Wydawnictwo Nauka i Innowacje

 • Etnologia polska: historie i powinowactwa Outlet

  Książka przedstawia wybrane perypetie intelektualne polskiej etnologii i antropologii w okresie powojennym, choć żadną miarą nie pretenduje do miana adekwatnej czy wyczerpującej historii dyscypliny. Naświetla wybrane aspekty sporów teoretycznych i poglądów badaczy, przyczyny podejmowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -65%
  Cena: Cena detaliczna: 11,10 zł 32,00 zł
  w magazynie
 • Biograficzny leksykon II wojny światowej Outlet

  Biograficzny leksykon II wojny światowej jest pierwszą tak obszerną publikacją tego typu na polskim rynku wydawniczym i jedną z nielicznych w skali międzynarodowej. Oddawany w ręce czytelnika tom zawiera prawie 1 100 biogramów. Wśród przedstawianych postaci znaleźli się politycy, wojskowi,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -77%
  Cena: Cena detaliczna: 14,79 zł 65,00 zł
  w magazynie
 • Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000

  Praca stanowi próbę rekonstrukcji, analizy i oceny poglądów ks. Józefa Tischnera prezentowanych na łamach prasy, w audycjach radiowych i telewizyjnych w latach 1955-2000. Autor poddaje interpretacji zarówno treść, jak i formę Tischnerowskich przekazów.W książce ukazany jest fenomen obecności...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 33,97 zł 40,02 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Sąsiedztwo zobowiązuje...

  Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,10 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jak w XXI wieku opowiadać historię?

  "Wszystko jest historią - opowiadanie jest zawsze i wszędzie". Teza zawarta w tytule naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców. Między...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 58,50 zł 65,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona

  Przesłanie niniejszej antologii mieści się w rozumieniu Prus Wschodnich jako "wspólnoty wyobrażonej". Ta klasyczna już definicja antropologiczna Benedicta Andersona mówi, co następuje: "jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna". Przedkładane...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 67,31 zł 78,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Bliscy znajomi czy obojętni sąsiedzi?

  Jednym z istotniejszych aspektów relacji polsko-niemieckich jest wielość inicjatyw dotyczących środowisk młodzieżowych, podejmowanych przez liczne instytucje, organizacje, szkoły czy samorządy. Podczas planowania i realizacji spotkań międzynarodowych często zadawane są pytania o naturę różnic i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 37,35 zł 45,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza Outlet

  Autor próbuje ukazać horyzonty przestrzenne ludzi w czasach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski. Czy mieściły się wówczas w ciasnym przedziale widzenia świata ze swego miejsca zamieszkania, w kręgu najbliższych sąsiadów, współmieszkańców osady, ziemi, może...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -54%
  Cena: Cena detaliczna: 13,73 zł 30,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Harry hrabia Kessler, Moja polska misja..

  Czerwony hrabia był człowiekiem osobliwym. Niemieckim arystokratą, który stał się liberałem. Pruskim o?cerem, który został pacy?stą. Znakomitym eseistą, znawcą i mecenasem sztuki ówcześnie bulwersującej. Autorem znakomitych dzienników i listów czytanych po dziś. Józefa Piłsudskiego poznał jako...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 25,89 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Eigen-Sinn. Życie codzienne, podmiotowość...

  Na początku było pytanie o to, dlaczego w 1933 roku władzę przejęli w Niemczech naziści i dlaczego nazistowska polityka spotkała się z tak dużym przyzwoleniem społecznym. Jak pokazują zebrane w tym tomie teksty, mechanizmy pozyskiwania, stabilizowania i kontestowania władzy można zrozumieć jedynie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 56,44 zł 68,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego

  Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,83 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polacy i Niemcy

  W czasach "konserwatywnej kontrrewolucji" od Putina po Trumpa, opowieść o drogach Polaków i Niemców do wielkiej wolnościowej rewolucji roku 1989 w naszej części Europy może przypominać swoistą "pocztę butelkową" z zupełnie innej epoki. Dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec i rozpadzie ZSRR, autor...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 42,29 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich

  Monografia wieloautorska zawierająca teksty, które zostały wygłoszone podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Komunikacji Językowej".
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Witold. Listy więzienne

  Takich jak Witold było wielu - młodych, zdolnych, korzystających z uroków życia. Wojna wywróciła ich świat do góry nogami. We wrześniu 1939 r. założyli mundur. Doświadczyli nierównej walki. Potem była konspiracja. Wsypa. Jedno, drugie i trzecie więzienie. Bicie, tortury i na końcu gilotyna. Ta...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sztuka a religia

  Odkrycia archeologiczne końca XX w. dostarczyły frapujących dowodów na nierozdzielność myślenia i odczuwania estetycznego oraz duchowości o charakterze religijnym już w czasach poprzedzających wykształcenie się najstarszych znanych kultur. Związek ten leży więc - jak się wydaje - u podstaw...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 58,50 zł 65,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Katyń. Dokumenty i refleksje

  Anna Romana Gąsowska-Dadlez jest rodowitą lwowianką. Po aresztowaniu jej ojca przez sowiecką milicję we wrześniu 1939 r. wraz z matką i setkami tysięcy innych kobiet i dzieci została deportowana do sowieckiej Azji. Tam obie przeżyły dwa lata w Kazachstanie, a po ogłoszeniu amnestii przez Stalina w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 17,26 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu

  Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy w okresie między średniowieczem i nowoczesnością tak silnie jak Marcin Luter. Wittenberski mnich stawia czoła cesarzowi, papieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersalnej reformy chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się założycielem protestantyzmu....
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 59,55 zł 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wspólna droga, wspólny duch

  Praca oparta na archiwalnych źródłach niemieckich i polskich przedstawia działalność Fundacji "Krzyżowa" w latach 1989-1998. Autorka przedstawia miejsca upamiętnienia Kręgu z Krzyżowej i ideę międzynarodowego domu spotkań przed 1989 r.; utworzenie Fundacji "Krzyżowa"; formy działalności Fundacji...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,20 zł 48,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • O rymotwórstwie i rymotwórcach

  Dzieło Ignacego Krasickiego O rymotwórstwie i rymotwórcach jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtowania się polskiej refleksji teoretycznoliterackiej i jedną z pierwszych prób budowania dyskursu historycznoliterackiego w schyłku XVIII wieku. Dzieło nie było wydane za życia autora. Ewa...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 56,44 zł 68,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Po kądzieli

  Celem monografii jest ponowne odczytanie, nowoczesna interpretacja i nowe uplasowanie prozy historycznej Jadwigi Żylińskiej na tle tradycji literackiej, dokonane z perspektywy świadomości historycznej epoki (PRL) oraz z punktu widzenia współczesności. W pracy udowadniam, że rozpatrzenie twórczości...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 39,10 zł 46,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej

  Książka poświęcona jest krytycznej refleksji nad historią anglosaskiej antropologii politycznej od połowy XIX wieku po współczesność. Autor omawia w niej główne nurty teoretyczne w badaniach nad polityką, m.in. ewolucjonizm, strukturalny funkcjonalizm, symbolizm i podejście postmodernistyczne oraz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -15%
  Cena: Cena detaliczna: 34,01 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wilno-Vilnius. Polskie i litewskie reprezentacje..

  Książka swoją wielowątkową narracją tworzy obraz współczesnego miasta, które swojej skomplikowanej przeszłości nie zostawiło bynajmniej za sobą. W tekście wykorzystano do nakreślenia tej złożonej sytuacji kulturowej i historycznej wiele tekstów o Wilnie, należących do rozmaitych gatunków, jak...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 30,00 zł 40,01 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Kryminalizacja dopingu w sporcie

  Spis treści Andrzej J. Szwarc Wstęp Andrzej J. Szwarc Problemy odpowiedzialności karnej z tytułu stosowania do- pingu w sporcie Jacek Giezek W poszukiwaniu kryminalno-politycznych przesłanek kry- minalizacji dopingu w sporcie Angelika Zwierzyńska-Chlebowska Kryminalizacja dopingu w sporcie w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 30,20 zł 35,00 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności