Wydawnictwo PWE

 • Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki

  Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność na wielu rynkach w różnych państwach. Podstawową płaszczyzną obecności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych jest marketing międzynarodowy, któremu właśnie poświęcony jest niniejszy podręcznik. Autorzy przedstawili koncepcję i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 56,94 zł 60,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polecane

  Mikroekonomia

  Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki, przedstawiając w przystępny sposób wiedzę z dziedziny ekonomii. Opisano szczegółowo...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Militarna turystyka kulturowa

  W Polsce znajduje się około 16 tys. różnych obiektów budownictwa obronnego (zamki, forty, cytadele, twierdze, linie fortyfikacji, mury obronne). Prezentują one bogate wartości historyczne, krajobrazowe i kulturowe, dlatego cieszą się coraz większą popularnością jako również atrakcje turystyczne....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -34%
  Cena: Cena detaliczna: 39,57 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Odchodząc od nie

  Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów. Odchodząc od NIE...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 35,05 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz praktykę ubezpieczeniową – przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 64,31 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

  Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki

  Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 59,80 zł 65,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ekonomia międzynarodowa

  Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy gastronomii. Od żywności do turyst. kul.

  Usługi gastronomiczne są ważną częścią sektora usług. Autorzy przedstawili m.in. krótką historię gastronomii, istotę gastronomii i usługi gastronomicznej, pojęcia stosowane w gastronomii, podstawowe wyposażenie placówki gastronomicznej, produkt gastronomiczny i jego atrakcyjność turystyczną, rolę...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 50,67 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Turystyka kulinarna

  Turystyka kulinarna, jako jeden z ważniejszych segmentów turystyki, w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Coraz więcej turystów jest zainteresowanych poznawaniem kuchni i tradycji kulinarnych osób w innych krajach czy regionach, próbując charakterystycznych produktów żywnościowych i potraw....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rachunkowość. Zasady i metody

  Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych i precyzyjnych, przydatnych dla różnych osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zintegrowane systemy zarządzania

  Podręcznik stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte wieloma studiami przypadków. Omówiono w nim: zagadnienia automatyzacji metod technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, planowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,45 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Statystyka od podstaw

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą

  Utrata pracy w wyniku redukcji etatów u dotychczasowego pracodawcy jest jednym z najgorszych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka. W książce autorka pokazuje, jak zmierzyć się z takim przeżyciem niezależnie od wieku i zdobytego doświadczenia, nie poddając się przy tym przygnębieniu i rezygnacji....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 51,15 zł 54,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rachunkowość jedn. nieprowadzących dział. gosp.

  Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 55,79 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości

  Hotelarstwo jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu turystycznego. Z każdym rokiem można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój tej dziedziny aktywności gospodarczej, związany nie tylko z rosnącą mobilnością społeczeństwa, ale także z postępem w tworzeniu nowoczesnych technologii....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 60,45 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Finanse międzynarodowe

  Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 53,87 zł 64,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie produkcją i usługami

  W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe produkty.Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i inżynierii...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 59,71 zł 64,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Problematyka książki jest niezwykle ważna dla praktyki i teorii zarządzania, ludzie bowiem stanowią najcenniejszy kapitał i jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL) – coraz powszechniej uznawane przez teoretyków za...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych...

  Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm: •zmiany i ich skutki w cyklu życia przedsiębiorstw; •ryzyko...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

  Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty będziesz musiał udzielić na nie właściwych odpowiedzi. Co i w jaki sposób masz powiedzieć, aby...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 41,82 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

  W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej – najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe szanse przedsiębiorstwa oraz uniknąć często popełnianych błędów. Dzięki temu można zarówno ograniczyć...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,78 zł 59,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Makromarketing

  Makromarketing jest obszarem nauki o marketingu, który bardziej niż marketingiem jako funkcją zarządzania i narzędziem menedżera jest zainteresowany społeczną i środowiskową rolą marketingu. Traktuje on marketing jako proces społeczny, główny akcent zainteresowania kładąc na oddziaływanie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 66,32 zł 79,91 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy

  Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi; zarządzanie łańcuchami dostaw; zarządzanie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 85,80 zł 109,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności regionów i krajów. Upowszechnianie się tego faktu w świadomości społecznej prowadzi do wzrostu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 54,57 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy zarządzania

  Układ książki oparto na czterech tradycyjnych funkcjach zarządzania - planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontroli. Ponadto został on uzupełniony tematami, z którymi kierownicy mają współcześnie do czynienia, oraz trzema modułami zawierającymi zarówno opis rozwoju teorii zarządzania i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 44,86 zł 48,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Marka modowa

  Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta i stworzyć markę szytą na miarę? stanowi spójną tematycznie publikację, przedstawiającą w sposób oryginalny i twórczy wielowymiarowe związki między kształtowaniem zachowań konsumentów a modą. To nie jest książka o projektowaniu odzieży, ale o budowaniu marek...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 46,78 zł 59,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie interesariuszami projektu

  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wzrost znaczenia projektów w organizacji i gospodarce stał się faktem. Zjawisko to, w pewnym uproszczeniu polegające na przejściu od powtarzalnych do nierutynowych procesów, doprowadziło do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 64,31 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny