Wydawnictwo Didasko

Wydawnictwo Didasko zostało założone w 1991 roku przez Joannę Białobrzeską – pedagoga, propagatorkę innowacyjnych metod nauczania oraz jej męża Piotra – absolwenta Politechniki. Państwo Białobrzescy rozpoczęli swoją działalność od pisania i wydawania książek dla zerówek, w następnych latach poszerzyli swoją ofertę o nowe książki, otworzyli renomowaną szkołę prywatną Didasko oraz prywatne przedszkole „Rośnij z Didasko”.

W ofercie wydawnictwa znajdują się na przykład takie książki jak “Miejmy odwagę uczyć i wychowywać!”, “Alfabet demonstracyjny”, czy serie uwielbianych przez dzieci kolorowych elementarzy do edukacji wczesnoszkolnej. Joanna Białobrzeska jest autorką lub współautorką większości publikacji wydawnictwa Didasko. Nauczycielka w książkach edukacyjnych dzieli się swoimi doświadczeniem, przemyśleniami oraz wskazówkami dotyczącymi nauki i wychowania dzieci i młodzieży. Podpowiada, jak wykorzystać potencjał dzieci oraz jak uniknąć powszechnych błędów popełnianych przez nauczycieli.

Obecnie wydawnictwo nie tylko zajmuje się publikacją materiałów edukacyjnych dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, rodziców i nauczycieli, ale także organizuje liczne imprezy kulturalne, festiwale, konferencje. Publikacje Didasko są wyjątkowe pod każdym względem, uczą i wychowują pewnych swojej wartości, odpowiedzialnych młodych ludzi.