Wydawnictwo Draco

Wydawnictwo Draco jest polskim przedsiębiorstwem z siedzibą w Krakowie. Zajmuje się realizacją zamówień zarówno detalicznych, jak i hurtowych. Na rynku cieszy się przychylnymi opiniami konsumentów, którymi w zdecydowanej większości są nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie.

Draco specjalizuje się w podręcznikach przeznaczonych do nauki języków obcych, takich jak język francuski, hiszpański, rosyjski i łacina. W ich ofercie nie brak również materiałów o charakterze pomocniczym oraz multimedialnym.

Wydawnictwo Draco proponuje zakup podręcznika wraz z zeszytem ćwiczeń. Ich książki spełniają wymóg wieloletniości, więc nie jest to tylko jednoroczny wydatek. Podanie poziomu językowego w tytule książki znacznie ułatwia wybór podręcznika przez nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz określenie zdolności językowych przez uczniów. Jest to europejski system, znany i stosowany również w innych krajach Unii Europejskiej, przez co użytkownikom łatwiej jest się odnieść do poziomu ich zagranicznych kolegów.

Same podręczniki starają się równomiernie rozłożyć umiejętności pisania, czytania, słuchania oraz mówienia, aby kompleksowo prowadzić ucznia od poziomu podstawowego, przez średniozaawansowany, aż po zaawansowany. Oryginalna szata graficzna oraz interesujące treści powodują, że są to podręczniki warte uwagi. Dodatkowo zostały one opracowane przez aktywnych zawodowo nauczycieli oraz egzaminatorów i dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Edukacji.

Wraz z podręcznikiem klient otrzymuje płytę CD z nagraniami lektorów pochodzących z Hiszpanii, Francji i Rosji, aby oswajać się z prawdziwym brzmieniem języka. Dzięki książkom wydawnictwa Draco nauka języka obcego nie jest jedynie przyswajaniem samej teorii wyłożonej w formie wykładu, ale swoistym wglądem w kulturę danego kraju, tradycje, a także przeszłość historyczną.

Przykładowe podręczniki do nauki języka hiszpańskiego wchodzą w skład serii "Descubre" z hiszpańskim statkiem z XVI w. biorącym udział w odkryciach geograficznych na okładce. Podobnie w przypadku języka francuskiego - powstała seria "C'est partii!" czy łaciny - seria "Homo Romanus".