Wydawnictwo Difin


Wydawnictwo Difin powstało w 1991 roku. Oficyna specjalizuje się w publikacjach szkolnych, naukowych i akademickich, głównie z zakresu nauk o zarządzaniu, rachunkowości, ekonomii i prawa, a także nauk humanistycznych. Oferta wydawnictwa jest stale poszerzana.

W asortymencie wydawnictwa znajdują się podręczniki szkolne, pomoce naukowe dla studentów, książki motywacyjne, poradniki o wiele innych.  Wydawnictwo współpracuje z wieloma cenionymi w Polsce i na świecie ekspertami z różnych dziedzin naukowych. Atutem „Difin” jest jakość, rzetelność i profesjonalizm wydawanych publikacji.  


 • Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

  Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,50 zł 45,00 zł
  w magazynie
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości

  Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 54,00 zł 60,00 zł
  w magazynie
 • Diagnoza neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju

  Publikacja ma na celu wieloprofilową analizę problematyki diagnozy neuropsychologicznej człowieka dorosłego i dziecka. Przedstawia nowe metody opracowane na potrzeby neuropsychologicznej oceny osób z dysfunkcjami mózgu. Podejmowana jest refleksja nad stanem obecnym warsztatu diagnostycznego,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 36,67 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Walka piechoty

  Książka omawia zagadnienia związane z taktyką małych pododdziałów piechoty lekkiej (ang. minor tactics). W kontekście dwóch podstawowych działań: natarcia i obrony, autorzy omówili szczegółowo główne zasady taktyki lekkiej piechoty, dowodzenie, proces planowania działania oraz nowoczesne matryce...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 49,50 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach Outlet

  Książka stanowi próbę systematyzacji, uzupełnienia i aktualizacji wiedzy, jaką powi­nien posiadać o świecie, własnym kontynencie i kraju współczesny człowiek. Pokazuje procesy społeczne i ekonomiczne. Stara się wytłumaczyć ich przebieg i wpływ na kształ­towanie struktur przestrzennych. Szczególną...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 52,30 zł 58,00 zł
  w magazynie
 • Reprezentacja reklama i promocja Outlet

  Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem naszej wiedzy o działaniach marketingowych prowadzonych przez podatników, teorii i praktyce prawa podatkowego i, przede wszystkim, postępowaniu władz skarbowych oraz sądów w tym zakresie. Dodatkowo opracowanie zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 56,33 zł 60,90 zł
  w magazynie
 • Psychologia lęku przed przyszłością

  Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

  W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 36,01 zł 40,01 zł
  w magazynie
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

  Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 36,01 zł 40,00 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć...

  Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 49,50 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Samotne wilki kalifatu?

  Książka dotyczy nowej formy zaangażowania terrorystów islamskich w walkę z Zachodem. Głównym przejawem tej aktywności jest indywidualny terroryzm dżihadystyczny, który w taktycznym wymiarze w wyraźny sposób różni się od klasycznej taktyki stosowanej przez tzw. samotne wilki. Oprócz rozważań...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Polecane

  Trening koncentracji dla uczniów

  Trening koncentracji dla uczniów zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele, wychowawcy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 26,18 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

  Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 40,16 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

  Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych

  Organizacja rachunkowości obejmuje organizację procesu informacyjnego w systemie rachunkowości w znaczeniu czynnościowym, a także organizację samego działu rachunkowości w ujęciu atrybutowym. Organizacja rachunkowości w obu aspektach jest dostosowywana do specyfiki podmiotu gospodarczego, wymagań...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 53,09 zł 58,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie

  Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy prawoznawstwa w.2

  Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie. Książka zawiera syntetyczny wykład...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 55,80 zł 62,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Technik.. Postępowanie administracyjne A.68.2

  Podręcznik jest zgodny z programem nauczania dla zawodu technik administracji (334306). Realizuje treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.68 – Prowadzenie postępowania administracyjnego. Treści zawarte w podręczniku dotyczą problematyki związanej z postępowaniem przed organem administracji...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 34,04 zł 39,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

  Książka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy,...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym

  Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia

  Książka zawiera informacje naukowo-teoretyczne związane z naturą terroryzmu i aktywności antyterrorystycznych, przykłady zdarzeń (case studies) dotyczące reagowania na konkretne przypadki zamachów terrorystycznych oraz aspekty zarządzania kryzysowego i koordynacji działań antyterrorystycznych,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 42,30 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Trudne sytuacje w klasie szkolnej...

  Publikacja ma na celu wskazanie trudności, jakie mogą pojawić się na gruncie klasy szkolnej oraz sposobów działań, jakie mogą podjąć nauczyciele w celu ich wyeliminowania. Omówiono w niej zagadnienia związane m.in. z: niezdyscyplinowaną klasą, agresją i przemocą w klasie, niską motywacją do nauki,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 45,00 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu..

  Książka przedstawia specyfikę procesu budowy gazociągu wraz z modelem identyfikacji oraz oceny ryzyka. Wynikiem analizy jest autorska procedura, która może być zaadoptowana przez wykonawcę robót na potrzeby zarządzania ryzykiem specjalistycznych przedsięwzięć budowlanych. W szczególności procedura...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 52,25 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Badania marketingowe. Nowe metody badań...

  Podstawową przesłanką prezentowanej monografii jest przedstawienie głównych etapów oraz tendencji rozwoju w prawie 100-letniej historii badań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia, kiedy to pojawiła się era wielkich zbiorów danych, a następnie era produktów i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 57,00 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychopatologia człowieka dorosłego

  Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski.Książka...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,10 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Niepokorne pokolenie milenium

  Książka wyczekiwana przez liderów, którzy zarządzają pokoleniem milenium, czyli pracownikami w wieku 2233 lata. Z jednej strony jest to generacja najlepiej zbadana, jednak z drugiej najmniej odkryta w biznesowej rzeczywistości. Milenialsi, zwani też pokoleniem Y są oceniani jako generacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,10 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Efektywność terapii integracji sensorycznej...

  Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności integracji sensorycznej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zaprezentowany został w niej podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 45,00 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Finanse

  Obecne szóste wydanie książki stanowi efekt pracy stale rozszerzającego się grona pracowników Katedry Finansów i jej przyjaciół. Dynamika zjawisk gospodarczych powoduje, że niektóre myśli prezentowane w poprzednich wydaniach stały się nieaktualne. Autorzy uaktualnili książkę i dostosowali...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 91,66 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin