Wydawnictwo Śląsk

 • Komunikacja międzykulturowa Outlet

  Spis treści "Fuzja horyzontów" SPOTKANIA Z PRZEKŁADEM Wacław M. Osadnik: Przekład jako fenomen wielosystemowy Martina Ožbot: Słoweńskie i polskie przekładoznawstwo - wybrane zagadnienia w ujęciu porównawczym Niko Jež: Nowe tendencje w przekładach literatury polskiej w Słowenii Edward Balcerzan:...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 30,68 zł 56,00 zł
  w magazynie
 • Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne...

  (...) w rzeczywistości europejskiej następuje gwałtowny proces starzenia się społeczeństw. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do badanych przez autorkę krajów Europy Północnej: Szwecja, Dania, Finlandia, jak i południowej: Hiszpania. Włochy, Portugalia. (...) Stąd znajomość różnorodnych form...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 49,31 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Basiu wróciłem

  Barbara Gruszka-Zych - poetka, dziennikarka, krytyk literacki. Wydała dwadzieścia tomików wierszy. Ostatnio Tacy kruchutcy (2017). Jej zbiorek Szara jak wróbel (2012) wybitny krytyk Tomasz Burek umieścił wśród dziesięciu najważniejszych książek, które ukazały się w Polsce po 1989. Opublikowała też...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Miłośnicy Melpomeny

  Pomysł przygotowania monografii Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach narodził się u schyłku ubiegłego wieku. Jego gorącą admiratorką była Otylia Czerny-Antoniewicz, honorowa prezes oddziału, wieloletnia kierowniczka biura zarządu, powszechnie znana i lubiana animatorka...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rajski ogródeczek pełen cnót krześcijańskich

  Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy: Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,00 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Postilla popularis

  Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe Śląsk cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy:Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy;Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby przez...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 38,00 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Doskonały Kancjonał Polski

  Przeglądając starośląskie kancjonały polskie, bo takim określeniem opatrywali swe dokonania wydawcy z XVII i XVIII wieku - dostrzega się we wszelkich wypowiedziach oceniających owe przedsięwzięcia niezwykły szacunek i powagę, wręcz nobilitujące poszanowanie, jakim cieszył się Doskonały Kancjonał...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 38,00 zł 40,01 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych

  Blokada Leningradu jest jednym z najważniejszych i najtragiczniejszych ogniw łańcucha zdarzeń prowadzących do unicestwienia kultury materialnej Rosji przedrewolucyjnej. Giną ludzie, a wraz z nimi idee, pamiątki, kolekcje i zbiory. Na szczęście, wśród zgliszcz i popiołów, udaje się ocalić,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Za parawanem krajobrazu

  Wtajemniczenie Zaczęło się od trzech litografii Alberta Littmanna przypadkowo odnalezionych przez Pawła Knotela, a opublikowanych w 1908 roku. Dla mnie stały się czymś w rodzaju wziernika, przez który mogłem obejrzeć Katowice sprzed półtora wieku. Na podglądaniu nie poprzestałem bo każdy z tych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 28,50 zł 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metapolis

  Witold Turant jest poetą, eseistą, tłumaczem oraz felietonistą radiowym. To autor m.in. tomu opowiadań Przygoda na Tylnej Mariackiej i prozy wspomnieniowej Miasto z przypadku. Metapolis to powieść, w której nakładają się na siebie rzeczywistości różnych miast w umysłach trojga ludzi. Anna urodziła...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Miejsca (w) wyobraźni

  Piętnaście lat po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski redaktorzy "Wiadomości Literackich" postanowili poświęcić mu całe pismo. W czterdziestym ósmym numerze z 1936 roku swoje wyobrażenie na temat tej ziemi zaprezentowali czytelnikom m.in. Ksawery Pruszyński, Stanisław Przybyszewski, Maria...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wariatka, która czyta

  O radości pisania najcelniej powiedziała w swoim wierszu Wisława Szymborska. Jest to radość wynikająca z kreowania światów, owego "wydania drugiego, poprawionego", zależnego od wyobraźni twórcy. Ktoś, kto próbował pisać, czuje na czym polega możność utrwalania, "zemsta ręki śmiertelnej". Radość...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,09 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • A dzwony dzwonią, dzwonią

  Ta książka jest o polskiej historii i polskiej współczesności, o narodowych urojeniach i fobiach, o prawdzie i manipulacji, o wolności i sprawiedliwości w słowach i wolności i sprawiedliwości rzeczywistej. O tym, jak sobie urządziliśmy własny dom. O tym także, jak współżyjemy z innymi, jak i gdzie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 38,35 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Opowiadania z okresu stanu wojennego

  Opowiadania oparte na wspomnieniach z pobytów w więzieniach i aresztach w stanie wojennym. Przedstawione zdarzenia, nazwiska, odczucia są prawdziwe. Napisane w 1982 roku ze względu na swoją treść nie mogły być wydane w tym czasie w kraju. Część zapisków, która została skonfiskowana przez służbę...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 18,63 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicz.

