Wydawnictwo Ekonomik Musiałkiewicz

 • Kwalifikacja A.27/AU.30. Odpowiedzi EKONOMIK

  Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 8,90 zł 10,34 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacja A.18/AU.20. Prowadzenie... Odpowiedzi

  Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.18/AU.20. Prowadzenie sprzedaży. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 8,90 zł 10,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacjia A.18/AU.20. Prowadzenie sprzedaży ćw

  Książka zawiera 248 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe źródło prac domowych dla uczniów. Książka przeznaczona jest dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 15,46 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacja A.18/AU.20. Prowadzenie sprzedaży

  Książka Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla zawodu technik ekonomista.Książka pomaga przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.35. Mogą z niej korzystać: uczniowie...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 28,93 zł 33,54 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo administracyjne ćwiczenia EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika "Prawo administracyjne".Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 16,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wybrane zagadnienia z prawa ćwiczenia EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń pt. Wybrane zagadnienia z prawa jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych tylko w zawodzie technik administracji. Jego zakres jest dostosowany do podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie i do wydanego przez nas podręcznika o tym tytule. Osobom, które chcą skorzystać z...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 14,29 zł 15,27 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sprzedaż produktów i usług reklam. ćw. EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do treści i układu podręcznika Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy z 2012 r. i z 2017 r.Książka zawiera 219 ćwiczeń, różnorodnych pod...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 17,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacja A.27/AU.30. EKONOMIK

  Książka Kwalifikacja A.27/AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.27/AU.30. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 28,93 zł 33,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Książka Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji, które chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68/AU.68. Mogą z niej...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 28,88 zł 33,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 8,90 zł 10,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Elementy prawa podręcznik EKONOMIK

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik ekonomistakwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiczęść kwalifikacji: 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatkówPodręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 21,70 zł 25,10 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Statystyka. Materiały edukacyjne EKONOMIK

  W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. w części PKZ (A.m)/ PKZ (AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 16,27 zł 18,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Matura z matematyki ZP Zbiór zadań EKONOMIK

  Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których priorytetem jest zdanie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym....
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 19,88 zł 23,10 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sporządzanie sprawozdania finans. podr. EKONOMIK

  Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw, popierając rozważania teoretyczne licznymi praktycznymi przykładami. Książka jest dobrze osadzona w...
  Podręcznik
  MEN:9/2017
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 27,05 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kadry i płace - podręcznik EKONOMIK

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji A.35./AU.35. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.Książka zawiera omówienie pełnego zakresu działań...
  Podręcznik
  MEN:7/2015
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ekonomia w zarysie. Podręcznik

  Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. Obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m), wspólne dla zawodów: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości...
  Podręcznik
  MEN:1.8./2017
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sprzedaż produktów i usług reklam. podr. EKONOMIK

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik organizacji reklamykwalifikacja: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowychWszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób maksymalnie praktyczny i zobrazowane licznymi wzorami dokumentów, wyliczeniami, a także przykładami rzeczywistych...
  Podręcznik
  MEN:35/2016
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pracownicy administracji publicznej podr. EKONOMIK

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji...
  Podręcznik
  MEN:1/2016
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 18,08 zł 19,32 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wybrane zagadnienia z prawa podręcznik EKONOMIK

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik administracjikwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracjiczęść kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnegoW podręczniku "Wybrane zagadnienia z prawa" zostały omówione następujące treści...
  Podręcznik
  MEN:11/2016
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 18,08 zł 19,32 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarys przedsiębiorczości podręcznik EKONOMIK

  Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych.Od autora:Zachęcam Państwa do wyboru napisanego przeze mnie podręcznika i umieszczenia go w szkolnym zestawie podręczników w Państwa szkołach,...
  Podręcznik
  MEN:763/2015
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 21,70 zł 25,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo administracyjne

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik administracjikwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracjiczęść kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnegoPodręcznik może być wykorzystywany przez:1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy finansów publicznych podr. EKONOMIK

  Książka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia tajniki finansów publicznych. Zawiera ona dużo przykładów, tabel, schematów, wzorów sprawozdań i rysunków, które powinny ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień. W wielu przykładach zaprezentowano rzeczywiste dane finansowe, zaczerpnięte ze...
  Podręcznik
  MEN:5/2015
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 25,40 zł 27,14 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Marketing podręcznik EKONOMIK

  W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają uczniom omawiane zagadnienia. W roku szkolnym 2014/2015 podręcznik może być wykorzystywany w...
  Podręcznik
  MEN:31/97
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 21,52 zł 25,07 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika ,,Postępowanie administracyjne".Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 16,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Postępowanie administracyjne. Podręcznik

  Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra EdukacjiNarodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 41/2014.Przeznaczenie podręcznika:o zawód: technik administracji;o kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji;o część kwalifikacji: 2. Prowadzenie postępowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 25,31 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarys przedsiębiorczości ćwiczenia EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór ćwiczeń jest wspólny dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, tj. dla uczniów techników, liceów ogólnokształcących i zasadniczych szkół zawodowych. Układ zbioru jest zgodny z układem...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -13%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 16,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ekonomia w zarysie ćwiczenia EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2017 r. podręcznika Ekonomia w zarysie i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 15 rozdziałów. Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 16,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zawodowcy: Sprzedawca EKONOMIK

  Książka przeznaczona jest dla osób, które chciałyby pracować jako sprzedawca. Czytelnikami jej mogą być zarówno absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, jak i osoby bezrobotne lub zamierzające zmienić zawód. Książka może być wykorzystywana na kursach zawodowych poświęconych zawodowi...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 14,46 zł 17,20 zł
  wysyłka do 72 godzin