Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Dyskryminacja seniorów w Polsce

  Książka jest plonem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, zorganizowanej przez Katedrę Polityk Publicznych Instytutu Politologii UKSW w listopadzie 2015 roku. Autorzy tekstów charakteryzują najczęstsze przejawy bezpośredniej i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  w magazynie
 • Totalitaryzm w epoce postmodernizmu

  Raport z projektu badawczego Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność przeprowadzonego w siedmiu państwach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Rumunii, Niemczech, Austrii oraz na Słowacji i na Węgrzech.
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli spór o stworzenie świata

  Czy może powstać coś z niczego? Czy u podstaw istnienia świata i wszelkiego bytu musi leżeć materia, a jeśli tak, to czy jest ona wieczna? Czy to Bóg stworzył wszystko/ Spór wczesnochrześcijańskiego apologety Tertuliana z gnostykiem Hermogenesem nie był zwykłą kłótnią kupców na rynku w Kartaginie,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Logika przekonań społecznych

  Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą. Autor formułuje przekonującą hipotezę, że znaczna...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowe wybrane technologie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  Skrypt przedstawia najbardziej perspektywiczne trendy w zakresie rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takie jak fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, technologie biomasowe, magazynowanie energii.
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 12,33 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Twórczość kaznodziejska ks. J. Tischnera

  Monografia poświęcona kaznodziejstwu ks. Józefa Tischnera, wpływowego myśliciela i publicysty, a zarazem popularnej postaci życia społeczno-politycznego. Tischner należał w końcowych dekadach XX stulecia do najbardziej symptomatycznych postaci polskiego życia społecznego i duchowego. To żywe...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 23,63 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Żałoba i strata

  Doświadczenie śmierci jako przedmiot poznania przekracza [...] dyscyplinarne granice. Śmierć, umieranie, żałoba, strata bliskiego wpisana jest w życie człowieka w naturalny sposób. To egzystencjalne doświadczenia, które ukierunkowują myślenie nad przemijaniem, skłaniają do refleksji nad wartością,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 30,82 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Sądownictwo konstytucyjne

  Książka zawiera studia i materiały z I Okrągłego Stołu Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego. Czytelnik znajdzie w niej zarówno omówienie podstaw doktrynalnych kontroli konstytucyjności prawa, jak i analizę działania tej kontroli w Polsce i w innych państwach.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 20,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

  Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 24,66 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)

  Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nim Hitler runie śmierć komunie!

  Monografia naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem wywiadu antykomunistycznego NSZ w latach 1942-1945.
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 43,15 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

  Monografia naukowa. Żmudna układanka z faktów historycznych oraz niedających się wykluczyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą odpowiedź w tytułowej kwestii. I to odpowiedź, która chyba nie wszystkim przypadnie do gustu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 35,96 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Mowy akademickie i polemiczne

  Książka wydana z okazji 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz 380. rocznicy śmierci Fabiana Birkowskiego OP prezentuje mowy akademickie i polemiczne tego barokowego kaznodziei, pochodzące ze zbioru Orationes ecclesiasticae (Cracoviae 1622). Sygnalizują one dwa okresy działalności autora: pierwszy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Sztuka życia według Marka Aureliusza

  Marek Aureliusz pozostawił po sobie pismo filozoficzneDo siebie samego. Niniejsze opracowanie stanowi osobiste odczytanie dzieła cesarza-filozofa i jest zarazem owocem wieloletnich badań nad rzymskim stoicyzmem oraz próbą zebrania i poszerzenia ich w jednym tomie, skoncentrowanym na filozoficznych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 25,68 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku

  Jeśli można wyobrazić sobie połączenie książki historycznej z niemal albumowym wydawnictwem wypełnionym po brzegi ilustracjami z epoki, tym właśnie jest najnowsza publikacja z serii ;W służbie Niepodległej. Autorzy są młodymi historykami, jednak posiadają już dorobek wydawniczy (K.W. Gańko wydała...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 56,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Szczęśliwe małżeństwo i rodzina

  Słusznie się mówi, że współczesna rodzina przeżywa głęboki kryzys. Statystyki są alarmujące: np. w 2015 roku w Polsce rozwiodło się 67 tysięcy par małżeńskich, a więc dramat rozpadu małżeństwa dotknął ponad 134 tys. małżonków! Jeżeli do tego dodamy cierpienia dzieci i najbliższej rodziny, np....
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 24,66 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Więźniarki polityczne z Bojanowa

  W latach 1952-1956 w Bojanowie władze komunistyczne utworzyły specjalny łagier dla młodych patriotek, które w okresie intensywnej stalinizacji walczyły o wolność Polski. Było to eksperymentalne, progresywne więzienie, gdzie więźniarki skazane za "zbrodnie antykomunistyczne" zostały poddane...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 61,64 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Europejski spór o człowieka

  Wśród zagadnień, będących współcześnie przedmiotem politycznego sporu, kwestie etyczne zajmują miejsce szczególne. Od sporów o aborcję i eutanazję począwszy, poprzez spory o finansowanie badań na komórkach macierzystych i in vitro, po spory o "małżeństwa jednopłciowe" czy wczesnoszkolną edukację...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 61,64 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Genethliakon

  Monografia ukazująca rozwój gatunku literackiego zwanego genethliakonem (utworu uświetniającego narodziny lub rocznicę narodzin).
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,77 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Apologia i dziennikarstwo

  Praca o współczesnej apologii dziennikarskiej. Zawiera również zbiór encyklopedycznej wiedzy na temat panujących dziś ideologii, szkic dziejów apologii połączony z refleksją nad nowożytnością jako jej źródłem oraz prezentację najważniejszych obszarów tematycznych apologii "dziennikarskiej".
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 39,04 zł
  wysyłka w 48 godzin