Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

 • Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

  Autorzy publikacji podjęli próbę charakterystyki wybranych działań podejmowanych przez grupy jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Przede wszystkim, poprzez ukazanie wielu sposobów współdziałania, autorzy pragną zwrócić uwagę na różnorodne strategie, jakie wdrażają JST. Główna uwaga...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 18,90 zł 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Książka poświęcona jest trudnemu zagadnieniu, wymagającemu zastosowania metod badawczych właściwych zarówno dla prawoznawstwa, jak i politologii. Została ona poświęcona problematyce wolności słowa (wypowiedzi) w kontekście ochrony dwóch innych wartości; dóbr osobistych i prywatności. Chodzi zatem o...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim

  Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej. Dla czytelnika mogą być interesujące zarówno informacje i rozważania o charakterze ogólnym, jak też obserwacje praktyczne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,46 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wybrane systemy współpracy międzynarodowej

  Monografia pod redakcją naukową Tomasza Kownackiego została poświęcona ważnemu problemowi poznawczemu w postaci systemów współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Stanowi ona uzupełnienie istniejącej w tym przedmiocie wiedzy ukazując ją z całkiem nowej...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Media społecznościowe jako przestrzeń głoszenia słowa Bożego

  Każda społeczność ma wypracowane sposoby komunikowania się ze sobą. W świecie cyfrowym pełna dialogiczność, o której mówił na progu powstawania Internetu św. Jan Paweł II, stała się możliwa dopiero po opracowaniu i wdrożeniu sieci Web 2.0. Najintensywniej użytkowaną część tej sieci stanowią media...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Syndrom oblężonej twierdzy

  Syndrom oblężonej twierdzy jest pojęciem stosunkowo często wykorzystywanym w praktyce komunikacji społeczno-politycznej. Termin ten odnosi się równie dobrze do przypadków: antycznej Sparty, specyfiki obrony twierdz warownych, wyizolowanych grup o charakterze terrorystycznym, czy współczesnych...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 45,36 zł 50,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wędrówka za przestrzenią

  Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. Rygweda jest jedną z czterech Wed...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 22,68 zł 25,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej

  Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako "organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa". Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa państwa. [...] Praca...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 20,80 zł 23,10 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa Outlet

  Książka jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym wybranych zagadnień współczesnego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego. Tematyka ta nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie. Znajduje coraz szersze zrozumienie i uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, związanym z wiedzą o...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • Język polski w Norwegii

  Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 18,90 zł 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Boko Haram

  Boko Haram utworzono w celu zreformowania islamu w północnej Nigerii przez przywrócenie mu pierwotnej formy. U podstaw tej koncepcji legły nauki Muhammada Yusufa - pierwszego ideologa tej organizacji. Za największe zagrożenie dla religii muzułmańskiej uważał on odziedziczone po kolonializmie wpływy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,46 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego

  Książka ta jest pionierskim opracowaniem porównawczym z dziedziny gramatyki i pragmatyki języka hebrajskiego i polskiego. Dotyczy ona jednego z najbardziej skomplikowanych zagadnień w nauczaniu hebrajskiego studentów polskojęzycznych, tzn. akwizycji wykładników kategorii określoności i ich...
  Podręcznik
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,46 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018 Outlet

  Autor podjął próbę analizy funkcjonowania rządów w Polsce w ciągu 100 lat od odzyskania niepodległości, a funkcjonowało w tym czasie sześćdziesiąt kilka rządów. Miały one zróżnicowany charakter i status polityczny. Różny był też mechanizm polityczny leżący u podstaw ich powoływania i odwoływania....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 36,29 zł 50,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Życie i działalność księdza Bazylego Martysza.

  Publikacja poświęcona jest życiu i działalności duszpasterskiej prawosławnego księdza, św. Bazylego Martysza. Ksiądz Bazyli urodził się 20 lutego 1874 roku w Szechowicach, na Ziemi Chełmskiej. W młodości odbył swą pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych. W 1897 roku ukończył Prawosławne Seminarium...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 18,90 zł 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Problemy bezpieczeństwa w wybranch państwach

  Publikacja jest próbą syntezy, ukazania niezwykle ważnego aspektu współczesnego świata. Autorzy poddają analizie politykę i systemy bezpieczeństwa wybranych państw zlokalizowanych na trzech kontynentach. Ukazanie różnic i podobieństw, specyfiki oraz znaczenia problematyki w poszczególnych krajach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 22,68 zł 25,20 zł
  wysyłka do 72 godzin