Wydawnictwo WNT


 • Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

  W książce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów, w tym: wyprowadzenie równań praw zachowania masy, pędu i energii dla gazów określenie, warunki występowania i klasyfikację rodzajów przepływów analizę właściwości fizycznych adiabatycznych i...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 51,68 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 48,24 zł
 • Tworzywa adhezyjne. Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego

  Prezentowane w monografii tworzywa adhezyjne, a zwłaszcza klejowe kompozyty naprawcze, znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w procesie napraw doraźnych urządzeń i sprzętu technicznego, zwłaszcza wtedy, kiedy istotnym zagadnieniem jest sprawne i szybkie przywracanie zdatności użytkowej...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 58,79 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 54,87 zł
 • Słownik włosko-polski z rozmówkami Minimum dla turysty Outlet

  Minimum dla turysty. Słownik włosko-polski z rozmówkami zawiera wybór przydatnych turystom terminów, uzupełniony przykładami często używanych zdań, podanymi w pobliżu odpowiednich hasłach. Terminy włoskie podano w kolejności alfabetycznej, a powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~....
  Książka, op. miękka
  Cena: Cena detaliczna: 8,40 zł
  w magazynie
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 4,50 zł
 • Satelitarne sieci teleinformatyczne Outlet

  Książka skierowana przede wszystkim do studentów elektroniki i telekomunikacji w wyższych szkołach technicznych, a także do wszystkich zainteresowanych łącznością satelitarną, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Książka jest poświęcona analizie rozwiązań technicznych umożliwiających...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 28,63 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 20,62 zł
 • Ubezpieczenia majątkowe. Część 1. Teoria ryzyka Outlet

  Książka jest trzecią pozycją serii Matematyka w ubezpieczeniach. Omówiono w niej teorię ryzyka w zastosowaniu do problemu kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Zaprezentowano następujące zagadnienia podstawowe: modele teorii ryzyka w krótkim i długim horyzoncie czasu zastosowanie modeli do...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 57,59 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 57,59 zł
 • Algorytmy aproksymacyjne Outlet

  Książka składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy aproksymacyjnych algorytmów kombinatorycznych dla wielu ważnych problemów, druga - zastosowania programowania liniowego w projektowaniu algorytmów aproksymacyjnych, a trzecia - trudności związanych z aproksymacjami i zliczaniem.
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 44,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 50,18 zł
 • Emulgatory Outlet

  W publikacji: aktywność powierzchniowa tworzenie i stabilizacja emulsji mikroemulsje formy krystaliczne tłuszczów i emulgatorów mezofazy i ich znaczenie w odniesieniu do żywności regulacje prawne dotyczące zastosowania emulgatorów w żywności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 19,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 19,50 zł
 • Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych Outlet

  W książce przedstawiono metody akceleracji obliczeń w systemach komputerowych przeznaczonych do realizacji obliczeń związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych na przykładzie systemów wizyjnych. Metody te dotyczą budowy specjalizowanych heterogenicznych systemów obliczeniowych, ze szczególnym...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 55,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł
 • Krystalizacja przemysłowa z roztworu

  Krystalizacja z roztworu jest metodą bardzo często stosowaną do rozdziału substancji i polepszenia jakości produktu. W książce autor przedstawił podstawy teoretyczne krystalizacji z roztworu i na tym tle omówił aktualny stan wiedzy dotyczącej zasad projektowania instalacji przemysłowych. Obszernie...
  Książka, op. miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,16 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 31,89 zł
 • Zadania z algebry liniowej Outlet

  Czytelnik znajdzie w tym zbiorze, oprócz przykładów i zadań, krótkie informacje teoretyczne. Obejmują one: macierze i wyznaczniki przestrzenie liniowe, przekształcenia liniowe układy równań liniowych wektory własne, postać kanoniczna Jordana funkcje macierzy, ortogonalność formy kwadratowe, postać...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 34,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 17,29 zł
 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania Outlet

