Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek zostało założone w 1990 roku. Obecnie zalicza się do najważniejszych w Polsce wydawnictw naukowych. W ofercie oficyny znajdują się głównie książki i czasopisma historyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, politologiczne, filologiczne.

Wydawnictwo zajmuje się nie tylko publikacjami w języku polskim, znaczącą część oferty oficyny zajmują serie książek obcojęzycznych – chińskie, angielskie, niemieckie, francuskie, rosyjskie i włoskie. Wydawnictwo Adam Marszałek współpracuje z czołowymi ośrodkami edukacyjnymi z całego świata – Polski, Chin, USA, Kanady, Izraela, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Francji, Kazachstanu, Azerbejdżanu.

Najważniejszymi czasopismami wydawnictwa są m.in. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Azja-Pacyfik”, „Colloquia Communia”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Kultura i Edukacja”. Warto zwrócić uwagę także na interesujące serie dla dorosłych, np.: „Biblioteka Azji i Pacyfiku” „Miasta i Ich Dzieje”, „Oblicza Mediów”, „Dialog Europejski” Liryka Polska”, „Duet”. Z kolei dzieciom wydawnictwo proponuje „Serię z Lupą”, czy „Kulawą Kozę”.

W 2011 roku powstała polsko-chińska spółka Time Marszałek Group z siedzibą w Łysomicach. Swoją działalnością wydawniczą i biznesową obejmuje całą Europę.


 • Szkoła Wspólnota dążeń?

  Książka pod redakcją Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy i Mirosława J. Szymańskiego w sposób innowacyjny podchodzi do tradycyjnego problemu szkoły jako centrum zainteresowania badaczy edukacji. Autorzy analizują ją jako żywy organizm, system więzi i relacji oraz zespół aktorów...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  w magazynie
 • Kontrola controlling czy audyt.

  W monografii zaprezentowano rozważania dotyczące trzech kategorii: kontroli, controllingu i audytu. Są one niekiedy traktowane jako substytuty lub odrębne spojrzenia wspomagające zarządzanie, dlatego cenne jest wskazanie istoty każdej kategorii oraz przybliżenie podobieństw, różnic oraz narzędzi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 35,28 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie

  Prezentowana czytelnikom publikacja ma na celu zachęcenie do dalszej dyskusji nad kwestiami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, którego nie możemy ograniczać wyłącznie do jednego wymiaru. Każdy artykuł wyraża indywidualne zainteresowania autorów, a jednocześnie zachęca do dalszych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 31,74 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wojna a państwo

  Niniejsza książka jest efektem osobistych prac badawczych oraz bezpośredniej obserwacji działań koalicji międzynarodowej w Afganistanie w latach 2001-2014. Koalicja pod przewodnictwem Amerykanów w tym okresie usiłowała zbudować w Afganistanie efektywnie działające instytucje państwowe. W odbudowę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 35,28 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pogwarki z czasem

  "Pogwarki z czasem" to książka utrzymana w stylu groteski. Wiele w niej przerysowań, kpiny, absurdu, szpilek wbijanych w ludzkie słabostki i humorystycznych powiedzeń. Bohater książki jest osobą samotną. Samotną z wyboru.. Mógłby zamieszkać u córki, lecz tego nie chce. Uważa, że jego fascynacja...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 30,58 zł 36,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Eugeniusz Oniegin Romans wierszem

  Jest to Mozartowskie arcydzieło wdzięku, lekkości, dowcipu, polotu i finezji, połączonych z niezwykle wyrafinowaną formą wiersza i zdumiewającą prostotą języka. (Andrzej Lewandowski o Poemacie) Walory artystyczne przekładu "Eugeniusza Oniegina", który wyszedł spod pióra Andrzeja Lewandowskiego,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 16,46 zł 19,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

  Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 41,15 zł 48,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prawo rodzinne i spadkowe

  Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w referatach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 39,98 zł 47,60 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • The history of Poland

  The main idea behind The history of Poland. A National and State between West and East was to combine both scientific and educational qualities, as well as enable researchers and students to establish contact with the history of both the nation and the state.
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 41,16 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Bałkańska szachownica

  W badaniach geopolitycznych ważną role odgrywają Bałkany, które jako most pomiędzy Europą, Azją i Afryką były od wieków szczególnie konfliktogennym obszarem. Ich specyfika polega na tym, że nie tylko ścierają się tam interesy narodowe państw bałkańskich, ale także region ten stanowi strefę wpływów...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Świat arabski w języku, literaturze i kulturze

  Książka Świat arabski w języku, historii i kulturze to niezwykle interesująca monografia ukazująca w wielu przypadkach nieznane aspekty kultury arabsko-muzułmańskiej, w innych zaś proponująca odmienne interpretacje problemów już znanych i zdawałoby się rozwiązanych. [...] Zawarte w niniejszym tomie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Między złudzeniem a rzeczywistością

  Praca jest poświęcona sytuacji wewnętrznej PZPR i jej obrzeżom w okresie przywództwa Władysława Gomułki. Za jej zbiorowego bohatera uznać należy partyjne elity, zarównokierownicze, jak i funkcjonujące w luźnym związku organizacyjnym (ale silniejszym ideowym) z ruchem komunistycznym. Autor...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

  Monografia jest próbą analizy problemu niepodległości Czeczenii z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych Alexandra Wendta, będącej jedną z odmian konstruktywizmu społecznego. Analiza stanowi nowe spojrzenie na problem konfliktów w Czeczenii, relacje z Rosją i próby utworzenia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Anna German

  Jest to pierwsze wydanie tej książki w języku polskim. Publikacja została wsparta finansowo przez Fundację "Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia" (www.rospolcentr.ru). Wydanie wzbogacono unikatowymi zdjęciami i dokumentami z osobistych archiwów, a także fragmentami listów Anny German...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 41,16 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Szkoła wspierająca twórczość uczniów

  Książka ta zawiera unikalną, pogłębioną, wielowymiarową, opartą na solidnych podstawach metodologicznych analizę problematyki stymulowania twórczości dziecięcej w szkole. Autorka uzyskała tą drogą cenne wyniki badań, które mogą z powodzeniem służyć refleksji teoretycznej, ale i stanowić podstawę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tylko mnie dotknij

  Przystojny mąż, piękny dom, drogie ubrania... status, o jakim rodzina i koleżanki z małego miasteczka mogą jedynie marzyć. Trudno się dziwić, że smutek młodej mężatki traktują jako fanaberię osoby rozpieszczanej przez życie. Osamotniona w swoim dramacie Magda podejmuje decyzję, która wprawia...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 30,58 zł 36,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zbiór przypowieści Taoistycznych

  Taoizm, konfucjonizm i buddyzm uznawane są za trzy intelektualne filary tradycyjnej kultury chińskiej. Taoizm, który głosi "nierobienie niczego" (tzw. brak działania) oraz przyzwala na to, by rzeczy toczyły się swoim torem, miały szczególny wpływ na historię chińskiej myśli i kultury.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dzieci w anus mundi.

  Dzieci od zawsze są największym dobrem każdego narodu. To właśnie w nich pokłada się nadzieję na lepsze jutro. To właśnie one są przyszłością. To na ich twarzach maluje się uśmiech bez skazy, prawdziwy i szczery, w którym niejednokrotnie dostrzegamy nas samych... Czy możesz sobie wyobrazić, drogi...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 30,58 zł 36,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze Tom 5

  Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze Tom 5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze Tom 4

  W ostatnim czasie w wyniku współpracy wydawniczej Time Marszałek Group z chińskim wydawnictwem Foreign Language Teaching and Research Press ukazały się cztery tomy encyklopedycznego opracowania pt. "Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze". Publikacja ta jest efektem pracy wybitnych sinologów...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze Tom 2

  W ostatnim czasie w wyniku współpracy wydawniczej Time Marszałek Group z chińskim wydawnictwem Foreign Language Teaching and Research Press ukazały się cztery tomy encyklopedycznego opracowania pt. "Kluczowe pojęcia w chińskiej myśli i kulturze". Publikacja ta jest efektem pracy wybitnych sinologów...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • 150 nalewek na miodzie

  W publikowanych recepturach polecany jest głównie miód wielokwiatowy, który obok akacjowego i lipowego należy do miodów o specyficznym składzie, smaku i zapachu. Miody te nadają nalewkom szczególne walory smakowe i zapachowe, a przede wszystkim jakościowe. Zawarte w tych miodach bioskładniki czynią...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 11,76 zł 14,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Homo novus Outlet

  Akcja powieści rozgrywa się w połowie XXI wieku. Społeczeństwo dzieli się na trzy grupy: patrycjuszy, popularów i klony. Klony są idealnymi kopiami dzieci bogaczy. Powstały z tych samych gamet oraz gamet anonimowych dawców. Żyją w tajnych ośrodkach dorastania, służąc jako bank organów zastępczych w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 25,87 zł 26,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia ubioru

  Seria książek "Historia Chińskiej Cywilizacji" zjedna sobie czytelników dzięki ciekawym i inspirującym historycznym faktom i historiom, opowiadanym w sposób żywy i prosty, ale jednocześnie prowokujący do myślenia. Wiele kolorowych ilustracji zawartych w całej serii pozwoli czytelnikowi lepiej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pan na alfabecie

  To poezja mająca konstrukcję, acz nie konstruowana, głęboko myślowa, acz nieprzemyślana, nie jest planowana ani się nie sączy, ale wytryska w chwilach, gdy Krzysiek opanowuje kolejny paroksyzm ciała, a już nie da rady z duchem i dobrze: może jako osiłek z dyplomami z fitness nie byłby w stanie być...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 30,58 zł 36,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin

  Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje się w strategię Wydawnictwa Adam marszałek, które stało się w ostatnich latach czołowym promotorem...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Przemiany życia społecznego w Chinach

  W 2008 roku minęło trzydzieści lat realizacji polityki otwarcia w Chinach. Badania zmian społecznych w tym okresie stają się ważnym zagadnieniem badawczym dla naukowców w kraju i za granicą. Z doświadczeń historii i literatury tematu widać, że zmiany strukturalne społeczeństwa chińskiego,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 44,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie

  Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Kolekcja przyciąga doświadczonych i cenionych autorów, lecz również młodych naukowców, dla których jest ona formą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -16%
  Cena: Cena detaliczna: 23,52 zł 28,00 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności