Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Pan

 • Afekt Strzemińskiego

  Luiza Nader - dr, historyczka sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książki na temat sztuki konceptualnej w Polsce (Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009) oraz szeregu tekstów poświęconych sztuce po 1939 r. Jej badania koncentrują się na sztuce nowoczesnej, awangardowej i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 45,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Henryk Sienkiewicz Nowy Nowy korbut Outlet

  Bibliografia w serii Nowy Korbut dotycząca Henryka Sienkiewicza, w kolejności tom 17 vol. III, jest szóstym tomem poświęconym jednemu autorowi. Sienkiewicz był przez półtora stulecia najpopularniejszym pisarzem na ziemiach polskich orz najbardziej znanym pisarzem polskim na świecie. W ankiecie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 33,97 zł 62,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Potencjał wiersza

  Tom niniejszy prezentuje zbiór różnych propozycji badawczych z punktu widzenia materiału literackiego (od Starego Testamentu do konceptualizmu rosyjskiego), porównywanych faktów artystycznych (muzyka, plastyka), przynależności kulturowej i językowej tekstów (angielski, czeski, hebrajski, rosyjski)...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,79 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Literatura zaangażowana - koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?

  Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej, zorganizowanej 10 i 11 czerwca 2005 r. w Pałacu Staszica w Warszawie przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -78%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 15,75 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Boże miłości i wstydliwe dowcipy

  Książka jest próbą oglądu epigramatycznych zbiorów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa - nowołacińskich poetów tworzących w siedemnastowiecznej Polsce. Obaj byli jezuitami i cieszyli się w swoim czasie sporą popularnością. Obaj też pisali epigramaty, ale podejście do tej drobnej formy...
  Książka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny

  Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny" F. Saracinellego w siedemnastowiecznym przekładzie S.S. Jagodyńskiego to pierwsze polskie tłumaczenie libretta manierystycznej opery.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -83%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej...

  Wacław Potocki, sarmacki mistrz obserwacji, mówi wiele i chętnie na temat twórczości pisarskiej, czytelnik napotyka jednak nie lada problem, chcąc w jakiś sposób uzgodnić większość tych wypowiedzi z rzeczywistymi rozstrzygnięciami poświadczanymi w jego dziełach. Oglądany przez medium własnych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła

  "Obszerna twórczość Lubomirskiego, w dużej części niezbadana i nieopracowana krytycznie, jest świadectwem ""osobności"" pisarza na tle krajobrazu polskiej literatury późnego Baroku."
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Obrazy suwerenności

  Książka pokazuje związki między ideami "dyskursu suwerenności" (wywodzącego się z siedemnastowiecznej filozofii prawa) a odpowiadającymi mu figurami retoryki literatury, które kształtuja nasze wyobrażenia o naturze człowieka i władzy, o przyrodzie, społeczeństwie i państwie.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -81%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gentiluomo Cortigiano i Dworzanin polski

  Książka analizuje dwa arcydzieła literatury włoskiej i polskiej. Libro del "Cortigiano Baldassarra Castiglionego" (1528) oraz "Dworzanina polskiego" (1566) Łukasza Górnickiego. Osią swych rozważań Marta Wojtkowska-Maksymik uczyniła porównanie przedstawionych w obu utworach wzorców osobowych...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Poetyka bez granic

  Książka ta zawiera wybór studiów z XXV Konferencji Teoretycznoliterackiej, zorganizowanej wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN i odbytej w dniach 2-5 maja 1994 w Wenecji (koło Żnina)....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -55%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 9,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia

  Tytuł niemiecki: Die Aufklärung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung. Książka wyróżniona Piórem Fredry w 1998 roku. Spis treści: Słowo wstępne Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne Słowo w kulturze Gdańska wieku XVIII Książka i jej rola w kształtowaniu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -62%
  Cena: Cena detaliczna: 7,59 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego

  Praca poświęcona krytyce literackiej Piotra Chmielowskiego, historyka i krytyka literatury polskiego pozytywizmu.
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -76%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 18,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Łódź, młodzi

  Alegoryczna przypowieść pokutującego autora "Lekcyj Kupidynowych"
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -83%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku

  Książka Joanny Zawadzkiej przedstawia szeroki krąg stereotypów występujących w polskich powieściach sentymentalnych I połowy XIX wieku. Pokazuje proces stereotypizacji, rozpowszechnienie stereotypów, sposoby ich użycia i modyfikacji wyznaczające obszar oddziaływania i żywotności tendencji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 22,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jan Józef Lipski. Monografia bibliograficzna

  Jan Józef Lipski (1926-1991) - krytyk literatury, działacz polityczny i społeczny. W latach okupacji żołnierz AK, ciężko ranny w powstaniu warszawskim. Po wojnie studiował polonistykę na UW, magisterium uzyskał w 1952. W tym okresie rozpoczął swoją działalność krytyczno i teoretycznoliteracką....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -86%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jak się z wami zrosło moje życie

  Beata Dorosz (ur. 1956) - historyk literatury, dr. Adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się literaturą polską i życiem kulturalnym na emigracji po 1939 roku, dokumentacją literacką (biografistyka i bibliografia), edytorstwem naukowym,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 4,84 zł 32,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pienia wiejskie

  Zbiór oryginalnych sielanek wybitnie uzdolnionego poety - żołnierza, poległego w kampanii napoleońskiej 1812 roku.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -84%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 21,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

  Tom pierwszy otwiera serię dokumentacyjnych kompendiów poświęconych nowemu pokoleniu twórców - poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. W każdym tomie znajdzie się nowy zestaw haseł autorów, którzy rozwinęli twórczość głównie w okresie ostatnich...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -50%
  Cena: Cena detaliczna: 13,47 zł 27,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • On utwierdził na wieki niebo niestanowne

  "Obszerna rozprawa Ewy Cybulskiej-Bohuszewicz składa się z dwóch części. [...] Mają one wartość autonomiczną i daleko przewyższają zakres wiedzy spotykany w pracach polonistycznych. Kolejne rozdziały zawierają szczegółowe omówienie utworów literackich, w których obrazy nieba są tematem głównym lub...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -84%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 31,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wydarzenia po wydarzeniu

  Książka ta poświęcona jest szczególnej konstelacji tekstów artystycznych i teoretycznych, która umożliwia wgląd w rozumienie doświadczenia historycznego od połowy XX wieku. W centrum uwagi autorki znajdują się dzieła artystyczne i literackie, traktowane jako „obiekty teoretyczne”, które prowadzą do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -78%
  Cena: Cena detaliczna: 7,59 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zapisywanie historii Literaturoznawstwo i historiografia

  W tej książce chodzi nie tylko o zagadnienia poetyki, ale także o pokazanie - z perspektywy literaturoznawczej i historiograficznej - problemów dyskursu pamięci i jego instytucjonalnych kontekstów. Publikacja ta jest efektem projektu badawczego Pisanie o historii jako czytanie literatury,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 4,84 zł 38,94 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pogranicza tetralności

  Zespół autorów książki proponuje wstępne rozpoznanie mozliwości badań trzech aspektów performatywności niedramatycznej. Przeprowadzony rekonesans badawczy objął wybrane przykłady dziedzictwa z całej Europy, nie tylko średniowiecznej. Wielopoziomowość problematyki i bogactwo znanych i oczekujących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • O polskich prozach powieściowych

  Książka zawiera omówienie nader zróżnicowanych form narracyjnych, a więc takich np., które składają się na ułożony szkatułkowo zbiór opowiastek, jak i obszernych powieści, mających na celu stworzenie przekrojowego obrazu polskiej rzeczywistości w pewnej epoce. Trudno zatem powiedzieć, że mamy tu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -69%
  Cena: Cena detaliczna: 6,22 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kultura w stanie przekładu

  Książka jest 91 tomem serii teoretycznoliterackiej „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Publikacja podnosi problemy translatologii, uwikłanej w konteksty antropologiczne, semiotyczne i interkulturowe.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -90%
  Cena: Cena detaliczna: 4,84 zł 47,58 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wóz Żagornanta

  "Wóz Żagornanta" to nieukończony dramat Elizy Orzeszkowej. Powstawał w latach 1895-1898. Rękopis zachował się w Archiwum pisarki w Instytucie Badań Literackich PAN w postaci niecałych trzech aktów (z planowanych pięciu). Niniejsza edycja udostępnia czytelnikom tekst, który pozostawał do tej pory...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -84%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 23,10 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dzień gniewu Outlet

  Roman Brandstaetter (1906-1987) - wszechstronnie wykształcony i utalentowany prozaik, dramaturg i poeta, uznany tłumacz Szekspira i Biblii. Człowiek kulturowego pogranicza, twórca, w którego dziełach spotykają się odmienne tradycje, języki i religie. Zwłaszcza Pismo Święte wywarło znaczny wpływ na...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -32%
  Cena: Cena detaliczna: 30,14 zł 44,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pisma zebrane 16 Walka z szatanem Tom 1 Nawracanie Judasza

  Krytyczne wydanie "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego pod redakcją Zbigniewa Golińskiego zaczęło ukazywać się w roku 1981 nakładem SW "Czytelnik". Edycja została zaplanowana na 39 tomów podzielonych na sześć serii: trzy serie utworów literackich (nowele, powieści, dramaty - łącznie 23 tomy), serię...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 35,96 zł
  wysyłka w 24 godziny