Wydawnictwo Difin


Wydawnictwo Difin powstało w 1991 roku. Oficyna specjalizuje się w publikacjach szkolnych, naukowych i akademickich, głównie z zakresu nauk o zarządzaniu, rachunkowości, ekonomii i prawa, a także nauk humanistycznych. Oferta wydawnictwa jest stale poszerzana.

W asortymencie wydawnictwa znajdują się podręczniki szkolne, pomoce naukowe dla studentów, książki motywacyjne, poradniki o wiele innych.  Wydawnictwo współpracuje z wieloma cenionymi w Polsce i na świecie ekspertami z różnych dziedzin naukowych. Atutem „Difin” jest jakość, rzetelność i profesjonalizm wydawanych publikacji.  


 • Bestseller

  Walka piechoty

  Książka omawia zagadnienia związane z taktyką małych pododdziałów piechoty lekkiej (ang. minor tactics). W kontekście dwóch podstawowych działań: natarcia i obrony, autorzy omówili szczegółowo główne zasady taktyki lekkiej piechoty, dowodzenie, proces planowania działania oraz nowoczesne matryce...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 48,01 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bestseller

  Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć...

  Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 47,52 zł 55,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polecane

  Trening koncentracji dla uczniów

  Trening koncentracji dla uczniów zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele, wychowawcy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 26,18 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Biznesplan Outlet

  W prezentowanej publikacji autor przedstawia od strony praktycznej proces tworzenia biznesplanu dla dowolnej organizacji gospodarczej. Nowatorską formułą książki jest jej układ składający się z pytań i odpowiedzi. Są to pytania, które najczęściej zadają sobie osoby po raz pierwszy przystępujące do...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 32,20 zł 46,00 zł
  w magazynie
 • Ornitologia kryminalna

  Książka będzie pierwszym naukowym spojrzeniem na problematykę ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie ornitologii kryminalnej. Autor omawia w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z ornitologią kryminalną. W szczególności diagnozuje przyczyny, przejawy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 73,44 zł 85,00 zł
  w magazynie
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości

  Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 51,84 zł 60,00 zł
  w magazynie
 • Egzamin zawodowy. Kwalifikacja A.28 i A.29

  Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą:- oswoić się z formą egzaminu zawodowego,- usystematyzować wiadomości,- sprawdzić umiejętności korzystania z...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 21,83 zł 25,00 zł
  w magazynie
 • Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa

  Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce obronnej, siłach zbrojnych, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie biznesu. Szeroki zakres zainteresowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Transport i spedycja. Technik logistyk. Podręcznik. Część 1. Transport

  Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 26,18 zł 30,00 zł
  w magazynie
 • Transport i spedycja. Technik logistyk. Podręcznik. Część 2. Spedycja

  Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji. Autor rzeczowo omówił czynności składające się na spedycję, m.in.: przyjmowanie zleceń,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 18,34 zł 21,00 zł
  w magazynie
 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym

  Książka powstała z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pomóc uczniom oderwać się od krzeseł i wyruszyć w świat, by szukać w nim miejsca dla siebie.Poradnik zawiera przegląd scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 39,29 zł 45,00 zł
  w magazynie
 • Technik logistyk - Systemy logistyczne część 2

  Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym.W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 34,92 zł 40,01 zł
  w magazynie
 • Samotne wilki kalifatu

  Książka dotyczy nowej formy zaangażowania terrorystów islamskich w walkę z Zachodem. Głównym przejawem tej aktywności jest indywidualny terroryzm dżihadystyczny, który w taktycznym wymiarze w wyraźny sposób różni się od klasycznej taktyki stosowanej przez tzw. samotne wilki. Oprócz rozważań...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem...

  Propozycja dla rodziców i specjalistów mających na co dzień styczność z osobami z zaburzeniami autystycznymi.Książka dostarcza wiedzy o sposobach radzenia sobie z dzieckiem autystycznym w życiu codziennym oraz zapewnienia jemu i sobie radości ze wspólnego funkcjonowania przez wzajemnego osiągania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 31,43 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

  Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 40,16 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Kryminologia

  Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej dziedziny naukowej. Struktura książki różni się nieco od powszechnie przyjętych układów w innych...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 58,20 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie..

  Książka poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji stanowi również próbę skłonienia przedsiębiorców do spojrzenia na mediację jako uniwersalne narzędzie wspomagające na różnych płaszczyznach...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 43,64 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Polski system ochrony zdrowia

  Książka w sposób kompleksowy prezentuje organizację i podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Omówiono w niej model systemu zdrowotnego i podsystemy tworzące polski system ochrony zdrowia, jego zasoby personalne oraz finansowanie. Dodatkowo w związku z epidemią koronawirusa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 51,84 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo pracy Outlet

  Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny, piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo pracy zostało ukazane w szerszym kontekście historycznego rozwoju oraz czynników wpływających na...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 49,68 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przemoc instytucjonalna wobec dzieci

  W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka). Autorki odnoszą się do sytuacji związanej z COVID-19, pokazują, że koronawirus wywołuje...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 47,50 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107

  W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 45,60 zł 48,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa

  Książka stanowi użyteczne narzędzie w praktyce prowadzenia analizy strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa adresowane zarówno do praktyków zajmujących się planowaniem strategicznym, jak i do studentów studiujących bezpieczeństwo na studiach I i II stopnia, do słuchaczy studiów podyplomowych,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 42,75 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań pub.

  Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,88 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychoterapia sprzyjająca mózgowi w.2

  Książka przedstawia najnowszą wiedzę o mózgu, zanalizowaną w kontekście psychoterapii i odpowiada na pytania: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, mogąc być tym samym efektywnymi "leczniczo". Jest to drugie, uzupełnione wydanie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 67,39 zł 78,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Trudności doświadczane przez studentów

  Książka stanowi prezentację zarówno zagadnień dotyczących analizy trudności studenckich z perspektywy ich emocjonalnych przeżyć i problemów, jak również opracowaną autorską metodę badania trudności studenckich (Kwestionariusz Trudności Studenckich). Kwestionariusz ten jest jedyną metodą służącą do...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,88 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rzecznik Praw Dziecka

  Książka ma charakter popularyzatorski, badawczy, naukowy. Mieści się w zakresie regulacji prawa publicznego, ma charakter interdyscyplinarny, co wiąże się z faktem, iż działalność RPD wkracza w różne gałęzie prawa i życia społecznego, pomoc społeczną, służbę zdrowia, wymiar sprawiedliwości itd. nie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 60,23 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Matematyka dla studentów ekonomii, finansów...

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej studentowi kierunków ekonomia, finanse lub zarządzanie, obejmujący podstawową i uniwersalną wiedzę niezbędną studentom pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku studiów magisterskich jako podręcznik uzupełniający. W...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 43,64 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury...

  Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 66,50 zł 70,00 zł
  wysyłka do 72 godzin