Wydawnictwo Scholar

 • Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 4

  Prezentowana książka podzielona jest na pięć głównych części chronologiczno-rzeczowych, w których autor z niebywałą erudycją i dbałością o szczegóły przedstawia historię cywilizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1941–1980. Ukazuje dzieje polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze kraju,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 54,39 zł 77,70 zł
  w magazynie
 • Nowość

  Społeczeństwo na zakręcie

  Trzydziesta rocznica transformacji ustrojowej to znakomity moment, by dokonać swoistego podsumowania przemian postaw i wartości własnego społeczeństwa. Taką możliwość stworzył wieloletni udział polskiego zespołu w międzynarodowych badaniach europejskich systemów wartości (European Values Study,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 29,48 zł 37,80 zł
  w magazynie
 • Z imieniem przez życie

  Imiona mamy wszyscy – nie wszyscy wiemy, jak wiele one znaczą. Lubimy je lub nie, pasują do nas jak ulał lub wcale, są modne lub staromodne, wydają się pospolite lub nazbyt oryginalne. Myślimy też o tym jakie imię wybrać dla dziecka? albo: jak o sobie mówić: Katarzyna, Kasia, czy może Kaśka?...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 27,02 zł 34,65 zł
  w magazynie
 • Ja i procesy samoregulacji

  Książka zawiera wiedzę i przegląd koncepcji z zakresu Ja, samoregulacji, w tym procesów uwagi, a także samooceny. Autorka przedstawia obraz zaburzeń psychicznych w kontekście samoregulacji. Mirosława Huflejt-Łukasik opisuje, w jaki sposób funkcjonują ludzie, kiedy napotykają nowe dla siebie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 33,58 zł 43,05 zł
  w magazynie
 • Psychologia społeczna

  Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 68,80 zł 88,20 zł
  w magazynie
 • Polacy na Islandii

  Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • Przyszłość nie może się zacząć

  Projektowanie czy planowanie konfrontuje nas z pytaniem o przyszłość, o konfiguracje, które będą podtrzymywać, przemieniać lub "grzebać" nasze obecne wyobrażenia o życiu społecznym. Dominujące formy myślenia i organizacji przyszłości powstałe podczas transformacji ustrojowej Polski po roku 1989 są...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 32,76 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Z czego jutro...

  Jaka będzie przyszłość człowieka i społeczeństw? Na jakich fundamentach zostanie zbudowana? Wokół tych ogólnych pytań toczy się rozmowa znanej psychoanalityczki z jednym z najważniejszych myślicieli końca XX wieku. Zastanawiają się wspólnie nad: kulturowym dziedzictwem, w tym rewolucyjnym,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 31,13 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polsko-niemieckie miejsca pamięci Tom 4

  Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie za kulisy projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 49,14 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych

  Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, nowa tożsamość i nowa polityka zagraniczna Niemiec, nowe cele i priorytety polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec, pozycja międzynarodowa Niemiec po zjednoczeniu- aspekty geopolityczne i strategiczne, geopolityczne uwarunkowania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 22,93 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kompetencje osobowościowe i twórcze

  Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 19,66 zł 25,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Różnice indywidualne

  Różnice indywidualne to książka, która jest rezultatem mojej ponadpięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej. W skali krajowej, a także międzynarodowej, jest on unikatowy, obejmuje bowiem wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 73,72 zł 94,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polityka dla dorosłych eseje

  "Zamieszczone w niniejszym tomie teksty nie mają charakteru naukowego ani typowo publicystycznego. Zaklasyfikować je chyba należy do nadzwyczaj pojemnej kategorii eseju lub szkicu. Połowa z nich dotyczy spraw i problemów specyficznie polskich, pozostałe traktują o zagadnieniach wystarczająco...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 21,30 zł 27,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Z drugiej strony góry

  Intencją tej książki jest pokazanie złożoności zjawiska, a zarazem niezwykłości ludzkiego umysłu, który potrafi wykroczyć poza ramy osoby, gdzie jest zaimplementowany i kreować zarówno nieistniejące rzeczywistości, jak i przewidywać stany innych osób. Daje także możliwość zdystansowania się wobec...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 27,07 zł 37,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia współczesnej myśli psychologicznej. Tom 4

  W przyjętym w książce znaczeniu historia psychologii jest dyscypliną psychologiczną, a nie historyczną. Czytelnik, którym ma być przede wszystkim (choć nie tylko) student psychologii, nie znajdzie wiec w tym tomie ani kronikarskiego zapisu wydarzeń, ani pełnego rejestru poglądów i teorii...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 31,13 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Współzarządzanie publiczne

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 32,76 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Samoobsługowe państwo dobrobytu

  Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego państwa, w szczególności zaś postępujący demontaż tej jego...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 27,85 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Miasto, ekonomia, kultura

  Głównym wątkiem tej książki, choć nie jedynym, jest oczywiście miasto, którego badaniu Anna Karwińska poświęciła wiele lat swojej pracy naukowej. W tomie znajduje się siedemnaście tekstów, które zostały podzielone na trzy grupy tematyczne. Pierwsza zawiera artykuły poświęcone szeroko rozumianej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 33,58 zł 43,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • O osobowości praktycznie wszystko

  Nauczanie psychologii w ogóle, a psychologii osobowości w szczególności, stanowi zadanie ważne i odpowiedzialne zarazem. Nie można sobie bowiem wyobrazić skutecznie pomagającego psychologa, który nie znałby teorii osobowości. Jednak znajomość teorii osobowości nie polega na jej pamięciowym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 23,26 zł 29,82 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Świat przemocy

  Jean-Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi Świat przemocy. Ekonomia światowa 2016–2030Przełożył Waldemar KuczyńskiFormat A5, oprawa miękka klejona, objętość 258 stron, ISBN 978-83-7383-896-3Autorzy Świata przemocy analizują sześć barier rozwojowych, które w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na sytuację...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 29,48 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik hydrogeologiczny angielsko-polski, polsko-angielski

  Idea opracowania słownika powstała w wyniku doświadczeń autora, który przez ponad 40 lat, jako pracownik naukowy, zajmował się problematyką hydrogeologiczną, często korzystał z bardzo bogatej anglojęzycznej literatury naukowej i technicznej oraz współpracował z licznymi zagranicznymi placówkami...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 45,86 zł 58,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych

  Przedmiotem monografii Kariny Jędrzejowskiej jest upadłość państwa definiowana jako niewywiązywanie się przez suwerenne podmioty ze zobowiązań wobec wierzycieli oraz zmiany warunków spłaty zadłużenia dokonane na wniosek państwa-dłużnika (restrukturyzacja zadłużenia). Monografia jest pierwszą na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 32,76 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Aleksander Jackiewicz

  W polskiej kulturze filmowej Jackiewicz stanowił zjawisko barwne i wyraziste, przede wszystkim ze względu na bogactwo zainteresowań oraz śmiałość w łączeniu ich w oryginalną, choć niejednokrotnie dyskusyjną, myśl na temat współczesnej kultury. Przypomnienie jego poglądów, ponowny nad nimi namysł,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 32,76 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Krzysztof Mętrak

  Krzysztof Mętrak był cudownym dzieckiem swojej epoki. Najmłodszy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którym został w wieku zaledwie 21 lat, nie tylko pisał wiele, lecz także na wiele tematów. Był bardzo wrażliwym, może nawet nadwrażliwym, obserwatorem rzeczywistości społecznej, politycznej i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -28%
  Cena: Cena detaliczna: 30,24 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konrad Eberhardt

  Książka otwiera serię, która pomyślana została jako spojrzenie wstecz na polską krytykę filmową. Głównym bohaterem tomu jest Konrad Eberhardt, dziennikarz, krytyk, pisarz i scenarzysta. Był on niezwykle przenikliwym obserwatorem twórczości filmowej i zachodzących pod jej wpływem procesów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 22,93 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zjednoczeni w mowie

  Względność językowa w ujęciu dynamicznym Teoria języka nie może być prosta. Budowanie jej w kategoriach struktur lub kompetencji umysłu pojedynczego człowieka musi doprowadzić do bezradności wobec ważnych pytań. Autorka postuluje, że aby zrozumieć, skąd się biorą struktury językowe i w jaki sposób...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 22,93 zł 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata

  W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Antagonizm społeczny analizowany jest na dwóch poziomach - poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 29,48 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Europejski uniwersalizm Retoryka władzy

  W retoryce przywódców świata panaeuropejskiego (...), mediów głównego nurtu i establishmentowych intelektualistów pełno jest odwołań do uniwersalizmu jako głównego uzasadnienia prowadzonej przez nich polityki. Zwłaszcza kiedy mówią o swojej polityce wobec "innych" - krajów świata nieeuropejskiego,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -22%
  Cena: Cena detaliczna: 18,84 zł 24,15 zł
  wysyłka w 24 godziny