Wydawnictwo KaBe

 • Malarz tapeciarz

  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, niezbędne do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Książka jest adresowana do osób dorosłych przygotowujących się do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Może też być pomocna dla uczniów szkół zawodowych budowlanych.
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 21,28 zł 23,05 zł
  w magazynie
 • Drony - teoria i praktyka

  Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dronów-bezzałogowych statków powietrznych (BSP); relacje człowiek-środowisko-dron; budowa, użytkowanie i droga uzyskania licencji na loty komercyjne stanowią treść książki.Adresatami są osoby pragnące realizować zainteresowania i pasje, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 37,10 zł 38,70 zł
  w magazynie
 • Obsługa dźwigów

  W książce przedstawiono ważniejsze przepisy dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym oraz omówiono rodzaje dźwigów, ich budowę, a także zasady bezpiecznej eksploatacji.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 26,86 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Maszyny leśne zrębowe

  Treść książki stanowią opisy działania i przeznaczenia leśnych maszyn zrębowych oraz zasady eksploatacji.Jej adresatami są użytkownicy, a w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach związanych bezpośrednio z eksploatacją tych maszyn oraz uczestnicy odpowiedznich kursów. Książka ta może być...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 46,69 zł 48,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • ABC magazyniera

  W książce zebrano wiadomości niezbędne na wszystkich stanowiskach w gospodarce magazynowej. Zwięzła i przystępna forma prezentowania poszczególnych zagadnień czyni książkę bardzo przydatną i pomocną.Książka jest adresowana do osób zatrudnionych w gospodarce magazynowej.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł 31,55 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jak wykorzystać darowaną energię

  Promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem baterii słonecznych i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i...

  W książce opisano możliwości i sposoby odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w instalacjach i systemach kanalizacyjnych. Przedstwiono także zagadnienia finansowe stosowania systemów odzysku ciepła w budownictwie mieszkaniowym. Adresatami książki są projektanci, aksploatorzy instalacji i sieci...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 52,63 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Operator zespołów prądotwórczych

  W książce omówiono zasadę działania, budowę, dobór i eksploatację zespołów prądotwórczych. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne dla operatorów tych urządzeń, przynależną dokumentację techniczno-ruchową oraz zasady bhp.Książka jest adresowana do wszystkich osób związanych zawodowo z eksploatacją...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowoczesny inżynier

  W książce opisano współczesne podstawy inżynierii zarządzania, dążenie do doskonałości jako drogę do poprawy procesów oraz zarządzanie projektami.Adresatami książki są inżynierowie zatrudnieni w różnych działach gospodarki (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i innych), a także studenci wyższych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 50,76 zł 52,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa

  Książka zawiera omówienie przepisów i norm odnoszących się do budowy i eksploatacji suwnic i cięgników oraz opisy ich budowy i sposobów obsługi.Książka przeznaczona jest dla operatorów i kandydatów na operatorów suwnic i cięgników. Może też być pomocna dla konserwatorów i innych osób związanych z...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 37,09 zł 38,69 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej...

  Książka zawiera przystępne omówienie zasadniczych problemów techniczno-ekonomicznych na przykładzie eksploatacji małej elektrociepłowni przemysłowej z kotłami opalanymi miałem węglowym. Adresowana jest do osób dozoru zatrudnionych w małych elektrociepłowniach.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 22,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Badania i pomiary elektroenergetyczne dla...

  W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat będący jej tytułem.Książka jest przeznaczona dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 57,56 zł 60,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konserwacja suwnic

  Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu budowy i konserwacji suwnic oraz wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym.Książka adresowana jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do konserwacji suwnic, konserwatorów pragnących pogłębić wiadomości oraz osób zajmujących się...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 54,73 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych...

  Książka zawiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie wymaganych przepisami uprawnień, a także dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,37 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach

  W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej.Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych.Książka zawiera wiadomości z zakresu sterowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 62,47 zł 65,15 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik

  Książka zawiera przystępne omówienie aspektów wytwarzania, przygotowania, przesyłania i wykorzystania sprężonego powietrza oraz strategii związanych z ekonomicznym aspektem tego medium.Książka jets przeznaczona dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu parku maszynowego przedsiębiorstw oraz...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 39,02 zł 40,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ochrona osób i mienia

  W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia.Książka może też być cenną pomocą dla osób już posiadających uprawnienia i zatrudnionych przez podmiot zajmujący się zadaniami tej ochrony.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,14 zł 25,45 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zbrojarz

  Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza.Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,79 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

  W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 35,14 zł 36,65 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Przedstawiciel handlowy

  Treść niniejszej książki obejmuje opis sylwetki psychologiczno-zawodowej kandydata na przedstawiciela handlowego oraz zakres i sposób wykonywania przez niego obowiązków służbowych.Książka w zamyśle autorki ma być pomocą wszystkim tym, którzy przygotowują się do podjęcia zawodu handlowca, a także...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 27,31 zł 28,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Instalacje i sieci gazowe

  W książce omówiono instalacje i sieci gazowe. Przedstawiono w niej zasady projektowania i wykonywania instalacji.Książka jest adresowana do projektantów i wykonawców instalacji i sieci gazowych. Może też być pomocą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 60,13 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż

  Książka zawiera opis budowy i działania zurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 74,11 zł 77,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,76 zł 51,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Architektura krajobrazu dla każdego

  Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 90,18 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

  Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomości z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 50,76 zł 52,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

  Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D. Zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 72,20 zł 75,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora

  Wiadomości niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn do robót ziemnych stanowi treść tej książki. Książka może też być cenną pomocą dla osób już wykonujących zawód operatora, a także dla uczniów średnich szkół technicznych odpowiednich specjalności. W sposób przystępny opisano...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 72,98 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Budownictwo drogowe w zarysie

  W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologiach stosowanych w budownictwie dróg, montaży mostów, a także w inźynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 81,97 zł 84,00 zł
  wysyłka w 24 godziny