Wydawnictwo Padurek

Wydawnictwo Padurek zostało założone w 2004 roku przez Bożenę Padurek . Założycielka wydawnictwa jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doświadczonym nauczycielem przedmiotów ekonomicznych oraz autorką podręczników przygotowujących do zawodów ekonomicznych.

W ofercie wydawnictwa znajdują się głównie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauczania rachunkowości finansowej, rachunkowości przedsiębiorstw oraz rachunkowości handlowej. Podręczniki cechują się przystępną dla uczniów treścią, wysoką jakością merytoryczną oraz atrakcyjna szatą graficzną. Materiały uwzględniają najnowsze pojęcia i definicje z zakresu finansów i rachunkowości, skutecznie rozwijają praktyczne umiejętności przydatne w zawodach związanych z ekonomią i księgowością.

Materiały Bożeny Padurek są opracowywane w zgodzie z najnowszą podstawą programową MEN.

 • Rachunkowość Finansowa część III PADUREK

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘSC III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY KWALIFIKACJA A.36 W podręczniku ,,Rachunkowość finansowa....
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,19 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz.II

  Część druga podręcznika z zakresu rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.65 (Wynagrodzenia i daniny publiczne). Publikacja jest dostosowana do...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 49,76 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zeszyt testów i ćwiczeń. Kwalifikacja A.22 PADUREK

  Stan prawny na 1 kwietnia 2015 rokuZeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22: Prowadzenie działalności handlowej.Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady oraz ćwiczenia do rozwiązania z wykorzystaniem programów firmy...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,71 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Biuro rachunkowe PADUREK

  Ćwiczenia pt. ,,Biuro rachunkowe" są przeznaczone dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji gospodarczych i wyjaśniono zasady...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,29 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pracownia Ekonomiczna cz.II Rozliczenia podatkowe

  Ćwiczenia z zakresu rozliczeń podatkowych i obsługi programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i kadrowo-płacowego Microgratyfikant GT, są przeznaczone dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznynch o różnych profilach.W opracowaniu przedstawiono klasyfikację podatków...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,12 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zasady Rachunkowości Finansowej Kwal. A.36 PADUREK

  Podręcznik Zasady rachunkowości finansowej omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródła ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 20,48 zł 22,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ryczałt. Karta podatkowa... ćwiczenia PADUREK

  Ćwiczenia z zakresu rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych, ryczałtu i karty podatkowej przeznaczone są dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.W opracowaniu omówiono procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, formy...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 23,45 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rachunkowość Finansowa część I PADUREK

  W podręczniku: ,,Rachunkowośc finansowa. Część I" omówiono wprzystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków iobrotu materiałowego wraz zprezentacją dokumentacji niezbędnej doprzeprowadzeniaksięgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych nakontach księgi głównej oraz nakontach...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,48 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rachunkowość Handlowa część II PADUREK

  W podręczniku: ,,Rachunkowość handlowa. Część II"przedstawiono ewidencję rozrachunków, rodzaje i formy obrotu towarowego, ewidencję obrotu towarowego w hurcie, detalu i gastronomii na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych. Omówiono dokumentację związaną z tym obrotem, rejestry...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,71 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rachunkowość Finansowa część II PADUREK

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘSC II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA A.36W publikacji ,,Rachunkowość finansowa. Część II" omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 26,33 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zeszyt testów i ćwiczeń. Kwalifikacja A.35

  Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35: Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji. Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze...
  Podręcznik
  MEN:Kwalifikacja A.35
  Cena: Cena detaliczna: 30,71 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zeszyt testów i ćwiczeń. Kwal. A.36 PADUREK

  ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.36. Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36: Prowadzenie rachunkowości.Zadania egzaminacyjne...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 26,94 zł 27,20 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz.I

  Część pierwsza podręcznika z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz szkół ekonomicznych kształtujących się z zakresu kwalifikacji A.65. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 36,86 zł 48,60 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Pracownia Ekonomiczna cz.I Gospodarowanie zasobami

  Ćwiczenia z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i pieniężnymi są przeznaczone do kształcenia praktycznego
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,52 zł 25,70 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Rachunkowość Handlowa część I PADUREK

  RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI. CZĘŚĆ I Stan prawny na 1 września 2016 rokuProwadzenie działalności handlowej cz.1 Kwalifikacja A.22.3.    
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,79 zł 30,00 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności