Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 1972 roku. Początkowo był to uniwersytecki Dział Wydawnictw, który zajmował się publikacją prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. W 1984 roku wydawnictwo przekształcono w samodzielne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Wydawnictwo w szczególności publikuje prace naukowe pracowników uniwersytetu, ale w ofercie oficyny znajdują się także publikacje polskich i zagranicznych specjalistów niezwiązanych z uczelnią. Tematyka publikacji skupia się wokół różnorodnych uniwersyteckich dyscyplin naukowych. Wśród czytelników wydawnictwa znajdują się m.in. studenci, pracownicy naukowi, a także osoby poszukujące ważnych, rzetelnych informacji o polskich i światowych dokonaniach naukowych z różnych dziedzin.


Publikacje naukowe wydawnictwa cechują się wysoką jakość edytorską, graficzną i merytoryczną. Wydawnictwo drukuje na nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska materiałach. Swoje prace udostępnia także w formie elektronicznej (ebooki).
 

 • Nowość

  Tunel Ego

  CZY MOŻNA DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA W WIELU ŚWIATACH NARAZ? CZY MASZYNY MOGĄ POSIADAĆ SZTUCZNĄ ŚWIADOMOŚĆ? W JAKI SPOSÓB DZIAŁA EMPATIA I POZNANIE SPOŁECZNE? Thomas Metzinger przedstawia oryginalną koncepcję świadomości i osoby, stworzoną na podstawie współczesnych wyników ba- dań prowadzonych często przy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 51,13 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Symeon I Wielki a Bizancjum

  Książka przedstawia dzieje trudnych relacji bułgarsko-bizantyńskich w dobie panowania Symeona I Wielkiego (893–927), najwybitniejszego władcy średniowiecznej Bułgarii. Ze strony bizantyńskiej jego partnerami były tak wyraziste postacie, jak cesarze: Leon VI, Aleksander, Roman I Lekapen, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 46,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Literatura polska wobec ludobójstwa Outlet

  Arkadiusz Morawiec poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym społecznościom, nie tylko społeczności żydowskiej. W tej materii najważniejsze jest badanie zbrodni dokonywanych na osobach chorych psychicznie oraz na Cyganach. Pracę oceniam jako wartościową - podjęto...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 27,34 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Praca kobiet świadczących usługi seksualne... Outlet

  Książka przedstawia sytuację pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób organizacji tego typu instytucji. Jej autorka analizuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn....
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -32%
  Cena: Cena detaliczna: 30,75 zł 44,90 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Imię Róży inaczej...

  W prezentowanej publikacji przedstawiono dzieje skryptorium cystersów w Mogile do początku XVI w. Autorzy jako źródło do tych dziejów analizują powstałą w środowisku klasztornym w początkach XVI w. kronikę Mikołaja z Krakowa, która zawiera m.in. bogaty przekaz o skrybach oraz efektach ich...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 38,75 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Wiersze polityczne

  Jan Brzechwa w pamięci czytelniczej utożsamiany jest głównie z poezją dla dzieci. Liryki dedykowane odbiorcom dorosłym stanowią jednak znaczną część jego literackiej spuścizny. Pisarz ubolewał, że jego twórczość dla dorosłych nie znalazła w oczach krytyków i czytelników należytego uznania.W...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem.. T.1

  Od czwartego wieku istniało wśród chrześcijan przekonanie nie tylko o przełomie, jaki dokonał się w świecie wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa, ale i o tym związanym z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Pisano o "niezwykłej" czy "cudownej przemianie", która zdarzyła się światu na mocy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 41,71 zł 43,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej

  Autorami są polscy i zagraniczni badacze współczesnego Iranu, w tym spora ich część pochodzi z Iranu. W ten sposób udało się stworzyć nietuzinkowy, różnorodny oraz w dużej mierze holistyczny obraz tego państwa. Artykuły są bowiem często opisem nie tyle z zewnątrz - badacza, który przygląda się...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 55,11 zł 59,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie Outlet

  W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zjawisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -32%
  Cena: Cena detaliczna: 32,01 zł 46,74 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Nowość

  Ze szczytów Alp... Dramat i teatr szwajcarski...

  Można śmiało zaryzykować tezę, że w Polsce dramat i teatr szwajcarski to teren nieznany, że jego przedstawiciele rzadko kiedy kojarzą się polskiemu odbiorcy z kulturą szwajcarską i są identyfikowani przede wszystkim poprzez język - jako twórcy niemieckojęzyczni. W konsekwencji postrzeganie dramatu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 43,15 zł 46,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy...

  Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie, "co przetłumaczyć?" a więc określić, "jakie są jego dominanty" i "jak przetłumaczyć?" a więc "jakie są możliwości translacji?" ale przede wszystkim winien on wiedzieć, "dlaczego?" podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane pytaniem o powód i cel swoich...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić uwagę na powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Szczególnie ważne...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 42,27 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Encyklopedia getta

  Życie ludzi pod przymusem narzuconym im z zewnątrz bez możliwości świadomego tworzenia wspólnoty z czasem przybrało formy, które były możliwe tylko w getcie. Codzienna egzystencja zbiorowości wymagała wypracowania pewnych norm współżycia polegających na stworzeniu własnej struktury, języka i...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 53,94 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Zarys pedagogiki sportu

  Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu, terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki, problematyki...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rzecz o kondycji i ustroju Europy

  Jrgen Habermas niewątpliwie należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu, nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych, lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 38,56 zł 40,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zdrada małżeńska w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworach ziemiańskich

  Problem podjęty przez Ninę Kapuścińską-Kmiecik uznać należy za wyjątkowo atrakcyjny badawczo. Mimo że tematyka ziemiańska cieszy się dużym zainteresowaniem historyków, badania Autorki mają w dużym stopniu charakter pionierski. Tekstem monografii zainteresowani będą historycy dziejów społecznych, z...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -14%
  Cena: Cena detaliczna: 47,46 zł 55,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Osoby z niepełnosprawnością i sztuka

  Książka dotyczy koncepcji i problemów związanych z dostosowaniem odbioru sztuk wizualnych do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami, m.in. wzrokowymi, słuchowymi, intelektualnymi. Autorzy zaprezentowali działania środowisk muzealnych, historyków sztuki oraz traduktologów mierzących się z...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 37,63 zł 40,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Funkcjonowanie e-biznesu

  Publikacja jest poświęcona tematyce e-biznesu, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą przez Internet. Zawiera omówienia segmentów e-biznesu, ich zalet, wad oraz kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju tej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Traktat o dobrej robocie

  Ponowne wydanie klasycznego dzieła Tadeusza Kotarbińskiego - filozofa, pedagoga, twórcy etyki niezależnej, myśliciela zaangażowanego w sprawy społeczne, jednego z założycieli i pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a także patrona nagrody za najwybitniejszą pracę naukową z dziedziny...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 65,82 zł 69,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Żołnierze ludowego Wojska Polskiego

  To pierwsza publikacja, która łączy spojrzenie socjologa i historyka na indywidualne losy byłych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie jest zapisem pamięci wspólnoty pokoleniowej. Przedstawia relacje autobiograficzne weteranów spod Lenino, Wału Pomorskiego i Budziszyna, którzy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 56,41 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wojna, obraz, propaganda

  Po książkę warto sięgnąć przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje ona efektywność i przydatność analiz wizualnych w rozumieniu życia społecznego, ich użyteczność w uprawianiu, zwłaszcza współczesnej, socjologii. Po drugie dlatego, że jest ona doskonałym kompendium wiedzy na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -9%
  Cena: Cena detaliczna: 60,90 zł 67,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Teoria i praktyka logopedyczna

  Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 41,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy

  Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 41,31 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Arytmetyka codzienności

  W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim

  Książka dotyczy historii garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do kampanii wrześniowej. Dzieje garnizonu ukazano na tle ówczesnych przemian organizacyjnych polskiej armii, w tym jego związków z lokalnym społeczeństwem. W monografii...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 41,39 zł 44,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce..

  Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 05 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice...

  Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej org. Outlet

  Sukces współczesnych organizacji zależy w dużej mierze od zasobów ludzkich będących w ich dyspozycji. Zmienność otoczenia, wysoka konkurencyjność, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i rosnąca różnorodność kulturowa sprawiają, że zarządzanie tymi zasobami stanowi wielkie wyzwanie. W...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -32%
  Cena: Cena detaliczna: 27,33 zł 39,90 zł
  wysyłka w 5 dni