Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

 • Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku

  Książka Małgorzaty Flig ma szansę stać się podręcznikiem akademickim dla studentów rosjoznawstwa i filologii rosyjskiej, dla filmoznawców i politologów, kulturoznawców i dziennikarzy, a także źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych nowym widzeniem procesów zachodzącym kiedyś w...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,40 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • Siedem nieprzyjemnych sztuk teatralnych...

  Wszystkie postaci z tych dramatów wygenerowały się w mojejwyobraźni, jakbym była nie człowiekiem, lecz wielomacicznąhumanoidalną kreatywnicą, dającą życie giganto-matką, czerpiącąze źródła niekończącej się płodności.Nie wydaje wam się bezwstydne, że tak wprost mówię o tym,co wypłynęło z mojego...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 34,24 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa

  Skrypt przedstawia sposoby rozwiązywania zadań wchodzących w zakres tematyki ćwiczeń z przedmiotu "logika" dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku prawo oraz na kierunku administracja). Podane sposoby spełniają...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 28,52 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Canada as a Selective Power

  The academic study of Canada has traditionally been the realm of Canadian scholars. For this reason it is easy for outsiders to view Canada as a semi-Nordic continental utopia existing peacefully under a benign government that seeks only peace and harmony in the world. The reality is a more...
  Książka obcojęzyczna
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 22,84 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

  Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowioraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawokonstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów.Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwiejest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nie tytuł czyni imperium...

  Dr hab. Zenonas Norkus - profesor na Uniwersytecie Wileńskim, zajmuje się historyczną socjologią porównawczą. Wśród swoich publikacji książkowych ma prace po litewsku, niemiecku (Max Weber und Rational Choice, 2001) i angielsku (On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania: A Qualitative Comparative...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 36,86 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Fikcje jako metoda

  W ostatnich latach myślenie kontrfaktualne najczęściej nie było już profilowane przez narrację hegemoniczną, czyli uznaną domenę niezbitych faktów, jak zakładała najstarsza z nich, strategia "jak gdyby". (...) niezależnie od stosowanej strategii konieczny punkt wyjścia dla prowadzonej narracji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 22,22 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji

  Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. ( ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle wielu innych polskich publikacji dotyczących Rosji. Po pierwsze, rozprawa ta jest oparta na wielu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 29,51 zł 36,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wrogość wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA

  Weronika Kudła prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim za rozprawę doktorską Wrogość wobec religii a neutralność w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 32,59 zł 40,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Eironeia

  Książka profesora Włodzimierza Szturca Eironeia jest zamknięciem trzydziestoletniego okresu jego badań nad ironią i ironicznością w filozofii, poetyce i literaturze. Jej przedmiotem jest teoria i praktyka ironii od najdawniejszej filozofii presokratycznej i paidei Sokratesa, przez ironię...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 29,34 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na...

  Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 26,09 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Materiały do dziejów pol. językoznawstwa 3 T.1-2

  Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i ludzkie. Jest ona dokumentem tym cenniejszym, że obie strony łączyła bliska więź, oparta na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 77,60 zł 80,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jadwiga Andrzejewska na scenie i ekranie

  Powstał wszechstronny portret aktorki, uwzględniający nie tylko jej role teatralne i filmowe, ale także występy kabaretowe, współpracę z radiem, telewizją... Powstał także ciekawy portret kobiety (wraz ze wszystkimi jej słabościami), która zaznała niedostatku, poznała smak ogromnej popularności,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 30,96 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kat, Szampon, Guma i inni

  Patrząc na całokształt historii występów polskiej męskiej drużyny na siatkarskich imprezach najwyższej rangi w latach 1949-2018, można stwierdzić, że na arenie międzynarodowej wiodło jej się ze zmiennym szczęściem. Głównie były to jednak długo trwające okresy nieudanych zawodów bądź absencji,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 69,28 zł 82,45 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zosia

  Zastanawiałem się, jak jednym słowem określić największą zaletę Zosi? Niezawodność. Była niezawodna tam, gdzie trzeba było komuś pomóc. Niezwykle wiele pomagała mojej mamie i trwało to latami. Była więc też wytrwała. Niczego nie chciała w zamian. Bezinteresowność też była jej ważną cechą. Pomaganie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 22,40 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie

  Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego sędziów oraz administrowania sądownictwem. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 24,44 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • O dziennej i nocnej stronie romantycznego...

  Publikacja O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania zwraca uwagę, że tradycja romantyczna wcale nie straciła siły zdolnej fascynować kolejne pokolenia badaczy literatury. Pokazuje, że romantyzm wciąż jest w stanie pasjonować, inspirować i pobudzać do refleksji czytelników wywodzących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 25,22 zł 26,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rola OKP w kształtowaniu polskiej pol. wschod. ..

  Narodziny polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991 to proces niezwykle interesujący, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej polityka zagraniczna Polski stała się zupełnie niezależna, ale również z powodu pojawienia się obok Związku Radzieckiego nowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 29,10 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

  Doczekaliśmy się przygotowanego przez dr Martę Polaczek-Bigaj kolejnego trzeciego tomu poświęconego monopoliście rynku wydawniczego w PRL, jakim była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza. (...) Możemy dzisiaj wziąć do ręki tom (...) stanowiący ciekawą propozycję poszerzenia wiedzy na temat zjawiska...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 25,22 zł 26,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce

  Opracowanie dr Jolanty Mikołajczyk jest pierwszą tak obszerną próbą skompletowania aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Autorka ma cenne doświadczenie wieloletniego zawodowego zaangażowania w problematykę ochrony miejsc martyrologii. Stworzone przez nią kompendium regulacji prawa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 24,44 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Owady i media

  Rój jest nie tyle formą, ile raczej sposobem indywiduacji kolektywów czy sieci społecznych, dlatego stanowi wspólny mianownik dla całego spektrum zjawisk społeczeństwa idei. Badania nad zwierzętami spotykają się tu za pośrednictwem dyskursu posthumanizmu z teorią mediów. Zwierzęta od dawna...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 23,71 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Powrót bogów

  W zebranych tu dramatach bogowie wracają sprzed przeszłości; nie z tradycji czy z historii, lecz z zasypanego źródła ludzkiej potrzeby obcowania z nieludzkim. Autor tych scenariuszy rytualnych ma wyjątkową świadomość dramatycznej formy, tej najdawniejszej i tej postnowoczesnej, a zarazem nigdy nie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 29,10 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wacław Tokarz 1873-1937. Historyk walk o niepodl.

  Trudno o lepszy wybór tematu monografii w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Profesor Wacław Tokarz był historykiem wojskowości, którego interesowała głównie walka narodu o odzyskanie własnego, niepodległego państwa. Jego ciekawe życie oraz doniosłe osiągnięcia naukowe zostały...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 23,64 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Z historii dramatu staroindyjskiego.Uroki upojenia

  Mattavil?sa, czyli Uroki upojenia, jak przetłumaczyły tytuł farsy autorki przekładu, jest jednoaktową sztuką, której niewielki fragment został dotychczas przełożony na język polski przez prof. dr hab. Bożenę Śliwczyńską (Mahendrawikrama Warma, Pijackie swawole (Mattawilasa-prahasana), [w:] Światło...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -19%
  Cena: Cena detaliczna: 17,92 zł 22,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jabłka zaś ziemne a po teraźniejszemu kartofle

  Omawiany tom przynosi zaskakująco interesującą, miejscami fascynującą i barwną oraz inspirującą poznawczo opowieść o nie tylko gospodarczej roli ziemniaka. Tom stanowi doskonały przykład, jakie efekty przynieść może skonfrontowanie różnych perspektyw badawczych, dzięki któremu dzieje -wydawałoby...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 38,81 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Między Respondere i Imputattio cz.1-3

  Mimo iż odpowiedzialność stała się obecnie pojęciem powszechnie używanym, to jednak dopiero od niedawna zaczęto się nią zajmować z perspektywy badawczej. Najczęściej jest rozumiana jako odpowiadanie za popełniony czyn czy podjętą decyzję, tymczasem to przede wszystkim próba odpowiedzi na podstawowe...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 36,86 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Lucjan Siemieński i Karol Załuski o literaturze...

  W obecnym tomie Orientaliów prezentujemy Państwu dwie dziewiętnastowieczne polskie prace dotyczące literatury perskiej. Pierwsza z nich to opowieść o Biżanie i Maniże fragment Szahname Ferdousiego z Tusu, perskiego poematu epickiego, z przełomu X i XI w., w przekładzie Lucjana Siemieńskiego (1855);...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 29,10 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • W poszukiwaniu spójności wspólnotowej

  Głównym celem pracy była analiza projektu spójności wspólnotowej (tzw. community cohesion) realizowanego w Zjednoczonym Królestwie (przede wszystkim na terytorium Anglii) od 2001 do 2010 roku. Pierwsza część publikacji opisywała i definiowała kontekst projektu - przedstawiony został obraz...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -3%
  Cena: Cena detaliczna: 29,10 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny