Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej

 • Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956

  Problematyka związana z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w okresie Polski Ludowej stanowiła przez wiele lat jeden z wyodrębnionych kierunków badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Podsumowaniem tych badań jest synteza działań aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,46 zł 30,00 zł
  w magazynie
 • Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-198

  Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie miejsca Episkopatu w stosunkach państwa i Kościoła w latach 1970-1989 i jego spojrzenia na rzeczywistość polityczną w okresie schyłku ideologii komunistycznej, który rozpoczął się wraz z objęciem władzy przez Edwarda Gierka4. Cezurą...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 35,84 zł 50,00 zł
  w magazynie
 • Zmagania Autobiografia dowódcy dywizjonu myśliwskiego

  Wspomnienia Franciszka Kornickiego (1916-2017) - dowódcy legendarnego Dywizjonu 303, ppłk. pilota Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, majora (Squadron Leader) Królewskich Sił Powietrznych.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 28,68 zł 40,00 zł
  w magazynie
 • Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka

  12 października 1939 r., czyli wkrótce po zakończeniu kampanii w Polsce, Hans Frank stanął na czele Generalnego Gubernatorstwa, obejmującego ziemie polskie niewcielone do III Rzeszy. Zakres sprawowanej przez niego władzy był tak szeroki, że koledzy nazywali go królem Polski. Jako gubernator...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 14,40 zł 20,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r.

  Kolaboracja z Armią Czerwoną na terenach woj. lubelskiego jest jednym z istotnych zagadnień związanych ze stosunkiem mniejszości narodowych do państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Jej skala ale przede wszystkim skutki, stanowią bez wątpienia jeden z elementów wpływających na wzajemne...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,60 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Na ścieżkach zdrowia

  W czerwcu 1976 r. w Radomiu doszło do demonstracji, zakończonych starciami z MO i dramatycznymi walkami ulicznymi. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia podwyżek cen żywności przez premiera Piotra Jaroszewicza 24 czerwca 1976 r. Na drugi dzień rozpoczęły się strajki w wielu zakładach przemysłowych na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,46 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Studia nad wywiadem i konrtwywiadem Polski w XX wieku Tom 1

  Niniejszy tom zawiera teksty poświęcone wywiadowi i kontrwywiadowi Polski w XX w. Redaktorzy są świadomi ryzyka związanego z zaproponowaną formułą. Wydaje się jednak, że jest ono warte podjęcia. Wywiad Polski międzywojennej i z okresu II wojny światowej niewątpliwie zachował ciągłość organizacyjną...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,46 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wojenna odyseja antka srebrnego 1939-1944 Przemarsz przez piekło 1944 r.

  Wojenna odyseja Antka Srebrnego dobiegła już końca, ale czy w pełni znamy wojenną historię całej rodziny Srebrnych? Chyba nie. Okazuje się, że nie tylko jej męska część ma zwyczaj pakować się w kłopoty. Mama Antka i Ania też mają na tym polu spore osiągnięcia. Może ktoś wyjaśni, po co pchały się do...
  Komiks, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 10,76 zł 15,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944 Pakiet

  Wojenna odyseja Antka Srebrnego" odzwierciedla losy tysięcy Polaków z lat 1939-1944, którzy, mimo przegranej kampanii wrześniowej i represji ze strony dwóch okupantów (III Rzeszy Niemieckiej oraz ZSRS), w każdym zakątku świata gotowi byli stanąć do walki o wolną Polskę.W skład pakietu wchodzą:-...
  Komiks, op. miękka
  Oprawa:pudełko
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 80,29 zł 112,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nie zabijaj

  Publikacja omawia zagadnienie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w trzech ujęciach: teoretyczno-filozoficznym, opisu faktów historycznych oraz odniesienia do współczesności. Autorami poszczególnych artykułów są cenieni specjaliści badający to zagadnienie.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 28,62 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Tułaczy los rodziny Sakowiczów

  Teksty zebrane przez ks. dr. Adama Szota stanowią bardzo interesujące źródło do badań nad historią Polaków zamieszkałych na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, które zostały zagarnięte przez Związek Sowiecki w wyniku agresji 17 września 1939 r. Mamy tu do czynienia z pamiętnikami osób, które w...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 28,68 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jałta Rzeczywistość, mit i pamięć

  Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w siedemdziesiątą rocznicę spotkania przywódcy ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 28,80 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Antykomunizm Polaków w XX wieku

  Praca zbiorowa ukazująca różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku. Artykuły zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 35,84 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia

  Kolejna publikacja wydana we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Instytutem Pamięci Narodowej, która wpisała się w cykl książek poświęconych wybitnym polskim historykom, działaczom społeczno-politycznym i publicystom. Tym razem wydobyty z zapomnienia został przedstawiciel panteonu polskich uczonych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,46 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Udział 163. rezerwowego pułku piechoty w kampanii polskiej 1939 roku

  Praca o udziale 163. rezerwowego pułku piechoty w kampanii polskiej 1939 r. jest szczególna, prezentuje bowiem historię oddziału funkcjonującego zaledwie piętnaście dni. Został on zorganizowany na czas wojny - wcześniej nie istniał. Był jednym z pułków rezerwowych zmobilizowanych przez Korpus...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 17,60 zł 20,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Moja służba Niepodległej.

  Wspomnienia wybitnego oficera Wojska Polskiego płk. dypl. Józefa Szostaka ? ?beliniaka?, rasowego kawalerzysty, szwoleżera Józefa Piłsudskiego, ulubieńca generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Autor memuarów był uczestnikiem trzech wojen i wielu kampanii. Służbę wojskową rozpoczął w czasie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 44,00 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dawniej to było

  Publikacja wchodzi w skład pakietu edukacyjnego „Dawniej tak było” przygotowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Pakiet edukacyjny „Dawniej to było” został sfinansowany ze środków otrzymanych z Senatu Rzeczy - pospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 35,20 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polska pod okupacją 1939-1945 Tom 3

  Tom otwiera artykuł Sebastiana Piątkowskiego, który opisuje wykorzystanie zbrodni katyńskiej przez niemiecką propagandę w polskojęzycznych dziennikach wydawanych w Generalnym Gubernatorstwie. W kolejnym tekście Tomasz Sudoł weryfikuje dotychczasowe ustalenia w sprawie zbrodni popełnionych przez...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 25,09 zł 35,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wojewodowie białostoccy 1919-1944

  Utworzenie województwa białostockiego w sierpniu 1919 r. było kolejnym krokiem na drodze do włączenia tych ziem w struktury odradzającego się państwa polskiego. Województwo składało się z kilku regionów, różniących się pod względem historycznym, narodowościowym, wyznaniowym i językowym. Mieszkająca...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 27,89 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sonderfahndungsbuch Polen

  Publikacja stanowi reprint oryginalnej, niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobuOddziałowego Archiwum IPN w Katowicach sygn. IPN Ka 32/899 z...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,50 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pro memoria Tom 7 1960

  Rok 1960 w życiu Kościoła katolickiego w Polsce stał przede wszystkim pod znakiem dalszego realizowania programu Wielkiej Nowenny, ułożonego przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, oraz wzrastającej antykościelnej ofensywy władz Polski "ludowej". Właśnie w czasie tych dwunastu miesięcy doszło do...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 25,09 zł 30,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Tadeusz Rożek - oficer i fotograf

  Historia żołnierza-fotografa Tadeusza Rożka (1897-1940), jednego z wielu Polaków, których losy spięte były światowym konfliktem zwanym Wielką Wojną, czasami II Rzeczypospolitej i początkiem II wojny światowej. Jego pasja - fotografia, uprawiana od lat młodzieńczych i towarzysząca mu na frontach I...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 27,96 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przez Morze Czerwone

  Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 42,48 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918 - 2012)

  Album biograficzny prezentujący drogę życiową i posługę duszpasterską ordynariusza przemyskiego Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który za bezkompromisową działalność na rzecz Kościoła oraz wspieranie opozycji był inwigilowany i szykanowany przez władze PRL.Książka Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 51,92 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Encyklopedia Solidarności

  NSZZ "Solidarność", powstały w konsekwencji fali strajków latem 1980 r., odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, ale i naszej części Europy. To fenomen w historii nie tylko Europy, ale także świata. Dlatego to fenomenalne zjawisko społeczne i polityczne pilnie warto i...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 70,80 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945

  Nowe wydanie Armii Krajowej w dokumentach 19391945, fundamentalnego dzieła, którego redaktorami byli żołnierze Armii Krajowej, zawiera, oprócz znanych już dokumentów, również te dotychczas niepublikowane.Mamy nadzieję, że podobnie jak pierwsze wydanie, także obecna edycja będzie służyła przez...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 53,64 zł 75,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pochód zimowy 1918-1920. Epopeja 5. Dywizji Syberyjskiej

  Komiks ukazuje losy 5. Dywizji Syberyjskiej – jednej z zapomnianych polskich jednostek tworzonych masowo w latach 1914–1920 na terenie Imperium Rosyjskiego. Formacja ta składała się z ochotników z bardzo różnych środowisk: żołnierzy byłej armii rosyjskiej, jeńców z armii austro-węgierskiej,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 10,76 zł 15,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Niepodległość na Namiestnikowskiej

  Komiks dla młodzieży znanego lubelskiego rysownika Tomasza Wilczkiewicza opowiada o wydarzeniach w Lublinie na przełomie października i listopada 1918 r. Bohaterami są młodzi mieszkańcy miasta starający się czynnie uczestniczyć w dziejącej się na ich oczach historii. Po 123 latach zaborów Polska...
  Komiks, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 10,76 zł 15,00 zł
  wysyłka do 72 godzin