Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 1972 roku. Początkowo był to uniwersytecki Dział Wydawnictw, który zajmował się publikacją prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. W 1984 roku wydawnictwo przekształcono w samodzielne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Wydawnictwo w szczególności publikuje prace naukowe pracowników uniwersytetu, ale w ofercie oficyny znajdują się także publikacje polskich i zagranicznych specjalistów niezwiązanych z uczelnią. Tematyka publikacji skupia się wokół różnorodnych uniwersyteckich dyscyplin naukowych. Wśród czytelników wydawnictwa znajdują się m.in. studenci, pracownicy naukowi, a także osoby poszukujące ważnych, rzetelnych informacji o polskich i światowych dokonaniach naukowych z różnych dziedzin.


Publikacje naukowe wydawnictwa cechują się wysoką jakość edytorską, graficzną i merytoryczną. Wydawnictwo drukuje na nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska materiałach. Swoje prace udostępnia także w formie elektronicznej (ebooki).
 

 • Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej

  Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest nie tylko wartością dla każdego człowieka, lecz także zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,31 zł 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nowość

  Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin

  Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin - Maria Skłodowska, Elżbieta Kuźniak-Gębarowska - opis książki:Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin jest skierowany głównie do studentów studiów licencjackich na kierunkach biologia, ochrona środowiska i biotechnologia. Może być przydatny również dla...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 32,81 zł 34,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Historie eksperymentalne

  Eksperymentalne artystyczne audycje radiowe stanowią punkt wyjścia do rozważań zawartych w prezentowanych szkicach. Za najbardziej interesującą postrzegam formę dzieł artystycznych, w których autorzy zdecydowali się odejść od tego, co dla radia artystycznego klasyczne i standardowe. Wprowadzanie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 37,51 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej. Przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych

  W książce zostały ukazane wyniki badań nad wizerunkami Unii Europejskiej obecnymi w medialnej debacie publicznej. Przedstawiono wpływ języka na sferę doświadczenia społecznego, teoretyczne ujęcia kategorii dyskursu, charakterystykę teorii społecznych reprezentacji oraz autorską propozycję warsztatu...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 27,93 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Mity w zarządzaniu

  W książce poruszono temat mitów w relacjach między organizacją gospodarczą a jej pracownikami i klientami. Odgrywają one bowiem rolę narzędzia, przy pomocy którego organizacje dążą do podporządkowania interesariuszy swoim celom. Siła tej iluzji okazuje się bardzo skuteczna, dlatego tak często...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,92 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polonistyczna dydaktyka ogólna

  Książka stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą dydaktykę...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,31 zł 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Reklama cyfrowa

  W czasach, kiedy przeciętny użytkownik telefonu sprawdza go ponad sto razy dziennie, umiejętność sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych jest kluczowa. Ciągła ich ewolucja wymaga, by wciąż aktualizować swoją wiedzę. W tym celu warto sięgnąć po prezentowaną książkę, w której Andrew...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 45,29 zł 54,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Wprowadzenie do groznawstwa

  Publikacja stanowi pierwszy na polskim rynku podręcznik o charakterze wprowadzenia do groznawstwa. Składa się z dwóch części. Pierwsza jest prezentacją wybranych, najważniejszych kategorii analitycznych groznawstwa z perspektywy specyfiki obszaru gier i jego odrębności od innych form medialnych....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,82 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Psychospołeczne aspekty życia i pracy..

  Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 42,10 zł 46,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rodzina i kariera Równoważenie czy konflikt ról?

  Prezentowane w książce problemy teoretyczne i wyniki najnowszych badań dotyczą szczególnie ważnych i wzajemnie na siebie oddziałujących obszarów życia człowieka, jakimi są praca i rodzina. Praca stanowi o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodziny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,98 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)

  Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018) składa się z trzech odrębnych części. Każda z nich dotyczy identyfikacji i analizy różnych czynników, które wpłynęły na miejsce tego kraju we współczesnym świecie w ostatnich dwóch dekadach. Pierwsza część poświęcona jest ocenie polityki zagranicznej Kanady...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,80 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Islam

  Islam to zarys podstawowych wiadomości na temat jednej z trzech największych religii świata. Skąd się biorą wewnętrzne podziały w islamie? Jakie zachodzą relacje między demokracją i światem Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej wojny z wrogami islamu? Czy kobieta może znaleźć spełnienie w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,84 zł 29,90 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Niezauważona rewolucja

  Książka poświęcona jest teorii poznania Richarda Burthogge'a (1638-1705), siedemnastowiecznego filozofa angielskiego, autora m.in. dzieł: Organum Vetus & Novum (1678) oraz An Essay upon Reason, and the Nature of Spirits (1694). Choć epistemologiczne idee Burthogge'a nie wywarły znaczącego wpływu na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 37,51 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Nie tylko Ishiguro

