Wydawnictwo Scholar

 • Miejsce i przestrzeń Outlet

  Krystian Połomski zebrał bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, utrwalający ciekawe zjawiska zachodzące w społecznościach lokalnych Bieszczadów. Książka napisana jest z pasją. Autor stara się znaleźć odpowiednie sposoby badania krajobrazu jako kategorii kulturowej, a także pokazać "miejsce natury w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 28,46 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Stosunki Unii Europejskiej Z Organizacją Narodów Zjednoczonych Outlet

  Książka jest pierwszą polską monografią ukazującą w kompleksowy sposób stosunki między Unią Europejską oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. Podejmuje niezwykle interesującą i skomplikowaną problematykę stosunków w obrębie międzyrządowych organizacji międzynarodowych.Przedstawiono w niej takie...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 27,04 zł 49,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polacy na Islandii

  Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wiedza ideologia władza

  Czy możemy wyobrazić sobie dziś inny uniwersytet? Czy możliwy jest powrót do klasycznej roli i funkcji uniwersytetu? Czy umasowienie szkół wyższych prowadzi do likwidacji resztek autonomii kręgów akademickich? Jaką publiczną rolę odgrywają dziś w Polsce środowiska uczelniane? Czy możliwa jest...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 44,23 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Totem inteligencki

  Dla zrozumienia społecznej pozycji środowisk arystokratycznych i postziemiańskich zasadnicze znaczenie ma relacja łącząca je z inteligencją. W przeszłości była to w dużej mierze relacja antagonistyczna, jednak po 1918 roku, który można uznać za symboliczny moment ustanowienia II Rzeczypospolitej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 41,14 zł 46,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną

  Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: • standardowe wskaźniki pozycji społecznej i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 40,20 zł 45,15 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

  Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i niemiędzynarodowym. Omówiono w niej cele osobowe i rzeczowe...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 41,14 zł 46,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji

  W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także – czy staje się obcy, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako „swój”. Ten dylemat...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 31,79 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Świadomość zmian globalizacyjnych na polskiej prowincji

  Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyzwań oraz radzenia sobie z nimi przez osoby młode i w średnim wieku, zamieszkujące polską prowincję. Pojęcie „prowincji” jest tu stosowane z czysto pragmatycznych względów; odrzucamy wartościujące konotacje tego terminu; dotyczy on po prostu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 28,05 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Palamas, Bułgakow. Łosiew

  Niniejszy tom jest zbiorem artykułów badaczy zajmujących się problematyką filozofii rosyjskiej. Zawiera omówienie poglądów Sergiusza Bułgakowa na wojnę, rozważania o prawach człowieka, filozofii religii i tragedii filozofii niemieckiej w ujęciu tegoż myśliciela, jego koncepcję imienia Bożego...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 24,31 zł 27,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • W pułapce schematów?

  Terapia schematu staje się coraz bardziej popularnym podejściem do leczenia zaburzeń uznawanych jako trudne, jak osobowość borderline. Wczesne nieadaptacyjne schematy, czyli silne i trwałe wzorce przeżywania emocjonalnego i związane z tym przeżywaniem zachowania, powtarzalne w różnych życiowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

  Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowania władzy lokalnej. W niniejszej monografii, mającej charakter przede wszystkim politologiczny, podjęto...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 22,44 zł 25,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie

  W dobie masowych procesów imigracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem imigrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy. Proces inkluzji politycznej cudzoziemców stanowi wielkie wyzwanie dla całych społeczeństw oraz ich elit politycznych. Dylematy związane...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 28,05 zł 31,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej

  Prezentowana książka jest zbiorem interdyscyplinarnych studiów dotyczących wybranych aspektów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych i demograficznych krajów hiszpańsko- oraz portugalskojęzycznych o kolonialnej przeszłości. Zakres geograficzny podejmowanej tematyki obejmuje tereny...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 29,92 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych

  Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: – Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji?– W jakich warunkach bezpieczne przywiązanie stanowi fundament adaptacyjnego radzenia sobie z konsekwencjami traumy, a w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 38,33 zł 43,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Analiza danych zastanych

  Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka poświęcona wyłącznie metodom oraz technikom badawczym służącym analizie danych zastanych. Z roku na rok analizy tego rodzaju zyskują na znaczeniu w związku z tym, że oferują możliwość przeprowadzania szybkich, niezbyt drogich, a przy tym...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 32,72 zł 36,75 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

  Książka stanowi istotne novum na polskim i nie tylko polskim rynku wydawniczym. (…) Choć, jak zaznaczają redaktorki we wstępie, autorom nie została narzucona ścisła struktura rozdziałów, monografia prezentuje bardzo spójną koncepcję ujęcia problematyki. W efekcie można uznać, że w każdym przypadku...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 43,01 zł 48,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Społeczeństwo światowego ryzyka

  Skala globalnych zagrożeń w społeczeństwie ryzyka lat osiemdziesiątych to idylla w porównaniu ze współczesnością: terroryzm RAF wydaje się swojski w zestawieniu z działaniami Al-Kaidy, dzisiejsze kryzysy finansowe niszczą podstawy egzystencji w skali światowej, ostatnio również ekonomiści zaczęli...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 42,07 zł 47,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim w latach 1914-1918

  W wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1914–1915 na terenie Królestwa Polskiego i Galicji przemysł i rolnictwo poniosły znaczne straty. W 1915 roku wywieziono do Rosji wyposażenie wielu zakładów przemysłowych. Ewakuujące się oddziały rosyjskie niszczyły drogi i infrastrukturę kolejową....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,57 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychologia społeczna

  Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 78,53 zł 88,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Galimatias

  Nowoczesność jest rozdarta, uwikłana w sprzeczności. Próbując wyrwać się z zamętu świata, odwołaliśmy się do autorytetu rozumu. Dziś świetnie już wiemy, że zamęt związany może być także z rozumem. Optymistyczne przesłanie Wieku Świateł załamało się. Symbolika Oświecenia to symbolika dobroczynnej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 29,92 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Socjologia internetu

  Nie ulega wątpliwości, że Internet – sieć sieci – ma ogromne znaczenie dla większości współczesnych zjawisk społecznych i jest obecnie w wielu dyscyplinach nauki jedną z najważniejszych przestrzeni badawczych. Pilne staje się więc nie tylko systematyczne, rzetelne przeanalizowanie sposobów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 33,66 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945

  - epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza - geneza, funkcjonowanie i upadek systemu wiedeńskiego - proces kształtowania się zachodniej hemisfery (Ameryka Anglosaska i Łacińska) - początki rywalizacji mocarstw na Dalekim i Środkowym Wschodzie - w epoce kolonialno - imperialnej (1870/71 -...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 67,31 zł 75,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Efekt kameleona

  Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 39,27 zł 44,10 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ucieleśnienie psychiczne

  Podjęta w książce problematyka sytuuje się w obszarze psychologii klinicznej dziecka i psychologii rozwojowej. Autorka otyłość traktuje jako zaburzenie, w którego istnienie uwikłany jest komponent psychiczny, rozpatrywany w kontekście relacji matka–dziecko. Pytania sformułowane w pracy dotyczą...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 25,81 zł 28,98 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Drogi do macierzyństwa

  Książka dotyczy psychicznych determinant macierzyństwa. Autorka jest psychologiem klinicznym i to przesądza o charakterze tej pracy. Mamy tu próby wniknięcia w istotę i mechanizmy psychologiczne omawianych zagadnień (a nie tylko ich wyodrębnienie lub ocenę) oraz metodę badań charakterystyczną dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 35,53 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa

  Adaptacja do rodzicielstwa zakłada złożoność doświadczeń i wymaga dojrzałości – podobnie jak empatia. Oba te zagadnienia budzą w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Prezentowane badania ukazują specyfikę i znaczenie wymiarów empatii dla jakości stawania się rodzicami w kontekście obrazu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Psychopatologia

  Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania nad zaburzeniami psychicznymi. W odróżnieniu od podręczników amerykańskich uwzględnia...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -11%
  Cena: Cena detaliczna: 50,49 zł 56,70 zł
  wysyłka w 24 godziny