Wydawnictwo Neriton

 • Nowe Katowice

  Książka narodziła się z potrzeby opisu zjawiska, które pomału przestaje istnieć. Codziennie przechodzimy obok obiektów, które nie są w stanie zwrócić na siebie uwagi z powodu niewłaściwych przekształceń, zaniedbania, pokrycia wielkoformatowymi reklamami, wreszcie późnomodernistycznej formy,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 46,49 zł 62,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956)

  Niniejsza książka jest wynikiem wieloletnich badań zasobów Archiwum Akt Nowych, Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, archiwów państwowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu i Otwocku. Ukazuje wybrane...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -95%
  Cena: Cena detaliczna: 3,11 zł 58,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Classicism and Modernity: Architectural Thought in Eighteenth-Century Britain Outlet

  Barbara Arciszewska, Classicism and Modernity: Architectural Thought in Eighteenth-Century Britain Książka stanowi wszechstronną rewizję dotychczasowych poglądów na hegemoniczną rolę klasycyzmu w kulturze osiemnastowiecznej Anglii. Autorka interpretuje ówczesne publikacje o architekturze jako jeden...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -31%
  Cena: Cena detaliczna: 48,90 zł 70,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Forma i sacrum

  (...) Materiał zgromadzony przez autorkę jest imponujący. Dr Julia Sowińska dysponuje głęboką wiedzą, zarówno ogólną i teoretyczną, opartą na znajomości dokumentów soborowych i niemałej literatury, jak również szczegółową i praktyczną, wyniesioną z licznych rozmów z architektami i inwestorami...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -73%
  Cena: Cena detaliczna: 12,08 zł 44,10 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jednośc i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej religia społeczeństwo państwo

  Prezentowany tom z serii "Klio w Niemczech" zawiera polskie tłumaczenie siedmiu rozpraw Heinza Schillinga. Autor przedstawia w nich wpływ szesnastowiecznych reform chrześcijaństwa - w sposób tradycyjny nazywanych reformacją i kontrreformacją - na wykształcenie się z jednej strony długotrwałych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -85%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 34,65 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Klio Polska

  Zbiór studiów dotyczących relacji między polską a europejską historiografią i myślą historyczną XIX-XX wieku analizuje teoretyczne oraz ideologiczno-polityczne przesłanki rozwoju polskiej nauki historycznej w tych stuleciach i jej "instytucjonalne" dzieje, zwłaszcza po II wojnie światowej. Omówiono...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rocznik Historii Sztuki Tom XXXIV

  Polska Akademia Nauk - Komitet nauk o sztuce XXXIV tom "Rocznika historii sztuki" poświęcony jest ogrodom
  Czasopismo
  Ograniczona dostępność
  -95%
  Cena: Cena detaliczna: 4,14 zł 75,29 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages

  Animowane rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające poruszanie częściami ciała Zbawiciela, stanowiły ciekawszy przejaw kultury religijnej łacińskiego średniowiecza. Wiernie oddające cechy ciała ludzkiego, związane z jego motoryką, wyróżniały się spośród innych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -90%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 52,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polskie założenia pomnikowe

  Książka przedstawia historię przemian w sztuce pomnikowej w drugiej połowie XX wieku wskutek formowania się pamięci zbiorowej o dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. Na tle procesów społeczno-kulturowych opisane zostało zjawisko redefinicji pomnika. Analizie opisowej i fotograficznej...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -90%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 50,85 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Humanizm polski i wspólnoty naród społeczeństwo państwo Europa

  t. 8, Wspólnoty: naród-społeczeństwo-państwo, red. M. Cieński Problemem w tak nakreślonej perspektywie jest miejsce humanizmu w dyskursie tożsamościowym na różnych poziomach i płaszczyznach historycznie rozumianej integracji, zachodzącej na poziomie "wielkich" wspólnot. Zaakcentowano znaczenie dla...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -89%
  Cena: Cena detaliczna: 6,90 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Klio Polska V

  Tom zawiera osiem studiów i dwa krytycznie opracowane materiały źródłowe. W przeciwieństwie do tomów poprzednich historiografia wieku XIX i pierwszej połowy XX zajmuje już znacznie więcej miejsca i ewoluuje w kierunku specjalistycznego, nie stroniącego od komparatystyki, forum do badań nad całością...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -90%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 37,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konsulat Generalny RP w Monachium w latach 1920-1939

  Autorka, opierając się na bogatym materiale źródłowym, omówiła działalność Konsulatu Generalnego RP w Monachium w okresie międzywojennym. W monografii przedstawiono okoliczności utworzenia placówki, organizację jej pracy oraz realizowane przez nią zadania polityczne i konsularne. Wiele uwagi...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 4,84 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rycerze włodycy panosze

  Autor omawia powstanie systemu lennego w domenie monarszej ostatnich Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów oraz proces uformowania się dysponującego odrębnym statusem prawnym i zróżnicowanego grona lenników. Przedstawia różne kategorie lenników królewskich. Ponadto zajął się zjawiskiem kryzysu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -40%
  Cena: Cena detaliczna: 15,62 zł 26,25 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zmiana, której nie było

  Punktem wyjścia niniejszej pracy jest refleksja nad pojęciami dziewiętnastowieczności i nowoczesności oraz ich odniesieniami do historii kultury polskiej. Pojęcia te są szerokie i problematyczne, uściśla się je z trudem, otwierają rozległe pole, eksplorowane w ostatnich dekadach przez historyków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 28,49 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kampania polska 1939 Polityka-społeczeństwo-kultura

  Praca zbiorowa na temat strategii politycznej i wojskowej Polski, Niemiec, Związku Sowieckiego, Francji, Wielkiej Brytanii i innych państw zaangażowanych w jeden z największych dramatów w historii naszego kraju oraz dziejów II wojny światowej. Liczy 31 artykułów napisanych przez autorów polskich i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 52,53 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kampania polska 1939 Polityka społeczeństwo kultura Tom 2

  Na publikację składa się 60 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ujmują one panoramicznie kontekst polityczno-społeczny oraz aksjologiczno-kulturalny genezy, przebiegu i skutków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 55,22 zł 62,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia Bałtyku

  Region Bałtyku jest przestrzenią efektywnej wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyckiej i fińskiej. W średniowieczu, a niekiedy dopiero w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenachwspólnoty...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 27,74 zł 37,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Architektura na terenach byłych nazistowskich...

  Monografia poświęcona jest procesowi kreowania struktur architektonicznych powstających na terenach po dawnych obozach koncentracyjnych utworzonych przez Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS. Przeprowadzone prace badawcze są kontynuacją badań naukowych podjętych w latach 2006-2010, których...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 48,97 zł 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polska własność ziemska na Ukrainie w 1890 roku Outlet

  Wykazy właścicieli ziemskich XIX i XX wieku jako źródła historyczne Spis z 1890/1891 roku Polska własność ziemska na Ukrainie w II połowie XIX wieku w świetle statystyki urzędowej
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -31%
  Cena: Cena detaliczna: 39,33 zł 57,40 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Konfederacja barska 1768-1772

  Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą jej przebieg jest wspomniana Konfederacja...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 23,83 zł 29,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Drogi do niepodległości

  Publikacja składa się z dziesięciu studiów i artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju z zakresu dziewiętnastowiecznych zagadnień dotyczącej historii politycznej i społecznej w Polsce . Poruszają tematy międzynarodowego znaczenia sprawy polskiej w drugiej połowie XIX...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,37 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polski biedermeier-romantyzm udomowiony

  Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest pokłosiem wystawy Biedermeier, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2017 r.1, i towarzyszącej jej międzynarodowej konferencji Polski biedermeier - romantyzm "udomowiony", współorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 43,56 zł 53,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku

  Nec aspera terrent” – krzepiąca dewiza tytułowych Tyszkiewiczów z Weryni była nieodłącznym tłem barwnych losów rodziny. Obrazując je, autor wyszedł daleko po za lokalną przestrzeń życia codziennego przedstawicieli rodu. Prześledził ich obecność i wpływ na niezwykle wydarzenia – powstania narodowe,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 33,74 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Demokracja na krawędzi

  Książka jest czwartym już tomem cyklu o politycznej historii Stanów Zjednoczonych XX w. Prezentowana część poświęcona jest prezydenturze Franklina Delano Roosevelta (1933–1945), który jako jedyny w dziejach Stanów Zjednoczonych pełnił ten urząd więcej niż dwie kadencje. Rozpoczyna się w dobie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 51,74 zł 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Moduły i wieżowce

  Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola władz, książka niniejsza ukazuje zaś znajdujące się w tle dążenia części środowiska...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 27,00 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sąd nad Jezusem

  Temat sądu nad Jezusem pojawia się w sztuce i literaturze już w chrześcijańskim antyku. Na wczesnych sarkofagach oraz w iluminatorstwie możemy odnaleźć przedstawienia, ukazujące Piłata jako symbol prawa, nawróconego grzesznika lub zatroskanego mędrca, na niektórych z nich Jezus nie jest nawet...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 38,63 zł 47,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polski redaktor i węgierski polonista

  Współpraca Jerzego Giedroycia i Györgya Gömöriego przyniosła wymierne korzyści dla obu stron – Redaktor miał pod ręką eksperta, korespondenta, pośrednika do spraw węgierskich dla „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, dzięki czemu tematyka węgierska była obecna na łamach paryskich czasopism przez...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 34,32 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Liberalizm w Niemczech

  Liberalizm stanowi społeczno-polityczne wyobrażenie o porządku, które współkształtowało proces powstawania nowoczesności. W centrum liberalnego modelu społecznego znajduje się obywatel, będący jednostką za siebie odpowiedzialną. Liberalne społeczeństwo to takie, w którym każdy człowiek może działać...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -12%
  Cena: Cena detaliczna: 29,04 zł 33,00 zł
  wysyłka do 72 godzin