Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

 • Estetyka zakłócenia Outlet

  Estetyka zakłócenia nie stara się być wyczerpującą monografią twórczości Hanekego To raczej zestaw analiz i kontekstów, pozwalających uchwycić charakterystyczny dla niego sposób myślenia. Powstała jako owoc subiektywnego spojrzenia, które - otwarcie się do tego przyznaję - obsesyjnie wręcz...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 17,53 zł
  w magazynie
 • Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku

  Książka Małgorzaty Flig ma szansę stać się podręcznikiem akademickim dla studentów rosjoznawstwa i filologii rosyjskiej, dla filmoznawców i politologów, kulturoznawców i dziennikarzy, a także źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych nowym widzeniem procesów zachodzącym kiedyś w...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 36,98 zł
  w magazynie
 • Pionierzy krakowskiej afrykanistyki

  Lata 30. XX wieku to dla krakowskich studiów afrykanistycznych okres przełomowy, w którym rozwijające się zainteresowanie Afryką zaowocuje pierwszymi niezależnymi projektami badawczymi realizowanymi w terenie - na kontynencie afrykańskim. Najlepszym przykładem są badania prowadzone przez Romana...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

  Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowioraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawokonstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów.Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwiejest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 30,78 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Specjalne potrzeby edukacyjne

  Problem specjalnych potrzeb wydaje się nieustannie interesujący podwzględem rozwoju teorii, jest on też ważny praktycznie. W drugimprzypadku istotna jest zwiększająca się liczba uczniów ze specjalnymipotrzebami (...) oraz zachodzące przemiany edukacyjne. W ich przypadkuna szczególna uwagę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 25,20 zł 28,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Fikcje jako metoda

  W ostatnich latach myślenie kontrfaktualne najczęściej nie było już profilowane przez narrację hegemoniczną, czyli uznaną domenę niezbitych faktów, jak zakładała najstarsza z nich, strategia "jak gdyby". (...) niezależnie od stosowanej strategii konieczny punkt wyjścia dla prowadzonej narracji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 28,50 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji

  Książka napisana przez znakomitą znawczynię wewnętrznych spraw Rosji dr Olgę Nadskakułę-Kaczmarczyk w pełni zasługuje na publikację. (... ) ma bowiem szereg pozytywnych cech, które wyróżniają ją na tle wielu innych polskich publikacji dotyczących Rosji. Po pierwsze, rozprawa ta jest oparta na wielu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 37,19 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Wrogość wobec religii

  Weronika Kudła - prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim za rozprawę doktorską Wrogość wobec religii a neutralność w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,09 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jan od Krzyża i Edyta Stein

  Celem monografii jest ukazanie procesu mistycznego z perspektywy roli, jaką pełnią w nim obraz i wyobraźnia. Zagadnienie to badane jest na przykładzie opisu indywidualnych doświadczeń mistycznych dwojga świętych zakonu karmelitańskiego: Jana od Krzyża (1542-1591), hiszpańskiego doktora kościoła, a...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Eironeia

  Książka profesora Włodzimierza Szturca Eironeia jest zamknięciem trzydziestoletniego okresu jego badań nad ironią i ironicznością w filozofii, poetyce i literaturze. Jej przedmiotem jest teoria i praktyka ironii od najdawniejszej filozofii presokratycznej i paidei Sokratesa, przez ironię...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 32,05 zł 36,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na...

  Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 30,40 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Materiały do dziejów pol. językoznawstwa 3 T.1-2

  Korespondencja Obrębskiej-Jabłońskiej i Nitscha, prowadzona w latach 19251958 z uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej, to świadectwo 33 lat przyjaźni, której kanwą są sprawy naukowe, zawodowe i ludzkie. Jest ona dokumentem tym cenniejszym, że obie strony łączyła bliska więź, oparta na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 72,00 zł 80,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji

  Michał Kuryłowicz - dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej skupia się na ewolucji stosunków międzynarodowych na obszarze Azji Centralnej oraz na zjawisku postkolonializmu na terytorium byłego ZSRS....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana

  Doktor Łukasz Marzec jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał też w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz w Uniwersytecie Budapesztańskim. Kierował szkoleniem aplikantów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 24,16 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Mała encyklopedia piwowarska Krakowa...

  Obaj Autorzy - archeolog i historyk sztuki - od wielu lat prowadzą badania terenowe i studia źródłowe nad krakowską(a także kazimierską) zabudową, co dokumentują ich liczne opracowania. Od lat badają też rolę piwowarstwa w życiu gospodarczym miasta. (...) [Praca] zawiera cenne podsumowanie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 38,00 zł 40,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słowo raz obudzone Poezja Czesława Miłosza próby czytania

  Autor każdej kolejnej, każdej nowej książki o Miłoszu jest z definicji figurą podejrzaną. Po co usiłuje dodawać jeszcze jedną pozycję do nader już rozbudowanej bibliografii miłoszologicznej? Na moce jakiego lekturowego konceptu liczy, w czym upatruje szansę powodzenia swego (wątpliwego)...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jadwiga Andrzejewska na scenie i ekranie

  Powstał wszechstronny portret aktorki, uwzględniający nie tylko jej role teatralne i filmowe, ale także występy kabaretowe, współpracę z radiem, telewizją... Powstał także ciekawy portret kobiety (wraz ze wszystkimi jej słabościami), która zaznała niedostatku, poznała smak ogromnej popularności,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,04 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

  Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,55 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ochrona budownictwa drewnianego

  Niniejsza praca porusza szereg zagadnień związanych z problematyką ochrony architektury i budownictwa drewnianego oraz udziału w procesie praktycznej realizacji zadań ochronnych konserwatorów zabytków i muzealników-etnografów. Ma ona w znacznej mierze charakter historyczny. W rozdziale pierwszym...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 41,11 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kat, Szampon, Guma i inni

  Patrząc na całokształt historii występów polskiej męskiej drużyny na siatkarskich imprezach najwyższej rangi w latach 1949-2018, można stwierdzić, że na arenie międzynarodowej wiodło jej się ze zmiennym szczęściem. Głównie były to jednak długo trwające okresy nieudanych zawodów bądź absencji,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 77,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zosia

  Zastanawiałem się, jak jednym słowem określić największą zaletę Zosi? Niezawodność. Była niezawodna tam, gdzie trzeba było komuś pomóc. Niezwykle wiele pomagała mojej mamie i trwało to latami. Była więc też wytrwała. Niczego nie chciała w zamian. Bezinteresowność też była jej ważną cechą. Pomaganie...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 32,88 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i jego członkowie 1913-1945

  W 2013 roku Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego świętuje 100 lat swojej aktywności. Jubileusz stał się okazją do debat na temat aktualnej kondycji i przyszłego miejsca PTH w Krakowie i w Polsce. Książka Bartosza Trasza udanie się w nie wpisuje. Praca została zgrabnie napisana i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,88 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie

  Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego sędziów oraz administrowania sądownictwem. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • O dziennej i nocnej stronie romantycznego...

  Publikacja O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania zwraca uwagę, że tradycja romantyczna wcale nie straciła siły zdolnej fascynować kolejne pokolenia badaczy literatury. Pokazuje, że romantyzm wciąż jest w stanie pasjonować, inspirować i pobudzać do refleksji czytelników wywodzących...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 24,70 zł 26,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rola OKP w kształtowaniu polskiej pol. wschod. ..

  Narodziny polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991 to proces niezwykle interesujący, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej polityka zagraniczna Polski stała się zupełnie niezależna, ale również z powodu pojawienia się obok Związku Radzieckiego nowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 28,50 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji

  Armenia to jeden z najdawniejszych krajów świata. Według Księgi Rodzaju (8,4) arka Noego osiadła "na górach Ararat", po czym świat odrodził się do nowego życia. Góry te nazywane przez Ormian Masis od wieków sytuowano w Armenii. Chrześcijaństwo szerzyło się tam już we wczesnej starożytności. Na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 34,20 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

  Doczekaliśmy się przygotowanego przez dr Martę Polaczek-Bigaj kolejnego - trzeciego - tomu poświęconego monopoliście rynku wydawniczego w PRL, jakim była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza. Po ukazaniu się takich pozycji jak: RSW Prasa - Książka - Ruch, studium powstania, działalności i likwidacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 24,70 zł 26,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce

  Opracowanie dr Jolanty Mikołajczyk jest pierwszą tak obszerną próbą skompletowania aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Autorka ma cenne doświadczenie wieloletniego zawodowego zaangażowania w problematykę ochrony miejsc martyrologii. Stworzone przez nią kompendium regulacji prawa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 24 godziny