Wydawnictwo Kr

 • Bestseller

  Archetypy i nieświadomość zbiorowa

  "Archetypy i nieświadomość zbiorowa to centralne pojęcia w koncepcji analitycznej Carla Gustava Junga. Ich genezę można prześledzić do najwcześniejszych jego publikacji, czyli do rozprawy doktorskiej "Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phanomene" (1902), w której opisał fantazje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 69,18 zł 94,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bestseller

  Typy psychologiczne

  "Wielką rolę w powstawaniu tej pracy odegrała dość konkretna kwestia: Czym różnię się od Freuda, a czym od Adlera? Jakie są różnice między naszymi koncepcjami?`. Zastanawiając się nad tym, natrafiłem na problem typów. Bo właśnie to, do jakiego typu psychologicznego należymy, określa i z góry...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dwie nerwice dziecięce

  Tom ten obejmuje dwie najsłynniejsze historie przypadków: znaną potocznie jako historia "małego Hansa", pracę "Analiza fobii pięciolatka" (1909) oraz powszechnie nazwane analizą "Człowieka wilka" studium pt. "Z historii nerwicy dziecęcej" (1914).Obie przedstawione tu historie łączy fakt, że są to...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 46,12 zł 63,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Technika terapii

  Terapia psychiczna oznacza terapię duszy. Można by więc mniemać, że przez określenie to rozumiemy: terapia patologicznych zjawisk życia społecznego.Książka opisuje m.in.. Psychoterapię, "dziką" psychoanalizę, wprowadzenie do terapii, drogi terapii psychoanalitycznej i technikę psychoanalityczną.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 61,49 zł 84,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • O istocie psychiczności. Listy 1906-1961

  Publikowane w niniejszym tomie listy zostały wybrane z trzytomowego zbioru listów Carla Gustava Junga opublikowanego przez Anielę Jaffé we współpracy z Gerhardem Adlerem. W sumie zachowało się około 1600 listów do różnych adresatów, wspomniane wydanie obejmuje 1000 listów, z czego jedną czwartą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 46,12 zł 63,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia a religia Zachodu i Wschodu

  Problematyka religijna zajmuje centralne miejsce w dziele Carla Gustava Junga. Prawie wszystkie jego prace, a zwłaszcza te z późnych lat życia, poświęcone są zjawisku religijności. To, co Jung rozumie przez pojęcie "religii" nie jest jednak związane z konkretnym wyznaniem: chodzi tu o - jak ON sam...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Histeria i lęk

  Siódmy tom dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism poświęconych zjawiskom histerii i lęku - sięga on zatem do samych korzeni psychoanalizy, od badania histerii zaczęła się bowiem historia psychoanalitycznej refleksji nad człowiekiem.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 38,44 zł 52,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Analiza marzeń sennych

  Na początku listopada 1928 roku Jung rozpoczął seminarium poświęcone analizie marzeń sennych, którego tekst publikujemy w poniższym tomie. Do końca 1930 roku uczestnicy zajęć spotykali się co tydzień z miesięcznymi lub dłuższymi przerwami wakacyjnymi. Nie ulega wątpliwości, że notatki z seminariów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia nieświadomości

  Ósmy tom dzieł Sigmunda Freuda zawiera jego pisma metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu "metapsychologia" - utożsamianego z "psychologią nieświadomości" - na określenie teorii zajmującej się opisem struktury, funkcjonowania i przejawów aparatu psychicznego PSYCHE nieświadomej.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 61,49 zł 84,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wykłady ze wstępu do psychoanalizy

  Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez autora w latach 1915 - 1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 38,44 zł 52,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dynamika nieświadomości

  Na moje dzieła można patrzeć jak na stacje mojego życia, są one wyrazem mego rozwoju wewnętrznego, albowiem zajmowanie się treściami nieświadomości kształtuje człowieka i określa jego przemianę. Może życie jest moim działaniem, moim duchowym wysiłkiem. Nie sposób ich rozdzielić.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Praktyka psychoterapii

  Od samego początku mej kariery psychiatrycznej studia Breuera-Freuda dostarczały mi, obok prac Pierre'a Janeta, żywej podniety. Przede wszystkim pomocne mi były Freudowskie przyczynki do interpretacji snów, gdyż dzięki nim mogłem lepiej zrozumieć formy wyrazu schizofrenii. Najwspanialszym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 61,49 zł 84,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Symbole przemiany

  Przełomowa praca C.G. Junga, będąca świadectwem odejścia od psychoanalitycznej tradycji Freuda w stronę projektu "psychologii analitycznej". Główne zagadnienia poruszane w książce to: rozszerzona koncepcja libido, analiza symboliki matki, podróż herosa jako walka o wyzwolenie się od matki,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Charakter a erotyka

  Tom ten obejmuje wybór pism dotyczących procesu kształtowania się tzw. "charakteru seksualnego" i tego, w jaki sposób przejawia się on w indywidualnym życiu erotycznym i emocjonalnym.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 38,44 zł 52,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Aion. Przyczynki do symboliki jaźni

  "W Aionie" ponownie podjąłem problem Chrystusa. Nie chodziło mi już jednak o kwestię paraleli, jakie można by dlań znaleźć w "Geistesgeschichte", lecz o konfrontację postaci Chrystusa z psychologią. Poza tym nie ujmowałem postaci Chrystusa jako wolnej od wszystkiego, co zewnętrzne, lecz chciałem...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 58,56 zł 80,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Mysterium coniunctionis. Studium dzielenia..

  Dzieło Carla Gustava Junga Misterium coniunctionis jest najważniejszą z jego późnych prac. Sam Jung dał kiedyś wyraz swojemu ubolewaniu, że psychologia głębi powodowana koniecznością wewnętrzną musi się zajmować tak wieloma dziedzinami kultury duchowej, iż nigdzie nie może nadać swym badaniom...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Objaśnianie marzeń sennych

  Z "Objaśniania marzeń sennych" wywodzą się wszystkie idee psychoanalizy, a chociaż podzieliła się ona potem na różne nurty, praca ta pozostaje do dzisiaj podstawowym dziełem psychoanalitycznej refleksji o człowieku. Przetłumaczona na kilkadziesiąt języków inspirowała różne kultury, dając w ten...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 65,87 zł 90,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia kundalini - jogi

  W chwili, gdy pada słowo "tantryzm", w umyśle człowieka Zachodu pojawiają się rożne dzikie i niesamowite skojarzenia, tworzące wespół mieszaninę psychospirytualnej science fiction i akrobatyki seksualnej - w wyniku tego pojawiają się obrazy, których nie powstydziliby się najbardziej rozbuchani...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 46,12 zł 63,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • O rozwoju osobowości

  W niniejszym tomie publikujemy prace Carla Gustava Junga poświęcone psychologii dziecka - ich rdzeń stanowią trzy wykłady pt. "Psychologia analityczna a wychowanie". Jung uważał, że psychologia rodziców i wychowawców stanowi czynnik miarodajny w procesie wzrostu i dojrzewania dziecka, zwłaszcza w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 43,92 zł 60,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przełom cywilizacyjny

  Jeśli więc ktoś pragnie otrzymać odpowiedź na stawianą przez obecną epokę kwestię zła, potrzebuje dogłębnego samopoznania, to znaczy najlepszego poznania swej Całkowitości. Bez pardonu dla miłości własnej człowiek ten musi się dowiedzieć, na ile dobra go stać i do jakich haniebnych czynów jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 76,86 zł 105,00 zł
  wysyłka do 72 godzin