Wydawnictwo Pedagogiczne Znp

 • Nowe lektury licealistów Propozycje metodyczne Outlet

  Autorka zaprezentowała w publikacji literackie obrazy Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1914-1989. Kompetentnie i interesująco omawia dzieła współczesnych pisarzy polskich i obcych, którzy znajdują się na liście lektur w podstawie programowej dla nowego, zreformowanego liceum. Dlatego stanowi...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -32%
  Cena: Cena detaliczna: 5,75 zł 8,40 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Edukacja wczesnoszkolna nr 2 2018/2019

  Edukacja wczesnoszkolna nr 2Rok szkolny 2018/2019Zeszyty Kieleckie
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 19,00 zł 20,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Zostań mistrzem ortografii

  Publikacja autorstwa Edyty Wójcickiej to zbiór najważniejszych zasad ortograficznych i bogaty zestaw dyktandi krzyżówek. Są to teksty o różnym stopniu trudności, w których wykorzystano konkretne reguły,ale jednocześnie nawiązujące do ogólnie znanych tekstów literackich i rzeczywistości bliskiej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,79 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wierszyki ćwiczące samogłoski a, e, i, o, ó, u, y

  Książka to zbiór 60 wierszyków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.Materiał przeznaczony jest do utrwalania prawidłowej wymowy głosek: a, e, i, o, ó, u, y.Publikacja polecana jest logopedom, rodzicom, nauczycielom wychowania przedszkolnegoi edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutom...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 17,46 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Trzymaj styl. Praktyczna nauka poprawnej polszcz.

  Język jest tworem żywym, ciągle się przeobrażającym. Reaguje bowiem na zmieniającą się rzeczywistość, dostosowuje się do warunków życia i potrzeb komunikacyjnych jego użytkowników. Tempo życia uległo wyraźnemu zwiększeniu, szukamy również sposobów na przyspieszenie komunikacji. Niestety, tak jak w...
  Podręcznik
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nauczanie Początkowe. Kszt. zint. nr 2 2016/2017

  Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane 2016/2017 nr 2.
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,91 zł 20,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci

  Dramaty dla dzieci autorstwa Agnieszki Kuszy (instruktorki teatralnej, polonistki i dramatopisarki) przeznaczone są dla najmłodszych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teksty te można potraktować jako udramatyzowane bajki. Nie tylko pełnią funkcję dydaktyczną, ale również terapeutyczną - w ramach...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,52 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Na styku literatury i innych sztuk

  Autorki publikacji proponują, jak wprowadzać współczesne dziecko w nowe, nieznane dla niego obszary, czasami przyjemne, innym razem niebezpieczne. Szczególnie te ostatnie, zarezerwowane dla ludzi starszych, bardziej doświadczonych życiowo, stają się często przyczyną wielu dziecięcych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 17,18 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wierszyki ćwiczące głoski l, ł, m, n, ń, ni

  Książka to zbiór 50 wierszyków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.Materiał przeznaczony jest do utrwalania prawidłowej wymowy głosek: l, ł, m, n, ń, ni.W każdym wierszyku głoski powtarzają się wielokrotnie i zaznaczone są innym kolorem tak,aby dziecko czytając, łatwiej je...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 16,44 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo w oświecie cz.II Ustawy oświatowe

  Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowiązujące w okresie wdrażania reformy systemu oświaty....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 47,48 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nauczycielskie Prawo Pracy - Karta Nauczyciela

  Tom zawiera podstawowe przepisy ustawowe regulujące sposób funkcjonowania jednostek oświatowych z uwzględnieniem okresu przejściowego wdrażania reformy systemu oświaty; wersja ujednolicona ustaw zawiera również przepisy zmieniające się w najbliższym czasie.Zawartość tomu:1. PRAWO OŚWIATOWE2. USTAWA...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Porcelanowa lala. Etiudy sceniczne o dorastaniu 2

  Porcelanowa lala. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Część II to kolejny tom pedagogicznych dramatów terapeutycznych autorstwa Inki Dowlasz. I jak zwykle u tej autorki lejtmotywem wszystkich tekstów jest próba nawiązania dialogu. Porcelanowa lala porusza problem anoreksji, który z kolei staje się...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O dialogu kultur w edukacji polonistycznej

  W XXI wieku wielokulturowość stała się faktem we współczesnym świecie, a międzykulturowość dołączono do zadań i wyzwań edukacyjnych szkoły.W procesie kształtowania postaw otwartości i tolerancji, przełamywania barier kodu komunikacyjnego szczególna rola przypada nauczycielowi-poloniście, który...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 12,94 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Solo, ale w ostrogach. Por. dla samot. rodziców

  Książka jest adresowana do matek i ojców, którzy samotnie wychowują swoje dzieci oraz do osób z ich otoczenia. Zainteresowani znajdą tu informacje, porady i wskazówki przydatne w codziennym zmaganiu się z problemami, jakie może przynieść samotne rodzicielstwo. Rodzic dowie się, co dzieje się z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 22,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wierszyki ćwiczące głoski k,g, f, w, p, b, r, t,d

  Książka zawiera zbiór zabawnych wierszyków doskonalących poprawną wymowę głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiersze opatrzone zostały grafikami do pokolorowania. Dziecko, ilustrując, nadaje bohaterom wierszy indywidualny...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 19,53 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wygraj z dysgrafią. Zbiór ćwiczeń dla uczniów

  Dysgrafia, obok dysleksji i dysortografii, jest częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zaburzenie to definiuje się jako zespół trudności w opanowaniu umiejętności pisania pod względem graficznym, który sprawia, że pismo jest nieestetyczne oraz mało lub zupełnie nieczytelne. Niniejsza publikacja...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 16,16 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Ortograficzne harce i podchody

  Zbiór ćwiczeń doskonalących umiejętności językowe: • poprawną pisownię wyrazów z h i ch, • rozumienie czytanego tekstu, • redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych. Książka przeznaczona dla: • uczniów starszych klas szkoły podstawowej, • gimnazjalistów. Ćwiczenia niezbędne w biblioteczce: •...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 15,16 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Sześciolatek w roli ucznia

  Choć znowelizowana ustawa oświatowa rodzicom sześciolatków pozostawia do wyboru przedszkole lub szkołę, nie ulega wątpliwości, że część z nich wybierze to drugie rozwiązanie. Czy wobec tego szkoła i nauczyciele są w pełni gotowi na przyjęcie o rok młodszych uczniów? Czy wszyscy nauczyciele...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 40,07 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierowanych do autora. Pokazuje to, że temat ten jest żywy i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 16,15 zł 17,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wierszyki ćwiczące głoski szumiące, ciszące i syczące

  Książka zawiera zbiór zabawnych wierszyków doskonalących poprawną wymowę głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiersze opatrzone zostały grafikami do pokolorowania. Dziecko, ilustrując, nadaje bohaterom wierszy indywidualny...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 14,14 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • W świecie baśni. Scenariusze przedstawień

  Autorki dramatów zamieszczonych w tomie W świecie baśni. Scenariusze przedstawień teatralnych dla młodzieży zapraszają czytelników do podjęcia rozmowy na trudne i ważkie tematy, takie jak fobie, samotność, odmienność, relacje między dzieckiem a dorosłym (rodzicem). Rozmowy te mają pobudzić...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Słowa w ciemności Rozmowy z dziećmi

  Książka to zbiór 16 wywiadów przeprowadzonych z dziećmi, które w swoim życiu doświadczyły wielu cierpień. Rozmawiając z nimi, pisarka porusza trudne tematy, można powiedzieć – „dorosłe”. Dzieci mówią o Bogu, miłości, sensie życia, szczęściu, rodzinie, o tym, kim jest i kim powinien być drugi...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nie wolno mnie gnębić!

  Przemoc rówieśnicza to zjawisko, które dotyka wiele naszych dzieci. Mimo, że wciąż powstają kolejne projekty i programy mające na celu wyeliminowanie przemocy, niemal w każdym szkolnym środowisku znajda się gnębieni i gnębiciele. Jak rozmawiać z dzieckiem będącym ofiarą przemocy? Jak mu pomóc?...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 21,22 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Epika. Uniwersalne wzory

  Świat przedstawiony, narrator, postacie, akcja, fabuła, wątek, tematyka, problematyka to tylko podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o epice, a z kolei terminologia to zaledwie część wiedzy ucznia dotycząca epiki. Właściwe wyzwanie to umiejętność identyfikacji i opisania cech gatunkowych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 15,16 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela

  Istotą zawodu nauczyciela jest dialog. Człowiek, który potrafi słuchać i mówić o swoich odczuciach, umie też rozmawiać. Do przekazania trudnych spraw nie są potrzebne skomplikowane słowa, ale wyczucie i empatia. Zwłaszcza kiedy mówimy o wychowaniu czy problemach najmłodszych. Często rodzice są...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 22,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Bici biją. Etiudy sceniczne o dorastaniu cz.1

  Tom dramatów autorstwa Inki Dowlasz Bici biją. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Część I to pierwsze na polskim rynku pedagogiczne dramaty terapeutyczne, które mogą być wykorzystywane do kształtowania pozytywnej tożsamości uczniów (w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Na lekcjach wychowawczych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Czytam i rozumiem

  Wydanie drugie poprawione i rozszerzone... co można zrobić w sytuacji kryzysu dla młodzieży polskiej? ... trzeba dzieci, młodzież i studentów zacząć uczyć czytania, czytania szybkiego, mądrego, skutecznego i twórczego.Regina PawłowskaPublikacja jest adresowana do wszystkich nauczycieli, a...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,26 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Lekcja polskiego z oknem w tle

  Publikacja zawiera propozycje scenariuszy lekcji:wykraczających poza "szkolną sztampę"wzbogacających treści nauczania przedmiotuodkrywających przed uczniami nowe literackie światyumożliwiających przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 5,05 zł
  wysyłka w 48 godzin