Wydawnictwo Difin


Wydawnictwo Difin powstało w 1991 roku. Oficyna specjalizuje się w publikacjach szkolnych, naukowych i akademickich, głównie z zakresu nauk o zarządzaniu, rachunkowości, ekonomii i prawa, a także nauk humanistycznych. Oferta wydawnictwa jest stale poszerzana.

W asortymencie wydawnictwa znajdują się podręczniki szkolne, pomoce naukowe dla studentów, książki motywacyjne, poradniki o wiele innych.  Wydawnictwo współpracuje z wieloma cenionymi w Polsce i na świecie ekspertami z różnych dziedzin naukowych. Atutem „Difin” jest jakość, rzetelność i profesjonalizm wydawanych publikacji.  


 • Event marketing w zintegrowanej komunikacji

  Książka prezentuje nowoczesne podejście do wykorzystania eventu jako narzędzia komunikacji marketingowej. Publikacja zawiera: - teorię marketingu i komunikacji marketingowej, - klasyfikację narzędzi nowoczesnej Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, - szeroki przegląd zagranicznych i polskich...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 68,75 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości

  Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 61,64 zł
  w magazynie
 • Jak pomóc dziecku z dysleksją Outlet

  Poradnik napisany został z myślą o rodzicach, którzy chcą zdobyć potrzebną i praktyczną wiedzę na temat dysleksji. Autorka omawia zjawisko dysleksji rozwojowej, typy dysleksji, objawy i symptomy wczesnego występowania ryzyka dysleksji. Podkreśla rolę rodziców, nauczycieli, rówieśników w edukacji...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 42,98 zł 45,00 zł
  w magazynie
 • Technik.. Przedsiębiorstwo gastronomiczne

  Podręcznik został napisany zgodnie z programem nauczania oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych do przedmiotu technik żywienia i gospodarstwa domowego nr 321[10]MEN/2009.02.02.Treści zawarte w podręczniku zawierają informacje niezbędne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 33,88 zł 34,00 zł
  w magazynie
 • Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc?

  Podręczny zbiór konkretnych narzędzi: ćwiczeń, zabaw i przykładów.Poradnik skierowany jest do rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów. Jest sumą doświadczeń autorki, pochodzących z pracy terapeutycznej z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowe oraz z ich opiekunami.Dzięki tej książce:-...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 49,31 zł
  w magazynie
 • Z Sherlockiem Holmesem o dedukcji, indukcji, życiu Outlet

  Książka zawiera zestawienie najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych koncepcji dotyczących analizy informacji, gromadzenia danych, indukcji i dedukcji oraz ścigania przestępczości i zjawisk kryminalnych, jakie pojawiają się w literaturze pięknej (dzieła A. C. Doyle'a) z komentarzami...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 20,29 zł 37,00 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Walka piechoty

  Książka omawia zagadnienia związane z taktyką małych pododdziałów piechoty lekkiej (ang. minor tactics). W kontekście dwóch podstawowych działań: natarcia i obrony, autorzy omówili szczegółowo główne zasady taktyki lekkiej piechoty, dowodzenie, proces planowania działania oraz nowoczesne matryce...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 56,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu...

  Książka ta służy jako zwięzły i praktyczny przewodnik pomocny w terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu picia problemowego. Podzielona na pięć rozdziałów zawiera:szczegółowy opis procesów poznawczych i behawioralnych związanych z rozwojem i utrzymywaniem się picia problemowego,dogłębne...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 49,68 zł 52,00 zł
  w magazynie
 • Kreatywność i rutyna w działalności personalnej Outlet

  Działalność personalna jest jednym z wielu możliwych zastosowań praktycznych wiedzy o twórczości, czyli kreatologii. Działalność ta ma zwiększać wartość kapitału ludzkiego organizacji poprzez takie kształtowanie jego jakości, które – w porównaniu do rynkowych konkurentów – charakteryzuje się...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 48,29 zł
  w magazynie
 • Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach Outlet

  Książka stanowi próbę systematyzacji, uzupełnienia i aktualizacji wiedzy, jaką powi­nien posiadać o świecie, własnym kontynencie i kraju współczesny człowiek. Pokazuje procesy społeczne i ekonomiczne. Stara się wytłumaczyć ich przebieg i wpływ na kształ­towanie struktur przestrzennych. Szczególną...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 59,70 zł
  w magazynie
 • Zbiór kazusów z prawa socjalnego Outlet

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 38,22 zł 40,01 zł
  w magazynie
 • Reprezentacja reklama i promocja Outlet

  Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem naszej wiedzy o działaniach marketingowych prowadzonych przez podatników, teorii i praktyce prawa podatkowego i, przede wszystkim, postępowaniu władz skarbowych oraz sądów w tym zakresie. Dodatkowo opracowanie zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 64,30 zł
  w magazynie
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia....
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 41,11 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć...

  Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 56,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

  Najważniejszym przesłaniem książki jest ukazanie nowego kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Stanowi go teoria organizacji bezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami, działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli można grupować i opisywać analogicznie jak przedsiębiorstwa. Analiza ich...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 63,70 zł
  w magazynie
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

  Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 45,85 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej

  Publikacja przedstawia zabawy terapeutyczne do integracji sensorycznej z propozycjami ćwiczeń i narzędzi diagnostycznych możliwych do wykorzystania w przedszkolu i szkole. Zawarte są w niej także wybrane narzędzia diagnostyczne do przetwarzania sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci, m.in. lista...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,85 zł 45,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Metodyka nauczania języka polskiego...

  Nauczyciel znajdzie w poradniku niezbędną praktyczną wiedzę na temat planowania pracy z dziećmi, zasad i metod nauczania, sposobów organizacji lekcji, łączenia nauczania z ocenianiem sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów. Dowie się, co zrobić, aby uczeń z radością podjął pracę w klasie IV i miał...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 46,55 zł 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ekonomika Część 1

  Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,96 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry

  Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, także tych z deficytami.Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzieży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,26 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego ...

  Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. Internet na stałe wpisał się w funkcjonowanie dzisiejszych obywateli, grup społecznych, biznesu oraz państw i instytucji ponadnarodowych. Jednak jego dominująca rola w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 59,78 zł 60,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju

  Publikacja ma na celu pokazanie użytecznych narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w wymagających i trudnych uwarunkowaniach rynkowych, z jakimi mamy współcześnie do czynienia. Wskazuje, iż oprócz uwarunkowań ekonomicznych, istotne w procesach zarządzania działalnością biznesową...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 61,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka...

  Książka stanowi kompendium informacji odnośnie integracji sensorycznej. Zamieszczone są w niej artykuły poparte badaniami oraz znajdują się dodatkowo narzędzia diagnostyczne ułatwiające przeprowadzenie obserwacji dziecka pod kątem problemów z integracją sensoryczną.Publikacja jest odpowiedzią na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym

  Książka zawiera informacje odnoszące się do doradztwa personalnego i zawodowego w świetle aktualnych trendów obejmujących rynek pracy. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy definicji i istoty kompetencji oraz wskazuje na kompetencje przyszłości, co stanowi podstawę uruchamiania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 45,60 zł 48,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Podstawy statystyki dla psychologów

  W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się rozszerzone opisy metod, które były omawiane w wydaniach poprzednich, czyli zagadnienia oceny niezależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi, porównywanie wartości oczekiwanych i metody regresyjne: modele regresji liniowej i modele regresji...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 71,91 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie

  W książce zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do zakresu, funkcji i celów zarządzania kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie, a także do możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w tym obszarze. Czytelnik znajdzie w niej genezę zarządzania kosztami oraz wyjaśnienie...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 45,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wychowanie w praktyce szkolnej

  Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 51,37 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w.9

  Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i rozwój przyszłościowy firmy. Przedstawiono kompleksowo...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 54,81 zł 55,00 zł
  wysyłka w 5 dni