Wydawnictwo Naukowe Umk

 • Praca operacyjna Policji

  Czynności operacyjno-rozpoznawcze to najbardziej utajnione metody i formy pracy policyjnej. Wymagają specyficznych umiejętności, niektóre z nich zastrzeżone są tylko dla funkcjonariuszy posiadających najwyższe kwalifikacje. Budzą duże emocje i zainteresowanie. Są tematem powieści oraz filmów...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,45 zł
  w magazynie
 • Historia naturalna

  Tekst, wstęp, przekład i komentarz - Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak Dzieło Pliniusza Starszego Historia naturalis, liczące 37 ksiąg, nie doczekało się do tej pory pełnego przekładu na język polski. Rzecz zastanawiająca, ponieważ stanowi ono jedno z...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 74,52 zł
  w magazynie
 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

  Wśród głównych przesłanek, które skłoniły autora do podjęcia badań dotyczących innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego, były wyniki płynące z badań empirycznych przeprowadzonych wśród tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w latach 2009-2011, w ramach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,64 zł
  w magazynie
 • Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920

  Publikacja jest monografią śliwickiej nekropolii. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza –stanowiąca opis cmentarza – omawia zakres chronologiczny pracy, lokalizację cmentarza, jego historię na tle ustawodawstwa państwowego i kościelnego, symbolikę, materiał i technikę wykonania pomników...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 52,60 zł
  w magazynie
 • Komunikacja w logopedii Terapia, wspomaganie, wsparcie

  Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego. Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i niewerbalnej. A zatem napisana...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,07 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Historia sceptycyzmu

  Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 41,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Centralne i terytorialne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410

  Prezentowane w niniejszej książce wyniki badań nad genezą, rozwojem, przekształceniami i zakresem kompetencji centralnych i terytorialnych organów władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 zostały po raz pierwszy opublikowane w 2001 roku. Z racji szybkiego wyczerpania nakładu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 37,26 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem - swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,88 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Mikołaj Kopernik

  Wznowiona w tym wydaniu biografia Mikołaja Kopernika, pióra wybitnego mediewisty prof. Karola Górskiego, choć od jej powstania minęło przeszło 40 lat - jest w Polsce ciągle jedyną biografią naukową naszego astronoma, patrona Uniwersytetu w Toruniu. Powstało w najnowszej historiografii polskiej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 43,83 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pszczele historie cz.2

  "Cukrzyca nie jest słodką chorobą" i wie o tym coraz więcej ludzi w Polsce. Kontrola glikemii dotyczy również dzieci. "Pszczele historie" w prosty sposób opisują procesy fizjologiczne związane z chorobą oraz ich mechanizmy. Zdaniem dr hab. Natalii Marek-Trzonkowskiej, zajmującej się tematyką...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 27,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

  Monografię doktor Anny Andruszkiewicz należałoby wyróżnić w szczególny sposób, jest ona próbą całościowego, naukowo uzasadnionego ujęcia aspektów funkcjonowania zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy w odniesieniu do ich stanu zdrowia. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie poznawcze dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zawód dziennikarz Między misją a profesją

  Prawo prasowe definiuje dziennikarzy jako osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmujące się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Jednocześnie ustawa z 1984 roku jasno określa zadania i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • GeoGebra wprowadzanie innowacji edukacyjnej

  Z opinii recenzentów: „Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają się wypełnić autorzy książki GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej. Książka ta powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będącej głównym ośrodkiem rozwoju i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 21,92 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

  Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnych środowiskach, w tym między innymi wśród toruńskich historyków, historyków sztuki, dydaktyków oraz nauczycieli praktyków. W prezentowanym tomie dotykamy zagadnienia zamków,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,45 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski

  Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski to 9000 haseł przedstawiających podstawowe i specjalistyczne słownictwo w 21 rozdziałach: Zwroty ogólne Człowiek Rodzina i praca Odzież Kolory Dom Produkty spożywcze Środki transportu Edukacja Sport Sztuka Religie i obrzędy Wojsko i władza sądownicza...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 52,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Dziennik młodego Niemca Wspomnienia 1939-1940

  Przekład i redakcja naukowa - Liliana Lewandowska W 1939 r. wskutek ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow, który włączał państwa bałtyckie w sowiecką sferę wpływów, jednocześnie gwarantując Niemcom prawo do ewakuacji rdzennej ludności niemieckiej z tych terenów, m.in. na Łotwie i w Estonii rozpoczęła...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 32,88 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Dylemat więźnia Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

  Książce tej przyświeca przekonanie, że dotychczasowe wyjaśnienia mechanizmów działania oraz genezy ateńskiego ostracyzmu są niewystarczające. Mało miejsca poświęca się w niej słynnym ostrakom, czyli ceramicznym skorupom, na których Ateńczycy skrobali imiona nielubianych polityków. Zdaniem autora...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 35,07 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Gra o armię

  W pierwotnym zamyśle książka oddana do rąk Czytelników miała stanowić analizę reformy armii rosyjskiej zapoczątkowanej przez ministra Anatolija Sierdiukowa. Głównym problem miało być wykazanie zmian ilościowych i jakościowych, jakie zaszły w rosyjskich siłach zbrojnych od 1991 roku. Szybko jednak...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,64 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Chemia kosmetyczna Wybrane zagadnienia

  Niezwykle szybko rozwijający się przemysł kosmetyczny oraz moda na zdrowy i młody wygląd stały się istotnym elementem rozwoju cywilizacji u progu XXI wieku. Istnieje też potrzeba przekazywania informacji o tym, jakie substancje działają korzystnie na skórę i włosy człowieka oraz jego ogólne...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 70,89 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów

  Rozdział 1. Zmiany wyglądu uzupełnień w konserwacji malarstwa sztalugowego - stan badań / 11 Rozdział 2. Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów i ich trwałość optyczna. Wyniki obserwacji / 16 2.1. Opinie konserwatorów na temat stabilności optycznej uzupełnień ubytków warstwy malarskiej /...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,03 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548

  Część pierwsza. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525-1548 Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525-1526 1. Przełomowe znaczenie traktatu krakowskiego z 1525 roku dla stosunków...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 61,37 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku

  Bielizna, będąc sekretną częścią garderoby, skrywana była przez wieki pod odzieżą wierzchnią tak starannie, że wydawała się wręcz nieobecna. Z czasem jednak coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu, kształtując formę okryć wierzchnich. Wyłaniające się spod nich detale i ozdoby współtworzyły bowiem...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 131,50 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Testosteron Rex

  Oto Testosteron Rex: znajoma, wiarygodna, rozpowszechniona i wpływowa historia płci i społeczeństwa. Splatająca twierdzenia na temat ewolucji, mózgów, hormonów i zachowania, prezentująca zgrabne i przekonujące wyjaśnienie trwałości naszego społeczeństwa i pozornie zawiłych niewrówności płciowych....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 43,83 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • LaTeX dla matematyków

  Bartosz Ziemkiewicz i Joanna Karłowska-Pik współpracują ze sobą od blisko 10 lat. Z wykształcenia probabiliści, z zamiłowania dydaktycy. Pracują jako nauczyciele akademiccy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy dydaktycznej propagują...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 43,83 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Przestępcy seksualni

  Przestępcy seksualni zwykle postrzegani są w dość jednolitych kategoriach – jako sprawcy, którzy w wynaturzonych czynach seksualnych realizują swoje potrzeby seksualne. W wielu wypadkach przestępstwa te określane są mianem crime of passion. Po tym pojęciem skrywa się fałszywa sugestia, że sprawcy...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 52,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych

  Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z głównych nurtów badań w nowoczesnych finansach. Ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na implementację tego procesu wewnątrz swoich organizacji. Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 35,07 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Urojenia płciowe

  Wstęp i opracowanie naukowe - Aleksandra Derra Przekład - Aleksandra Derra, Alicja Łuka i Wojciech Sak Możemy być uprzedzeni, nawet jeśli tego nie chcemy. Myślę, że niewiele osób przyznałoby, że kobiety należy oceniać zgodnie z wyższymi, trudniejszymi i zmiennymi standardami; karać je za zachowanie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,03 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Paris et les artistes polonais 1945-1989 / Paris and the Polish artists 1945-1989

  Paris et les artistes polonais 1945-1989 / Paris and the Polish artists 1945-1989 is a volume dedicated to Polish-French artistic relations after the Second World War, in times dominated politically by communist ideology and defined by Poland`s place within the camp of the countries of `people`s...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 63,56 zł
  wysyłka do 72 godzin