Wydawnictwo CeDeWu

W ofercie wydawnictwa ekonomicznego CeDeWu znajdziesz książki z zakresu administracji, bankowości, HR, finansów czy przedsiębiorczości.

Warszawskie wydawnictwo CeDeWu powstało w maju 1998 roku. Zostało powołane do życia przez osoby, które od 1992 do 1996 roku tworzyły i wydawały Miesięcznik "BANK". Z początku firma działała pod szyldem Centrum Doradztwa i Wydawnictw "Multi-Press" Sp. z o.o., jednak była to nazwa zbyt długa i dlatego na przykład w rozmowach telefonicznych skracano ją często do "CeDeWu". I właśnie ten skrót stał się w roku 2001 nowym mianem wydawnictwa funkcjonującym do dziś.

Przez pierwsze lata działalności firma koncentrowała się głównie na publikacjach z zakresu ekonomii i bankowości. Później poszerzono znacznie ofertę wydawniczą. Do dziś nakładem CeDeWu ukazało się ponad 500 tytułów własnych i ponad 300 na zamówienie. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to obecnie jedno z większych wydawnictw ekonomicznych w Polsce.

Od początku istnienia CeDeWu stery wydawnictwa dzierży Andrzej Bury. Jego zespół liczy osiem osób, które odpowiadają za proces wydawniczy i dystrybucyjny. Nieustannie też poszerzana jest oferta. W katalogu wydawnictwa znajdują się książki z następujących dziedzin: Administracja i samorząd, Astrologia, Audyt, Biznes, Bankowość, Beletrystyka, Biografie, Ekonometria i statystyka, Ekonomia, Ekonomia i medycyna, Finanse, E-Biznes, Finanse osobiste, Gospodarka, Handel międzynarodowy, HR, Jakość i innowacje, Kultura, Literatura dziecięca, Logistyka, Marketing, Nieruchomości, Ochrona środowiska, Pedagogika, Poradniki, Prawo, Psychologia, Rachunkowość, Rynek kapitałowy, Socjologia, Turystyka, Ubezpieczenia, Unia Europejska, Zarządzanie.
 • Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku

  Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 31,13 zł 38,00 zł
  w magazynie
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki

  Książka Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki" stanowi trzeci stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książkach: Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 77,81 zł 95,00 zł
  w magazynie
 • Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji

  W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym. Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 30,30 zł 37,00 zł
  w magazynie
 • Paradoksy inwestowania

  Sześć prowokujących pytań ... sześć interesujących rozwiązań, dogłębnych, lecz prostych i istotnych dla codziennych wyzwań związanych z inwestowaniem i zarządzaniem inwestycjami. [...] Kritzman zręcznie odkrywa powiązania pomiędzy tak pozornie odrębnymi dziedzinami jak botanika czy termodynamika a...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 31,94 zł 39,00 zł
  w magazynie
 • Polecane

  Szczęśliwa głodówka

  Książka zawiera kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat głodówki, a mianowicie: opis badań naukowych poświęconych procesom fizjologicznym zachodzącym w organizmie w trakcie głodówki, dekalog dobrego głodówkowicza, przyczyny chorób autoimmunologicznych i innych, prezentację licznych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 40,13 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

  We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości. Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 34,40 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie

  Rynek ubezpieczeń zdrowotnych to ubezpieczenia publiczne i prywatne. Rynek ten odgrywa znaczącą rolę w systemie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Rynek publiczny wymaga natychmiastowej reformy, a rynek prywatny większej konkurencji. Z niniejszej publikacji czytelnik dowie się między innymi...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 40,96 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawodowego..

  Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradnictwa zawodowego są jednym z czynników determinujących wzbudzenie u osadzonych stosownej motywacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 80,27 zł 98,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Współczesne przedsiębiorstwo

  Wybrane teorie przedsiębiorstwa Zasoby determinujące istnienie przedsiębiorstwa z naciskiem na współczesne ujęcie czynników produkcji Uniwersalne zasady gospodarowania w przedsiębiorstwie, a także przedsiębiorczości stanowiącej zasadniczy czynnik rozwoju w warunkach współczesnej konkurencji Formy...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 31,94 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Biznesplan po polsku

  Powiedz mi to po polsku" często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 46,80 zł 52,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Struktura polskiego rolnictwa na tle UE

  Ponad 1,2 mln polskich gospodarstw (blisko 90% gospodarstw, które użytkują ok. 50% gruntów ogółem) nie zapewnia dochodów zaspokajających potrzeby rodzin rolniczych. Powodem jest przede wszystkim zbyt mała powierzchnia użytkowanych gruntów, ale jest nim także niezbyt wysoki poziom intensywności...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 64,40 zł 70,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 69,91 zł 90,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

  W książce Budżetowanie i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem" przedstawiono zagadnienia implementacji zintegrowanych systemów informatycznych - budżetowania i controllingu, niezwykle przydatnych w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Jest to opracowanie o charakterze...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 36,02 zł 44,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Kierunek dojrzałość

  Książka Kierunek dojrzałość..." oferuje połączenie najnowszych odkryć nauki o mózgu, terapii behawioralnej i studiów przypadku powstałych na podstawie badań tysięcy dzieci i nastolatków, którym Bill i Ned pomogli na przestrzeni lat, by pomóc ci nakierować swoje dziecko na prawdziwą drogę do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa

  Książka jest monografią poświęconą analizie i kontroli kosztów oraz jej wykorzystaniu w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Po jej przestudiowaniu czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest istota i rola analizy kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa, - jakie jest znaczenie kontroli...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 45,84 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Prawo i energia

  Publikacja to zbiór opracowań na temat aktualnych, ważnych problemów prawnych występujących na rynku energii. Wynikają one z niejasnych i często niespójnych regulacji prawnych, które powodują trudności w interpretacji przepisów i stają się źródłem ryzyka dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 46,00 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki

  Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 65,52 zł 80,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Opiekunowie rodzinni

  Kim są opiekunowie rodzinni i czy jest ich wielu? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć każdego dnia? W jaki sposób ich rzeczywisyość mogą zmienić uregulowanie prawne, władze lokalne, samorządowe, pracodawcy, najbliższe otoczenie, znajomi, rodzina, ale też każdy z nas? Bo to, że rzeczywistośc...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 64,40 zł 70,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Stabilność finansowa w świetle regulacji...

  Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest tematyce:- stabilności finansowej,- nadzoru finansowego,- polityki makroostrożnościowej,- regulacji sektora bankowego.W wyniku kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych istotność tych zagadnienień w ostatnich latach wzrosła. Celem opracowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 50,60 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Marketing miedzynarodowy

  Ilu konsumentów zastanawia się skąd pochodzą eleganckie buty "Gino Rossi "? Oczywiście z Włoch ...Nic bardziej mylnego! Czy znana marka soków "Kubuś" ma szanse zaistnieć na Węgrzech bądź Czechach bez zmiany jej nazwy? W czym tkwi sukces polskich producentów jachtów na rynkach światowych? Dlaczego w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 31,94 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie kapitałem obrotowym...

  Prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw zależy od poprawnego zarządzania kapitałem obrotowym. Zarządzanie nim stanowi więc podstawę do podejmowania decyzji krótkoterminowych, jak również kluczowy element w budowaniu strategii długoterminowej w każdym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 36,01 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Komunikacja w polityce i w biznesie

  W epoce, w której media społecznościowe wypierają tradycyjne kanały komunikacji i w której obraz zaczyna odgrywać dominującą rolę, umiejętność skutecznego komunikowania się jest ważna jak nigdy. Jest ona kluczowym czynnikiem sukcesu w każdej działalności, od najwyższego do najniższego poziomu,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Holistyczna metodologia nauk

  W dobie daleko posuniętej specjalizacji i ciągłej dywersyfikacji poszczególnych dyscyplin naukowych tracimy z pola oglądu badawczego syntetyczny obraz badanych w sposób "izolowany" obiektów poznania naukowego. W książce przedstawiono megametodologiczną perspektywę badań naukowych, adresowaną do...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 40,13 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki

  Książka Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki" to opracowanie dla każdego, kto chce poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę wybranych narzędzi rachunkowości, a mianowicie kalkulacji kosztów i rachunku kosztów. Jej szczególną zaletą - poza przystępnym i rzetelnym...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 38,84 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Różnice kulturowe w biznesie

  Wręczenie kwiatów w nieodpowiednim kolorze, podarowanie Chińczykowi zegarka, czy kompletu srebrnych łyżeczek Arabowi - czynności z pozoru niewinne, które my Europejczycy uznalibyśmy za sympatyczne i stanowiące wyraz przyjaźni, w niektórych kulturach mogą zostać odebrane jako obraźliwe i świadczące...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 52,44 zł 57,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach

  Publikacja Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach" przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i praktyków życia gospodarczego. Dzięki dużej ilości przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązania stanowi ona doskonałą bazę do opanowania podstaw finansów przedsiębiorstw. Prosty język,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 46,92 zł 51,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu

  Pierwsza w Polsce książka będąca kompendium wiedzy o nowoczesnym modelu biznesu dynamicznie rozwijającym się na całym świecie, jakim jest franczyza. Zaprezentowano w niej istotę i genezę powiązań franczyzowych wraz ze szczegółową typologią franczyzy oraz wpływ powiązań franczyzowych na rozwój...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 49,14 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Inwestowanie a irracjonalny umysł

  ZASTANÓW SIĘ NAD RYZYKIEM, NIE ULEGAJ DESTRUKCYJNYM EMOCJOM, WYKORZYSTUJ SZANSE NIEDOSTRZEŻONE PRZEZ INNYCH Większość inwestorów kieruje się chciwością i strachem, przez co tak wielu z nich traci duże sumy pieniędzy, gdy dochodzi do zmian na rynku. Co ciekawe, z tego samego powodu inni odnoszą...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 48,32 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin