Wydawnictwo Naukowe Umk

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

  Wśród głównych przesłanek, które skłoniły autora do podjęcia badań dotyczących innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego, były wyniki płynące z badań empirycznych przeprowadzonych wśród tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w latach 2009-2011, w ramach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 36,48 zł 38,00 zł
  w magazynie
 • Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920

  Publikacja jest monografią śliwickiej nekropolii. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza –stanowiąca opis cmentarza – omawia zakres chronologiczny pracy, lokalizację cmentarza, jego historię na tle ustawodawstwa państwowego i kościelnego, symbolikę, materiał i technikę wykonania pomników...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 46,08 zł 48,00 zł
  w magazynie
 • Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii Tom 6

  Szósty tom pracy Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii pod redakcją Aleksandra Smolińskiego tworzą cztery autonomiczne studia: trzy dotyczące jazdy polskiej oraz jedno poświęcone kawalerii obcej, mianowicie, co jest nowością, jazdy późnorzymskiej. Są one efektem licznych i bogatych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 46,08 zł 48,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Idąc Wytyczasz drogę

  Książka "Idąc - wytyczasz drogę" przedstawia życie "zwyczajnego" bohatera na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych okresu międzywojennego. Nie jest to tylko opowieść o losach jednostki, bowiem umiejętność obserwacji, barwność opisu przy znacznej wrażliwości na sytuację osób, z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 38,40 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Początki chasydyzmu polskiego

  Książka omawia kolejne etapy formowania się chasydyzmu besztiańskiego i jego przełomowe momenty. Autor wykorzystał nowe źródła, które korygują i uzupełniają obraz początków chasydyzmu. Oprócz polskich źródeł są to przede wszystkim dzienniki misjonarzy Institutum Judaicum z Halle, którzy w latach...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 34,56 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Firmy rodzinne

  Analizując literaturę dotyczącą procesów zarządzania w organizacjach, zauważamy, że zasady i warunki sprawnego funkcjonowania organizacji takich jak przedsiębiorstwa rodzinne należą do mało rozpoznanych w Polsce, a wiedza o ich zachowaniach jest rozproszona. Mimo iż kluczowe procesy zarządzania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 26,88 zł 28,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Drogi i miejsca religijności ludowej

  Monografia pt. Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)stanowi rezultat pogłębionych zainteresowań badawczych autora oscylujących wokół tematyki relacji człowiek-sacrum w kulturze. W...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 44,16 zł 46,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

  "[...] książka jest niewątpliwie ważną pozycją wpisującą się w dyskurs dotyczący związków edukacji i demokracji, poszukiwania modelu zaangażowania obywatelskiego poprzez edukację, demokratyzacji edukacji i przyczyn jego nieobecności w codzienności edukacyjnej. Prezentowane w monografii badania są...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 36,48 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich

  Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich jest pierwszą tego typu publikacją, zawierającą możliwie kompletny rejestr wyrażeń i konstrukcji opartych na powtarzaniu elementu leksykalnego. Rejestrowane są tutaj trzy typy powtórzeń. Pierwsze dwa to jednostki języka polskiego - repetycje...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 27,85 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

  "Książka zawiera niezwykle staranną, wszechstronną i dogłębną analizę stosunkowo nowego i słabo znanego u nas nurtu w naukach o zarządzaniu określanego mianem Positive Organizational Scholarship [oraz] wyjątkowo udane połączenie wątków teoretycznych i empirycznych opartych na prowadzonych przez...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 40,32 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gry z tożsamością

  Dlaczego tatuowanie ciała staje się dziś w Polsce coraz bardziej popularne? Czy tatuaż to jedynie ozdoba, czy może coś więcej - forma ekspresji siebie i kształtowania własnego "ja"? Czy osoby wytatuowane podkreślają w ten sposób swoją inność i nonkonformizm, czy też przynależność do pewnej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 34,56 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zdzisław Ruszkowski (1907-1991)

  Zdzisław Ruszkowski (1907-1991), malarz i grafik. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1924-1929) u Wojciecha Weissa, Józefa Mehoffera, Stanisława Kamockiego oraz Władysława Jarockiego i w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 40,32 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw

  Prezentowana książka jest w polskiej literaturze przedmiotu jedynym monograficznym opracowaniem poświęconym oszustwom i innym związanymi z nimi przestępstwom w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej. Monografia składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zwieńczonych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 44,16 zł 46,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Komunikacja w logopedii Terapia, wspomaganie, wsparcie

  Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego. Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i niewerbalnej. A zatem napisana...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 30,72 zł 32,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia sceptycyzmu

  Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 36,48 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Centralne i terytorialne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410

  Prezentowane w niniejszej książce wyniki badań nad genezą, rozwojem, przekształceniami i zakresem kompetencji centralnych i terytorialnych organów władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 zostały po raz pierwszy opublikowane w 2001 roku. Z racji szybkiego wyczerpania nakładu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 32,64 zł 34,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem - swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 28,80 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Mikołaj Kopernik

  Wznowiona w tym wydaniu biografia Mikołaja Kopernika, pióra wybitnego mediewisty prof. Karola Górskiego, choć od jej powstania minęło przeszło 40 lat - jest w Polsce ciągle jedyną biografią naukową naszego astronoma, patrona Uniwersytetu w Toruniu. Powstało w najnowszej historiografii polskiej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 38,40 zł 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pszczele historie cz.2

  "Cukrzyca nie jest słodką chorobą" i wie o tym coraz więcej ludzi w Polsce. Kontrola glikemii dotyczy również dzieci. "Pszczele historie" w prosty sposób opisują procesy fizjologiczne związane z chorobą oraz ich mechanizmy. Zdaniem dr hab. Natalii Marek-Trzonkowskiej, zajmującej się tematyką...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 24,00 zł 25,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pszczele historie część 1

  "Cukrzyca nie jest słodką chorobą" i wie o tym coraz więcej ludzi w Polsce. Kontrola glikemii dotyczy również dzieci. "Pszczele historie" w prosty sposób opisują procesy fizjologiczne związane z chorobą oraz ich mechanizmy. Zdaniem dr hab. Natalii Marek-Trzonkowskiej, zajmującej się tematyką...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 24,00 zł 25,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zawód dziennikarz Między misją a profesją

  Prawo prasowe definiuje dziennikarzy jako osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmujące się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Jednocześnie ustawa z 1984 roku jasno określa zadania i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 36,48 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • GeoGebra wprowadzanie innowacji edukacyjnej

  Z opinii recenzentów: „Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają się wypełnić autorzy książki GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej. Książka ta powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będącej głównym ośrodkiem rozwoju i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 19,20 zł 20,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

  Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnych środowiskach, w tym między innymi wśród toruńskich historyków, historyków sztuki, dydaktyków oraz nauczycieli praktyków. W prezentowanym tomie dotykamy zagadnienia zamków,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 34,56 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Historia Norwegii

  "Historia Norwegii (do roku 1814)" to pierwsza na polskim rynku wydawniczym akademicka książka poświęcona dziejom tego kraju. To poniekąd także duża część historii całej Skandynawii, gdyż na przestrzeni wieków Norwegia niejednokrotnie dzieliła wspólną historię z Islandią, Danią i Szwecją. Autor...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 57,60 zł 60,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski

  Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski to 9000 haseł przedstawiających podstawowe i specjalistyczne słownictwo w 21 rozdziałach: Zwroty ogólne Człowiek Rodzina i praca Odzież Kolory Dom Produkty spożywcze Środki transportu Edukacja Sport Sztuka Religie i obrzędy Wojsko i władza sądownicza...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 46,08 zł 48,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Praca operacyjna Policji

  Czynności operacyjno-rozpoznawcze to najbardziej utajnione metody i formy pracy policyjnej. Wymagają specyficznych umiejętności, niektóre z nich zastrzeżone są tylko dla funkcjonariuszy posiadających najwyższe kwalifikacje. Budzą duże emocje i zainteresowanie. Są tematem powieści oraz filmów...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 34,56 zł 36,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wymyślając przyszłość

  Przekład i opracowanie - Ewa Bińczyk, Jakub Gużyński, Krzysztof Tarkowski Jakikolwiek ruch społeczny, który pragnie zachować polityczną sprawczość i znaczenie, musi stawić czoła opisanym wyżej możliwościom rozwojowym naszego świata technologicznego. Nasza wyobraźnia społeczna musi wykraczać poza...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 40,32 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dziennik młodego Niemca Wspomnienia 1939-1940

  Przekład i redakcja naukowa - Liliana Lewandowska W 1939 r. wskutek ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow, który włączał państwa bałtyckie w sowiecką sferę wpływów, jednocześnie gwarantując Niemcom prawo do ewakuacji rdzennej ludności niemieckiej z tych terenów, m.in. na Łotwie i w Estonii rozpoczęła...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -4%
  Cena: Cena detaliczna: 28,80 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny