Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Polecane

  Mitologia Słowian - Aleksander Gieysztor

  Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono w nim aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą kilkaset pozycji), przygotowany częściowo przez Aleksandra Gieysztora i zachowany w rękopisie, częściowo...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,26 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich

  Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich to opowieść o jednym z najważniejszych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Autorzy: biolog i geolog opisują w niej jeden z przełomowych momentów w dziejach życia na Ziemi - wyjście kręgowców z wody na ląd. W arcyciekawy sposób - przystępny dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,92 zł 28,35 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących

  Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Filhellenizm w Polsce. Rekonesans

  Książka składająca się z przeszło dwudziestu studiów, dokumentuje pionierski na polskim gruncie interdyscyplinarny projekt badawczy, skupiający badaczy kilku pokoleń i kilku środowisk naukowych (m.in.: J. Axer, M. Kalinowska, M. Borowska, L. Droulia, J. Ławski). Trudny do rozwikłania konglomerat...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -92%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 54,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Transformacja nieoczywista Polska jako kraj imigracji

  Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji to systematyczna, interdyscyplinarna analiza charakterystyk i mechanizmów napływu cudzoziemców do Polski w kontekście funkcjonowania państwa i jego gospodarki. Jej autorzy nie ograniczają się do przeglądu dostępnych danych na temat imigracji do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -89%
  Cena: Cena detaliczna: 3,79 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Uskrzydlony umysł Antropologia słowa Waltera Onga

  Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga to próba całościowego ujęcia antropologicznej koncepcji amerykańskiego jezuity oraz podpatrzenia jego poznawczego optymizmu. Ong zdaje się mówić, że nie ma większej radości niż przekraczanie granic ludzkiego poznania w dialogu z innymi - inaczej...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -83%
  Cena: Cena detaliczna: 5,86 zł 33,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich

  Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym tomie są motywy samotności i wspólnoty. Autorzy artykułów, działający w rozmaitych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce, są specjalistami dawnych literatur romańskich: francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Połączyło ich poszukiwanie realizacji wspomnianych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -87%
  Cena: Cena detaliczna: 5,18 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa

  Od rozpoczęcia przeobrażeń ustrojowych w Polsce minęło już ponad dwadzieścia lat. Zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie, mają w wielu sferach życia publicznego wręcz rewolucyjny jakościowy charakter i objęły również aparat administracyjny państwa. Autorka, badając i opisując służbę cywilną III...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -87%
  Cena: Cena detaliczna: 6,56 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Liderzy i działacze

  Książka ta jest poświęcona zmianie idei pracy społecznikowskiej w Polsce, jaka dokonała się pod koniec XX wieku. Pokazuje, jaką drogę przeszli działacze fundacji i stowarzyszeń od początku idei trzeciego sektora do takiej jego postaci, jaką obserwujemy po dwudziestu latach, które mijają od czasu...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -84%
  Cena: Cena detaliczna: 6,22 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gra o jutro usług publicznych w Polsce

  Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych, rozumie ich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -91%
  Cena: Cena detaliczna: 2,77 zł 30,45 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Druga strona lustra

  Książka "Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI-XVII wieku" ukazuje inny świat, nie ten uchwytny w pierwszym rzędzie historycznych analiz, a potem opisany jako historia polityczna, gospodarcza czy historia kultury. Natalia Jakowenko dotarła do zjawisk, zachowań, sądów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,86 zł 41,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej

  Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, legły...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • 5 prac które zmieniły oblicze fizyki

  Niniejszy tom zawiera 5 artykułów, które Albert Einstein opublikował w pamiętnym 1905 roku. Prace te raz na zawsze zmieniły nasze poglądy na naturę czasu, przestrzeni i światła, autorowi zaś przyniosły sławę. - Rozprawa o nowej metodzie określania rozmiarów molekuł stała się w końcu jedną z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Litania i poezja

  Pierwsza w nauce polskiej monografia litanii napisana przez literaturoznawcę z wykorzystaniem metod poetyki historycznej i teoretycznej. Książka zawiera zwięzłą rekonstrukcję genezy litanii w kulturach starożytnych. Dogłębnie i wieloaspektowo przedstawia sposób powiązania gatunku z chrześcijańskim...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 44,86 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Inicjacje i transgresje Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa

  Sztuka XX i XXI wieku w swym wymiarze antystrukturalnym to pole zdobywania wtajemniczeń w "inne przestrzenie", "nowe światy", "ukryte znaczenia", "głębokie sensy". To także obszar, w którym dokonuje się przekroczeń konwencji społecznych, wychodzenia poza strukturę, wchodzenia w antystrukturalną...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 45,83 zł 46,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

  Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 40,81 zł 40,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Podstawy historii muzyki

  Podręcznik autorstwa jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzykologii XX wieku na świecie ma charakter syntezy, należy do kanonu literatury muzykologicznej i stanowi pewną apologię tradycji studiów nad muzyką klasyczną. Jest też jednym z nielicznych we współczesnej literaturze opracowań z...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 24,92 zł 25,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa

  Widząc aspiracje krajów sąsiedzkich wobec członkostwa w strukturach unijnych Bruksela potrzebowała wypracować spójną politykę, która miała być odpowiedzią na zaistniałą sytuację - niegwarantującą członkowstwa w strukturach europejskich, lecz stanowiącą alternatywę do procesu rozszerzenia, która...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pieśniarz i jego opowieść + CD

  Książka Pieśniarz i jego opowieść składa się z dwóch części. W pierwszej z nich autor zarysowuje ogólny model struktury i dynamiki twórczości ustnej, oparty na formule jako podstawowym czynniku komponowania opowieści przez pieśniarza i jednocześnie wiązania ich z tradycją. W drugiej części znajdują...
  Książka z płytą
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 53,37 zł 53,55 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju

  Dlaczego Ignacy Sachs? Można się zgadzać lub nie z całością jego analiz i przyjmować lub nie jego światopogląd, ale jest ON jednym z rzadkich myślicieli zajmujących się kondycją ludzką w czasach, gdy obowiązuje imperatyw ekologiczny. A tę dziedzinę zna doskonale, obcuje z nią, bada ją i o niej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,81 zł 40,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Języki afrykańskie

  Języki afrykańskie to unikalna na rynku polskim monografia uwzględniająca aktualny stan badań, a zarazem podręcznik akademicki i komendium wiedzy na temat języków Afryki. Zainteresuje nie tylko studentow afrykanistyki oraz etnolingwistyki, lecz także etnologów i geografów, a obfitość materiału...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 51,27 zł 51,45 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Lata mroku

  Powieść Ariyoshi Sawako porusza ważny problem kryzysu wartości, spowodowanego gwałtownymi zmianami w życiu społecznym nowoczesnej Japonii, w tym kwestię braku sprawnego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku w latach 70. XX w., kiedy pojawiły się pierwsze symptomy starzenia się społeczeństwa...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • "Drogi zeszycie...", "drogi ekranie...". O dziennikach osobistych

  "Drogi zeszycie...", "drogi ekranie...". O dziennikach osobistych to drugi polski wybór prac Philippe'a Lejeune'a, jednego z najwybitniejszych na świecie znawców pisarstwa autobiograficznego i dzienników osobistych, wieloletniego wykładowcy literatury francuskiej na Uniwersytecie Paris-Nord...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki

  Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,88 zł 19,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Informacja zdrowotna

  Unikatowy w skali kraju raport z badań eksploracyjnych przeprowadzonych w 2012 roku wśród pacjentów przychodni warszawskich z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych. Przedstawiony materiał pozwala naszkicować ścieżki zachowań informacyjnych, kontekst podejmowania decyzji i bodźce motywujące...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 31,35 zł 33,00 zł
  wysyłka w 24 godziny