Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Pan

 • Potencjał wiersza

  Tom niniejszy prezentuje zbiór różnych propozycji badawczych z punktu widzenia materiału literackiego (od Starego Testamentu do konceptualizmu rosyjskiego), porównywanych faktów artystycznych (muzyka, plastyka), przynależności kulturowej i językowej tekstów (angielski, czeski, hebrajski, rosyjski)...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,79 zł
  w magazynie
 • Boże miłości i wstydliwe dowcipy

  Książka jest próbą oglądu epigramatycznych zbiorów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa - nowołacińskich poetów tworzących w siedemnastowiecznej Polsce. Obaj byli jezuitami i cieszyli się w swoim czasie sporą popularnością. Obaj też pisali epigramaty, ale podejście do tej drobnej formy...
  Książka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny

  Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny" F. Saracinellego w siedemnastowiecznym przekładzie S.S. Jagodyńskiego to pierwsze polskie tłumaczenie libretta manierystycznej opery.
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -83%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej...

  Wacław Potocki, sarmacki mistrz obserwacji, mówi wiele i chętnie na temat twórczości pisarskiej, czytelnik napotyka jednak nie lada problem, chcąc w jakiś sposób uzgodnić większość tych wypowiedzi z rzeczywistymi rozstrzygnięciami poświadczanymi w jego dziełach. Oglądany przez medium własnych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła

  "Obszerna twórczość Lubomirskiego, w dużej części niezbadana i nieopracowana krytycznie, jest świadectwem ""osobności"" pisarza na tle krajobrazu polskiej literatury późnego Baroku."
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Obrazy suwerenności

  Książka pokazuje związki między ideami "dyskursu suwerenności" (wywodzącego się z siedemnastowiecznej filozofii prawa) a odpowiadającymi mu figurami retoryki literatury, które kształtuja nasze wyobrażenia o naturze człowieka i władzy, o przyrodzie, społeczeństwie i państwie.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -81%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Poetyka bez granic

  Książka ta zawiera wybór studiów z XXV Konferencji Teoretycznoliterackiej, zorganizowanej wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN i odbytej w dniach 2-5 maja 1994 w Wenecji (koło Żnina)....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -55%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 9,90 zł
  w magazynie
 • Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia

  Tytuł niemiecki: Die Aufklärung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung. Książka wyróżniona Piórem Fredry w 1998 roku. Spis treści: Słowo wstępne Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne Słowo w kulturze Gdańska wieku XVIII Książka i jej rola w kształtowaniu...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -62%
  Cena: Cena detaliczna: 7,59 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Łódź, młodzi

  Alegoryczna przypowieść pokutującego autora "Lekcyj Kupidynowych"
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -83%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku

  Książka Joanny Zawadzkiej przedstawia szeroki krąg stereotypów występujących w polskich powieściach sentymentalnych I połowy XIX wieku. Pokazuje proces stereotypizacji, rozpowszechnienie stereotypów, sposoby ich użycia i modyfikacji wyznaczające obszar oddziaływania i żywotności tendencji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 22,90 zł
  w magazynie
 • Jak się z wami zrosło moje życie

  Beata Dorosz (ur. 1956) - historyk literatury, dr. Adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się literaturą polską i życiem kulturalnym na emigracji po 1939 roku, dokumentacją literacką (biografistyka i bibliografia), edytorstwem naukowym,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 4,84 zł 32,90 zł
  w magazynie
 • Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

  Tom pierwszy otwiera serię dokumentacyjnych kompendiów poświęconych nowemu pokoleniu twórców - poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. W każdym tomie znajdzie się nowy zestaw haseł autorów, którzy rozwinęli twórczość głównie w okresie ostatnich...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -50%
  Cena: Cena detaliczna: 13,47 zł 27,00 zł
  w magazynie
 • On utwierdził na wieki niebo niestanowne

  "Obszerna rozprawa Ewy Cybulskiej-Bohuszewicz składa się z dwóch części. [...] Mają one wartość autonomiczną i daleko przewyższają zakres wiedzy spotykany w pracach polonistycznych. Kolejne rozdziały zawierają szczegółowe omówienie utworów literackich, w których obrazy nieba są tematem głównym lub...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -84%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 31,50 zł
  w magazynie
 • Wydarzenia po wydarzeniu

  Książka ta poświęcona jest szczególnej konstelacji tekstów artystycznych i teoretycznych, która umożliwia wgląd w rozumienie doświadczenia historycznego od połowy XX wieku. W centrum uwagi autorki znajdują się dzieła artystyczne i literackie, traktowane jako „obiekty teoretyczne”, które prowadzą do...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -78%
  Cena: Cena detaliczna: 7,59 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • Pogranicza tetralności

  Zespół autorów książki proponuje wstępne rozpoznanie mozliwości badań trzech aspektów performatywności niedramatycznej. Przeprowadzony rekonesans badawczy objął wybrane przykłady dziedzictwa z całej Europy, nie tylko średniowiecznej. Wielopoziomowość problematyki i bogactwo znanych i oczekujących...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -74%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • O polskich prozach powieściowych

  Książka zawiera omówienie nader zróżnicowanych form narracyjnych, a więc takich np., które składają się na ułożony szkatułkowo zbiór opowiastek, jak i obszernych powieści, mających na celu stworzenie przekrojowego obrazu polskiej rzeczywistości w pewnej epoce. Trudno zatem powiedzieć, że mamy tu...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -69%
  Cena: Cena detaliczna: 6,22 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Freud logika doświadczenia

  Adam Lipszyc - eseista tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Ciyitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody "Literatury na Świecie" im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 43,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pisma zebrane 16 Walka z szatanem Tom 1 Nawracanie Judasza

  Krytyczne wydanie "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego pod redakcją Zbigniewa Golińskiego zaczęło ukazywać się w roku 1981 nakładem SW "Czytelnik". Edycja została zaplanowana na 39 tomów podzielonych na sześć serii: trzy serie utworów literackich (nowele, powieści, dramaty - łącznie 23 tomy), serię...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 35,96 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zwierzęta na zakręcie

  W ostatnim zdaniu przedmowy Beata Mytych-Forajter powiada, że należy dzisiaj sięgać "po romantyczne intuicje", dotyczące odpowiedzialności ludzi za świat przyrody. Należy zaś dlatego, ponieważ właśnie w czasach romantyzmu, czyli w pierwszej połowie wieku XIX, problem tej odpowiedzialności i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,88 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kobieta historia literatura

  Trzy słowa klucze [...] kobieta, historia, literatura - tworzą bardzo ogólną i pojemną ramę dla siedemnastu [...] zgromadzonych tu artykułów, podzielonych na cztery grupy tematyczne (części). [...] część pierwsza wprowadza w problemy kobiecego widzenia historii i definiowania kobiecości "w jej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,96 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie

  Tom wzbogaca w sposób znaczący polskie studia nad dyskursem antysemickim, a zebrane w nim szkice przynoszą próbę wielostronnego opisu zjawiska. Odznaczając się nowoczesnym warsztatem badawczym i szerokimi kontekstami interpretacyjnymi, ma on szansę trafić do kilku kręgów czytelników:...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 18,00 zł
  wysyłka do 72 godzin