  "Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się jako zmaganie" (Karol Wojtyła). W tym kontekście dostrzeżono, jak istotną rolę odgrywa kategoria odpowiedzialności w należytym utrzymywaniu i korzystaniu z uzyskanej wolności, która jest przecież nie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 33,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Przekraczając "smugę cienia"

  Podstawowe zmiany w tym wydaniu dotyczą znacznego rozszerzenia treści o nowe tematy i rozdziały. W części pierwszej tej pracy, poświęconej kwestiom gerontologicznym, omówiłem m.in. własną teorię osobistej korzyści w okresie starości, zjawiska, syndromy i/lub zespoły drugiej połowy życia. Osobne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 49,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polskie śląskie nazwisko

  Lucyna Smykowska-Karaś absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, nauczycielka, animatorka kultury. Zajmuje się problematyką społeczną i kulturalną Górnego Śląska, a przede wszystkim obyczajowością i tożsamością Górnoślązaków. Twórczyni i gospodyni Kawiarenki...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 50,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Pakiet: Język niegiętki T.1-2

  Szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia) Merytoryczna ocena tejże całości Języka niegiętkiego... autorstwa Macieja Malinowskiego - nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Bardzo wysoko oceniam językoznawcze kompetencje autora, jego erudycję, tok poszczególnych wywodów,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:folia
  Cena: Cena detaliczna: 90,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pakiet: Encyklopedia starości, starzenia.. T.1-5

  Encyklopedia zawiera ponad 1400 haseł napisanych przez 250 wybitnych polskich znawców problematyki: z różnych dziedzin: nauki, medycyny, polityki społecznej, kultury, historii, literatury. Wiedza zawarta w tekstach haseł będzie przydatna: osobom starszym i ich opiekunom (np. apraksja, grupy...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 657,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Szukanie kluczy

  Długo sądziłam, że lektura szkolna Łysek z pokładu Idy to najwybitniejsze dzieło Gustawa Morcinka, pisarza zapomnianego i zaniedbanego przez oficjalną historię literatury. Dopiero kiedy weszłam w relację mistrz - uczeń i moim tutorem została Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, nastąpiło olśnienie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Literatura niemiecka w publicystyce W. Szewczyka

  Próba naszkicowania portretu Wilhelma Szewczyka jako badacza piśmiennictwa niemieckojęzycznego i kultury niemieckiej, niemcoznawcy, tłumacza i publicysty jest celem niniejszej pracy, która w założeniu ma wypełniać lukę w badaniach nad jednym z wielu obszarów jego zainteresowań literackich....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,01 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Miłosierdzie i praktyka

  Książka ta jest kontynuacją prac prowadzonych przez obu autorów nad szeroko rozumianymi wątkami społeczno-pomocowymi w dziejach europejskich. Sięgnięcie z jednej strony do starożytnej Grecji, a z drugiej do pierwiastków otaczającej nas rzeczywistości wyznacza ramy czasowe tego podejścia....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -27%
  Cena: Cena detaliczna: 35,00 zł 48,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje

  O NIEJ... WIKTORIA ŚLIWOWSKA Nasza staromodna przyjaźń... LUDMIŁA ŁUCEWICZ PIOTR FAST Odpowiedzialność za słowo: o sprawach i dziełach Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz Bibliografia prac Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz (oprac. Iwona Krycka-Michnowska) ...DLA NIEJ IZABELLA MALEJ...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Górnik strzałowy w kopalniach węgla kamiennego

  Książka niezwykle przydatna, napisana językiem prostym i zrozumiałym,była mi niezwykle pomocna, wychowała się na niej rzesza górników strzałowych, instruktorow strzalowych i osób dozoru.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 54,81 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Słownik biograficzny polskiego śpiewactwa..

  Słownik biograficzny polskiego śpiewactwa Górnego Śląska dla upamiętnienia stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 1910-2010.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Poziom na dwa łamy

  Arkadiusz Gola dotarł do fotoreporterów z „Dziennika Zachodniego” i „Trybuny Śląskiej” pracujących w tych dwóch największych regionalnych dziennikach w latach 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz bogatego zbioru archiwalnych materiałów stworzył plastyczny...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 27,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Moje Katowice II

  Prezentuję Państwu drugą część moich felietonów drukowanych na łamach "Dziennika Zachodniego" (pierwsza ukazała się w 2014 roku). Mam nadzieję, że wpisują się one w obchody 150-lecia nadania praw miejskich wsi Katowice, o której w 1855 roku Józef Lompa pisał: "W Katowicach jest węzeł, pośrodek...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Czarodziejska góra w literaturze polskiej

  Tomasz Mann już za życia zaczął uchodzić w Polsce za "klasyka", co w symboliczny sposób odsłoniła i przypieczętowała jego krótka wizyta w Warszawie w 1927 roku. Ale nie wszystkie utwory niemieckiego pisarza cieszyły się jednakowym zainteresowaniem wśród polskich czytelników. Czarodziejska góra...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 36,16 zł
  wysyłka do 72 godzin