Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej

 • Okupacja sowiecka ziem pol. w latach1939-41 w.ros

  Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941. - wydanie w języku rosyjskim ,,Sowiecki system okupacyjny - oprócz terroru - w dużym stopniu opierał się na działaniach określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 58,80 zł 73,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Katyń

  Oddajemy w Twoje ręce opowieść o losach Stefana Wąsowskiego, polskiego lekarza i żołnierza, który wraz z 4400 innymi polskimi oficerami został zamordowany przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku. Jest to również opowieść o kłamstwie, jakie towarzyszyło tej zbrodni aż do początku lat...
  Komiks, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 15,84 zł 22,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • 18 Pułk Ułanów Pomorskich

  Kiedy powstawała niepodległa Polska, odrodzona jak feniks z popiołów, ułani pomorscy - nie wiedząc o rozstrzygnięciu losów Bitwy Warszawskiej - "dla ojczyzny ratowania" wrócili "przez morze" i stanąwszy w Gdańsku, złożyli wzruszające świadectwo swego patriotyzmu ("cnoty obywatelskiej").
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 10,92 zł 13,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wojna na Kaszubach

  Książka jest efektem polsko - niemieckiego projektu o dwudziestowiecznej historii Kaszub. Autorzy dokumentują losy mieszkańców tego regionu, posługując się metodą oral history. Kaszuby były przez całe stulecia regionem wieloetnicznym, zamieszkiwanym przez Polaków, Niemców, Kaszubów i Żydów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 40,91 zł 56,82 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polska Armia Ludowa 1943-1945

  „W książce ? mającej charakter studiów ? omówiono najważniejsze problemy dotyczące polskiej organizacji konspiracyjnej Polska Armia Ludowa, powiązanej politycznie z Robotniczą Partią Polskich Socjalistów. PAL nie doczekała się jeszcze naukowej monografii, więc prezentowany tekst ma pionierski...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 40,00 zł 50,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Śmieszne sto milionów Słowian Outlet

  Samo słowo "antyslawizm" pojawia się po wielokroć w różnych połączeniach, ale nie jako zjawisko odrębne w pracach o teoriach rasowych narodowych socjalistów, czy w opracowaniach o podboju Europy Wschodniej. Omawiając różne praktyki hitlerowskie na Wschodzie jeszcze nie docenia się, że stała za nimi...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -26%
  Cena: Cena detaliczna: 29,76 zł 40,01 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Druga wojna światowa w pamięci kult. w Polsce...

  Głównym tematem książki jest obraz drugiej wojny światowej w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. Ewoluował on przez ostatnie siedemdziesiąt lat w obu krajach, podlegając wpływom różnych czynników, w tym także zmian politycznych. Tym, co jednak najbardziej interesuje autorów esejów, jest...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 33,60 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941

  ,,Sowiecki system okupacyjny ? oprócz terroru ? w dużym stopniu opierał się na działaniach określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 56,00 zł 80,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • KL Ravensbruck

  Publikacja stanowi bogate i rozległe źródło wiedzy o organizacji obozu i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więźniarkach i więźniach, a także niemieckich oprawcach. Niezwykle istotne jest ukazanie przez autora, że z niewolniczej pracy więźniów korzyści czerpał niemiecki przemysł, w tym...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 35,50 zł 49,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polsko ile Ty mnie kosztowałaś?

  ARTUR JENDRZEJEWSKI (ur. 1979), doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Jego prace badawcze związane są z tematyką działalności polskich i obcych służb informacyjno-wywiadowczych w XX wieku, jak też stosunków politycznych oraz zagadnień...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 21,04 zł 26,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Echa pancernego rajdu

     " […] publikacja ta jest próbą wielostronnego omówienia propagandowego obrazu epizodycznych, a jednak symptomatycznych dla operacji bojowych zdarzeń, które od kilkudziesięciu lat rzutują na społeczne postrzeganie II wojny światowej w Polsce, skutkując fałszywą interpretacją elementów...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 21,17 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Świadectwa zagłady

  W miarę upływu lat od zakończenia najokrutniejszej z wojen i straszliwej zagłady ludności żydow­skiej Europy coraz bardziej zaciera się w naszej pamięci obraz jej ofiar. Po największych miejscach śmierci pozostały dziś cmentarzyska popiołów i szczątków zgładzonych osób. Ofiary i ich mę­czeństwo...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 54,22 zł 75,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Praca w dywersji

  Jest to bezsprzecznie jedyna znana mi praca w polskiej historiografii, traktująca tak bogato o różnorodnych problemach związanych z codziennością konspiracyjną - od uwarunkowań przyłączania się do podziemia przez szeroko ujęte sprawy bytowe (pieniądze, mieszkanie, odzież, żywność) czy relacje z...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 33,84 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • W kręgu Bolesława Srockiego

  Praca ta ukazuje nie tylko mało podkreślane zróżnicowanie konspiracyjnych związków młodzieży w okupowanej Warszawie, ale też - w tym wypadku - skuteczne działania mające na celu konsolidację wobec celu nadrzędnego. Poprzez pierwotną współpracę konspiracyjnego "Petu" z Organizacją Małego Sabotażu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 34,99 zł 48,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Praca przymusowa pod znakiem swastyki

  Dlaczego tak masowo angażowano cudzoziemską siłę roboczą? Jak liczna ona była i skąd pochodziła? Jak wyglądały warunki życia i pracy robotników? Ilu z nich przeżyło, ilu zmarło? Kto był za to odpowiedzialny? I w końcu: kto kiedy i od kogo uzyskał za to rekompensatę? Odpowiedzi na te pytania stara...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 51,84 zł 72,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych..

  "Nie mam najmniejszej wątpliwości, że celowe jest opracowanie i wydanie przez Muzeum II Wojny Światowej albumu pt. "Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie". (...) Prezentowana publikacja spełnia nie tylko cele poznawcze, lecz także edukacyjne i popularyzatorskie, powiększając...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 72,00 zł 90,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Żołnierze banici

  Dzieje Brygady Świętokrzyskiej nie są w Polsce tematem nieznanym. Niemniej jednak z pobytem tej formacji na ziemiach czeskich - przez niemal połowę czasu jej funkcjonowania - wciąż wiąże się wiele białych plam. [...] Książka niniejsza powstała z myślą o czeskim czytelniku, aby przybliżyć mu, czym...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 32,40 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja

  „Do tej pory brakowało, nie tylko zresztą w polskiej historiografii,  takiej właśnie syntetycznej, systematyzującej i  podsumowującej pracy, prezentującej skomplikowany kompleks rozliczeń wojny i okupacji w „naszej” części Europy.  Procesy te, znacznie różniące się od tych w Europie Zachodniej i...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 27,40 zł 38,05 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zbrodnia katyńska

  Książka dotyczy mało znanej kwestii przesłuchań przed polskimi sądami wojskowymi w Wielkiej Brytanii byłych polskich jeńców wojennych, ocalałych z zagłady trzech obozów specjalnych NKWD ZSRR - w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Dokumentacja ta ma wciąż istotna wartość źródłową dla badań...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 30,96 zł 43,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Śmieszne sto milionów Słowian

  Samo słowo "antyslawizm" pojawia się po wielokroć w różnych połączeniach, ale nie jako zjawisko odrębne w pracach o teoriach rasowych narodowych socjalistów, czy w opracowaniach o podboju Europy Wschodniej. Omawiając różne praktyki hitlerowskie na Wschodzie jeszcze nie docenia się, że stała za nimi...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 28,81 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej

  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udostępnia przyszłym zwiedzającym katalog wystawy stałej. Na największej w Polsce narracyjnej, multimedialnej ekspozycji zobaczyć będzie można około 2 tys. interesujących eksponatów. Jej powstanie to efekt wielu lat pracy zespołu historyków Muzeum II Wojny...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 27,36 zł 38,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Walka o panowanie w głębinach

  W Polsce przez dziesięciolecia badacze unikali podejmowania zagadnień dotyczących seryjnie budo­wanych i montowanych w gdańskich stoczniach U-Bootów typu XXI. (…) Dobrze się stało, że Mar­cin Westphal przełamał tę barierę niemocy i w polskim piśmiennictwie pojawia się cenne opracowanie o najnowszej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 24,84 zł 34,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Płacz po Warszawie

  Czy można przez 63 dni żyć złudną nadzieją zwycięstwa obserwując śmierć, doświadczając strachu i cierpienia? Czy bohaterstwo może iść w parze z tchórzostwem, a poświęcenie z egoizmem? Próbę odpowiedzi na te pytania czytelnik znajdzie w zamieszczonych w tym tomiku zapiskach kobiet, które przeżyły...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 20,52 zł 28,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zmarnowana szansa?

  Czy Czechosłowacja mogła jesienią 1938 r. obronić się przed niemieckim atakiem? Czy podejmując decyzję o przyjęciu dyktatu monachijskiego, władze tego państwa zmarnowały szansę na zwycięstwo, które mogło powstrzymać dalszą ekspansję Hitlera? Czy przywódca III Rzeszy w ogóle zamierzał Czechosłowację...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 24,37 zł 34,00 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności