Wydawnictwo UMCS


Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje od 1946 roku i obecnie zalicza się największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Wydawnictwo UMCS każdego roku wydaje ok. 130-200 publikacji. Wydawnictwo głownie specjalizuje się w  upowszechnianiu literatury naukowej o różnorodnej tematyce – monografii, czasopism, podręczników. Wydawnictwo jest wysoko cenione za poziom edytorski i merytoryczny, o czym świadczą nie tylko uznanie czytelników, ale także liczne przyznane prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Misją wydawnictwa jest upowszechnianie i promowanie dokonań i prac polskich naukowców, a także udostępnianie studentom, pracownikom naukowym i pasjonatom nauki wysokiej jakości opracowań naukowych. UMCS jako pierwsze w Polsce uruchomiło czytelnię on-line książek naukowych i podręczników.  


 • Informatyka prawa Outlet

  Praca przedstawia propozycję wprowadzenia do nauk prawnych nowej dyscypliny badań zjawisk i problemów kształtujących się na styku informatyki i prawa. Jej powstanie pod nazwą Informatyka prawa wynika z ograniczonego zakresu i znaczenia dotychczas uprawianej w Polsce i na Kontynencie informatyki...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 47,78 zł 68,25 zł
  w magazynie
 • Ochrona prawna zasobów naturalnych

  Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów naturalnych, także w jej wymiarze prawnym, ma współcześnie szczególnie doniosłe znaczenie. Jest to spowodowane rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw oraz presją związaną z wyczerpywaniem się części zasobów naturalnych przy często...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -20%
  Cena: Cena detaliczna: 39,77 zł 49,71 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego

  Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego "spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w logopedii, zgodnie z najnowszą wiedzą na temat biologicznych, umysłowych i społecznych uwarunkowań...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 66,26 zł 84,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bestseller

  Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

  Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 49,90 zł 63,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

  Autorka pokazała w swej pracy, jak w ciągu dwudziestu ostatnich lat zmieniało się i istotnie się zmieniło ujęcie zmiany ustrojowej: od ujęcia w kategoriach "przejścia do demokracji" przez analizy instytucjonalne, aż do ujęcia tej zmiany jako "części zmiany świata". Zbadanie tej właśnie zmiany w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 34,87 zł
  w magazynie
 • Obrazy Rosji i Rosjan w mediach

  Autorzy artykułów zebranych w tej książce podejmują próbę określenia między innymi komponentów obrazu Rosji w środkach masowego przekazu, dywersyfikowania treści w zależności od medium, wizerunków polityków kształtujących dyskurs publiczny, formy obrazu. Osią główną wszystkich rozważań jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 31,48 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • Wprowadzenie do genologii

  Maria Wojtak proponuje nową interpretację ram poznawczych polskiej genologii - postrzega ją jako otwartą przestrzeń badawczą, która jest formowana metodologicznie przez różne style myślowe. Porządkując tę przestrzeń, nie tylko docenia rozmaitość możliwych perspektyw i wielość propozycji badawczych,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 33,26 zł 42,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Praktikum z hodowli komórek i tkanek

  Przeznaczony dla studentów kierunków biologicznych skrypt do ćwiczeń Praktikum z hodowli komórek i tkanek wyjaśnia podstawy teoretyczne oraz praktyczne aplikacje hodowli w warunkach in vitro. Opisano w nim w przejrzysty i przystępny sposób metody prowadzenia hodowli, eksperymentów z ich...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 23,20 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • "Słowo Polskie" w latach 1918-1928

  Praca stanowi monografię lwowskiego dziennika „Słowo Polskie”, które pełniło rolę politycznego organu prasowego Narodowej Demokracji. Badaniom poddano funkcjonowanie i zawartość dziennika w latach 1918-1928. Cezurą czasową badań należy uznać za uzasadnioną i głęboko przemyślaną, gdyż zaznaczona...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 33,26 zł 42,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Wyczerpywanie i odnowa

  Książka () Przemysława Kaliszuka proponuje nową interpretację interesującego, bo do dziś budzącego pewne kontrowersje zjawiska literackiego, jakim była polska proza innowacyjna wydawana w oficjalnym obiegu w latach 70. i 80. ()Autor rozprawy przystępuje do ponownej lektury tych dawnych tekstów i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Homo metahistoricus

  Niniejsza monografia to opowieść o moich subiektywnych spotkaniach z sześcioma kulturami poznającymi historię, sygnowanymi nazwiskami Jerzego Topolskiego, Zdzisława Cackowskiego, Krzysztofa Pomiana, Marca Blocha, Timothy'ego Snydera i Andrzeja Nowaka. To kultury poznające, w które ci wybitni...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,47 zł 48,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Media społecznościowe w trzecim sektorze

  Temat podjęty przez autorkę posiada nie tylko wymiar teoretyczny, ale też praktyczny. Poszerza on wiedzę specjalistów z zakresu procesów komunikowania publicznego, teorii polityki, wywierania wpływu na zachowania polityczne obywateli oraz działań komunikacyjnych odnoszących się do mechanizmów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • We władzy blogów

  O atrakcyjności książki, poza językiem, (...) decyduje kilka kwestii. Po pierwsze aktualność tematyki. Blogi nie okazały się być jedynie modą, ale stały się produktem medialnym, co Autorka zręcznie pokazuje. Drugą mocną stroną jest rzetelny przegląd literatury przedmiotu. Autorka przywołuje naukową...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,91 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jestem bardzo niefortunnym wyborem...

