Wydawnictwo PWE

 • Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki

  Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność na wielu rynkach w różnych państwach. Podstawową płaszczyzną obecności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych jest marketing międzynarodowy, któremu właśnie poświęcony jest niniejszy podręcznik. Autorzy przedstawili koncepcję i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 56,94 zł 60,90 zł
  w magazynie
 • Polecane

  Mikroekonomia

  Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki, przedstawiając w przystępny sposób wiedzę z dziedziny ekonomii. Opisano szczegółowo...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Militarna turystyka kulturowa

  W Polsce znajduje się około 16 tys. różnych obiektów budownictwa obronnego (zamki, forty, cytadele, twierdze, linie fortyfikacji, mury obronne). Prezentują one bogate wartości historyczne, krajobrazowe i kulturowe, dlatego cieszą się coraz większą popularnością jako również atrakcje turystyczne....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -34%
  Cena: Cena detaliczna: 39,57 zł 59,90 zł
  w magazynie
 • Podstawy współczesnej bankowości

  W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy funkcjonowania współczesnej bankowości, a przede wszystkim omówili: cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego, rolę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,78 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów...

  Autorzy niniejszej książki podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki.Zakres pracy obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalne

  Każdy człowiek posługuje się językiem ciała, porozumiewając się z innymi. Jednak większość osób robi to nieświadomie. Komunikacja niewerbalna wzmacnia lub osłabia znaczenie wypowiadanych słów. Książka ta ułatwi czytelnikowi doskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie, a także trafne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 49,46 zł 52,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Bankowość

  Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, a niekiedy nawet podrozdział mógłby zostać uzupełniony i przekształcony w osobną książkę. Dlatego też niniejszą pracę należy traktować jako...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 52,21 zł 62,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zarządzanie finansami

  Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Handel zagraniczny. Organizacja i technika

  Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizacją (m.in. zostały przedstawione nowa...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,87 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie

  W książce zostały przedstawione podstawy zarządzania strategicznego oraz wiele metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Dzięki temu menedżerowie mogą opracować profesjonalną i całościową analizę strategiczną, a także zbudować plan strategiczny dla całego przedsiębiorstwa oraz jego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,78 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim

  Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania pracowników, elastyczność indywidualną pracowników, zmiany w podejściu pracodawców i menedżerów do...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,87 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rachunkowość. Kurs podstawowy

  Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej: ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości, zasady wyceny i sposoby ewidencji różnych składników aktywów i pasywów, zasady ustalania i ewidencji przychodów,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,78 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Współczesna polityka transportowa

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,68 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Logistyka. Koncepcja zaintegrowanego zarządzania

  Książka zawiera pogłębioną interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem nastawionym na osiągnięcia sukcesu rynkowego. Autor kompleksowo...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,68 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz praktykę ubezpieczeniową – przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 64,31 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

  Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki

  Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 59,80 zł 65,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Ekonomia międzynarodowa

  Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Podstawy gastronomii. Od żywności do turyst. kul.

  Usługi gastronomiczne są ważną częścią sektora usług. Autorzy przedstawili m.in. krótką historię gastronomii, istotę gastronomii i usługi gastronomicznej, pojęcia stosowane w gastronomii, podstawowe wyposażenie placówki gastronomicznej, produkt gastronomiczny i jego atrakcyjność turystyczną, rolę...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Turystyka kulinarna

  Turystyka kulinarna, jako jeden z ważniejszych segmentów turystyki, w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Coraz więcej turystów jest zainteresowanych poznawaniem kuchni i tradycji kulinarnych osób w innych krajach czy regionach, próbując charakterystycznych produktów żywnościowych i potraw....
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rachunkowość. Zasady i metody

  Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych i precyzyjnych, przydatnych dla różnych osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 55,79 zł 59,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Zintegrowane systemy zarządzania

  Podręcznik stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte wieloma studiami przypadków. Omówiono w nim: zagadnienia automatyzacji metod technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, planowania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,45 zł 64,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Statystyka od podstaw

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą

  Utrata pracy w wyniku redukcji etatów u dotychczasowego pracodawcy jest jednym z najgorszych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka. W książce autorka pokazuje, jak zmierzyć się z takim przeżyciem niezależnie od wieku i zdobytego doświadczenia, nie poddając się przy tym przygnębieniu i rezygnacji....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 51,15 zł 54,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

  Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 56,01 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości

  Hotelarstwo jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu turystycznego. Z każdym rokiem można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój tej dziedziny aktywności gospodarczej, związany nie tylko z rosnącą mobilnością społeczeństwa, ale także z postępem w tworzeniu nowoczesnych technologii....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,68 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Finanse międzynarodowe

  Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,87 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zarządzanie produkcją i usługami

  W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe produkty.Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i inżynierii...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 59,71 zł 64,90 zł
  wysyłka w 5 dni