Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Pan

 • Outlet
  -45%
  Stanisław Wyspiański

  Stanisław Wyspiański Outlet

  Bibliografia Stanisława Wyspiańskiego, będąca kolejnym tomem "Nowego Korbuta", w swoim układzie stosuje zasady obowiązujące w dotychczas wydanych tomach tej serii, a więc trójczłonowy podział na: Biogram, bibliografię podmiotową (Twórczość) i przedmiotową (Opracowania). Także zasady opisu pozycji...
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 23,01 zł 42,00 zł
 • Outlet
  -45%
  Henryk Sienkiewicz Nowy Nowy korbut

  Henryk Sienkiewicz Nowy Nowy korbut Outlet

  Bibliografia w serii Nowy Korbut dotycząca Henryka Sienkiewicza, w kolejności tom 17 vol. III, jest szóstym tomem poświęconym jednemu autorowi. Sienkiewicz był przez półtora stulecia najpopularniejszym pisarzem na ziemiach polskich orz najbardziej znanym pisarzem polskim na świecie. W ankiecie...
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 33,97 zł 62,00 zł
 • Potencjał wiersza

  Tom niniejszy prezentuje zbiór różnych propozycji badawczych z punktu widzenia materiału literackiego (od Starego Testamentu do konceptualizmu rosyjskiego), porównywanych faktów artystycznych (muzyka, plastyka), przynależności kulturowej i językowej tekstów (angielski, czeski, hebrajski, rosyjski)...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 29,79 zł
 • -90%
  Pozytywizm. Język Epoki

  Pozytywizm. Język Epoki

  Praca ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w październiku 2000 r. przez Pracownie Literatury II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich PAN. Zamieszczone tu teksty referatów wygłoszonych przez historyków literatury, a także przez historyka filozofii i...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 35,00 zł
 • -78%
  Literatura zaangażowana - koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?

  Literatura zaangażowana - koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?

  Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej, zorganizowanej 10 i 11 czerwca 2005 r. w Pałacu Staszica w Warszawie przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 15,75 zł
 • -85%
  Boże miłości i wstydliwe dowcipy

  Boże miłości i wstydliwe dowcipy

  Książka jest próbą oglądu epigramatycznych zbiorów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa - nowołacińskich poetów tworzących w siedemnastowiecznej Polsce. Obaj byli jezuitami i cieszyli się w swoim czasie sporą popularnością. Obaj też pisali epigramaty, ale podejście do tej drobnej formy...
  Ocena:0/5
  Książka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 35,00 zł
 • -83%
  Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny

  Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny

  Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny" F. Saracinellego w siedemnastowiecznym przekładzie S.S. Jagodyńskiego to pierwsze polskie tłumaczenie libretta manierystycznej opery.
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 20,00 zł
 • -74%
  Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej...

  Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej...

  Wacław Potocki, sarmacki mistrz obserwacji, mówi wiele i chętnie na temat twórczości pisarskiej, czytelnik napotyka jednak nie lada problem, chcąc w jakiś sposób uzgodnić większość tych wypowiedzi z rzeczywistymi rozstrzygnięciami poświadczanymi w jego dziełach. Oglądany przez medium własnych...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 20,00 zł
 • -74%
  Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła

  Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła

  "Obszerna twórczość Lubomirskiego, w dużej części niezbadana i nieopracowana krytycznie, jest świadectwem ""osobności"" pisarza na tle krajobrazu polskiej literatury późnego Baroku."
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 20,00 zł
 • -83%
  Cantando cum citharista

  Cantando cum citharista

  4 maja 2005 roku minęła pięćsetna rocznica śmierci bł. Władysława z Gielniowa, jednej z najznakomitszych postaci pierwszego półwiecza istnienia w Polsce zakonu bernardynów, wybitnego duszpasterza, kaznodziei i poety, twórcy polskich i łacińskich pieśni religijnych, modlitw, wierszy...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 30,00 zł
 • -81%
  Obrazy suwerenności

  Obrazy suwerenności

  Książka pokazuje związki między ideami "dyskursu suwerenności" (wywodzącego się z siedemnastowiecznej filozofii prawa) a odpowiadającymi mu figurami retoryki literatury, które kształtuja nasze wyobrażenia o naturze człowieka i władzy, o przyrodzie, społeczeństwie i państwie.
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,79 zł 20,00 zł
 • -74%
  Gentiluomo Cortigiano i Dworzanin polski

  Gentiluomo Cortigiano i Dworzanin polski

  Książka analizuje dwa arcydzieła literatury włoskiej i polskiej. Libro del "Cortigiano Baldassarra Castiglionego" (1528) oraz "Dworzanina polskiego" (1566) Łukasza Górnickiego. Osią swych rozważań Marta Wojtkowska-Maksymik uczyniła porównanie przedstawionych w obu utworach wzorców osobowych...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 20,00 zł
 • -100%
  Poetyka bez granic

  Poetyka bez granic

  Książka ta zawiera wybór studiów z XXV Konferencji Teoretycznoliterackiej, zorganizowanej wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN i odbytej w dniach 2-5 maja 1994 w Wenecji (koło Żnina)....
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 4,49 zł 999,00 zł
 • -62%
  Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia

  Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia

  Tytuł niemiecki: Die Aufklärung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung. Książka wyróżniona Piórem Fredry w 1998 roku. Spis treści: Słowo wstępne Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne Słowo w kulturze Gdańska wieku XVIII Książka i jej rola w kształtowaniu...
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 7,59 zł 20,00 zł
 • -76%
  Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego

  Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego

  Praca poświęcona krytyce literackiej Piotra Chmielowskiego, historyka i krytyka literatury polskiego pozytywizmu.
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 4,49 zł 18,90 zł
 • -83%
  Łódź, młodzi

  Łódź, młodzi

  Alegoryczna przypowieść pokutującego autora "Lekcyj Kupidynowych"
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 20,00 zł
 • -85%
  Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku

  Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku

  Książka Joanny Zawadzkiej przedstawia szeroki krąg stereotypów występujących w polskich powieściach sentymentalnych I połowy XIX wieku. Pokazuje proces stereotypizacji, rozpowszechnienie stereotypów, sposoby ich użycia i modyfikacji wyznaczające obszar oddziaływania i żywotności tendencji...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 22,90 zł
 • -86%
  Jan Józef Lipski. Monografia bibliograficzna

  Jan Józef Lipski. Monografia bibliograficzna

  Jan Józef Lipski (1926-1991) - krytyk literatury, działacz polityczny i społeczny. W latach okupacji żołnierz AK, ciężko ranny w powstaniu warszawskim. Po wojnie studiował polonistykę na UW, magisterium uzyskał w 1952. W tym okresie rozpoczął swoją działalność krytyczno i teoretycznoliteracką....
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,79 zł 28,00 zł
 • -85%
  Jak się z wami zrosło moje życie

  Jak się z wami zrosło moje życie

  Beata Dorosz (ur. 1956) - historyk literatury, dr. Adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się literaturą polską i życiem kulturalnym na emigracji po 1939 roku, dokumentacją literacką (biografistyka i bibliografia), edytorstwem naukowym,...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 4,84 zł 32,90 zł
 • -84%
  Pienia wiejskie

  Pienia wiejskie

  Zbiór oryginalnych sielanek wybitnie uzdolnionego poety - żołnierza, poległego w kampanii napoleońskiej 1812 roku.
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 3,45 zł 21,00 zł
 • -50%
  Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

  Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

  Tom pierwszy otwiera serię dokumentacyjnych kompendiów poświęconych nowemu pokoleniu twórców - poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. W każdym tomie znajdzie się nowy zestaw haseł autorów, którzy rozwinęli twórczość głównie w okresie ostatnich...
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 13,47 zł 27,00 zł
 • -84%
  On utwierdził na wieki niebo niestanowne

  On utwierdził na wieki niebo niestanowne

  "Obszerna rozprawa Ewy Cybulskiej-Bohuszewicz składa się z dwóch części. [...] Mają one wartość autonomiczną i daleko przewyższają zakres wiedzy spotykany w pracach polonistycznych. Kolejne rozdziały zawierają szczegółowe omówienie utworów literackich, w których obrazy nieba są tematem głównym lub...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 31,50 zł
 • -78%
  Wydarzenia po wydarzeniu

  Wydarzenia po wydarzeniu

  Książka ta poświęcona jest szczególnej konstelacji tekstów artystycznych i teoretycznych, która umożliwia wgląd w rozumienie doświadczenia historycznego od połowy XX wieku. W centrum uwagi autorki znajdują się dzieła artystyczne i literackie, traktowane jako „obiekty teoretyczne”, które prowadzą do...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 7,59 zł 35,00 zł
 • -75%
  Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej

  Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej

  Autorka przedstawia wnikliwe studium na temat powieściowej, eseistycznej i diarystycznej refleksji węgierskiego noblisty wokół doświadczenia Auschwitz oraz jego egzystencjalnych, etycznych, estetycznych i cywilizacyjnych konsekwencji.
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 6,90 zł 28,00 zł
 • -88%
  Zapisywanie historii Literaturoznawstwo i historiografia

  Zapisywanie historii Literaturoznawstwo i historiografia

  W tej książce chodzi nie tylko o zagadnienia poetyki, ale także o pokazanie - z perspektywy literaturoznawczej i historiograficznej - problemów dyskursu pamięci i jego instytucjonalnych kontekstów. Publikacja ta jest efektem projektu badawczego Pisanie o historii jako czytanie literatury,...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 4,84 zł 38,94 zł
 • -74%
  Pogranicza tetralności

  Pogranicza tetralności

  Zespół autorów książki proponuje wstępne rozpoznanie mozliwości badań trzech aspektów performatywności niedramatycznej. Przeprowadzony rekonesans badawczy objął wybrane przykłady dziedzictwa z całej Europy, nie tylko średniowiecznej. Wielopoziomowość problematyki i bogactwo znanych i oczekujących...
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 5,18 zł 20,00 zł
 • -69%
  O polskich prozach powieściowych

  O polskich prozach powieściowych

  Książka zawiera omówienie nader zróżnicowanych form narracyjnych, a więc takich np., które składają się na ułożony szkatułkowo zbiór opowiastek, jak i obszernych powieści, mających na celu stworzenie przekrojowego obrazu polskiej rzeczywistości w pewnej epoce. Trudno zatem powiedzieć, że mamy tu...
  Ocena:0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 6,22 zł 20,00 zł
 • -90%
  Kultura w stanie przekładu

  Kultura w stanie przekładu

  Książka jest 91 tomem serii teoretycznoliterackiej „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Publikacja podnosi problemy translatologii, uwikłanej w konteksty antropologiczne, semiotyczne i interkulturowe.
  Ocena:0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 4,84 zł 47,58 zł