Wydawnictwo Operon


Wydawnictwo Pedagogiczne Operon specjalizuje się w publikacjach naukowych. W ofercie wydawnictwa znajdują się przede wszystkim podręczniki szkolne do wszystkich klas (od edukacji wczesnoszkolnej do szkół ponadgimnazjalnych), a także podręczniki przygotowujące do oficjalnych egzaminów końcowych.

Operon dąży do zaspokajania potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców oraz MEN. Wszystkie publikacje są wszechstronnie przygotowane, wzbogacone pomocami naukowymi i materiałami multimedialnymi, które można kupić w pakietach lub oddzielnie. Wydawnictwo wspiera proces edukacji w Polsce, organizuje egzaminy próbne (np.: Próbna Matura z OPERONEM, Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM, Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM), prowadzi informacyjne serwisy edukacyjne, a także tworzy inne projekty wspierane przez MEN.