  Monografia ma charakter interdyscyplinarny. Czytelnicy znajdą w niej szkice anglistów, amerykanistów, polonistów, badaczy literatury postkolonialnej, tłumaczy i krytyków dotyczące przekładu oraz recepcji anglojęzycznej poezji i prozy, a także wzajemnych zależności między literaturą anglojęzyczną i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,82 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Post-koine

  Monografia daje wyraz autorskiej formule wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Przedstawiona koncepcja wydobywa niesymboliczne sposoby reprezentowania zwierząt, formy osłabienia ludzkiej podmiotowości, problematyzuje mechanizm wytwarzania różnicy antropologicznej. Pozwala wykazać, że...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 42,10 zł 46,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Konflikt palestyńsko-izraelski

  Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. - od kultury, religii, historii przez...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,84 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej

  Ekonomia jest nauką o procesie gospodarowania, czyli dokonywaniu wyborów (najlepszych z możliwych) opartych na rachunku ekonomicznym. Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 22,36 zł 24,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

  Pierwsza publikacja z nowej serii "Edukacja dla Mądrości", inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - wprowadzenie do teorii rozwijania mądrości dzieci. Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 30,43 zł 33,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zdrowie w cyklu życia człowieka

  Bieg życia ludzkiego urzeczywistnia się w kontekście społeczno-kulturowym, dlatego też tak ważne stają się relacje człowieka ze światem. Podlegają one ciągłym zmianom rozwojowym i są związane z motywacją wyznaczoną początkowo zaspokajaniem potrzeb biologicznych, by następnie przejść do zaspokajania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,39 zł 45,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Reklama

  KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz reklamowy powinien być etyczny? Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,84 zł 29,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • ErotoSlavia

  Publikacja zawiera zbiór szkiców na temat miłości serbskiego slawisty Dejana Ajdačicia. teoretyka i krytyka literatury, folklorysty i etnolingwisty, badacza kontrastywnej kulturologii słowiańskiej, tłumacza i redaktora, łączącego znajomość trzech słowiańskich tradycji kulturowych: południowej,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni

  Prezentowane rozważania na temat przestrzeni kuchni wynikają z różnych perspektyw oglądu kultury i życia społecznego, a ich podstawą analityczną są zarówno źródła historyczne i archiwalne, wyniki badań etnograficznych i archeologicznych, jak i materiały o charakterze literackim, prasowym i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 37,51 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Moje zbrodnie są owocem miłości

  Autorka dokonuje porównania i analizy wybranych utworów podejmujących problem mitu Medei w literaturze niemieckojęzycznej. W kulturze niemieckiej motyw Medei cieszy się szczególną popularnością od połowy lat 70. XX wieku, zostały mu poświęcone liczne inscenizacje teatralne, operowe, opowiadania i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu..

  Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają się z wieloma trudnościami, dylematami oraz wyzwaniami wychowawczymi. Autorki monografii prezentują...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,92 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zachowania konsumentów a kształtowanie się ceny..

  Dobra używane, czyli kiedyś przez kogoś posiadane i ponownie odprzedawane, dość długo znajdowały się na marginesie handlu. Przełomem stał się rozwój handlu elektronicznego pomiędzy osobami fizycznymi, m.in. na aukcjach internetowych czy portalach ogłoszeniowych. Możliwość globalnego handlu dobrami...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ze szczytów Alp... Dramat i teatr szwajcarski...

  Można śmiało zaryzykować tezę, że w Polsce dramat i teatr szwajcarski to teren nieznany, że jego przedstawiciele rzadko kiedy kojarzą się polskiemu odbiorcy z kulturą szwajcarską i są identyfikowani przede wszystkim poprzez język - jako twórcy niemieckojęzyczni. W konsekwencji postrzeganie dramatu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 44,09 zł 46,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Tunel Ego

  CZY MOŻNA DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA W WIELU ŚWIATACH NARAZ? CZY MASZYNY MOGĄ POSIADAĆ SZTUCZNĄ ŚWIADOMOŚĆ? W JAKI SPOSÓB DZIAŁA EMPATIA I POZNANIE SPOŁECZNE? Thomas Metzinger przedstawia oryginalną koncepcję świadomości i osoby, stworzoną na podstawie współczesnych wyników ba- dań prowadzonych często przy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -18%
  Cena: Cena detaliczna: 41,16 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Funkcjonowanie e-biznesu

  Publikacja jest poświęcona tematyce e-biznesu, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą przez Internet. Zawiera omówienia segmentów e-biznesu, ich zalet, wad oraz kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju tej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,92 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin