Wydawnictwo Scholar

 • Imperium tekstu Outlet

  Ta książka dowodzi, że o trudnych problemach można pisać w sposób jasny i komunikatywny. W połączeniu z rozległą wiedzą Autora, nie tylko teoretycznoprawną, ale również filozoficzną, oraz polemicznymi inklinacjami daje to pracę wielowątkową, i choć problemowo niełatwą, to jednak taką, którą z...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 52,35 zł
  w magazynie
 • Miejsce i przestrzeń Outlet

  Krystian Połomski zebrał bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, utrwalający ciekawe zjawiska zachodzące w społecznościach lokalnych Bieszczadów. Książka napisana jest z pasją. Autor stara się znaleźć odpowiednie sposoby badania krajobrazu jako kategorii kulturowej, a także pokazać "miejsce natury w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 28,46 zł
  w magazynie
 • Polacy na Islandii

  Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,00 zł
  w magazynie
 • Wiedza ideologia władza

  Czy możemy wyobrazić sobie dziś inny uniwersytet? Czy możliwy jest powrót do klasycznej roli i funkcji uniwersytetu? Czy umasowienie szkół wyższych prowadzi do likwidacji resztek autonomii kręgów akademickich? Jaką publiczną rolę odgrywają dziś w Polsce środowiska uczelniane? Czy możliwa jest...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 44,23 zł
  w magazynie
 • Uwikłany temperament

  Tom Uwikłany temperament  jest wyrazem podziwu dla dokonań Profesora Andrzeja Eliasza, rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w jubileusz jego 70-lecia. Dla przyjaciół i współpracowników uroczystość ta stanowi okazję zarówno do przypomnienia głównych tez Transakcyjnego Modelu Temperamentu –...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 47,68 zł 53,55 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sztutowo/Stutthof

  Mamy bogatą ofertę. Wszystkie pokoje z łazienką, czajnikiem i szklankami. Telewizor można wypożyczyć, mamy też basen i to bez żadnych dodatkowych opłat, a do tego sprzątanie co drugi dzień. A przez obóz? Omijali nas i będą omijać! Kto chce na urlopie te wszystkie historie słyszeć? Psychiczne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 26,55 zł 29,82 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Intymność cenzurowana

  Książka jest analizą paniki moralnej wzniecanej wokół rodziny. Bez względu na to, czy chodzi o in vitro, edukację seksualną, związki partnerskie czy konwencję antyprzemocową – przy próbach regulacji wszelkich kwestii związanych z rodziną, płcią i seksualnością obserwujemy mobilizację przeciwników...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ciało w kulturze i nauce

  W niniejszym zbiorze proponujemy różne perspektywy ujmowania ciała, z jednej strony jako biologicznego organizmu rządzonego fizjologią i popędami, z drugiej - jako organizmu społecznego modelowanego przez kulturę.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 23,37 zł 26,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Socjologia Zygmunta Baumana

  Jest to książka o socjologii Zygmunta Baumana, który należy do najważniejszych postaci współczesnej światowej humanistyki. Z jego dorobkiem mierzy się Przemysław Tacik, autor o dwa pokolenia młodszy. Stara się odkryć to co najważniejsze w myśleniu Baumana o człowieku i jego kondycji we współczesnym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 26,18 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana

  Zygmunt Bauman należy do wąskiego światowego grona najwybitniejszych współczesnych intelektualistów. W trakcie trwającej już ponad sześć dekad aktywności naukowej opublikował siedemdziesiąt książek, około dwieście artykułów naukowych, a także niezliczoną ilość esejów i felietonów. Jest cytowany...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 33,66 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Psychologia pisma

  Wyniki badań przedstawione w monografii pokazują – ogólnie rzecz ujmując – że pismo ręczne nie może stanowić metody diagnozy osobowości, poziomu lęku czy temperamentu, choć pozwala na wskazanie cech patologii w porównaniu z normą. Praca powinna zatem rozstrzygnąć wiele toczących się sporów w nauce....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 26,18 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Temperament i poznanie

  Monografia przedstawia efekty serii badań prowadzonych nad związkami pomiędzy temperamentem a procesami poznawczymi, takimi jak: uwaga, pamięć robocza, inteligencja poznawcza i emocjonalna oraz metapoznanie. Po raz pierwszy do analizy procesów poznawczych zastosowano uznaną na świecie Regulacyjną...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 29,92 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prusy Wschodnie

  Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od niedawna także rosyjska, przez co Prusy Wschodnie stały się igrzyskiem badaczy dochodzących narodowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,94 zł 49,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dorosłe dzieci

  Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości. Odwrócenie ról może mieć charakter instrumentalny – dziecko...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 42,07 zł 47,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rosja w WikiLeaks

  Czym tak naprawdę jest Rosja? Państwem mafijnym, w którym bez ochrony służb bezpieczeństwa ciężko robić interesy? Własnością wąskiej grupy ludzi dopuszczającej się wielkiej grabieży? Fasadowym państwem prawa, w którym wybory to dodatek do przeprowadzanej co cztery lata operacji „sukcesja”, którego...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 24,31 zł 27,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wykłady z psychologii 11. Wprowadzenie do psychologii osobowości

  Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umożliwia poznanie i wzajemną konfrontację różnych systemów teoretycznych,...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,94 zł 49,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Drogi do gospodarki rynkowej

  W książce analizowane są różne drogi państw postsocjalistycznych do gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego. Z przeprowadzonej analizy autor wyciąga następujące wnioski: czas transformacji jest nie tylko różny w poszczególnych krajach, ale i znacznie dłuższy, niż przewidywano w najbardziej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 27,11 zł 30,45 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Młodzi i wykształceni w procesie przemian...

  Ilona Matysiak – socjolożka, uzyskała stopień doktora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz stała współpracowniczka Ośrodka Badań nad...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polska Wschodnia i Orientalizm

  Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 28,05 zł 31,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Totem inteligencki

  Dla zrozumienia społecznej pozycji środowisk arystokratycznych i postziemiańskich zasadnicze znaczenie ma relacja łącząca je z inteligencją. W przeszłości była to w dużej mierze relacja antagonistyczna, jednak po 1918 roku, który można uznać za symboliczny moment ustanowienia II Rzeczypospolitej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 41,14 zł 46,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Temperament w pierwszym roku życia

  W prezentowanej książce omówiono badanie dotyczące relacji między zmiennością genetyczną oraz środowiskiem prenatalnym a wymiarami temperamentu niemowląt. Autor, z jednej strony przedstawia w jaki sposób czynniki te odrębnie przekładają się na zachowanie dzieci, z drugiej zaś ukazuje ich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 33,66 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną

  Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: • standardowe wskaźniki pozycji społecznej i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 40,20 zł 45,15 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

  Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 41,14 zł 46,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polsko-niemieckie miejsca pamięci Tom 1

  Polsko-niemieckie miejsca pamięci t. 1: Wspólne / Oddzielne red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Maciej Górny, Kornelia Kończal Tom 1 zamyka czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 95,37 zł 107,10 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji

  W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także – czy staje się obcy, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako „swój”. Ten dylemat...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 31,79 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Świadomość zmian globalizacyjnych na polskiej prowincji

  Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyzwań oraz radzenia sobie z nimi przez osoby młode i w średnim wieku, zamieszkujące polską prowincję. Pojęcie „prowincji” jest tu stosowane z czysto pragmatycznych względów; odrzucamy wartościujące konotacje tego terminu; dotyczy on po prostu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 28,05 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Palamas, Bułgakow. Łosiew

  Niniejszy tom jest zbiorem artykułów badaczy zajmujących się problematyką filozofii rosyjskiej. Zawiera omówienie poglądów Sergiusza Bułgakowa na wojnę, rozważania o prawach człowieka, filozofii religii i tragedii filozofii niemieckiej w ujęciu tegoż myśliciela, jego koncepcję imienia Bożego...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 24,31 zł 27,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • W pułapce schematów?

  Terapia schematu staje się coraz bardziej popularnym podejściem do leczenia zaburzeń uznawanych jako trudne, jak osobowość borderline. Wczesne nieadaptacyjne schematy, czyli silne i trwałe wzorce przeżywania emocjonalnego i związane z tym przeżywaniem zachowania, powtarzalne w różnych życiowych...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny