Wydawnictwo Ekonomik


Wydawnictwo Ekonomik zostało założone w 1992 roku przez Jacka Musiałkiewicza. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji podręczników oraz książek naukowych z zakresu ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości, rachunkowości, prawa administracyjnego i prawa karnego, kadr i płac, statystyki. Podręczniki wydawnictwa przeznaczone są w szczególności dla uczniów i studentów przedmiotów ekonomicznych, prawniczych. Poszczególne pozycje wydawnicze przygotowują do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, nauczają podstaw przedsiębiorczości, BHP, zarządzania finansami oraz marketingu. Ekonomik udostępnia także liczne dodatkowe materiały edukacyjne, na przykład testy i plany wynikowe, z których mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i przedsiębiorcy.