Wydawnictwo Naukowe Katedra

 • Gentryfikacja Berlina Outlet

  "Gentryfikacja to słowo-klucz, niezbędne, aby zrozumieć dynamikę zmian w przestrzeni miejskiej. Dziś to jedno z najważniejszych zjawisk badanych przez urbanistów, proces głęboko zmieniający charakter kulturowy i społeczny dzielnic, w których zachodzi. Gentryfikację po raz pierwszy zaobserwowano i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -78%
  Cena: Cena detaliczna: 5,48 zł 25,01 zł
  w magazynie
 • Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu

  Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowania posthumanistycznej intymności Głównym celem mojego studium jest zbadanie zakresu możliwości budowania podmiotowych relacji pomiędzy użytkownikami różnych technologii medialnych a komunikowanymi za ich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 33,90 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społ.

  Prawno-rodzinna problematyka ochrony dziecka stanowi podstawę funkcjonowania najmłodszego członka w rodzinie. Zawiera w sobie prawo każdego dziecka do życia w rodzinie od momentu narodzin. Realizacja wymienionego podstawowego prawa stanowi o prawidłowym rozwoju jednostki w społeczeństwie, co...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu

  Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu. Historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursówZnaczenie tej książki dla współczesnej refleksji muzykologicznej zasadza się na dwóch podstawach. Jedną stanowi sam fakt podjęcia problematyki kanonu, marginalnie obecnej we współczesnych badaniach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 33,20 zł 40,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Sztuki walki i sporty walki

  Sztuki walki i sporty walki. W kierunku ogólnej teoriiKsiążka ta stanowi omówienie poszczególnych wymiarów i aspektów szeroko rozumianych sztuk walki od utylitarnych (samoobrona, samoleczenie) poprzez metodykę nauczania i treningu po kwestie filozoficzne i socjologiczne. Zainteresowania autora i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Góralski Etnodizajn

  Jako podstawę do rozważań na temat etnodizajnu mogłam wybrać twórczość ludową dowolnego regionu etnograficznego Polski. Jednak wziąwszy pod uwagę, że pierwsze wyraźne przejawy fascynacji rękodziełem ludowym i ludem w ogóle miały miejsce na Podhalu, było dla mnie oczywiste, że designem związanym z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 24,90 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii...

  Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej Z jednej strony korzystam z koncepcji analogicznej do proponowanej przez W. J. T. Mitchella i staram się badać to, w jaki sposób funkcjonuje sama kultura, a dyskurs studiów kultury wizualnej widzę jako narrację, podobną do studiów...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 37,67 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Miejsca muzyki. Perspektywa interdyscyplinarna

  Miejsca muzyki. Perspektywa interdyscyplinarna, red. Magdalena Parus, Szymon Nożyński Książka, którą przedstawiamy czytelnikom, jest próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na muzykę i miejsca, w których jest obecna. [...] Publikacja ta to także miejsce spotkania badaczy reprezentujących różne...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 33,20 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców...

  Materie kultury. Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast W swej najnowszej książce Piotr Jakub Fereński ukazuje relacje zachodzące pomiędzy kulturą, miastem i życiem jego mieszkańców. Autor proponuje specyficzny sposób czytania nakładających się na siebie w przestrzeni miejskiej kodów....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kulturowe analizy patriotyzmu

  Publikacja dofinansowana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Oddział w Gdańsku. Trudno nie pytać, jaki obecnie jest polski patriotyzm. W czym się przejawia? Jak wygląda na tle innych podobnych uczuć, doznań, postaw czy zachowań? Naszym celem jest podjęcie zbiorowej refleksji nad tym, czym jest...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 37,67 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej

  Niniejszą publikację kierujemy do wszystkich osób, którym problematyka i idee edukacji równościowej są szczególnie bliskie. Jej zamierzony interdyscyplinarny charakter w zamyśle redaktorów ma odpowiadać celowi poznawczemu, przez co może stać się ona przydatna dla studentek i studentów pedagogiki,...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 45,00 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Swój - Obcy - Wróg

  Inny jest trwałą figurą naszego myślenia. Zdaje się, że napisano już o tym wszystko, rozpisując Inność na wszelkie możliwe warianty. Wynika to z faktu, że świat zawsze był wielokulturowy, był zatem od zarania dziejów melangé różnych konwencji życia, które ścierały się ze sobą, rywalizowały, ale...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,50 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • PostindustriaLab

  PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia wyrasta nie tylko z potrzeby wypracowania transdyscyplinarnej ścieżki...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 33,20 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość

  Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0) Tytuł monografii – Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver 2.0) – wyraźnie nawiązuje do klasycznych socjologicznych pozycji z przełomu tysiącleci. Nie chodzi jednak o podkreślenie wagi nowej książki, nie stawia ona sobie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 37,35 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kiedy dom zaczyna płonąć

  Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wrógw Trzeciej Rzeszy – perspektywakonstruktywistycznej socjologii wiedzy „Autor z perspektywy konstruktywistycznej – a dokładniej TZI, czyli teorii zwrotu inkorporacyjnego – podejmuje zagadnienia zaanonsowane w tytule pracy, egzemplifikując je szczególnie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 49,80 zł 60,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nicponie pokolenie roczników 70. i wczesnych 80..

  Książka Grzegorza Wójcika jest analizą literackiej oraz filmowej twórczości pokolenia roczników siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych, doświadczającego zjawisk epoki transformacji po 1989 roku oraz okresu „końca wieku”. Bohaterami poszczególnych rozdziałów są zarówno tytułowi „NICponie”,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kilka słów o człowieku...

  Kilka słów o człowieku… Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów na tematy ważne i bardzo ważne, obejmujące swoim zakresem takie nauki, jak socjologia, psychologia, filozofia oraz pedagogika. Początkowo artykuły miały być...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 29,05 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kulturowe konteksty dzieciństwa

  Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno-pedagogiczne Monografia, którą oddajemy do rąk czytelnika, ze względu na swą tematykę wpisuje się w pola teoretyczne i praktyczne szeroko pojętej edukacji międzykulturowej. Jako autorki podjęłyśmy wysiłek rozpoznania i zrozumienia dziecięcych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 37,67 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • W stronę wspólnotowości

  Monografia W stronę wspólnotowości jest książką arcyciekawą, ważną i potrzebną. W świecie rozpadania się tradycyjnych wspólnot i osłabiania więzi społecznych istnieje nagląca potrzeba, by przyjrzeć się bliżej nie tylko zróżnicowaniu wspólnot, ale i mechanizmom ich konstruowania, destrukcji oraz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 33,20 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Edukacyjne konteksty konstruktywizmu

  Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi alternatywę dla edukacji o charakterze transmisyjnym, zrywając jednocześnie z dotychczasową ideologią...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 33,20 zł 40,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Budowanie świadomości marki w klubie sportowym

  "To nie tylko podręcznik brandingu, a więcdziałania na polu marketingu. To także spojrzenie na kulturękibicowską i funkcje, jakie pełni sport i organizacjesportowe (socjologia). To również przewodnik po strukturachi mechanizmach funkcjonowania profesjonalnychklubów piłkarskich (organizacja i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 22,60 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Między empatią a okrucieństwem

  Książka Między empatią a okrucieństwem stanowi trzeci tom serii "Zielona Historia Literatury" i wpisuje się w nowoczesny nurt badań z kręgu studiów nad zwierzętami (animal studies), próbującymi opisać między innymi związki między człowiekiem a pozostałymi istotami zamieszkującymi glob ziemski....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kryminał. Ćwiczenia z komparatystyki kulturowej

  Parafrazując tytuł klasycznego filmu, można by powiedzieć, że kryminał zostawia ślad. I takie właśnie ślady interesują autorów tej monografii. Mowa więc o zapachu (ściślej: o „zgniliźnie”) jako ważnym tropie w twórczości Joanny Chmielewskiej. A także o roli dźwięku i doznań audytywnych w pewnej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 30,15 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • PRL-owskie re-sentymenty

  Zebrane w tym tomie studia układają się w dwa nurty. Pierwszy odnosisię do zjawisk będących świadectwami życia kulturalnego w PRL-u,stanowiących rodzaj kroniki PRL-u. Drugi, znacznie obszerniejszy, związanyjest z pamięcią o PRL-u dotyczącą różnych obszarów życia społecznegoi kulturalnego oraz...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Życie wartościowe w perspektywie aksjologii...

  Współczesność stwarza niespotykane dotychczas możliwości rozwoju, urzeczywistniania twórczego potencjału jednostki, a jednocześnie niesie ze sobą szereg zagrożeń życia, od ekologicznych po cywilizacyjne. Niezbędny jest zatem pedagogiczny namysł nad wychowaniem do życia wartościowego, z całym...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 36,00 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prognozowanie teraźniejszości

  Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu Redakcja i wstęp -Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek Książka, którą Czytelnik ma przed sobą, traktuje o tym, jak „społeczeństwo ryzyka”, by posłużyć się efektowną formułą Ulricha Becka, ustępuje przed ryzykiem życia w społecznościach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 30,15 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce...

  Książka Krzysztofa Stachury to znakomicie napisany, wsparty badawczą pasją opis nowych porządków w ramach procedur uspołecznienia. Jest to rozprawa o potrzebie nienakierowanego na praktyczny cel „wychodzenia do ludzi” w dobie sieci, o głodzie towarzyskości w czasach, gdy ci głodni siedzą przed...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 30,15 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Instytucja medialna przez pryzmat płci

  Wartość materiału zebranego przezGretę Gober wynika nie tylko z konsekwentności i ukierunkowania badań, ale także z faktu, iż były one prowadzone w instytucji medialnej, do której nie jest łatwo przeniknąć. Jak się okazuje, fakt, że przedmiotem badania była polska telewizja publiczna, wcale nie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 41,50 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny