Wydawnictwo KaBe

 • ABC magazyniera Outlet

  W książce zebrano wiadomości niezbędne na wszystkich stanowiskach w gospodarce magazynowej. Zwięzła i przystępna forma prezentowania poszczególnych zagadnień czyni książkę bardzo przydatną i pomocną.Książka jest adresowana do osób zatrudnionych w gospodarce magazynowej.
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 22,32 zł 31,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Konserwacja suwnic

  Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu budowy i konserwacji suwnic oraz wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym.Książka adresowana jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do konserwacji suwnic, konserwatorów pragnących pogłębić wiadomości oraz osób zajmujących się...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 52,48 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych...

  Książka zawiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie wymaganych przepisami uprawnień, a także dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,89 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach

  W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej.Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych.Książka zawiera wiadomości z zakresu sterowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 65,84 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik

  Książka zawiera przystępne omówienie aspektów wytwarzania, przygotowania, przesyłania i wykorzystania sprężonego powietrza oraz strategii związanych z ekonomicznym aspektem tego medium.Książka jets przeznaczona dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu parku maszynowego przedsiębiorstw oraz...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,16 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podesty ruchome przejezdne. Budowa i eksploatacja

  Podręcznikomawia budowę i rozwiązania konstrukcyjne głównychrodzajów podestów ruchomych przejezdnych wytwarzanych przez różnych producentów,ich cechy użytkowe oraz zasady prawidłowej eksploatacji. Opisano równieżpodstawowe wymagania bezpieczeństwa według obowiązującej normyeuropejskiej PN-EN...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,89 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ochrona osób i mienia

  W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia.Książka może też być cenną pomocą dla osób już posiadających uprawnienia i zatrudnionych przez podmiot zajmujący się zadaniami tej ochrony.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane...

  W książce zebrano wiadomości niezbędne operatorom wózków jezdniowych specjalizowanych z unoszoną kabiną i wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem. Całość opracowana jest w formie pytań i odpowiedzi.Książka jest adresowana do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych specjalizowanych, i może...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 36,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zbrojarz

  Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza.Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 24,68 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

  W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 37,02 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przedstawiciel handlowy

  Treść niniejszej książki obejmuje opis sylwetki psychologiczno-zawodowej kandydata na przedstawiciela handlowego oraz zakres i sposób wykonywania przez niego obowiązków służbowych.Książka w zamyśle autorki ma być pomocą wszystkim tym, którzy przygotowują się do podjęcia zawodu handlowca, a także...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje i sieci gazowe

  W książce omówiono instalacje i sieci gazowe. Przedstawiono w niej zasady projektowania i wykonywania instalacji.Książka jest adresowana do projektantów i wykonawców instalacji i sieci gazowych. Może też być pomocą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 57,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż

  Książka zawiera opis budowy i działania zurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 78,18 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 53,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Architektura krajobrazu dla każdego

  Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 86,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

  Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomości z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 53,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

  Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D. Zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 76,09 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora

  Wiadomości niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn do robót ziemnych stanowi treść tej książki. Książka może też być cenną pomocą dla osób już wykonujących zawód operatora, a także dla uczniów średnich szkół technicznych odpowiednich specjalności. W sposób przystępny opisano...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 69,97 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót

  Podstawowymi maszynami najpowszechniej spotykanymi i użytkowanymi w procesach palowania są palownice i kafary. W związku z tym maszyny te są tematem niniejszej publikacji.Adresatami książki mogą być wykładowcy i instruktorzy prowadzący kursy specjalistyczne oraz osoby związane z nadzorem nad...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 31,93 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budownictwo drogowe w zarysie

  W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologiach stosowanych w budownictwie dróg, montaży mostów, a także w inźynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 86,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zielone dachy i ściany

  W książce przedstawiono wiadomości dotyczące projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów i zielonych ścian. Rozwiązania te stanowią element ekologicznego i zrównoważonego budownictwa, które przynosi wiele korzyści dla środowiska miejskiego nie tylko ze względów estetycznych, ale...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,11 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Stolarstwo

  W zwięzły sposób autor omawia rodzaje i wady podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe narzędzia i maszyny stosowane w stolarstwie,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 36,01 zł 42,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG)

  Podręcznik dla spawaczy i instruktorów.Książa jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza.Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 31,81 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Automatyka przemysłowa w praktyce. Projektowanie, modernizacja i naprawa

  Książka zawiera omówienie technicznych aspektów projektowania, modernizacji i naprawy układów automatyki przemysłowej. Omówiono w niej: ocenę ryzyka maszyn, zasady projektowania układów automatyki, napędy, przekładnie oraz czujniki stosowane w maszynach.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 58,66 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje centralnego ogrzewania

  Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 52,48 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kosztorysowanie w budownictwie

  W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).Książka jest przeznaczona dla osób...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 43,19 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Brukarstwo

  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących zdobyć zawód brukarza, może także być też cenną pomocą dla osób organizujących i nadzorujących prace brukarskie.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,56 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Malarz tapeciarz

  Malarz - Tapeciarz Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, które są niezbędne do wykonywania zawodu.1. Wiadomości wstępne1.1. Charakterystyka zawodu malarza budowlanego1.2. Elementy budynków1.3. Przygotowanie procesu budowlanego1.4. Zasady organizacji robót...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 22,64 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności