Wydawnictwo KaBe

 • Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa

  Książka zawiera omówienie przepisów i norm odnoszących się do budowy i eksploatacji suwnic i cięgników oraz opisy ich budowy i sposobów obsługi.Książka przeznaczona jest dla operatorów i kandydatów na operatorów suwnic i cięgników. Może też być pomocna dla konserwatorów i innych osób związanych z...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 39,07 zł
  w magazynie
 • Malarz tapeciarz

  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły i przystępny wiadomości, niezbędne do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Książka jest adresowana do osób dorosłych przygotowujących się do wykonywania zawodu malarza budowlanego. Może też być pomocna dla uczniów szkół zawodowych budowlanych.
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 23,03 zł 32,90 zł
  w magazynie
 • ABC magazyniera

  W książce zebrano wiadomości niezbędne na wszystkich stanowiskach w gospodarce magazynowej. Zwięzła i przystępna forma prezentowania poszczególnych zagadnień czyni książkę bardzo przydatną i pomocną.Książka jest adresowana do osób zatrudnionych w gospodarce magazynowej.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł 31,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jak wykorzystać darowaną energię

  Promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem baterii słonecznych i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i...

  W książce opisano możliwości i sposoby odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w instalacjach i systemach kanalizacyjnych. Przedstwiono także zagadnienia finansowe stosowania systemów odzysku ciepła w budownictwie mieszkaniowym. Adresatami książki są projektanci, aksploatorzy instalacji i sieci...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 52,63 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Operator zespołów prądotwórczych

  W książce omówiono zasadę działania, budowę, dobór i eksploatację zespołów prądotwórczych. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne dla operatorów tych urządzeń, przynależną dokumentację techniczno-ruchową oraz zasady bhp.Książka jest adresowana do wszystkich osób związanych zawodowo z eksploatacją...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,25 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowoczesny inżynier

  W książce opisano współczesne podstawy inżynierii zarządzania, dążenie do doskonałości jako drogę do poprawy procesów oraz zarządzanie projektami.Adresatami książki są inżynierowie zatrudnieni w różnych działach gospodarki (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i innych), a także studenci wyższych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 50,29 zł 52,45 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Badania i pomiary elektroenergetyczne dla...

  W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat będący jej tytułem.Książka jest przeznaczona dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 57,56 zł 60,05 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konserwacja suwnic

  Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu budowy i konserwacji suwnic oraz wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym.Książka adresowana jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do konserwacji suwnic, konserwatorów pragnących pogłębić wiadomości oraz osób zajmujących się...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 54,73 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach

  W książce zawarto w sposób zwięzły i przystępny wiadomości dotyczące budowy, zasad działania podstawowych oraz pomocniczych elementów hydrauliki siłowej.Omówiono i scharakteryzowano sposoby sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych.Książka zawiera wiadomości z zakresu sterowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 68,72 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ochrona osób i mienia

  W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia.Książka może też być cenną pomocą dla osób już posiadających uprawnienia i zatrudnionych przez podmiot zajmujący się zadaniami tej ochrony.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 24,41 zł 25,45 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

  W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 35,14 zł 36,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje i sieci gazowe

  W książce omówiono instalacje i sieci gazowe. Przedstawiono w niej zasady projektowania i wykonywania instalacji.Książka jest adresowana do projektantów i wykonawców instalacji i sieci gazowych. Może też być pomocą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 60,13 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż

  Książka zawiera opis budowy i działania zurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 74,11 zł 77,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.Książka adresowana jest do...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,76 zł 51,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Architektura krajobrazu dla każdego

  Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 83,65 zł 84,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

  Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomości z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 50,76 zł 52,95 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

  Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D. Zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 72,20 zł 75,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora

  Wiadomości niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn do robót ziemnych stanowi treść tej książki. Książka może też być cenną pomocą dla osób już wykonujących zawód operatora, a także dla uczniów średnich szkół technicznych odpowiednich specjalności. W sposób przystępny opisano...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 72,98 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Budownictwo drogowe w zarysie

  W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologiach stosowanych w budownictwie dróg, montaży mostów, a także w inźynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 81,22 zł 84,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zielone dachy i ściany

  W książce przedstawiono wiadomości dotyczące projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów i zielonych ścian. Rozwiązania te stanowią element ekologicznego i zrównoważonego budownictwa, które przynosi wiele korzyści dla środowiska miejskiego nie tylko ze względów estetycznych, ale...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Stolarstwo

  W zwięzły sposób autor omawia rodzaje i wady podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe narzędzia i maszyny stosowane w stolarstwie,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 37,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG)

  Podręcznik dla spawaczy i instruktorów.Książa jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza.Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 30,19 zł 31,49 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Drony - teoria i praktyka

  Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dronów-bezzałogowych statków powietrznych (BSP); relacje człowiek-środowisko-dron; budowa, użytkowanie i droga uzyskania licencji na loty komercyjne stanowią treść książki.Adresatami są osoby pragnące realizować zainteresowania i pasje, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 36,77 zł 38,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Automatyka przemysłowa w praktyce. Projektowanie, modernizacja i naprawa

  Książka zawiera omówienie technicznych aspektów projektowania, modernizacji i naprawy układów automatyki przemysłowej. Omówiono w niej: ocenę ryzyka maszyn, zasady projektowania układów automatyki, napędy, przekładnie oraz czujniki stosowane w maszynach.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 55,62 zł 58,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Instalacje centralnego ogrzewania

  Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 49,75 zł 51,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Glazurnik

  W książce zostały przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny, podstawowe wiadomości wymagane od osób chcących zdobyć zawód glazurnika. Książka może być także wykorzystana przez osoby, które zechcą wykonać prace glazurnicze we własnym mieszkaniu.
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 22,57 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Monter instalacji elektrycznych

  W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 37,60 zł
  wysyłka do 72 godzin