  Omówienie zagadnień: podstawowe cechy fizykochemiczne ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalna średnica wewnętrzna rurociągu, strata liniowa ciśnienia medium w rurociągu, moc przesyłowa rurociągu, wymiary standardowe rur przewodowych.
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 55,13 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 39,38 zł
 • Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji

  W książce omówiono : paliwa silnikowe, oleje opałowe i środki smarowe oraz metody ich badań, oddziaływanie produktów naftowych na środowisko z uwzględnieniem podstawowych norm i dyrektyw Unii Europejskiej, paliwa zastępcze, proekologiczną certyfikację wyrobów naftowych, podstawy tribotologz...
  Książka, op. miękka
  Cena: Cena detaliczna: 60,44 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 56,41 zł
 • Wybrane zagadnienia e-edukacji Outlet

  Monografia zawiera najbardziej wartościowe , w opinii recenzentów, artykuły naukowe powstałe jako rozwinięcia referatów wygłoszonych na VII Konferencji Uniwersytet Wirtualny (2007r.). Artykuły dotycz zagadnień z czterech działów : * ogólnych problemów e-nauczania ( w tym filozoficznego podejęcia do...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 34,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 24,50 zł
 • Rerafinacja olejów przepracowanych

  Jest to monografia, w której przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat olejów przepracowanych, powstających głównie w wyniku eksploatacji silników i pojazdów mechanicznych. Oleje te stanowią niebezpieczne odpady i występują masowo. W książce omówiono zagrożenia, jakie one stanowią dla człowieka i...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 42,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 40,06 zł
 • Inżynieria zabezpieczeń

  Oto książka, w której czytelnik pozna narzędzia i techniki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Autor omawia podstawy inżynierii zabezpieczeń - od protokołów, kryptografii i kontroli dostępu do zagadnień organizacyjnych i przepisów. Rozważając bezpieczeństwo informacji z różnych...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 86,72 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 80,94 zł
 • Autocad 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych + CD

  Na wstępie Autorzy krótko opisali możliwości komputerowego wspomagania w działalności technicznej przy użyciu najczęściej spotykanych systemów CAD/CAE/CAM/CAMM. Przedstawili wiadomości praktyczne, dotyczące korzystania z pakietu AutoCAD 2004 oraz jego możliwości w zakresie tworzenia rysunków...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 51,68 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 48,24 zł
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe Outlet

  W książce przedstawiono architekturę i organizację układów pamięci DRAM i SRAM. Czytelnik znajdzie w niej informacje niezbędne do zrozumienia różnic w budowie układów RAM o różnych konstrukcjach. Będzie mógł świadomie wybrać dany układ pamięci, biorąc pod uwagę jego pojemność, szybkość działania,...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 27,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 39,00 zł
 • Narzędzia ułatwiające myślenie Outlet

  Autor prowadzi czytelnika od dziewiętnastowiecznej matematyki do współczesnej informatyki. Przedstawia fascynujące grono ekscentryków, indywidualistów, geniuszy i wizjonerów, których dokonania miały wielki wpływ na rozwój techniki komputerowej.
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 41,30 zł
  wysyłka do 72 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 59,00 zł
 • Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych

  Książka jest poświęcona zagadnieniom modelowania komputerowego zjawisk przebijana pancerzy, ze szczególnym uwzględnieniem pancerzy i osłon ceramicznych, szklanych oraz wielowarstwowych na podłożach metalicznych. Na wstępie omówiono ideę metody punktów swobodnych w jej najnowszej wersji ( metoda...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 34,16 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 31,89 zł
 • Metody formalne w inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego

  Rozwijający się rynek zastosowań systemów informatycznych powoduje wzrost zapotrzebowania na systemy, które powinny być rozwijane szybko, jak najmniejszym kosztem, przy zapewnieniu wysokiej jakości produktu końcowego. Choć wydaje się, iż oczekiwania te wzajemnie się wykluczają, wciąż podejmowane są...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 77,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 72,76 zł
 • Wprowadzenie do kompresji danych

  Autor wyjaśnia pojęcia dotyczące kompresji danych. Opisuje metody kodowania Shannona, Huffmana, kodowania arytmetycznego i słownikowego, próbkowania i kwantowania. Sporo miejsca poświęca kompresji obrazów statystycznych i obrazów wideo.Omawiane zagadnienia ilustruje trafnie dobranymi przykładami.Na...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 34,16 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 31,89 zł
 • Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych

  Modotologia projektowania technicznego, a szczególnie projektowania wspomaganego komputerem, jest ukierunkowana na osiąganie przez projektowany środek techniczny jak najlepszych parametrów technicznych - co jest zgodne z obowiązującym jeszcze dość powszechnie technocentrycznym paradygmatem...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 16,64 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 18,43 zł
 • Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania

  Książka składa się z pięciu części. W pierwszej autor wyjaśnia, co to jest produkt programowy i na czym polega proces wytwarzania oprogramowania; w drugiej omawia zagadnienia związane z kierowaniem przedsięwzięciem programistycznym; w trzeciej przedstawia klasyczne metody wytwarzania...
  Książka, op. twarda
  Cena: Cena detaliczna: 139,28 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 130,00 zł
 • Asortyment produktów programowych

  Autorzy przedstawiają proces FAST, opracowany w firmie AT&T, a rozwijany w Lucent Technologies, polegający na tworzeniu elementów rodziny programów. Opisują też metodę PASTA, służącą do modelowania procesów FAST. Wiele firm programistycznych opanowało produkcję oprogramowania, ale niewiele jest...
  Książka, op. twarda
  Cena: Cena detaliczna: 43,64 zł
  wysyłka w 48 godzin
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 31,75 zł
 • Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB

  Zmniejszające się zasoby energetycznych surowców naturalnych i konflikty polityczne w rejonach ich największego występowania uświadomiły producentom pojazdów zagrożenie globalnym kryzysem paliwowym i konieczność opracowania nowych technologii napędowych. Wprowadzanie innowacji rozpoczęto od...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 42,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 47,53 zł
 • Nagniatanie ślizgowe

  W książce zaprezentowane są wiadomości na temat procesu nagniatania ślizgowego gładkościowego. Jest to odmiana powierzchniowej obróbki plastycznej na zimno, w której twarda, kulista końcówka narzędzia jest dociskana i przesuwana po powierzchni obrabianej części. Metoda ta zapewnia uzyskanie...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 34,16 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 31,89 zł
 • Gwintowniki wygniatające. Konstrukcja, projektowanie, wykonanie

  Książka poświęcona jest zagadnieniom obejmującym konstrukcję, projektowanie i wykonanie gwintowników wygniatających. Książka adresowana jest do studentów kierunków mechanicznych wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów zajmujących się problematyką narzędzi i nowoczesnych technologii...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 25,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 23,71 zł
 • Technika wodno-mułowa. Urządzenia i procesy

  Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono urządzenia służące do transportu cieczy i zawiesin – ich systematykę, charakterystykę konstrukcyjną i hydrauliczną, parametry techniczne oraz procedurę ich doboru i obsługi. Przydatnym uzupełnieniem tego rozdziału są przykłady...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 51,68 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 48,24 zł
 • Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie

  Książka traktuje o bardzo ważnej i ciągle rozwijającej się dziedzinie, jaką jest robotyzacja procesów wytwarzania w dyskretnych systemach produkcyjnych. Autor przedstawia szeroki zakres zagadnień: od definicji i klasyfikacji robotów przemysłowych, przez budowę i kinematykę robotów o różnych...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 51,68 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 48,24 zł
 • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska

  Autor, pisząc ten podręcznik starał pragnął przybliżyć Czytelnikom podstawy teoretyczne procesów przenoszenia ciepła i masy. Przedstawił mechanizmy tych procesów, zależności kinetyczne oraz metody bilansowania. Omówił takie zagadnienia, jak: - przewodzenie ciepła i dyfuzja - procesy konwekcji...
  Akademickie podręczniki
  Cena: Cena detaliczna: 69,22 zł
  wysyłka w 24 godziny
  dodaj do schowka do koszyka najniższa cena z 30 dni: 64,60 zł

Bestsellery - Nauki ścisłe

Nowości - Podręczniki akademickie w TaniaKsiazka.pl