Wydawnictwo UMCS


Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje od 1946 roku i obecnie zalicza się największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Wydawnictwo UMCS każdego roku wydaje ok. 130-200 publikacji. Wydawnictwo głownie specjalizuje się w  upowszechnianiu literatury naukowej o różnorodnej tematyce – monografii, czasopism, podręczników. Wydawnictwo jest wysoko cenione za poziom edytorski i merytoryczny, o czym świadczą nie tylko uznanie czytelników, ale także liczne przyznane prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Misją wydawnictwa jest upowszechnianie i promowanie dokonań i prac polskich naukowców, a także udostępnianie studentom, pracownikom naukowym i pasjonatom nauki wysokiej jakości opracowań naukowych. UMCS jako pierwsze w Polsce uruchomiło czytelnię on-line książek naukowych i podręczników.  


 • Dyskryminacja. Przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania

  Prezentowana książka dotyczy przejawów dyskryminacji, jej przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania. Zakaz dyskryminacji stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, ale mimo mocnych uregulowań w tym zakresie, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i krajowym,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 24,85 zł 31,50 zł
  w magazynie
 • Podstawy neuropsychologii klinicznej

  Autorami publikacji są znani i cenieni specjaliści z ważnych ośrodków neuropsychologicznych w kraju. Książka zawiera systematycznie uporządkowaną wiedzę dotyczącą relacji między dysfunkcjami mózgu a zachowaniem człowieka, w ujęciach klasycznych i współczesnych. Podręcznik obejmuje reprezentatywne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 43,07 zł 54,60 zł
  w magazynie
 • Ochrona prawna zasobów naturalnych

  Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów naturalnych, także w jej wymiarze prawnym, ma współcześnie szczególnie doniosłe znaczenie. Jest to spowodowane rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw oraz presją związaną z wyczerpywaniem się części zasobów naturalnych przy często...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 39,77 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego

  Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego "spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w logopedii, zgodnie z najnowszą wiedzą na temat biologicznych, umysłowych i społecznych uwarunkowań...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 66,26 zł 84,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej

  Celem niniejszej pracy zbiorowej jest prezentacja współczesnych trendów i koncepcji terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz przedstawienie wybranych form terapii i metodyki ich realizacji zgodnie z aktualnymi założeniami pedagogiki...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 29,94 zł 37,80 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

  Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 49,69 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

  Autorka pokazała w swej pracy, jak w ciągu dwudziestu ostatnich lat zmieniało się i istotnie się zmieniło ujęcie zmiany ustrojowej: od ujęcia w kategoriach "przejścia do demokracji" przez analizy instytucjonalne, aż do ujęcia tej zmiany jako "części zmiany świata". Zbadanie tej właśnie zmiany w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 34,87 zł
  w magazynie
 • "Słowo Polskie" w latach 1918-1928

  Praca stanowi monografię lwowskiego dziennika „Słowo Polskie”, które pełniło rolę politycznego organu prasowego Narodowej Demokracji. Badaniom poddano funkcjonowanie i zawartość dziennika w latach 1918-1928. Cezurą czasową badań należy uznać za uzasadnioną i głęboko przemyślaną, gdyż zaznaczona...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 33,26 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Wyczerpywanie i odnowa

  Książka () Przemysława Kaliszuka proponuje nową interpretację interesującego, bo do dziś budzącego pewne kontrowersje zjawiska literackiego, jakim była polska proza innowacyjna wydawana w oficjalnym obiegu w latach 70. i 80. ()Autor rozprawy przystępuje do ponownej lektury tych dawnych tekstów i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Homo metahistoricus

  Niniejsza monografia to opowieść o moich subiektywnych spotkaniach z sześcioma kulturami poznającymi historię, sygnowanymi nazwiskami Jerzego Topolskiego, Zdzisława Cackowskiego, Krzysztofa Pomiana, Marca Blocha, Timothy'ego Snydera i Andrzeja Nowaka. To kultury poznające, w które ci wybitni...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,47 zł 48,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Media społecznościowe w trzecim sektorze

  Temat podjęty przez autorkę posiada nie tylko wymiar teoretyczny, ale też praktyczny. Poszerza on wiedzę specjalistów z zakresu procesów komunikowania publicznego, teorii polityki, wywierania wpływu na zachowania polityczne obywateli oraz działań komunikacyjnych odnoszących się do mechanizmów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  We władzy blogów

  O atrakcyjności książki, poza językiem, (...) decyduje kilka kwestii. Po pierwsze aktualność tematyki. Blogi nie okazały się być jedynie modą, ale stały się produktem medialnym, co Autorka zręcznie pokazuje. Drugą mocną stroną jest rzetelny przegląd literatury przedmiotu. Autorka przywołuje naukową...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jestem bardzo niefortunnym wyborem...

  Twórczość autora Szpicy będzie bowiem zawsze dla badacza formą "niefortunnego wyboru", a narzędzia badawcze użyte przez niego często będą "pływać po wierzchu" prozy pisarza, dając nieprawdziwe odbicia jednostkowej, niepowtarzalnej i skomplikowanej metody twórczej. Haupt - obserwator potrafił...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 28,16 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-39)

  Dominują w tomie piłsudczycy „cywilni”, ale przede wszystkim parający się polityką, administracją, samorządem, publicystyką, żurnalistyką, propagandą, nauką, czy nawet kulturą, bo już niekoniecznie gospodarką. To dowód, że pisanie prac z zakresu prozopografii bynajmniej do łatwych i prostych nie...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 68,04 zł 75,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)

  Recenzowana propozycja wydawnicza dr Eweliny Podgajnej wpisuje się wyśmienicie w rocznicę 100-lecia odbudowy państwa polskiego. Poświęcona jest bowiem myśli politycznej Wincentego Witosa, wybitnego męża stanu, trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej, który obok Józefa Piłsudskiego, Romana...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 34,93 zł 44,10 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne

  Monografia jest dziełem wartościowym w sensie poznawczym i aplikacyjnym [...], nowatorskim na gruncie polskim - zawiera pogłębioną wiedzę z obszaru neuropsychologii, ujmowanej z perspektywy jej historii, rozwoju, koncepcji teoretycznych i wskazań praktycznych w odniesieniu do procesu rehabilitacji...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 28,16 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

  Monografia wnosi nowatorski wkład w rozumienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz implikacji nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie. Wkład ten odnosi się tak do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. Jego zakres wskazuje na użyteczność sformułowanych wniosków...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,13 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał

  Opublikowanie zbioru (podobnie jak poprzednich tomów) ma kapitalne znaczenie dla osób zainteresowanych polskimi wierzeniami ludowymi: umożliwia szeroki dostęp do materiału dotychczas funkcjonującego w postaci nagrań. Upowszechniona zostaje w ten sposób baza, z której w różnorodny sposób mogą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Scripta manent

  Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okazji osiemdziesięciolecia urodzin wybitnego językoznawcy Profesora Michała Łesiowa, od ponad pół wieku związanego z lubelskim środowiskiem akademickim. Składa się ona z trzech częśći: Inni o Jubilacie, Jubilat o sobie oraz Bibliografia prac...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 21,49 zł 26,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Lublin: historia - społeczeństwo - gospodarka

  Lublin to miasto z 700-letnią historią. Od chwili nadania osadzie położonej nad Bystrzycą praw miejskich w 1317 roku aż po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Współcześnie jest dziewiątym pod względem liczby mieszkańców polskim miastem, stolicą województwa...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 38,26 zł 48,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Precedens w procesie orzekania

  W odróżnieniu od innych prac zajmujących się zagadnieniem precedensu, praca, oprócz analizy doktrynalnej, opiera się na zawodowym doświadczeniu Autorów wykonywujących swój zawód w sądach instytucjonalnie należących do różnych porządków prawnych. W tym wymiarze, perspektywy praktyki sędziowskiej w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 29,24 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych T.2 Rośliny

  Tom Rośliny jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w roku 1976 [] i realizowanej z różnym natężeniem do dziś. Cały Słownik zaplanowano na 7 tomów, które będą dotyczyć kolejno (w porządku biblijnego stwarzania świata) następujących działów: I....
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 49,69 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci...

  Książka dr B. Bilewicz-Kuźni Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym to ważna i znacząca publikacja w obszarze badań problematyki wspierania rozwoju umiejętności matematycznych i myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym Niewiele jest takich publikacji, w których poddaje...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 51,03 zł 56,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie

  Mariola Tymochowicz zebrała tu publikowane od połowy XIX wieku lodoznawcze i etnograficzne opisy pożywienia codziennego i obrzędowego, wykorzystała materiały z badań terenowych realizowanych przez etnografów po wojnie na obszarze województwa lubelskiego, dotyczących m. in. pożywienia i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 39,91 zł 50,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Komunizm. Tam i... z powrotem

  Książka jest pokłosiem namysłu nad szeroko pojętym zjawiskiem komunizmu. Pojęcie to potraktowaliśmy także jako hasło wywoławcze dla rozważań dotyczących roli lewicowych i emancypacyjnych impulsów społecznych w szeroko pojętej nowoczesności. Użycie nieostrego, niejednoznacznego i poniekąd...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości..

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym - moim zdaniem - autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wstęp do prawoznawstwa

  Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 29,82 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Niepamięć, postpamięć, współpamięć

  Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięcią zbiorową Zagłady, wnosząc istotny wkład w tę dziedzinę zarówno na poziomie teoretycznym, jak i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -21%
  Cena: Cena detaliczna: 31,60 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny