Wydawnictwo Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Centrum Badań nad Zagładą Żydów to instytucja naukowa skupiająca badaczy z różnych dziedzin. Pracują razem, aby zmienić w świadomości publicznej obraz holokaustu i rozpowszechnić wiedzę na jego temat.

W trakcie II Wojny Światowej straciło życie ponad 3 miliony polskich Żydów. Niestety nadal fakt ten nie jest powszechnie obecny w świadomości Polaków jako element polskiej historii. A przecież przed wojną Żydzi stanowili ok. 10% społeczeństwa naszego kraju. Centrum Badań nad Zagładą Żydów powstało ze względu na to, że brakowało do tej pory instytucji naukowej, która specjalizowałaby się w tematyce Holokaustu. Centrum skupia badaczy z wielu dziedzin humanistyki. Pracują w nim historycy, literaturoznawcy, socjologowie, psychologowie. Razem prowadzą interdyscyplinarne badania, które mają na celu dokumentowanie zagłady, rozpowszechnianie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i skutków Holocaustu.

Wydawnictwo Centrum Badań nad Zagładą Żydów publikuje książki, takich autorów jak: Alina Skibińska, Dariusz Libionka, Hilberg Raul, Jan Grabowski czy Tomasz Frydel. W jego katalogu znajdują się, między innymi, następujące publikacje:
* "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" (Barbara Engelking, Dariusz Libionka, Jan Grabowski, Dagmara Swałtek-Niewińska, Tomasz Frydel);
* "Jest taki piękny słoneczny dzień" (Barbara Engelking);
* "Zagłada Żydów Europejskich" (Raul Hilberg);
* "Ocalony z Zagłady" (Aaron Elster).