Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa Outlet

  Książka jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym wybranych zagadnień współczesnego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego. Tematyka ta nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie. Znajduje coraz szersze zrozumienie i uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, związanym z wiedzą o...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 41,00 zł
  w magazynie
 • Wędrówka za przestrzenią

  Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. przełęczami Hindukuszu spływał na tereny dzisiejszego Pakistanu. Rygweda jest jedną z czterech Wed...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 25,89 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej

  Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako "organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa". Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa państwa. [...] Praca...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 23,74 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezład warszawski

  Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzyszyć wzrost nierówności i podziałów społecznych, bałagan mentalny i erozja domeny publicznej? Aż nadto...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,52 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa

  Książka jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym wybranych zagadnień współczesnego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego. Tematyka ta nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie. Znajduje coraz szersze zrozumienie i uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, związanym z wiedzą o...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Język polski w Norwegii

  Książka jest pierwszą próbą opisania języka polskiego młodzieży polskiej zamieszkałej w Norwegii, uczącej się w polskich szkołach w Oslo. Badania podsystemów fonetycznego, fleksyjnego, składniowego i leksykalnego ujmują język polski na wczesnym etapie kształtowania się dialektu polonijnego, ze...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 21,57 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Boko Haram

  Boko Haram utworzono w celu zreformowania islamu w północnej Nigerii przez przywrócenie mu pierwotnej formy. U podstaw tej koncepcji legły nauki Muhammada Yusufa - pierwszego ideologa tej organizacji. Za największe zagrożenie dla religii muzułmańskiej uważał on odziedziczone po kolonializmie wpływy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego

  Książka ta jest pionierskim opracowaniem porównawczym z dziedziny gramatyki i pragmatyki języka hebrajskiego i polskiego. Dotyczy ona jednego z najbardziej skomplikowanych zagadnień w nauczaniu hebrajskiego studentów polskojęzycznych, tzn. akwizycji wykładników kategorii określoności i ich...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Życie i działalność księdza Bazylego Martysza.

  Publikacja poświęcona jest życiu i działalności duszpasterskiej prawosławnego księdza, św. Bazylego Martysza. Ksiądz Bazyli urodził się 20 lutego 1874 roku w Szechowicach, na Ziemi Chełmskiej. W młodości odbył swą pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych. W 1897 roku ukończył Prawosławne Seminarium...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 21,57 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Księga obrazów

  Książka zawiera pierwszy pełny przekład słynnej Księgi obrazów, którą Rilke zdobył wysoką pozycję na europejskiej scenie literackiej, a ponadto nieogłoszone za życia poety Chrystusowe wizje i nieznany dotychczas w Polsce młodzieńczy zbiorek Ofiary dla Larów, poświęcony motywom praskim i czeskim...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:gąbka
  Cena: Cena detaliczna: 45,31 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Problemy bezpieczeństwa w wybranch państwach

  Publikacja jest próbą syntezy, ukazania niezwykle ważnego aspektu współczesnego świata. Autorzy poddają analizie politykę i systemy bezpieczeństwa wybranych państw zlokalizowanych na trzech kontynentach. Ukazanie różnic i podobieństw, specyfiki oraz znaczenia problematyki w poszczególnych krajach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,89 zł
  wysyłka do 72 godzin