Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 • Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu Outlet

  Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 22,44 zł 40,95 zł
  w magazynie
 • Konfucjusz. Analekta

  Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny stan badań. Opracowanie ma na celu przybliżenie i szczegółowe objaśnienie myśli Konfucjusza...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 18,08 zł 20,00 zł
  w magazynie
 • Stan rzeczy 02

  - Jak odnieść sukces w nauce - Wagner o przedsiębiorstwie Bourdieu - Rojek o Uspienskim i uspienski o sobie - Armada o upadku Straussa - Wigura o pomocnikach artylerii (Habermas, Ratzinger, Luhmann) - Bucholc o zwodniczym uroku szkół naukowych - Sułek o badaniach nastawienia Polaków do Żydów
  Czasopismo
  Ograniczona dostępność
  -96%
  Cena: Cena detaliczna: 1,04 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • Język perski Część 4. Język techniczny i administracyjny

  Niniejsza książka jest kolejną pozycją z serii podręczników pod tytułem Język perski, poświęconą językowi technicznemu i administracyjnemu. Pod względem formalnym konstrukcja jednostek lekcyjnych jest podobna jak w częściach I i III. Bohaterami lekcji są Arasz i Maria, tym razem w roli biegłych...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -93%
  Cena: Cena detaliczna: 2,77 zł 40,00 zł
  w magazynie
 • Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej

  Rodzina wydaje się czymś niezwykle ważnym i jednocześnie niezwykle banalnym, wręcz nieciekawym teoretycznie. W międzynarodowych badaniach opinii znakomita większość wciąż uważa ją za numer jeden na liście wartości; uporczywie powracają też intuicje, nakazujące upatrywać w rodzinie podstawowej...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -86%
  Cena: Cena detaliczna: 4,49 zł 31,50 zł
  w magazynie
 • Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej

  Książka przedstawia zróżnicowanie zachowań demograficznych dotyczących rodziny w krajach europejskich oraz podobieństwa procesu tworzenia i rozwoju rodzin w państwach należących jeszcze niedawno do odmiennych systemów polityczno-gospodarczych i społecznych Wschodu i Zachodu. Jednym z najbardziej...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 5,52 zł 47,58 zł
  w magazynie
 • Studenci zagraniczni w Polsce Motywy przyjazdu ocena pobytu plany na przyszłość

  Publikacja stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu Migracje edukacyjne do Polski - konsekwencje społeczno-ekonomiczne, realizowanego w latach 2008-2010 na podstawie grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była analiza podejmowania studiów w Polsce przez...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -87%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 26,25 zł
  w magazynie
 • Kierunki rozwoju prawa administracyjnego

  Publikacja przedstawia wyniki badań nad aktualnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego. Wytyczone pole analizy naukowej zagwarantowało interesujące spojrzenie na zagadnienia prawne dotyczące m.in. odpowiedzialności majątkowej...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -88%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 28,00 zł
  w magazynie
 • Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska - perspektywa europejska

  Nowoczesność występuje w prezentowanej książce jako kategoria oświetlająca rozmaite dzieła XIX, XX i XXI wieku: literackie z historii literatury polskiej i powszechnej, dzieła operowe, operetkowe, baletowe. Tom ułożony jest według takich kategorii: Nowoczesne Oświecenie, Dziewiętnastowieczność,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -91%
  Cena: Cena detaliczna: 3,45 zł 39,00 zł
  w magazynie
 • Po rewolucji Konsolidacja demokracji w małych miastach Mława i Szczecinek

  Interesujące studium socjologiczne dwóch małych miast, Mławy i Szczecinka, powtórzone po 10 latach od pierwszych badań. Poprzednie ukazywały przebieg procesu transformacji ustrojowej, te najnowsze poświęcone są zjawisku krzepnięcia demokracji, rozwoju samorządności w społecznościach lokalnych....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -89%
  Cena: Cena detaliczna: 3,11 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach

  Przedmiotem pracy jest analiza wierzeń i praktyk religijnych muzułmańsko-prawosławnych społeczności lokalnych Rodopów Zachodnich, badanych pod kątem stosunku tych społeczności do sąsiadów-innowierców. Problem ten, o niewątpliwym znaczeniu lokalnym, wydaje się ważny także w kontekście zaostrzających...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -80%
  Cena: Cena detaliczna: 6,90 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • Brasławszczyzna Pamięć i współczesność

  Dwutomowa publikacja Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność powstała w wyniku polsko-białoruskiej współpracy naukowej. Przedstawia aktualną sytuację socjolingwistyczną i stan gwar białoruskich, polskich i litewskich ulegających silnemu oddziaływaniu języka rosyjskiego. Ustaleń dokonano na...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -87%
  Cena: Cena detaliczna: 10,36 zł 80,00 zł
  w magazynie
 • Nauka o uzależnieniach

  Nauka o uzależnieniach jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich oraz terapeutów usiłującym im pomóc. Można tu znaleźć wyjaśnienie biologicznych przyczyn powstawania tego typu zależności nie tylko od rozmaitych związków chemicznych, takich jak...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,88 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500 Tom 3

  Tom trzeci proponuje nową interpretację sztuki niderlandzkiej i północnoeuropejskiej XV wieku. Przedstawia ją jako konglomerat przedmiotów-rzeczy działających na odbiorcę w określony - materialny i przestrzenny - sposób. Analizuje przedmioty o skali makro, narzucającej widzowi ruch, i te utrzymane...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Cena detaliczna: 88,68 zł 89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Grawitacja Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina

  Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty, skoncentrowany na zastosowaniach teorii, ale nie pozbawiony...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 87,69 zł 88,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • W pułapce wielokulturowości

  Autorzy pokazują dylematy współczesnej, wielokulturowej Europy przede wszystkim przez pryzmat aksjologii. Stojąc na stanowisku, że Unia Europejska potrzebuje legitymizacji, która musi się opierać na wartościach podzielanych przez większość jej obywateli, uczynili je centralnym punktem rozważań....
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 34,88 zł 35,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tradycja

  Tradycja to jedna z pierwszych książek poświęconych analizie pojęcia tradycji w nowoczesnym języku społeczno-politycznym i humanistycznym. Pokazując, że jest to pojęcie niejednoznaczne, wyróżnia podstawowe stanowiska w długotrwałym sporze o stosunek teraźniejszości do przeszłości (utopizm -...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 28,92 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Długie średniowiecze

  Prezentowana książka to zbiór artykułów Jacquesa Le Goffa opublikowanych w czasopiśmie L`Histoire w latach 1980-2004. Stanowią one udaną formę popularyzacji głównych tez badawczych autora dotyczących średniowiecza, widzianego jako epoka, w której narodziły się pewne prądy, zjawiska mające wpływ na...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,26 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gdybym znał dobrze język polski...

  Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego głównie...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 35,26 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Biologia, czyli sens życia

  Zwięzłe wprowadzenie do najnowszej wiedzy o świecie istot żywych, uwypuklające powiązania biologii z fizyką, chemią, geologią i szeroko pojętą humanistyką. Autor, odpowiadając na fundamentalne pytania dzisiejszej nauki, opisuje zjawisko życia na coraz wyższych poziomach organizacji: od powstawania...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 44,30 zł 49,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg?

  Co czyni nas ludźmi? - zastanawia się w swojej najnowszej książce słynny neurolog V. S. Ramachandran, badając mózg zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się w nim coś niezwykłego. Najrozmaitsze zaburzenia - czy to wrodzone, czy będące skutkiem nieszczęśliwych wypadków - mówią nam bowiem wiele o mechanizmach...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 49,83 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne.

  Publikacja poświęcona dziejom pogromu białostockiego w 1906 r., a zarazem ważny głos w dziedzinie teorii i metodologii badań nad pogromami. Autor krytycznie ocenia dotychczasowe badania pod kątem przyjętych paradygmatów badawczych. Dokonuje gruntownej analizy źródeł dotyczących pogromu...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 49,72 zł 55,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Hip-Hop w Polsce od blokowisk do kultury popularnej

  W niniejszej publikacji ukazano znaczenie kultury hip-hopowej dla kultury popularnej w Polsce oraz opisano reguły i konteksty hip-hopu i sposoby ich badania naukowego. Autorzy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe (socjologia, antropologia kulturowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo),...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,86 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Pracownik umysłowy i inne pisma

  Na publikację składa się pierwsze polskie tłumaczenie trzech spośród czterech części „Pracownika umysłowego”. Poprzedzone jest ono wstępem, w którym zostały prześledzone losy machajewszczyzny i jej związki z różnymi nurtami politycznymi, od trockizmu po neokonserwatyzm. Jeden z zarazem najczęściej...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 44,86 zł 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku

  Tematyka zebranych w tomie artykułów ogniskuje się wokół kilku istotnych kręgów problemowych: zagadnienia podstawowe związane z kanonem literackim i kształtowaniem wspólnej świadomości europejskiej, kwestia przekładu. Obok zagadnień z teorii przekładu, znajdują się i takie, które dotyczą relacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 29,90 zł 30,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Proteomika i metabolomika

  Podręcznik dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych takich kierunków, jak chemia, biochemia, biotechnologia i medycyna, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz firm biotechnologicznych. Proteomika jest nauką zajmującą się badaniem struktury białek oraz zależności między budową...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 55,81 zł 56,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozwój własny nauczyciela

  Doświadczeni nauczyciele z Polski i ze Stanów Zjednoczonych snują refleksje nad tym, jak wychowywać i kształcić uczniów na mądrych i kompetentnych obywateli. Realizacja tego zadania to wielka sztuka. Wymaga od nauczyciela ciągłego samodoskonalenia i pracy nad rozwojem własnym. Tymczasem trud...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 15,94 zł 16,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Socjologia przestrzeni

  Relacyjna koncepcja przestrzeni obejmująca struktury społeczne, materialny świat przedmiotów i ciał oraz sferę symboliczną. Autorka zakłada, że przestrzeń wywodzi się z interakcji między przedmiotami, strukturami i działaniami. Rozwija dynamiczną teorię tłumaczącą relacyjny kontekst formowania się...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 38,86 zł 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny