Wydawnictwo ASPRA - JR

 • Dorobek edytorski Outlet

  W dorobku Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego obok działalności naukowej, badawczej i wystawienniczej- ważne miejsce zwłaszcza po roku 1997 zajmuje działalność wydawnicza. Książka „Dorobek edytorski” - oprawa miękka - Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Książka posiada 231...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 25,58 zł
  w magazynie
 • Grywalizacja w organizacji. Rozwój zastsowań

  Wysoko oceniam dokonany przez dr Izabelę Lewandowską wybór problematyki i przygotowanie monografii poświęconej mechanizmom grywalizacji i jej zastosowaniom w marketingu. Podjęta przez Autorkę tematyka jest interesująca poznawczo i ważna z punktu widzenia aplikacyjnego, a także aktualna w kontekście...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 25,99 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • Bezpieczeństwo energetyczne Rosji

  Czy rosyjskie złoża ropy i gazu mogą się wkrótce wyczerpać? W jakim stopniu rosyjska gospodarka uzależniona jest od ceny surowców? W książce zbadano stan bezpieczeństwa energetycznego Rosji za pomocą autorskiego indeksu. Dowiedziono, że w ostatnich dwu dekadach stan ten uległ znacznemu pogorszeniu,...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 41,03 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,40 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • Pawiak Więzienie polityczne 1880-1915 /varsaviana/

  Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 53,10 zł 59,00 zł
  w magazynie
 • Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i..

  Pisząc biografię wybitnego uczonego zazwyczaj omawia się jego działalność naukową, pedagogiczną oraz polityczną jeśli tylko taka miała miejsce. Wspomina się oczywiście także tych, z którymi współpracował ale zazwyczaj nie poświęca się im wiele miejsca. Podobnie ma się rzecz w licznych już...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 39,28 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej

  Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza modelu zinstytucjonalizowanych (sformalizowanych) działań lobbingowych podejmowanych przez największe europejskie firmy telewizyjne w kontekście wspólnotowej polityki audiowizualnej. Należy tym samym zastrzec, iż poza spektrum zainteresowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 35,17 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury

  Publikacja zawiera zbiór artykułów i esejów dotyczących definicji i roli kultury oraz znaczenia i postrzegania samego pojęcia „kultura”. Książka pomaga w zrozumieniu różnych jej form oraz przejawów we współczesnym świecie. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 61,12 zł 73,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej Outlet

  „W polskiej literaturze prawniczej problemy dotyczące stanowienia, obowiązywania i stosowania prawa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej były podejmowane w licznych artykułach i monografiach naukowych odnoszących się do różnych okresów działalności prawodawczej instytucji wspólnotowych i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 35,28 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metamorfoza społeczeństwa

  Książka Pawła Prüfera jest oryginalnym projektem, który zarówno w swej nazwie, konceptualizacji, jak i operacjonalizacji stanowi teoretyczną propozycję pewnego sposobu rozumienia świata, czy precyzyjniej – rzeczywistości społecznej, która podlega zmianom, przeobrażeniom, ale która jest w tym...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 48,30 zł 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polska awangarda poetycka

  Klasyczna pozycja polskiego literaturoznawstwa, która w latach sześćdziesiątych wprowadziła do pamięci i obiegu przemilczaną polską awangardę poetycką jako ruch artystyczny dorównujący znaczeniem pokrewnym zjawiskom w Europie: ekspresjonizm, formizm, futuryzm, dadaizm i konstruktywizm. Na podstawie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 51,33 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polityka wschodnia Polski - między fatalizmem..

  Autorzy recenzowanej książki próbują odpowiedzieć na pytania, ile w polityce wschodniej III RP jest wciąż kodów znanych z przeszłości (mesjanizm, prometeizm, ideologizacja, imperialne zapędy wobec mniejszych sąsiadów i działanie na osłabienie znienawidzonego imperium); niezależnie od tego, ile w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 36,40 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Człowiek przyszłości.

  Rozprawa naukowa napisana przez Profesora Wojciecha Pomykało zajmuje wyjątkowe miejsce wśród wydawanych współcześnie publikacji z zakresu pedagogiki. Po pierwsze, Autor wnikliwie i wszechstronnie przeprowadził analizę warunków społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych w których żyje...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 23,54 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konferencja dwa plus cztery 1990

  Prezentowany tom zawiera dziewięćdziesiąt trzy dokumenty i materiały ? wytworzone w okresie pomiędzy lipcem 1989 r. a grudniem 1990 r. ? o różnej proweniencji. Wśród nich znajdują się m.in.: dokumenty dyplomatyczne, instrukcje polityczne, opracowania, zapisy rozmów, wywiady, informacje, notatki,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 42,63 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych. Tom 1. Część 1. Teoria Instytucje Procesy. Zagadnienia ogólne

  Niniejsza edycja Społeczeństwa i polityki ma charakter wyjątkowy. Ukazuje się w 50. rocznicę powstania Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego najstarszej i największej jednostki politologicznej w naszym kraju. Inna jest też struktura książki. Przyjęcie wielotomowej formuły...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 43,82 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jaka przyszłość Europy?

  Quo vadis UE? - Jaka przyszłość Europy? To swoiste motto konferencji i seminariów naukowych, społecznych dyskusji, szeregu monografii, rozdziałów w książkach i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Tytułowe pytanie stanowi propozycję i zaproszenie do dyskusji nad stanem integracji europejskiej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 28,97 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pedagogika i profilaktyka społeczna

  Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną. Książka odznacza się wielkimi walorami naukowymi i zasługuje w pełni na przedstawienie zawartych w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 36,40 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oda Do Radości. Pieśń o dzwonie

  Fryderyka Schillera oda Do Radości i Pieśń o dzwonie pod wspólną okładką, w przekładzie i z komentarzem Andrzeja Lama. W aneksie nawiązujący do Dzwonu zapomniany polski poemat Ferdynanda Chotomskiego Broń z pierwszej ćwierci XIX wieku.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 11,15 zł 15,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Faust. Tragedii część pierwsza i druga

  Pełne wydanie "Fausta", obu części tragedii w nowym przekładzie Andrzeja Lama, umożliwia poznanie tego arcydzieła w całym jego obrazowym i myślowym bogactwie. Przekład: Andrzej Lam Wydanie trzecie.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 36,40 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zagrożone dorastanie. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej

  Można mieć także nadzieję, że opracowanie – które zaliczyć należy do wnikliwych badań juventologicznych, czyli nad społecznymi problemami młodzieży – znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, zarówno ze względu na przytoczone zagadnienia, jak i ze względu na poruszoną...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 34,93 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Programy animowane dla dzieci w historii..

  Autorka bada zupełnie nowe zagadnienie, gdyż nie ma językoznawczego opracowania filmów animowanych nadawanych cyklicznie w seriach, przedstawia ich rozwój i zachodzące zmiany w aspekcie historycznym, dzięki czemu udało się jej porównać język postaci, wskazać stylizację na polszczyznę potoczną,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 33,93 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wojna, etyka, kultura

  "Usytuowanie wojny na pograniczu realizmu i idealizmu jest głównym problemem i poznawczą przesłanką przyjętą przez autorów recenzowanego dzieła pt. Wojna - etyka - kultura. [...] Monografia podejmuje ważną problematykę wojny postrzeganej przez pryzmat wartości i symboli kulturowych, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 33,93 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Telewizyjne serwisy informacyjne

  "Praca jest pozycją ogromnie ciekawą i zajmującą, a co najistotniejsze ważną. Autorka objęła badaniami obszar niezmiernie rzadko eksplorowany, bo niezwykle trudny do uchwycenia i opisania, czyli zjawiska prozodyczne języka polskiego. [...] W przeciwieństwie do opisów innych poziomów języka:...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,15 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Falanga. Ruch narodowo-radykalny

  Książkę prof. Szymona Rudnickiego uważam za bardzo ważną w ramach badań nad II Rzeczpospolitą, zauważam jednocześnie, że w ostatnich latach niewiele wartościowych prac o tej państwowości się publikuje, co sprzyja szkodliwej mitologizacji lub po prostu niewiedzy i umożliwia kreowanie absurdalnych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 58,68 zł 79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kultura studencka okresu PRL

  Termin kultura studencka odnosi się do całego szeregu formalnych i nieformalnych praktyk, wartości oraz postaw, które określa się jako charakterystyczne dla życia w trakcie studiów uniwersyteckich. Choć definicyjnie możemy się spierać nad różnymi wyznacznikami tej charakterystyki, to kluczowe jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 33,43 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Przedsiębiorstwa wobec współczesnych realiów...

  Skuteczne zarządzanie podmiotami gospodarczymi jest procesem niezwykle trudnym i złożonym - wymaga bowiem od menedżerów aktualnej i interdyscyplinarnej wiedzy. Wiedza ta powinna dostarczać informacji dotyczących koncepcyjnego ujęcia podmiotu, ale również powinna być związana z postulatami...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 20,94 zł 25,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Do Polski idziemy przez cały świat

  Autorki przedstawiły bardzo atrakcyjną i nowatorską książkę, łączącą wątek opowieści biograficznej z prezentacją rysunku i malarstwa głównego bohatera. Jest nim jeden z tysięcy polskich żołnierzy - tułaczy, który po klęsce wrześniowej nie złożył broni i przez Karpaty ruszył do Libanu i dalej do...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,15 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne

  Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 41,92 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny