Wydawnictwo GWO

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) istnieje od 1991 roku. Wydawnictwo założyli ceniony wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego Adam Mysior z żoną Małgorzatą Dobrowolską. GWO specjalizuje się głównie w publikacji podręczników matematycznych, z których korzysta 60% uczniów z polskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto, w ofercie wydawnictwa znajdują się także cenione przez pedagogów i uczniów serie podręczników do edukacji wczesnoszkolnej (Lokomotywa), podręczniki do nauki języka polskiego (Między nami, Nauka o języku), historii (Wehikuł czasu,  Podróże w czasie), fizyki (Fizyka z plusem, Fizyka z tangramem), biologii (Biologia z tangramem) i plastyki (Świeżo malowane) oraz liczne pomoce dydaktyczne.

Publikacje wydawnictwa cenione są między innymi za wykorzystywanie efektywnych metod kształcenia, dokładność i wysoką jakość merytoryczną. GWO współpracuje z licznymi doświadczonymi autorami podręczników, pedagogami i wykładowcami na uczelniach wyższych. Wydawnictwo jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, warsztatów dla nauczycieli i konkursów szkolnych.