Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna stanowi największe w Polsce centrum informacji dla lekarzy. Jego nakładem ukazują się publikacje powstałe w oparciu o wyniki najnowszych badań.

Medycyna Praktyczna to największe polskie wydawnictwo, którego nakładem ukazują się publikacje naukowe z różnych dziedzin medycyny. Istnieje nieprzerwanie od 1991 roku i cieszy się ogromnym zaufaniem i popularnością wśród specjalistów. Sondaże dowodzą, że ok 94% lekarzy w naszym kraju podejmuje decyzje diagnostyczne w oparciu o książki i inne materiały pochodzące właśnie od tego wydawnictwa. Redaktorzy i autorzy współpracujący z wydawnictwem dbają o to, by sygnowane ich nazwiskami publikacje były rzetelne, wiarygodne i tworzone w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie medycyny.

Z inicjatywy Medycyny Praktycznej powstała Polska Misja Medyczna. Organizacja ta prowadzi działania o charakterze humanitarnym na terenie Afganistanu, Iraku, Rumunii, Algierii, Iranu, Ugandy, Zambii, Gruzji, Indii, Haiti, Jamajki, Azerbejdżanu, Ukrainy, Kenii, Libanu, Senegalu czy Birmy. Medycyna Praktyczna powołała również do życia największe w Polsce centrum szkoleniowe dla lekarzy, które nieustannie prowadzi konferencje, szkolenia i warsztaty kliniczne dla specjalistów różnych gałęzi medycyny. Instytut Ratownictwa Medycznego to kolejna inicjatywa wydawnictwa. Prowadzi on szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.

Rada naukowa MP złożona jest z czołowych w naszym kraju i poza jego granicami badaczy, akademików i lekarzy specjalizujących się w różnych dyscyplinach. Wszystko to sprawia, że wydawnictwo Medycyna Praktyczna cieszy się tak ogromnym poważaniem w środowisku lekarskim. Dlatego też z ogromną przyjemnością prezentujemy naszym Czytelnikom publikacje, które ukazały się jego nakładem.