  Twórczość autora Szpicy będzie bowiem zawsze dla badacza formą "niefortunnego wyboru", a narzędzia badawcze użyte przez niego często będą "pływać po wierzchu" prozy pisarza, dając nieprawdziwe odbicia jednostkowej, niepowtarzalnej i skomplikowanej metody twórczej. Haupt - obserwator potrafił...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 28,16 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-39)

  Dominują w tomie piłsudczycy „cywilni”, ale przede wszystkim parający się polityką, administracją, samorządem, publicystyką, żurnalistyką, propagandą, nauką, czy nawet kulturą, bo już niekoniecznie gospodarką. To dowód, że pisanie prac z zakresu prozopografii bynajmniej do łatwych i prostych nie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 59,64 zł 75,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

  Monografia wnosi nowatorski wkład w rozumienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz implikacji nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie. Wkład ten odnosi się tak do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. Jego zakres wskazuje na użyteczność sformułowanych wniosków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,13 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał

  Opublikowanie zbioru (podobnie jak poprzednich tomów) ma kapitalne znaczenie dla osób zainteresowanych polskimi wierzeniami ludowymi: umożliwia szeroki dostęp do materiału dotychczas funkcjonującego w postaci nagrań. Upowszechniona zostaje w ten sposób baza, z której w różnorodny sposób mogą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 29,82 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Precedens w procesie orzekania

  W odróżnieniu od innych prac zajmujących się zagadnieniem precedensu, praca, oprócz analizy doktrynalnej, opiera się na zawodowym doświadczeniu Autorów wykonywujących swój zawód w sądach instytucjonalnie należących do różnych porządków prawnych. W tym wymiarze, perspektywy praktyki sędziowskiej w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 28,16 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci...

  Książka dr B. Bilewicz-Kuźni Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym to ważna i znacząca publikacja w obszarze badań problematyki wspierania rozwoju umiejętności matematycznych i myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym Niewiele jest takich publikacji, w których poddaje...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 51,03 zł 56,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie

  Mariola Tymochowicz zebrała tu publikowane od połowy XIX wieku lodoznawcze i etnograficzne opisy pożywienia codziennego i obrzędowego, wykorzystała materiały z badań terenowych realizowanych przez etnografów po wojnie na obszarze województwa lubelskiego, dotyczących m. in. pożywienia i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 39,91 zł 50,40 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Komunizm. Tam i... z powrotem

  Książka jest pokłosiem namysłu nad szeroko pojętym zjawiskiem komunizmu. Pojęcie to potraktowaliśmy także jako hasło wywoławcze dla rozważań dotyczących roli lewicowych i emancypacyjnych impulsów społecznych w szeroko pojętej nowoczesności. Użycie nieostrego, niejednoznacznego i poniekąd...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości..

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym - moim zdaniem - autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Podstawy neuropsychologii klinicznej

  Autorami publikacji są znani i cenieni specjaliści z ważnych ośrodków neuropsychologicznych w kraju. Książka zawiera systematycznie uporządkowaną wiedzę, przedstawioną w przejrzysty i czytelny sposób, dotyczącą relacji między dysfunkcjami mózgu a zachowaniem człowieka, w ujęciach klasycznych i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 43,25 zł 54,60 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Wstęp do prawoznawstwa

  Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 29,94 zł 37,80 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Niepamięć, postpamięć, współpamięć

  Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięcią zbiorową Zagłady, wnosząc istotny wkład w tę dziedzinę zarówno na poziomie teoretycznym, jak i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 31,60 zł 39,90 zł
  wysyłka w 4 dni
 • Polityka właścicielska państwa w okresie..

  Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Metody terapii logopedycznej

  Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 74,56 zł 94,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Stefan Czarniecki 1599-1665

  Stefan Czarniecki 1599 -1665 Adama Kerstena to już dziś klasyka historiografii polskiej XX stulecia. Ta opublikowana po raz pierwszy w 1963 roku w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej monografia w ciągu minionego czterdziestolecia była swoistym punktem odniesienia i jedną z prac najczęściej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 33,26 zł 42,00 zł
  wysyłka w 4 dni