Wydawnictwo Rubikon


Krakowskie wydawnictwo Rubikon powstało w 1998 roku. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji książek naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych i teatralnych, filmów, gier i pomocy multimedialnych o różnorodnej tematyce.  

Wydawnictwo nie tylko publikuje i sprzedaje książki oraz materiały pomocnicze, ale także wspiera nauczycieli i rodziców w wychowaniu dzieci w poszanowaniu wartości etycznych, moralnych, patriotycznych, rodzinnych i religijnych. Wydawnictwo prowadzi szkolenia, konferencje oraz organizuje różnorodne kampanie społeczne dla rodziców i nauczycieli.