Wydawnictwo Difin


Wydawnictwo Difin powstało w 1991 roku. Oficyna specjalizuje się w publikacjach szkolnych, naukowych i akademickich, głównie z zakresu nauk o zarządzaniu, rachunkowości, ekonomii i prawa, a także nauk humanistycznych. Oferta wydawnictwa jest stale poszerzana.

W asortymencie wydawnictwa znajdują się podręczniki szkolne, pomoce naukowe dla studentów, książki motywacyjne, poradniki o wiele innych.  Wydawnictwo współpracuje z wieloma cenionymi w Polsce i na świecie ekspertami z różnych dziedzin naukowych. Atutem „Difin” jest jakość, rzetelność i profesjonalizm wydawanych publikacji.  


 • Podstawy statystyki

  Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu statystyka dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości.Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • Samotne wilki kalifatu?

  Książka dotyczy nowej formy zaangażowania terrorystów islamskich w walkę z Zachodem. Głównym przejawem tej aktywności jest indywidualny terroryzm dżihadystyczny, który w taktycznym wymiarze w wyraźny sposób różni się od klasycznej taktyki stosowanej przez tzw. samotne wilki. Oprócz rozważań...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

  W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny: - instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne względem banków instytucje kontroli ryzyka bankowego (globalne, paneuropejskie i krajowe) oraz bankowy,...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 50,40 zł 56,00 zł
  w magazynie
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

  Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 40,16 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Matematyka dla studentów ekonomii, finansów...

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej studentowi kierunków ekonomia, finanse lub zarządzanie, obejmujący podstawową i uniwersalną wiedzę niezbędną studentom pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku studiów magisterskich jako podręcznik uzupełniający. W...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 43,64 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury...

  Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 66,50 zł 70,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

  Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,88 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie

  Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 41,89 zł 48,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy prawoznawstwa w.2

  Podstawy prawoznawstwa wydanie 2. Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 53,57 zł 62,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Technik.. Postępowanie administracyjne A.68.2

  Podręcznik jest zgodny z programem nauczania dla zawodu technik administracji (334306). Realizuje treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.68 – Prowadzenie postępowania administracyjnego. Treści zawarte w podręczniku dotyczą problematyki związanej z postępowaniem przed organem administracji...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 34,04 zł 39,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

  Książka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 50,98 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym

  Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,29 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia

  Książka zawiera informacje naukowo-teoretyczne związane z naturą terroryzmu i aktywności antyterrorystycznych, przykłady zdarzeń (case studies) dotyczące reagowania na konkretne przypadki zamachów terrorystycznych oraz aspekty zarządzania kryzysowego i koordynacji działań antyterrorystycznych,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 40,61 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Trudne sytuacje w klasie szkolnej...

  Publikacja ma na celu wskazanie trudności, jakie mogą pojawić się na gruncie klasy szkolnej oraz sposobów działań, jakie mogą podjąć nauczyciele w celu ich wyeliminowania. Omówiono w niej zagadnienia związane m.in. z: niezdyscyplinowaną klasą, agresją i przemocą w klasie, niską motywacją do nauki,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie budowy gazociągu..

  Książka przedstawia specyfikę procesu budowy gazociągu wraz z modelem identyfikacji oraz oceny ryzyka. Wynikiem analizy jest autorska procedura, która może być zaadoptowana przez wykonawcę robót na potrzeby zarządzania ryzykiem specjalistycznych przedsięwzięć budowlanych. W szczególności procedura...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 52,25 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychopatologia człowieka dorosłego

  Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski.Książka...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 42,78 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Efektywność terapii integracji sensorycznej...

  Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności integracji sensorycznej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zaprezentowany został w niej podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

  Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 40,15 zł 46,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny

  Poradnik poświęcony jest przekazaniu wiedzy na temat najważniejszych aspektów wiedzy z zakresu ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest terroryzm, a także jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, w tym w razie zostania zakładnikiem, ataku aktywnego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 32,29 zł 37,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

  Tematyka podjęta w publikacji obejmuje zróżnicowany zakres problemów związanych z aktywnością zawodową współczesnego człowieka, analizowaną przez pryzmat zasadniczych wątków teoretycznych i efektów empirycznych, reprezentatywnych dla obszaru psychologii pracy. W książce scharakteryzowano kluczowe...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,88 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Scenariusze z języka polskiego. Od antyku do...

  Książka skierowana jest do nauczycieli języka polskiego, zawiera zbiór 30 scenariuszy z kartami pracy czy prezentacjami. Dodatkowo, przy każdej epoce, znajduje się sprawdzian (można go zastosować również jako ćwiczenie lub pracę domową) i podsumowanie do matury - z zaznaczonymi nawiązaniami z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,29 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

  Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 40,15 zł 46,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście...

  Wydarzenia kryzysu ukraińskiego stanowiły dla wielu zaskoczenie. Inni natomiast, wieszcząc upadek jednobiegunowej chwili, interpretowali je jako konieczność wynikającą z odwiecznej rywalizacji mocarstw. Bez wątpienia jednak kryzys ukraiński przyczynił się do przeobrażenia status quo bezpieczeństwa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 68,96 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 2

  Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 41,89 zł 48,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bankowe ryzyko systemowe

  Nowe, postkryzysowe, podejście do regulacji finansowych koncentruje się na zagrożeniach dla rynków finansowych w szerokim zakresie, a także na potencjalnym wpływie na system finansowy problemów, jakie mogą pojawić się w instytucjach finansowych o znaczeniu systemowym. Bankowe ryzyko systemowe stało...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 74,18 zł 85,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy zarządzania organizacjami

  Książka zainteresuje studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Jej zawartość ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 56,74 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Czynnik X. Morale w życiu osobistym...

  W najbliższych dziesięcioleciach znaczenie morale i zainteresowanie tym fenomenem będzie wzrastać. Jest ono bowiem specyficznym rodzajem potencjału różnych podmiotów: jednostek i grup społecznych, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji. W szczególności dotyczy to pracowników administracji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 61,75 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Techniki negocjacyjne

  Książka poświęcona została w całości perswazji, na jaką jesteśmy narażani każdego dnia. Autor (zawodowy negocjator i aktywny trener biznesu), opisuje ponad 130 technik wywierania wpływu i nie namawia do stosowania żadnej z nich. Książka jest o tyle niezwykła, że w praktyczny sposób pokazuje jak...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,29 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin