Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 1972 roku. Początkowo był to uniwersytecki Dział Wydawnictw, który zajmował się publikacją prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. W 1984 roku wydawnictwo przekształcono w samodzielne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Wydawnictwo w szczególności publikuje prace naukowe pracowników uniwersytetu, ale w ofercie oficyny znajdują się także publikacje polskich i zagranicznych specjalistów niezwiązanych z uczelnią. Tematyka publikacji skupia się wokół różnorodnych uniwersyteckich dyscyplin naukowych. Wśród czytelników wydawnictwa znajdują się m.in. studenci, pracownicy naukowi, a także osoby poszukujące ważnych, rzetelnych informacji o polskich i światowych dokonaniach naukowych z różnych dziedzin.


Publikacje naukowe wydawnictwa cechują się wysoką jakość edytorską, graficzną i merytoryczną. Wydawnictwo drukuje na nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska materiałach. Swoje prace udostępnia także w formie elektronicznej (ebooki).
 

 • Symeon I Wielki a Bizancjum

  Książka przedstawia dzieje trudnych relacji bułgarsko-bizantyńskich w dobie panowania Symeona I Wielkiego (893–927), najwybitniejszego władcy średniowiecznej Bułgarii. Ze strony bizantyńskiej jego partnerami były tak wyraziste postacie, jak cesarze: Leon VI, Aleksander, Roman I Lekapen, a także...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,31 zł 44,90 zł
  w magazynie
 • Muzyka, Literatura, Filozofia

  Zasadnicza część publikacji jest próbą odczytania filozoficznych wątków obecnych w dramaturgicznej twórczości Ryszarda Wagnera. Przedstawiając własną interpretację, nie roszczę sobie pretensji do jej wyłącznej słuszności, uważam bowiem, że każde wielkie dzieło sztuki - a do takich należą...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Psychospołeczne aspekty życia i pracy..

  Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 42,22 zł 46,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rodzina i kariera Równoważenie czy konflikt ról?

  Prezentowane w książce problemy teoretyczne i wyniki najnowszych badań dotyczą szczególnie ważnych i wzajemnie na siebie oddziałujących obszarów życia człowieka, jakimi są praca i rodzina. Praca stanowi o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodziny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia dla...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 37,04 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oblicza getta

  Objętość, bogactwo, różnorodność gatunkowa i tematyczna tekstów zamieszczonych w antologii Oblicza getta jest olbrzymia, a jej rozmach oszałamiający. Antologia staje się dzięki temu zwierciadłem getta łódzkiego, jego dnia powszedniego i wydarzeń nadzwyczajnych, funkcjonowania najróżniejszych...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,92 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumenta

  Media społecznościowe są wykorzystywane w komunikacji marketingowej firm już od kilkunastu lat. Nadal jednak brakuje naukowych opracowań na temat zależności pomiędzy działalnością marek w środowisku cyfrowym a zachowaniem konsumentów. Dlatego głównym celem badań przedstawionych w tej publikacji...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 31,42 zł 34,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Odbić się od dna

  (...) Autor monografii skoncentrował się na stworzeniu bardzo istotnego poznawczo, rzadko weryfikowanego empirycznie modelu teoretycznego na temat roli jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. (...) Doceniam doskonały warsztat badawczy dr. J. Chodkiewicza, który...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 29,47 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością

  W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle autora ma ona stanowić kompendium...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Film noir i kino braci Coen

  Czym jest kino noir? Jakie relacje zachodzą między kinem noir a neo-noir? W jaki sposób bracia Coen czerpią z tradycji klasycznego filmu noir? Czy ich filmy jedynie "pasożytują" na historii kina, czy jednak stanowią coś więcej niż tylko próbę reanimacji nobliwego przodka? Czytelnik otrzymuje do rąk...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,42 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem.. T.2

  Pierwszą część Symmachii cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek) zatytułowaną "Niezwykła przemiana" - narodziny nowej epoki Autor poświęcił refleksjom na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan i istotnym przemianom, które naznaczyły ów czas...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 40,39 zł 43,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Czynniki determinujące działalność deweloperską...

  Książka zawiera holistyczne ujęcie czynników wpływających na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Wątek ten poprzedzają rozdziały dotyczące historii zawodu dewelopera i jego definicji, specyfiki procesu deweloperskiego, a także rynków mieszkaniowych Polski oraz wybranych państw...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 47,41 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Weredyczki sawantki marzycielki damy?

  Utwory, które przywoływane są na kartach tej książki, a także okoliczności ich powstania i recepcji, dobitnie potwierdzają, że dotychczasowe podziały literatury były niedoskonałe. W ich efekcie bowiem - w imię tzw. arcydzielności romantycznej - pomijano, usuwano w cień, wyrzucano na margines (lub...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)

  Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018) składa się z trzech odrębnych części. Każda z nich dotyczy identyfikacji i analizy różnych czynników, które wpłynęły na miejsce tego kraju we współczesnym świecie w ostatnich dwóch dekadach. Pierwsza część poświęcona jest ocenie polityki zagranicznej Kanady...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,92 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Islam

  Islam to zarys podstawowych wiadomości na temat jednej z trzech największych religii świata. Skąd się biorą wewnętrzne podziały w islamie? Jakie zachodzą relacje między demokracją i światem Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej wojny z wrogami islamu? Czy kobieta może znaleźć spełnienie w...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 26,92 zł 29,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Niezauważona rewolucja

  Książka poświęcona jest teorii poznania Richarda Burthogge'a (1638-1705), siedemnastowiecznego filozofa angielskiego, autora m.in. dzieł: Organum Vetus & Novum (1678) oraz An Essay upon Reason, and the Nature of Spirits (1694). Choć epistemologiczne idee Burthogge'a nie wywarły znaczącego wpływu na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nie tylko Ishiguro

  Monografia ma charakter interdyscyplinarny. Czytelnicy znajdą w niej szkice anglistów, amerykanistów, polonistów, badaczy literatury postkolonialnej, tłumaczy i krytyków dotyczące przekładu oraz recepcji anglojęzycznej poezji i prozy, a także wzajemnych zależności między literaturą anglojęzyczną i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Sytuacja kobiet na rynku pracy

  Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy pozycji kobiet. Istotna jest zatem analiza sytuacji kobiet na rynku pracy...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,42 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Post-koine

  Monografia daje wyraz autorskiej formule wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Przedstawiona koncepcja wydobywa niesymboliczne sposoby reprezentowania zwierząt, formy osłabienia ludzkiej podmiotowości, problematyzuje mechanizm wytwarzania różnicy antropologicznej. Pozwala wykazać, że...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 43,15 zł 46,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dylematy epoki postyczniowej

  Prof. dr hab. Bogdan Mazan (ur. 25.03.1948) należy do grona wybitnych polskich badaczy literatury XIX wieku. Na obfity (ponad 150 publikacji) dorobek naukowy Profesora składają się m.in. prace na temat szeroko pojętego światopoglądu pozytywistycznego, monografie poświęcone pisarzom tego czasu:...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 41,31 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sprawność terytorialnego systemu zarządzania...

  W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podejmowanie wielokierunkowych, kompleksowych działań może zagwarantować bezpieczeństwo...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -17%
  Cena: Cena detaliczna: 32,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

  Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -8%
  Cena: Cena detaliczna: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Konflikt palestyńsko-izraelski

  Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. - od kultury, religii, historii przez...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -30%
  Cena: Cena detaliczna: 20,93 zł 29,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Elementy teorii mnogości

  Monografia zawiera najważniejsze elementy aksjomatycznej teorii mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru: aksjomatykę, definicje podstawowych pojęć, teorie relacji binarnych, częściowo porządkujących, równoważnościowych, funkcji, liczb porządkowych oraz liczb kardynalnych. Powstała na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -5%
  Cena: Cena detaliczna: 37,91 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Mechanika

  Książka ma charakter podręcznika akademickiego mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, w zakresie fizyki ogólnej wykładanej na pierwszym roku studiów. Na tle innych pozycji tego typu książka wyróżnia się starannym wyborem prezentowanych zagadnień mechaniki oraz jasnym sposobem ich...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,92 zł 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

  Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny, syntetyczny sposób teoretyczne i programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego, rozwijającego się zgodnie z tą koncepcją. W opracowaniu...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -24%
  Cena: Cena detaliczna: 26,39 zł 34,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu Jak zapewnić uczniom sukces

  Robert J. Sternberg - klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych - wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej

  Ekonomia jest nauką o procesie gospodarowania, czyli dokonywaniu wyborów (najlepszych z możliwych) opartych na rachunku ekonomicznym. Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 22,42 zł 24,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne

  Pierwsza publikacja z nowej serii "Edukacja dla Mądrości", inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) - wprowadzenie do teorii rozwijania mądrości dzieci. Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 30,52 zł 33,90 zł
  wysyłka w 24 godziny