i profesorem prawa na University College w Londynie. Napisał między innymi Lawless World oraz Torture Team. Często występuje jako komentator w CNN oraz BBC World Service. Ph. Sands jest zapraszany z wykładami na całym...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 70,89 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Zachowania ryzykowne nastolatków

  W publikacji w sposób dogłębny, szczególnie od strony ilościowej, dokonano analizy wielostronnych zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży. Diagnoza tego negatywnego zjawiska jest niezbędna i konieczna, by zorganizować i podjąć skuteczne działania profilaktyczne, resocjalizacyjne,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Konferencja dwa plus cztery 1990 Outlet

  Prezentowany tom zawiera dziewięćdziesiąt trzy dokumenty i materiały - wytworzone w okresie pomiędzy lipcem 1989 r. a grudniem 1990 r. - o różnej proweniencji. Wśród nich znajdują się m.in.: dokumenty dyplomatyczne, instrukcje polityczne, opracowania, zapisy rozmów, wywiady, informacje, notatki,...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 26,85 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Historia betlejemska i inne opowiadania

  Autorka ukończyła Politechnikę Warszawską i przez większość życia projektowała i programowała komputery. Jednocześnie jej szuflada pęczniała od wierszy i tekstów odłożonych "na potem". Ono się jednak wciąż przesuwało bo miała coraz mniej czasu. Trzeba było w końcu przejść na emeryturę, żeby móc...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,52 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Pędzę do ciebie co dysk wyskoczy

  Autorka ukończyła Politechnikę Warszawską i przez większość życia projektowała i programowała komputery. Jednocześnie jej szuflada pęczniała od wierszy i tekstów odłożonych "na potem". Ono się jednak wciąż przesuwało bo miała coraz mniej czasu. Trzeba było w końcu przejść na emeryturę, żeby móc...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,52 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Narkotyki dopalacze nowe środki psychoaktywne Outlet

  Pracę tę wyróżnia - od innych prac na temat narkotyków - umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 21,37 zł 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polska-Rosja Outlet

  Wspólna publikacja dotyka teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień społeczno-kulturowych. Odzwierciedla zgodne rozumienie potrzeby konsekwentnego i skutecznego rozwoju naszych krajów opartego na działalności zawodowej we wszystkich dziedzinach, a także skutecznych praktykach społecznych....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 21,37 zł 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Szukał Pana

  FENIKS 2013 w kategorii literackiej - Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Zachęcam do lektury tomu wierszy "Szukał Pana", gdyż przynosi bogaty świat refleksji i rozterek twórcy, który należy do grona najwybitniejszych współcześnie poetów w sutannach, ponadto poety, którego twórczość z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Podstawy gerontologii społecznej

  Na świecie, i także w Polsce, przybywa ludzi starych. Stanowią oni rosnącą część ludności. W prognozach demograficznych zakłada się, że w połowie XXI wieku Ziemię będzie zamieszkiwało ponad 9 mld ludzi, a co piąty mieszkaniec będzie miał ukończone 60 lat. Nasza planeta "siwieje" i jest to proces...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Metodologia pracy naukowej

  Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej - pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej - konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Horacy Dzieła wszystkie

  Synoptyczne wydanie polsko-łacińskie dzieł wszystkich Horacego w przejrzanym ponownie przekładzie prof. Andrzeja Lama, z kroniką życia i twórczości poety oraz obszernymi komentarzami. Wydanie ukazuje się w roku 90-lecia znanego literaturoznawcy i tłumacza.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 87,32 zł
  wysyłka w 48 godzin