Wydawnictwo KaBe

 • Automatyka przemysłowa w praktyce

  Książka zawiera omówienie technicznych aspektów projektowania, modernizacji i naprawy układów automatyki przemysłowej. Omówiono w niej: ocenę ryzyka maszyn, zasady projektowania układów automatyki, napędy, przekładnie oraz czujniki stosowane w maszynach.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 70,27 zł
  w magazynie
 • Schody i chodniki ruchome Poradnik konserwatora i eksploatującego

  Treść niniejszej książki dotyczy schodów i chodników ruchomych – historii, budowy, zasad działania oraz zasad eksploatacji z uwzględnieniem wymogów w zakresie bezpiecznego użytkowania. Omówiono w niej również normy i obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy i eksploatacji. Adresatami książki...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,60 zł
  w magazynie
 • Brukarstwo

  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących zdobyć zawód brukarza, może także być też cenną pomocą dla osób organizujących i nadzorujących prace brukarskie.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 23,46 zł
  w magazynie
 • Malarz tapeciarz

  Malarz - Tapeciarz Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, które są niezbędne do wykonywania zawodu.1. Wiadomości wstępne1.1. Charakterystyka zawodu malarza budowlanego1.2. Elementy budynków1.3. Przygotowanie procesu budowlanego1.4. Zasady organizacji robót...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 27,12 zł 28,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 63,98 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Architektura krajobrazu dla każdego

  Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 103,56 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

  Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomości z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 64,12 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny elektryka 2018

  Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D. Zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 91,48 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora

  Wiadomości niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn do robót ziemnych stanowi treść tej książki. Książka może też być cenną pomocą dla osób już wykonujących zawód operatora, a także dla uczniów średnich szkół technicznych odpowiednich specjalności. W sposób przystępny opisano...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 69,97 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Palownice i kafary

  Podstawowymi maszynami najpowszechniej spotykanymi i użytkowanymi w procesach palowania są palownice i kafary. W związku z tym maszyny te są tematem niniejszej publikacji.Adresatami książki mogą być wykładowcy i instruktorzy prowadzący kursy specjalistyczne oraz osoby związane z nadzorem nad...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 38,23 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budownictwo drogowe w zarysie

  W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologiach stosowanych w budownictwie dróg, montaży mostów, a także w inźynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 103,56 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zielone dachy i ściany

  W książce przedstawiono wiadomości dotyczące projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów i zielonych ścian. Rozwiązania te stanowią element ekologicznego i zrównoważonego budownictwa, które przynosi wiele korzyści dla środowiska miejskiego nie tylko ze względów estetycznych, ale...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 46,85 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Stolarstwo

  W zwięzły sposób autor omawia rodzaje i wady podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe narzędzia i maszyny stosowane w stolarstwie,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 41,11 zł 42,50 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą

  Podręcznik dla spawaczy i instruktorów.Książa jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza.Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 36,31 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Drony - teoria i praktyka

  Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dronów-bezzałogowych statków powietrznych (BSP); relacje człowiek-środowisko-dron; budowa, użytkowanie i droga uzyskania licencji na loty komercyjne stanowią treść książki.Adresatami są osoby pragnące realizować zainteresowania i pasje, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,64 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Instalacje centralnego ogrzewania

  Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 62,87 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Glazurnik

  W książce zostały przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny, podstawowe wiadomości wymagane od osób chcących zdobyć zawód glazurnika. Książka może być także wykorzystana przez osoby, które zechcą wykonać prace glazurnicze we własnym mieszkaniu.
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 25,89 zł 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Monter instalacji elektrycznych

  W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 43,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kosztorysowanie w budownictwie

  W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami). Książka jest przeznaczona dla osób...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 51,78 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Żurawie samojezdne i wieżowe

  Książka zawiera opis budowy i działania zurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 93,69 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności